כניסה

בתי ספר ותוכניות לימוד לתואר ראשון

בית הספר למדעי המחשב

 תכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב

 

מטרת התכנית

תכנית הלימודים לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב מכשירה את בוגריה להשתלב במגוון העיסוקים בתחום זה שמציעות התעשיות עתירות הטכנולוגיה, כמו גם להמשך הלימודים לתארים מתקדמים ולמחקר מדעי. מושם דגש על הקניית כלים יישומיים מתקדמים, בצד העמקה מדעית והכרת הבסיס התיאורטי של מדעי המחשב.

 

מומלץ ללמוד לפי התכנית מכיוון שהרישום לקורסים נעשה על פי התכנית וליתר הסטודנטים יאושר רישום לקורסים על בסיס מקום פנוי .

 

מבנה התכנית
מסגרת מס' נ"ז
קורסי חובה 79

קורסי בחירה במדעי המחשב

מתוכם ניתן ללמוד עד 15 נ"ז קורסי בחירה במדעים (פיסיקה, ביולוגיה, כימיה ועוד)

35
קורס בחירה במתמטיקה *4
סדנא6
סה"כ 124

 

*        במסגרת קורסי הבחירה נדרש לפחות קורס אחד במתמטיקה בהיקף של 4 נ"ז. ניתן ללמוד קורסי בחירה מתמטיים נוספים אשר ייכללו במסגרת קורסי הבחירה במדעי המחשב.

 

קורסי חובה          

שנה א'

לא ניתן ללמוד קורסי בחירה בשנה א'.        

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  
לקורס  
סמסטר א'      
תורת ההנמקה  2- 2
מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות ותורת הקבוצות תורת ההנמקה32 4
חדו"א 1 תורת ההנמקה42 6
מבוא למדעי המחשב  52 6

 


 

 

סמסטר ב'      
אלגברה לינארית 1

לימוד מוקדם של הקורסים:

 1. תורת ההנמקה
 2. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

נדרש ציון עובר בלפחות אחד משני הקורסים

 42 6
חדו"א 2חדו"א 1אלגברה לינארית 14- 4
מבוא להסתברות1.מבוא ללוגיקה
    ולתורת הקבוצות
2.חדו"א 1
1.  חדו"א 2
2. מתמטיקה בדידה
32 4
מתמטיקה בדידה

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

תורת ההנמקה

חדו"א 232 4
תכנות מתקדם בשפת Cמבוא למדעי המחשב 4- 3
סה"כ שנה א'     39 נ"ז


שנה ב'     
מומלץ לקחת  קורסי בחירה החל משנה ב' סמסטר ב'.              

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז
 לקורס
סמסטר א'      
מבני נתוניםכל קורסי שנה א'תכנות מכוון עצמים ושפת   ++ C5- 4
תכנות מכוון עצמים ושפת  ++ Cתכנות מתקדם בשפת C 32 4
אלגברה לינארית 2אלגברה לינארית 1 4- 4
מבנה מחשביםתכנות מתקדם בשפת C 4- 4
סמסטר ב'      
ארכיטקטורת מחשביםמבנה מחשבים 4- 4
אלגוריתמיםמבני נתונים 5- 4
ארגון המחשב ושפת סףמבנה מחשבים

 2- 2
סה"כ שנה ב'     26 נ"ז


שנה ג'

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  
לקורס
סמסטר א'      
חישוביותאלגוריתמים 5  4
סדנא תלוי סדנא 6  6
סמסטר ב'      
סיבוכיותחישוביות 4- 4
המשך סדנא      
סמסטר א' או ב'      
מערכות בסיסי נתוניםמבני נתונים 3- 3

מערכות הפעלה

 

1. תכנות מכוון עצמים
    ושפת   ++ C

 2.מבני נתונים
3. ארכיטקטורת
    מחשבים

4. ארגון המחשב ושפת
    סף

 4- 3
סה"כ שנה ג'     20 נ"ז

 

בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלולי הלימוד רגיל/מעוף. 

אם לקורס יש דרישת קדם של קורס אחר , כל דרישות הקדם של הקורס האחר תקפות .


סדנא במסלול ללא התמחות :

יש לבחור סדנא אחת.  היקף כל סדנא – 6 נ"ז .

דרישות קדם לכל הסדנאות הן: מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++ .

בנוסף , מפורטות דרישות קדם ייחודיות לכל סדנא בטבלה בהמשך .

 

שנה שם סדנא דרישות קדם
ג'ניתוח מערכות לימוד מקביל של הקורס  : ניתוח מערכות
פיתוח טכנולוגיות דוט - נטלימוד מוקדם או מקביל של הקורס  : פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת C#
סדנת צה"לציון עובר בקורס: מבוא לתקשורת מחשבים
מישחוק 
פיתוח אפליקציות 

 

       הערה :  ניתן יהיה להירשם על בסיס מקום פנוי לסדנאות נוספות מההתמחויות השונות ובכפוף
       לעמידה בדרישות הקדם.

 

הסדנאות הנוספות הן:

אינטרנט

פיתוח תוכנות  תקשורת בתעשייה

Home Cummunication

טלפונים סלולריים

יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה


 

קורסי בחירה

ניתן ללמוד עד 15 נ"ז מקורסי בחירה מדעיים ונדרש לפחות קורס אחד מקורסי הבחירה המתמטיים.

לסטודנטים הלומדים בהתמחויות/חטיבה: היקף קורסי הבחירה רשום בפירוט ההתמחות/חטיבה.

מומלץ להירשם לקורסי בחירה החל מסמסטר ב' של שנה ב' בהיקף של 9-6 נ"ז ובשנה ג' ליתר קורסי הבחירה.  

להלן פירוט כל קורסי הבחירה המוצעים בשנה"ל תשע"ד לפי סדר א"ב, כולל דרישות הקדם.

בהמשך יפורטו התחומים שאליהם משוייכים הקורסים.

 

קורסי בחירה במדעי המחשב שניתנים בשנת תשע"ד:

שם הקורס נ"ז דרישות קדם בציון עובר
סמס' א'   
אבטחת רשתות תקשורת3תכנות מתקדם בשפת C , מבוא לתקשורת מחשבים

אוטומטים ושפות פורמליות

*הקורס נדרש ללימודי תואר שני באוניברסיטאות .

3

אלגוריתמים

לימוד במקביל של חישוביות

אינטרנט ושפת ג'אוה4תכנות מכוון עצמים ושפת C++
בניית יישומים מאובטחים3מבוא למדעי המחשב,  אלגוריתמים
בניית תוכניות עם הוכחה3אין
גרפיקה ממוחשבת3תכנות מתקדם בשפת C, תכנות מכוון עצמים ושפת C++, אלגברה ליניארית 1
היבטים משפטיים של חברות הזנק טכנולוגיות2אין
טכנולוגיות ווב ומובייל מתקדמות3תכנות מכוון עצמים ושפת  ּ C++
יסודות בזיהוי פלילי2אין
יסודות היזמות למדעי המחשב4מבוא למיקרו כלכלה , חשבונאות א'
מבוא לאינטליגנציה משחקית3מבני נתונים
מבוא לתורת המספרים4חדו"א ,1 מבוא להסתברות, מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות, מתמטיקה בדידה, אלגברה ליניארית 1, מבוא למדעי המחשב
מבוא לתקשורת מחשבים4תכנות מתקדם בשפתC  , מבני נתונים
מפגשים עם הביולוגיה 3אין
נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה 4מבוא להסתברות, אלגברה לינארית 1
נושאים נבחרים במערכות הפעלה3תכנות מתקדם בשפת C, מערכות הפעלה
ניהול איכות בתוכנה3תכנות מתקדם בשפת C
ניהול פרויקטים3אין
ניתוח מערכות 3אין
עיבוד תמונות ואותות במחשב3חדו"א 1
פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת C#4תכנות מכוון עצמים ושפת  C++
פיתוח משחקי מחשב עם XNA3

פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת C#

לימוד מקביל של הקורס:  אלגברה ליניארית  1

קריאה מודרכת במתמטיקה1אלגברה לינארית 1, חדו"א 2
תורת הגרפים4מתמטיקה בדידה
DATA MINING (כריית מידע)3מבוא להסתברות, תכנות מתקדם בשפתC , מבני נתונים
   
סמס' ב'  
אבטחת יישומים ברשת3מבוא למדעי המחשב, אלגוריתמים
אבטחת מידע ממוחשב3מבני נתונים
האם ביולוג יכול לתקן רדיו?3אין
היבטים משפטיים של חברות הזנק טכנולוגיות2אין
היבטים פיננסיים בניהול חברות סטארט – אפ3אין
הנדסת תוכנה מכוונת עצמים3תכנות מכוון עצמים ושפת C++
כלים ושיטות מודרניות להוראת מדעי המחשב לנוער ולילדים3אין

לוגיקה למדעי המחשב

*הקורס נדרש ללימודי תואר שני באוניברסיטאות .

4מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, מתמטיקה בדידה, מבוא למדעי המחשב
למידה מבוססת חידות3מבוא להסתברות
מבוא לבינה מלאכותית3מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, תכנות מתקדם בשפת C
מבוא לקיימות 3לא מיועד למי שלמד את הקורס 'מבוא לאיכות הסביבה'
מבוא לתורת החבורות4מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, מתמטיקה בדידה , אלגברה לינארית 1
מבוא לתכנות מערכות3תכנות מתקדם בשפת C
לימוד במקביל: תכנות מכוון עצמים ושפת  ּ C++
ממשקים מוחשיים3תכנות מתקדם בשפת C
מערכות לומדות3חדו"א 1, אלגברה לינארית 1, מבוא להסתברות, תכנות מתקדם בשפת C
משולחן המדע ועד מדף התרופות2אין
נובל: המדע שמאחורי הפרס3אין
ניתוב ומידול רשת אינטרנט3מבוא לתקשורת מחשבים, אלגוריתמים
ניתוח מערכות3אין
פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת  C #4תכנות מכוון עצמים ושפת C++
פיתוח בשלות בצוותי תוכנה3תכנות מכוון עצמים ושפת C++
פיתוח יישומי אינטרנט3תכנות מכוון עצמים ושפת  ּ C++
פיתוח תוכנה מקוד למוצר2מבוא למדעי המחשב
קומפיילרים וניתוח מתקדם של שפות תכנות3ארגון המחשב ושפת סף, אלגוריתמים
תכנות יישומי בעזרת  Design Patterns3תכנות מכוון עצמים ושפת, C++  פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת # C

 

חלוקת קורסי הבחירה לפי תחומים:

 

קורסים בתיאוריה של מדעי המחשב וקורסים מתמטיים:

שם הקורס ניתן בסמס'
אוטומטיים ושפות פורמליות א'
המתמטיקה שמאחורי מנועי חיפוש וכריית מידעלא יינתן בסמס' א' וב'
לוגיקה למדעי המחשבב'
מבוא לתורת החבורות ב'
מבוא לתורת המספריםא'
נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקהא'
קריאה מודרכת במתמטיקהא'
תורת הגרפיםא'

 

קורסים מדעיים:

שם הקורס ניתן בסמס'
אסטרופיזיקהקיץ
האם ביולוג יכול לתקן רדיו ?ב'
יסודות בזיהוי פליליא'
מיפגשים עם הביולוגיהא'
משולחן המדע ועד מדף התרופות  ב'
נובל: המדע שמאחורי הפרסב'
מבוא לקיימות ב'

 

 

קורסי בחירה בתקשורת ואינטרנט:

הקורסים מתמקדים בצדדים המעשיים של אחד התחומים הנדרשים ביותר כיום בתעשייה ועוסקים בנושאים כגון :  

תקשורת אלחוטית בין מחשבי כף יד ובין שרתים ללקוחות מזדמנים, תקשורת חבר לחבר ומערכות מבוזרות, העברה של

וידאו ומידע בזמן אמת באינטרנט, רשתות חברתיות וניתוב ברשתות מהירות .

 

שם הקורס ניתן בסמס'
אבטחת יישומים ברשתב'
אבטחת רשתות תקשורתא'
אינטרנט ושפת ג'אווהא' וב'
טכנולוגיות ווב ומובייל מתקדמותא'
מבוא לתקשורת מחשבים א' וב'
ניתוב ומידול רשת אינטרנטב'
פיתוח יישומי אינטרנטב'


 

 

קורסי בחירה בתכנות/הנדסת תוכנה ומערכות:

קורסים בתחום מערכות התוכנה, שיטות תאורטיות ופרקטיות להתמודדות עם האתגרים

ההולכים וגדלים של מערכות תוכנה.

שם הקורס ניתן בסמס'
אינטרנט ושפת ג'אוהא' וב'
בניית תוכניות עם הוכחה א'
הנדסת תוכנה מכוונת עצמיםב'
מבוא לתכנות מערכות ב'
נושאים נבחרים במערכות הפעלהא'
ניתוח מערכותא'
ניתוח תוכנה מכוון מודללא יינתן השנה
פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת C#א' וב'

פיתוח משחקי מחשב ותלת מימד עם XNA

 

א'
קומפליירים וניתוח מתקדם של שפות תכנותב'
תכנות יישומי בעזרת  Design Patterns

ב'

 

קורסי בחירה בניהול ויזמות:

קורסים שמטרתם להקנות ידע ומיומניות חיוניות למיחשוב, עם דגש על היבטים ניהוליים .

 

שם הקורס ניתן בסמס'
היבטים משפטיים של חברות הזנק טכנולוגיותא'
היבטים  פיננסיים בניהול חברות סטארט- אפב'
טכנולוגיית מידע ואסטרטגיה עסקיתלא יינתן השנה
יסודות היזמות למדעי המחשבא'
יסודות השיווק למיזמי הייטקב'
ניהול איכות בתוכנהא'
ניהול פרוייקטיםא'
ניתוח מערכות א' וב'
פיתוח בשלות בצוותי תכנהב'
פיתוח תוכנה מקוד למוצרב'

 

קורסי בחירה באבטחת מידע / סייבר:

שם הקורס ניתן בסמס'
אבטחת יישומים ברשתב'
אבטחת מידע ממוחשבב'
אבטחת רשתות תקשורתא'
בניית יישומים מאובטחיםא'
קריפטוגרפיה לא יינתן השנה

 

קורסי בחירה בלמידה ממוחשבת ובינה מלאכותית:

קורסים העוסקים בתכנון מכונות אשר מסוגלות לבצע משימות הדורשות אינטיליגנציה.

שם הקורס ניתן בסמס'
כריית מידע  DATA MININGא'
למידה מבוססת חידות ב'
מבוא לאינטיליגנציה משחקית א'
מבוא לבינה מלאכותיתב'
מערכות לומדותב'

 

 

        קורסי יישומיים נוספים במדעי המחשב:

שם הקורס ניתן בסמס'
איחזור מידע ומנועי חיפושלא יינתן השנה
גרפיקה ממוחשבתא'
מערכות מקביליותלא יינתן השנה
ממשקים מוחשייםב'
עיבוד תמונה ואותות  במחשבא'
קומפליירים וניתוח מתקדם של שפות תכנותב'
ראייה ממוחשבתלא יינתן השנה

 

 

 תכנית לתואר "בוגר" B.Sc במדעי המחשב עם התמחות בתקשורת ואינטרנט

 ​

ראש התוכנית: ד"ר אסנת (אוסי) מוקרין       

בעולם שבו כולם מחוברים לכולם, בין אם על ידי טלפונים סלולאריים או דרך האינטרנט, יש חשיבות רבה למחקר ופיתוח בתחום התקשורת. ההתמחות מתמקדת בהוראה בתחום רשתות התקשורת ונעזרת במעבדת תקשורת המקיימת מחקר פעיל שעוסק בתקשורת אלחוטית בין מחשבי כף יד ובין שרתים ללקוחות מזדמנים, תקשורת חבר לחבר ומערכות מבוזרות, העברה של וידאו ומידע בזמן אמת באינטרנט, רשתות חברתיות וניתוב ברשתות מהירות.

קשר עם התעשייה:

חלק מהפרויקטים הנערכים במעבדה לתקשורת ממומנים על ידי התעשייה ונעשים תוך שיתוף פעולה עם חברות שונות. שיתוף זה מאפשר לנו להצטייד בציוד מתקדם, כגון רובוטים ושרתים חדישים ולחשוף את הסטודנטים לחזית הטכנולוגית ולמחקר עתידי.

 

היקף הלימודים במסלול מדעי המחשב בצירוף ההתמחות בתקשורת ואינטרנט הוא 124 נ"ז, המורכבים מקורסי החובה בלימודי התכנית במדעי המחשב, מקורסי החובה בהתמחות, מקורסי בחירה במדעי המחשב ובהתמחות ומסדנא בתחום ההתמחות.

 

מסגרת

מס'

נ"ז

קורסי חובה במדעי המחשב (ראו פירוט במסגרת תכנית  ה-B.Sc. במדעי המחשב)79
קורסי חובה בהתמחות8
קורס בחירה במתמטיקה4
קורס בחירה בהתמחות3
קורסי בחירה מתחום מדעי המחשב (מתוכם ניתן ללמוד עד 10 נ"ז ממסגרת קורסי הבחירה במדעים)24
סדנא שנתית בתקשורת / אינטרנט6
סה"כ 124

 

מבנה התכנית:

 

פירוט קורסי ההתמחות בתקשורת ואינטרנט:

  שם הקורס דרישות קדם בציון עובר מס' נ"ז
קורסי חובה בהתמחות שנה ב'

מבוא לתקשורת מחשבים

 

תכנות מתקדם בשפת C, מבני נתונים4
שנה ג' –  יש ללמוד אחד מקורסים אלה אינטרנט ושפת ג'אווה

תכנות מכוון עצמים ושפת C++4

ניתוב ומידול רשת אינטרנט

 

מבוא לתקשורת מחשבים, אלגוריתמים4

קורסי בחירה בהתמחות

יש ללמוד קורס אחד בהיקף

3 נ"ז

אבטחת יישומים מבוא למדעי המחשב, אלגוריתמים3

טכנולוגיות ווב ומובייל מתקדמות

 

תכנות מכוון עצמים ושפת C++3
פיתוח יישומי אינטרנט תכנות מכוון עצמים ושפת C++3
אבטחת רשתות תקשורתתכנות מתקדם בשפת C , מבוא לתקשורת מחשבים3

*בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף

סדנא בחטיבה :

יש לבחור סדנא אחת.  היקף כל סדנא – 6 נ"ז .

 

שנה שם סדנא דרישות קדם בציון עובר
ג'סדנא: אינטרנט מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++
סדנא: פיתוח תוכנות תקשורת בתעשייהמבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++
סדנא: אינטרנט ותקשורתמבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++, מבוא לתקשורת מחשבים
סדנא: Home Communicationsמבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++
 סדנא: טלפונים סלולריים מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++

 

 תכנית לתואר "בוגר" B.Sc במדעי המחשב עם התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות

 

ראש התכנית: ד"ר כרמי מרימוביץ

 

ההתפתחות המהירה של טכנולוגיות המחשוב הביאה ליצירת מערכות תוכנה רבות ומגוונות. בעשור האחרון, כאשר מורכבות המערכות גדלה והדרישות משתנות בקצב מהיר, התעורר הצורך בהקניות שיטות לארגון ופיתוח מערכות אלו.

ההתמחות המוצעת בהנדסת תוכנה ומערכות תעסוק בשיטות תיאורטיות ופרקטיות  להתמודדות עם אתגרים אלה. מטרת ההתמחות היא לצייד את הבוגרים בידע ובמיומנות המאפשרים להם להשתלב בתעשיית התוכנה ולהתמודד עם הצורך הגובר בפתרונות תוכנה טכנולוגיים  המותאמים למערכות תוכנה גדולות.

 

היקף הלימודים בתכנית מדעי המחשב בצירוף התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות הוא 124 נ"ז, המורכבים מקורסי החובה, מקורסי בחירה במדעי המחשב ובהתמחות ומסדנא. את קורסי הבחירה של ההתמחות ניתן להתחיל ללמוד החל מהסמסטר השני של שנת הלימודים השנייה.

 

מבנה התכנית:

מסגרת מס' נ"ז
קורסי חובה במדעי המחשב (ראו פירוט במסגרת תכנית  ה-B.Sc. במדעי המחשב)79

קורסי בחירה במדעי המחשב

(מתוכם ניתן ללמוד עד 10 נ"ז קורסי בחירה במדעים)

20
קורס בחירה במתמטיקה4
קורסי בחירה בהתמחות15
סדנא בהתמחות6
סה"כ124

 

 

פירוט קורסי ההתמחות בהנדסת תוכנה ומערכות:

 

מסגרת שם הקורס דרישות קדם בציון עובר מס' נ"ז
קורסי בחירה בהתמחותהנדסת תוכנה מכוונת עצמיםתכנות מכוון עצמים ושפת C++3
נושאים נבחרים במערכות הפעלהתכנות מתקדם בשפת C,  מערכות הפעלה3
ניתוח מערכות_3
תכנות יישומי בעזרת Design Patternsתכנות מכוון עצמים ושפת C++, פיתוח בטכנולוגיות דו נט ושפת C#3
סדנא בהתמחותהנדסת תוכנהמבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++6

 

בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף .

תכנית לתואר "בוגר"B.Sc  במדעי המחשב בצירוף החטיבה בניהול וכלכלה

 

בית הספר למדעי המחשב מציע תכנית לימודים ייחודית המשלבת קורסים במדעי המחשב עם לימודי חטיבה בניהול. במסגרת תכנית זו, בנוסף ללימודים במדעי המחשב, מקבלים תלמידי החטיבה היכרות עם קורסי ניהול (ניהול עסקי וניהול בתחום המחשבים) ועם קורסי בסיס בכלכלה.

תכנית הלימודים מכשירה את בוגריה לעבודה במיוחד בתחום פיתוח וניהול .

 

מסגרת מס' נ"ז
קורסי חובה במדעי המחשב  (ראה פירוט במסגרת תכנית  ה-B.Sc. במדעי המחשב) סטודנטים בתכנית זו אינם מחויבים בלימוד קורס  החובה "אלגברה ליניארית 2" .75
קורסי חובה בחטיבה 15
קורסי בחירה בחטיבה 8-12

קורסי בחירה מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה ומדעים

סטודנטים בתכנית אינם מחויבים בלימוד קורס בחירה במתמטיקה. במסגרת קורסי בחירה במדעים ניתן ללמוד עד 10 נ"ז לכל היותר.

16-20
סדנא בחטיבה6
סה"כ 124
 
מבנה התכנית :

 

קורסי החובה בחטיבה  :
שנה סמסטר שם הקורס דרישות קדם בציון עובר מס' נ"ז
שנה ב'סמסטר א'מבוא למיקרו כלכלה-4
הסקה סטטיסטיתמבוא להסתברות4
סמסטר ב'ניהול מערכת תפעולית-3
חשבונאות א' -4
סה"כ   15

 

סדנא בחטיבה :
יש לבחור סדנא אחת.  היקף כל סדנא – 6 נ"ז .
שנה שם סדנא דרישות קדם
ג'ניתוח מערכות

מבני נתונים,  תכנות מכוון עצמים ושפת C++ ,

לימוד במקביל: ניתוח מערכות

יזמות בפיתוח מוצרי תוכנהמבני נתונים,  תכנות מכוון עצמים ושפת C++

 

לתשומת לבכם , קורסי הבחירה המוצעים במסלול זה נלמדים במסגרת ביה"ס לניהול וכלכלה. לבדיקת דרישות הקדם לקורסים אלה אנא עיינו בפרק  " ביה"ס לניהול וכלכלה".

 

שנה ג'

יש ללמוד קורסי בחירה מן הרשימה הבאה בהיקף של 12-16 נ"ז.

שם הקורס מס' נ"ז
תורת המחירים א'3
מבוא למאקרו כלכלה3
יסודות האסטרטגיה3
יסודות היזמות למדעי המחשב4
יסודות המימון4
יסודות התנהגות ארגונית – מיקרו2
יסודות התנהגות ארגונית – מאקרו2
יסודות השיווק3
תורת ההחלטות2
תורת המחירים ב'4

 

תכנית לתואר "בוגר" B.A במדעי המחשב ובכלכלה וניהול

 
(תכנית משותפת לביה"ס לכלכלה וניהול ולביה"ס למדעי המחשב)

 

מטרת התכנית היא להעניק לבוגריה ידע בתחומי מדעי המחשב וכלכלה וניהול. התכנית מכשירה את בוגריה הן לתפקיד ניהולי כללי והן לתפקיד ניהול בתעשיית המחשבים.

התכנית מקנה בסיס להמשך לימודים לתארים גבוהים בתחומי מדעי המחשב וכלכלה וניהול.

 

מבנה התכנית      

  
היקף הלימודים בתכנית הוא 131 נ"ז, מהן 61 נ"ז בקורסי החובה בכלכלה וניהול, 65 נ"ז בקורסי החובה במדעי המחשב ו-5 נ"ז בקורסי הבחירה בכלכלה וניהול ובמדעי המחשב.

שנה א'

כלכלה וניהול מדעי המחשב
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם
ציון עובר לימוד מוקדם     ציון עובר לימוד במקביל
סמסטר א'
   
סמסטר א'
   
מבוא למיקרו כלכלה4  מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות ולתורת הקבוצות4 תורת ההנמקה
יסודות התנהגות ארגונית – מיקרו2  מבוא למדעי המחשב6  
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה4  חדו"א 1

6

 

 תורת ההנמקה
סטטיסטיקה תיאורית   

תורת

ההנמקה

2  

 

 

 

סמסטר ב'
   
סמסטר ב'
   
יסודות התנהגות ארגונית- מאקרו2 יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו    
מבוא למאקרו כלכלה3 מבוא למיקרו כלכלהמתמטיקה בדידה4

1. מבוא ללוגיקה ולתורת הקב'

2. תורת ההנמקה

 
תורת המחירים א'3מבוא למיקרו כלכלהחשבון דיפרנציאלי ואינטגרליתכנות מתקדם בשפת C3מבוא למדעי המחשב 
חשבונאות א'4      
הסקה סטטיסטית4 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה    
סה"כ 26       25   
סה"כ 51 נ"ז

 

שנה ב'

כלכלה וניהול
מדעי המחשב
שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם
ציון עובר לימוד מוקדם ציון עובר לימוד במקביל
סמסטר א'
סמסטר א'
תורת המחירים ב'4חדו"א 1תורת המחירים א'אלגברה ליניארית 16מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות או תורת ההנמקה 
מאקרו כלכלה א'3

1. מבוא למאקרו כלכלה

2. מבוא למיקרו כלכלה

3. חדו"א 1

 חדו"א 24חדו"א 1אלגברה ליניארית
חשבונאות ב'3 חשבונאות א'    
אקונומטריקה א' 

1. חדו"א 1

2. מבוא להסתברות
סטטיסטיקה

3. סטטיסטיקה תיאורית

4. הסקה סטטיסטית

     
סמסטר ב'
סמסטר ב'
תורת המחירים ג'3תורת המחירים א' תורת המחירים ב'מבנה מחשבים4תכנות מתקדם בשפת C 
מאקרו כלכלה ב'3 מאקרו כלכלה א'תכנות מכוון עצמים ושפת C++4תכנות מתקדם בשפת C 
מבוא לניהול משאבי אנוש2 יסודות התנהגות ארגונית- מאקרומבני נתונים4כל קורסי שנה א'תכנות מכוון עצמים ושפת ++C
אקונומטריקה ב'2תורת המחירים א'אקונומטריקה א'     
סה"כ 23     22  
סה"כ 45 נ"ז

 

שנה ג'

 

כלכלה וניהול
מדעי המחשב
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם
ציון עובר לימוד מוקדם ציון עובר
סמסטר א'
סמסטר א'
יסודות השיווק3  אלגוריתמים 4מבני נתונים
תורת ההחלטות2חדו"א 2הסקה סטטיסטיתארכיטקטורת מחשבים4מבנה מחשבים
יסודות המימון4

1. מבוא למיקרו כלכלה

2. מבוא להסתברות
    וסטטיסטיקה

3. סטטיסטיקה תיאורית

4. הסקה סטטיסטית

5. חשבונאות א'

    

 

סמסטר ב'
סמסטר ב'
ניהול ביצועים3

חדו"א 2

 

הסקה סטטיסטיתחישוביות4אלגוריתמים
    מערכות הפעלה3

1. מבני נתונים

2. ארכיטקטורת מחשבים

3. תכנות מתקדם בשפת C

    מערכות בסיסי נתונים3מבני נתונים
סה"כ 12    18 
סה"כ 30 נ"ז

 

 

 • יש ללמוד על פי ההמלצות. חריגה מההמלצות אינה מחייבת את המכללה למערכת תקינה לסטודנט.
 • קורסי מדעי המחשב יינתנו הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.
 • אם יש לקורס דרישת קדם של קורס אחר, כל דרישות הקדם של הקורס האחר תקפות.

   

  בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף .


קורסי בחירה בכלכלה וניהול ובמדעי המחשב     
היקף נדרש: 5 נ"ז

נדרש קורס אחד מתחום מדעי המחשב וקורס נוסף מתחום כלכלה וניהול.

רשימות קורסי הבחירה בכלכלה וניהול ובמדעי המחשב וכן דרישות הקדם הספציפיות לכל קורס מפורסמות בידיעון בפרקי "תכניות הלימודים".

 


מסלול לימודים דו –יומי - תכנית "מעוף" – תכנית לתואר "בוגר" B.Sc.במדעי המחשב

 

תכנית "מעוף" בנויה במתכונת של 4 שנים, 12 סמסטרים, כולל סמסטר קיץ. בתכנית "מעוף" לתואר "בוגר" במדעי המחשב עם התמחות/חטיבה ייתכן כי הלימודים יתפרשו בשנים ג' ו- ד' על פני יום נוסף בשבוע (אחה"צ).

להלן מבנה מסלול הלימודים הדו-יומי לתכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב למתחילים לימודיהם בסמסטר א' תשע"ד.

בהמשך מפורטים קורסי החובה בחטיבה בניהול וכלכלה ובהתמחות בתקשורת ואינטרנט.

* מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת כאן. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלול לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר או לקושי בשיבוץ מערכת שעות.

* הבחינות בקורסים לא יתקיימו בהכרח בימי ה' ו-ו' אלא בשאר ימות השבוע.

* קורסי אנגלית יתקיימו ביום נוסף במהלך השבוע.

 

קורסי חובה      
שנה א'

לא ניתן ללמוד קורסי בחירה בשנה א'.

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
מבוא למדעי המחשב  52 6
מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות  תורת ההנמקה32 4
תורת ההנמקה  2- 2
סמסטר ב'      
חדו"א 1 תורת ההנמקה42 6
אלגברה לינארית 1

לימוד מוקדם של הקורסים:
1. תורת ההנמקה

2. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות.

נדרש ציון עובר בלפחות אחד משני הקורסים.

 42 6
סמסטר קיץ      
חדו"א 2חדו"א 1אלגברה לינארית 14- 4
מתמטיקה בדידהמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חדו"א 232 4

 

שנה ב'

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
מבוא להסתברות1.מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות
2.חדוו"א 1
1. חדו"א 2
2. מתמטיקה  בדידה
32 4
אלגברה לינארית 2אלגברה לינארית 1 4- 4
תכנות מתקדם בשפת Cמבוא למדעי המחשב 4- 3
סמסטר ב'      
מבני נתוניםכל קורסי שנה א'תכנות מכוון עצמים ושפת   ++ C5- 4
תכנות מכוון עצמים ושפת  ++ Cתכנות מתקדם בשפת C 32 4
סמסטר קיץ      
אלגוריתמיםמבני נתונים 5- 4
מבנה מחשביםתכנות מתקדם בשפת C 31 4

 

שנה ג'

 

שם הקורס דרישות קדם  
ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור *
ש"ס  תרגיל נ"ז  לקורס *
סמסטר א'      
ארגון המחשב ושפת סףמבנה מחשבים 2- 2
קורסי בחירה בתכנית       
סמסטר ב'      
ארכיטקטורת מחשביםמבנה מחשבים 31 4
קורסי בחירה       
סמסטר קיץ      
מערכות בסיסי נתוניםמבני נתונים 3- 3
קורסי בחירה בתכנית       

 

שנה ד'

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור *
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס *
סמסטר א'      
חישוביותאלגוריתמים 5  4
מערכות הפעלה

1.תכנות מתקדם
    בשפת C

2.מבני נתונים
3. ארכיטקטורת
    מחשבים

4 . ארגון המחשב ושפת סף

 4- 3
קורסי בחירה       
סדנא בפיתוח תוכנה (שנתי)כל קורסי החובה של שנים א' ו- ב' 6  6
סמסטר ב'      
סיבוכיותחישוביות 22 4
קורסי בחירה       
קורס בחירה במתמטיקה      
המשך סדנא      
סמסטר קיץ      
קורס בחירה        

 

יתכן וקורסי הבחירה יתקיימו במהלך יום נוסף בשעות אחר הצהריים פרט לימים חמישי-שישי.

ניתן לבחור קורסי בחירה נוספים פרט לאלה שניתנים בימים חמישי – שישי גם בימים אחרים אחה"צ .

 

בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף.

 

קורסי חובה בהתמחויות :

*ייתכן וקורסים אלו יתקיימו במהלך יום נוסף בשעות אחר הצהריים פרט לימים חמישי-שישי .

 

החטיבה בניהול:

שנה ב' – סמס' א' :  מבוא למיקרו כלכלה .

שנה ב' – סמס' ב' :ניהול מערכת תיפעולית.

שנה ג' – סמס' ב': הסקה סטטיסטית – דרישת קדם: מבוא להסתברות .

שנה ג' – סמס' קיץ: חשבונאות א' .

 

החטיבה בתקשורת ואינטרנט:

שנה ג' – סמס' א': אינטרנט ושפת ג'אווה  - דרישת קדם: תכנות מכוון עצמים ושפת C++ - או :  

שנה ג' – סמס' ב':  מבוא לתקשורת מחשבים – דרישת קדם: מבני נתונים ותכנות מתקדם בשפת C .

ניתוב ומידול רשת אינטרנט  - דרישת קדם: אלגוריתמים ומבוא לתקשורת מחשבים.

       מסלול מעוף – למתחילים לימודיהם בסמסטר ב'

להלן מבנה מסלול הלימודים הדו-יומי לתכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב למתחילים לימודיהם בסמסטר ב' תשע"ד.

בהמשך מפורטים קורסי החובה בחטיבה בניהול וכלכלה ובהתמחות בתקשורת ואינטרנט.
 

קורסי חובה

שנה א'

לא ניתן ללמוד קורסי בחירה בשנה א'     .

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס
סמסטר ב'      
מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות  תורת ההנמקה32 4
חדו"א 1 תורת ההנמקה42 6
תורת ההנמקה  2- 2
סמסטר קיץ      
אלגברה לינארית 1

לימוד מוקדם של הקורסים:
1. תורת ההנמקה

2. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

נדרש ציון עובר בלפחות אחד משני הקורסים

 42 6
חדו"א 2חדו"א 1אלגברה לינארית 14- 4

 

שנה ב'

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור *
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס *
סמסטר א'      
מבוא למדעי המחשב  52 6
אלגברה לינארית 2אלגברה לינארית 1 4- 4
סמסטר ב'      
תכנות מתקדם בשפת Cמבוא למדעי המחשב 4- 3
מתמטיקה בדידהמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חדו"א 232 4
סמסטר קיץ      
מבנה מחשביםתכנות מתקדם בשפת C 31 4
מבוא להסתברות1.מבוא ללוגיקה
   ולתורת הקבוצות
2.חדוו" א 1
1. חדו"א 2
2. מתמטיקה
     בדידה
32 4

     

שנה ג'

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור *
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס *
סמסטר א'      
ארגון המחשב ושפת סף1.מבנה מחשבים
2.תכנות מתקדם בשפת C
 2- 2
קורסי בחירה       
סמסטר ב'      
ארכיטקטורת מחשביםמבנה מחשבים 31 4
מבני נתוניםכל קורסי שנה א'תכנות מכוון עצמים ושפת   ++ C5- 4
תכנות מכוון עצמים ושפת  ++ Cתכנות מתקדם בשפת C 32 4
סמסטר קיץ      
מערכות בסיסי נתוניםמבני נתונים 3- 3
אלגוריתמיםמבני נתונים 5- 4

 


שנה ד'

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל או   ציון עובר ש"ס 
שיעור *
ש"ס  תרגיל נ"ז  לקורס *
סמסטר א'      
חישוביותאלגוריתמים 5  4
מערכות הפעלה

1.תכנות מתקדם בשפת  C

2.מבני נתונים

3. ארכיטקטורת מחשבים

4 . ארגון המחשב ושפת סף

 4- 3
קורסי בחירה       
סדנא בפיתוח תוכנה (שנתי)כל קורסי החובה של שנים א' ו- ב' 6  6
סמסטר ב'      
סיבוכיותחישוביות 22 4
קורסי בחירה       
המשך סדנא      
סמסטר קיץ      
קורסי בחירה       
קורס בחירה במתמטיקה      

 

 

שנה ה'

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור *
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס *
סמסטר א'      
קורסי בחירה       

 

 

יתכן וקורסי הבחירה יתקיימו במהלך יום נוסף בשעות אחר הצהריים פרט לימים חמישי-שישי.

ניתן לבחור קורסי בחירה נוספים פרט לאלה שניתנים בימים חמישי – שישי גם בימים אחרים אחה"צ .

 

בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף.

 

קורסי חובה בהתמחויות :

*ייתכן וקורסים אלו יתקיימו במהלך יום נוסף בשעות אחר הצהריים פרט לימים חמישי-שישי .

 

החטיבה בניהול:

שנה ב' – סמס' א' :  מבוא למיקרו כלכלה .

שנה ב' – סמס' קיץ: חשבונאות א' .

שנה ג' – סמס' ב' :ניהול מערכת תיפעולית.

שנה ג' – סמס' ב': הסקה סטטיסטית – דרישת קדם: מבוא להסתברות .

 

 

החטיבה בתקשורת ואינטרנט:

 

שנה ג' – סמס' ב':  מבוא לתקשורת מחשבים – דרישת קדם: מבני נתונים ותכנות מתקדם בשפת C .

שנה ד' – סמס' א': אינטרנט ושפת ג'אווה  - דרישת קדם: תכנות מכוון עצמים ושפת C++ - או :  ניתוב ומידול רשת אינטרנט  - דרישת קדם: אלגוריתמים ומבוא לתקשורת מחשבים.

 

 

מסלול לימודים דו –יומי - תכנית מעוף במתכונת של 3 שנים המיועדת לבוגרי יחידות טכנולוגיות

 

שנה א'

לא ניתן ללמוד קורסי בחירה בשנה א'     .

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות  תורת ההנמקה32 4
חדו"א 1 תורת ההנמקה42 6
תורת ההנמקה  2- 2
סמסטר ב'      
אלגברה לינארית 1

לימוד מוקדם של הקורסים:
1. תורת ההנמקה

2. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

נדרש ציון עובר בלפחות אחד משני הקורסים

 42 6
חדו"א 2חדו"א 1אלגברה לינארית 14- 4
ארכיטקטורת מחשביםמבנה מחשבים 31 4
סמסטר קיץ      
מתמטיקה בדידהמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חדו"א 232 4
מבוא להסתברות1.מבוא ללוגיקה
   ולתורת הקבוצות
2.חדו"א 1
1. חדו"א 2
2. מתמטיקה
     בדידה
32 4

 

שנה ב'

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
אלגברה לינארית 2אלגברה לינארית 1 4- 4
קורס בחירה במתמטיקה     4
קורס בחירה במדעי המחשב      
סמסטר ב'      
מבני נתונים

קורסי החובה של שנה א'

 

תכנות מכוון עצמים ושפת   ++ C5- 4

תכנות מכוון עצמים ושפת

 ++ C (למי שאין פטורים)

תכנות מתקדם בשפת C     
קורסי בחירה       
סמסטר קיץ      
מערכות בסיסי נתוניםמבני נתונים 3- 3
אלגוריתמיםמבני נתונים 5- 4

 

שנה ג'

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור *
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס *
סמסטר א'      
חישוביותאלגוריתמים 5  4
מערכות הפעלה

1.תכנות מתקדם בשפת C

2.מבני נתונים
3. ארכיטקטורת מחשבים

4 . ארגון החשב ושפת סף

 4- 3
קורסי בחירה       
סדנא בפיתוח תוכנה (שנתי)כל קורסי החובה של שנים א' ו- ב' במסלול הרגיל 6  6
סמסטר ב'      
סיבוכיותחישוביות 22 4
קורסי בחירה       
המשך סדנא      
סמסטר קיץ      
קורסי בחירה       

 

* ייתכן וקורסי הבחירה  יתקיימו במהלך יום נוסף בשעות אחר הצהריים פרט לימים חמישי -שישי

 

 

קורסי חובה במדעי המחשב – שנה"ל תשע"ד 

 

להלן  טבלה המפרטת  את קורסי החובה הניתנים בחלוקה לסמסטרים.
מומלץ ללמוד לפי התכנית ולא לפי הטבלה מכיוון שהרישום לקורסים נעשה על פי תכנית הלימודים וליתר הסטודנטים יתאפשר רישום רק על בסיס מקום פנוי).

 

שם הקורססמסטר אסמסטר בסמסטר קיץ
 רגילמעוףרגילמעוףרגילמעוף
תורת ההנמקהVVVV--
מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות VVVV--
חדו"א 1VV VV--
מבוא למדעי המחשבVVV---
       
אלגברה לינארית 1V-VVVV
חדו"א 2V-VVVV
מבוא להסתברות-VV-VV
מתמטיקה בדידהV-VVVV
תכנות מתקדם CV-VVV-
       
מבני נתוניםVV-VV-
תכנות מכוון עצמים ושפת ++ CVV-V--
אלגברה לינארית 2VV-V--
מבנה מחשביםV-V--V
       
ארכיטקטורת מחשבים-VVV-V
אלגוריתמיםV-VV-V
ארגון המחשב ושפת סף-VVV--
       
מערכות בסיסי נתוניםVVV--V
חישוביותVVVVV-
מערכות הפעלהVVVV--
סיבוכיותVVVV-V

 

 

 

ועדות ביה"ס למדעי המחשב

 

להלן  רשימת חברי הועדות בביה"ס למדעי המחשב:

 

 

שם הועדה חברי הוועדה
ועדה לבחינת הישגים – תואר ראשוןפרופ' מיכל פרנס
 ד"ר נילי בק
 ד"ר כרמי מרימוביץ
 ד"ר דורית שוויקי
 גב' מיכל רז
 גב' אהובי צדוק
 גב' לימור סקופ
ועדה פניות סטודנטים – תואר ראשון פרופ' מיכל פרנס
 גב' אהובי צדוק
 גב' לימור סקופ
ועדה לבחינת הישגים – תואר שניפרופ' מיכל פרנס
 פרופ' עופר אריאלי
 ד"ר עדי עקביה
 גב' אהובי צדוק
 גב' אודיה פרגמנט

 

 

בית הספר לניהול וכלכלה

 
דקן: פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ
ראש תכנית התואר הראשון בכלכלה וניהול: ד"ר שירית כתב-הרץ

 

 תכנית לתואר "בוגר"B.A. בכלכלה וניהול

מטרת התכנית

התכנית מיועדת להקנות לסטודנטים ידע כללי בתורת הניהול והכלכלה, לתת בידיהם כלים לניתוח בעיות יישומיות, תוך היכרות מקיפה עם הסביבה הכלכלית של המשק הישראלי האזורי והעולמי וקשרי הגומלין ביניהם. התכנית תכשיר את בוגריה להשתלבות טובה ויעילה בשוק העבודה, הן במגזר העסקי והן במגזר הציבורי, ותקנה להם בסיס איתן להמשך לימודיהם לתארים גבוהים יותר.

מבנה תכנית הלימודים

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

  סה"כ נ"ז קורסי חובה סמינר קורסי בחירה*
ניהול כלכלה
סה"כ112904126
שנה א'4040   
שנה ב'3636   
שנה ג'36144126

  * קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.

בתכנית הכללית (ללא מסלול) ניתן להמיר עד 4 נ"ז מן מכסת קורסי הבחירה בניהול בלבד בקורסים מתחומי לימוד אחרים. קורסים אלה ניתן ללמוד החל משנה א'. מידע על קורסים אלה ניתן למצוא בפירוט על קורסי הבחירה בהמשך.

קורסי החובה

שנה א'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

מבוא למיקרו כלכלה5416-
יסודות התנהגות ארגונית מיקרו22-2-
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה4224-
מתמטיקה א'5416-
מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה4224-
סמסטר ב'
מבוא למאקרו כלכלה4315מבוא למיקרו כלכלה
הסקה סטטיסטית4225מבוא להסתברות  וסטטיסטיקה
מתמטיקה ב'*33-3מתמטיקה א'
תורת המחירים א'4315

מבוא למיקרו כלכלה

מתמטיקה א'

חשבונאות א'3214-
יסודות התנהגות ארגונית מאקרו22-2יסודות התנהגות ארגונית מיקרו
סה"כ 40     46  

 

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

תורת המחירים ב'5416

תורת המחירים א'

מתמטיקה ב'

מאקרו כלכלה א'33-3

מתמטיקה א'

מבוא למאקרו כלכלה

אקונומטריקה א'3214

מתמטיקה ב'

הסקה סטטיסטית

חשבונאות ב'3214חשבונאות א'
יסודות השיווק33-3-
תורת המחירים ג'4315תורת המחירים ב'
אקונומטריקה ב'3214

אקונומטריקה א'

 

אתיקה ואחריות תאגידית בניהול22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
מאקרו כלכלה ב'33-3מאקרו כלכלה א'
סמסטר ב'
תורת המחירים ג'4315תורת המחירים ב'
אקונומטריקה ב'3214

אקונומטריקה א'

 

מאקרו כלכלה ב'33-3מאקרו כלכלה א'
יסודות האסטרטגיה33-3-
יסודות מערכות מידע22-2מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
מבוא לניהול משאבי אנוש22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
סה"כ 36   41 

 

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורס נ"ז לקורס נ"ז לקורס נ"ז לקורס ש"ס לקורס נ"ז לקורס
כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית 22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

יסודות המימון5416

הסקה סטטיסטית

תורת המחירים א

חשבונאות א'

מתמטיקה ב'

יסודות היזמות33-3-
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סמסטר ב'
דיני עסקים22-2-
כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סה"כ 18   19  


 

 

מתחילי אביב פברואר 2012 (סמסטר אביב)

קורסי החובה

שנה א'

סמסטר ב'
שם הקורס נ"ז לקורס נ"ז לקורס נ"ז לקורס נ"ז לקורס נ"ז לקורס
מבוא למיקרו כלכלה5416-
יסודות התנהגות ארגונית מיקרו22-2-
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה4224-
מתמטיקה א'5416-
מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה4224-
סמסטר קיץ
מבוא למאקרו כלכלה4315מבוא למיקרו כלכלה
הסקה סטטיסטית4225מבוא להסתברות  וסטטיסטיקה
מתמטיקה ב'33-3מתמטיקה א'
תורת המחירים א'4315

מבוא למיקרו כלכלה

מתמטיקה א'

חשבונאות א'3214-
יסודות התנהגות ארגונית מאקרו22-2יסודות התנהגות ארגונית מיקרו
סה"כ 40   46  

 

שנה ב' + ג'

תכנית הלימודים זהה לתכנית הלימודים של  מתחילי אוקטובר (סמסטר חורף).

 

קורסי בחירה

במסגרת קורסי הבחירה על הסטודנט ללמוד 6 קורסים ממסגרת קורסי הבחירה בניהול ו 3 קורסים ממסגרת קורסי הבחירה בכלכלה.

להלן רשימת קורסי הבחירה המוצעים בתשע"ד ודרישות הקדם שלהם. כל קורס נלמד בהיקף 2 נ"ז.

 

קורסי בחירה סמסטר א'

קורסי בחירה בכלכלה

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל
כלכלת עבודה

מבוא למיקרו כלכלה

מבוא למאקרו כלכלה

תורת המחירים א'

תורת המחירים ב'

אקונומטריקה א'

אקונומטריקה ב'

 
כלכלה הגירה

תורת המחירים ב'

אקונומטריקה ב'

 
קורסי בחירה בניהול

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל
שיווק למיזמים חדשיםיסודות השיווק 
ארגוני שירות

יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו

יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו

 
יצירתיות וחדשנות בשיווק--
שוק ההון (בישראל)- מבנה, הסדרה והתנהלות--
ניהול מרכזי שירות לקוחות- 
ניהול כוח אדם מגוון- 
אחריות סביבתית של עסקיםאתיקה ואחריות תאגידית בניהול-
חדשנות עסקית

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

חשבונאות א'

-
פרויקט יזמים צעירים בישראל (שנתי)יסודות השיווקיסודות היזמות
פרויקט באחריות תאגידית- 
שוק החיסכון ארוך טווחיסודות המימון 
יישומי מחשב בניהול  
דוחות מאוחדים בחברות רב שכבתיות א'  
יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתייסודות השיווק 
קורסי בחירה הן בניהול והן בכלכלה:

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל
דיני מס בישראל דיני עסקים
היבטים כלכליים של מדינת רווחהמאקרו כלכלה ב' 
שירות כמנוף כלכלי ארגוני שירות 
כלכלת משאבי טבע וסביבה תורת המחירים ב' 
מבוא לכלכלת נדל"ן

מאקרו כלכלה א' ו-ב'

אקונומטריקה א'

 
דוחות מאוחדים בחברות רב שכבתיות ב'  
קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים:

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל

דמות האחר בספרות ובקולנוע-

 קורס זה יינתן בשפה האנגלית

 ( 3 נ"ז)

  
יהודית ערבים: דיאלוג, קונפליקט ויחסים (4 נ"ז)  
ממשקי אדם- מכונה (2 נ"ז)  

 

 

קורסי בחירה סמסטר ב'

קורסי בחירה בכלכלה

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל
כלכלת בריאות

מבוא למיקרו כלכלה

מבוא למאקרו כלכלה

 
מאקרו כלכלה בינלאומית

מאקרו כלכלה א'

מאקרו כלכלה ב'

 
היסודות הפילוסופיים של הכלכלה

מבוא למאקרו כלכלה

תורת המחירים א'

 
מדיניות ציבורית

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ב'

 
כלכלת חינוךיפורסם בהמשך  
כלכלת פוליטיתתורת המחירים א'+ב'+ג'  
קורסי בחירה בניהול

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל
אחריות תאגידית אתיקה ואחריות תאגידית בניהול 
תורת ההשקעותיסודות המימון 
השקעות בשוק ההוןיסודות המימון 
מימון מיזמים הון סיכון וצמיחהיסודות המימון 
התהליך היזמי יסודות היזמות 
שיווק ירוק--
פיתוח ארגוני

יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו

יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו

 
תקשורת ואחריות חברתית של עסקים--
ניהול פיננסייסודות המימון 
פרויקט יזמות עסקיתיסודות השיווקיסודות היזמות
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות

חשבונאות ב'

יסודות המימון

 
יישומים כמותיים במימוןיפורסם בהמשך 
חשבונאות ניהולית

חשבונאות א'

חשבונאות ב'

 
איתור והערכת הזדמנויות עסקיות

חשבונאות א' ו-ב'

יסודות השיווק

 
אג"ח,איגוח וניהול סיכוניםיסודות המימון 
התנהגות צרכניםיסודות השיווק 
ניהול השיווק והשירות

יסודות השיווק

אירגוני שירות

 
היבטים משפטיים של עסקים כלכלייםיפורסם בהמשך 
חדשנות אסטרטגית לעסקים משפחתייםיסודות האסטרטגיה 
תקשורת בניהוליפורסם בהמשך 
קורסי בחירה הן בניהול והן בכלכלה:

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל
כלכלה בת קיימא

תורת המחירים א'

תורת המחירים ב'

 
ההיסטוריה הכלכלית של הקפיטליזם העולמימבוא למאקרו כלכלה 
סוגיות בכלכלת הגבלים עסקייםתורת המחירים ב' 


 

קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים:

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל
הגאון באומנות (2 נ"ז)  
מימזיס (2 נ"ז)  
גלובליזציה ורב תרבותיות- מבט אומנתי (2 נ"ז)  
ויטגנשטיין (2 נ"ז)  
דמויות של נשים וגברים בקולנוע ובספרות- קורס זה יינתן בשפה האנגלית ( 2 נ"ז)  
*מבוא לקיימות (2 נ"ז)  

*רישום לקורס זה לא יתאפשר לסטודנטים אשר למדו בעבר את הקורס "מבוא לאיכות הסביבה"

סמינר

עבודת הסמינר הינה משימת התנסות בביצוע מחקר, או עבודת שדה, על נושא כלכלי או ניהולי. העבודה תכלול הגדרת נושא, איתור מקורות, לימוד הנושא וניתוחו וכתיבת מסמך מסכם. העבודה תיעשה תוך כדי ליווי של מרצה. הליווי כולל סיוע בהגדרת הנושא ובאיתור המקורות, הנחייה והדרכה בשלבים השונים, וקריאת העבודה והערכתה.

על הסטודנט לקבל אישור של המרצה לנושא הסמינר על-פי לוח זמנים שיפורסם בתחילת הסמסטר. את הסמינר יש להשלים ולהגיש עד תום הסמסטר בו רשום הסטודנט, למעט סמסטר הקיץ בו ניתן להשלים את הסמינר עד תחילת שנה"ל העוקבת.

 

להלן רשימת הסמינרים המוצעים בתשע"ד:

כל הסמינרים דורשים ציון עובר בקורסי הליבה : אקונומטריקה א' ו-ב', מאקרו כלכלה א' ו-ב', תורת המחירים א, ב' ו-ג' .

כל סמינר הינו בהיקף של 4 נ"ז.

 

סמסטר א'
סמינר מרצה דרישות קדם נוספות
כלכלת משאבי טבע וסביבהפרופ' נאוה  חרובי 
השקעות אלטרנטיביותד"ר שלומית זוטאציון עובר בקורס יסודות המימון
כלכלת הגירהד"ר אודליה הייזלרלימוד במקביל /מוקדם של הקורס "כלכלת הגירה"
אחריות תאגידית בניהולד"ר דנה לנדאו 
היבטים רגשיים בשירותד"ר חנה לירז מדלר

ציון עובר ביסודות התנהגות ארגונית מיקרו וביסודות התנהגות אירגונית מאקרו.

לימוד במקביל/מוקדם של הקורס ארגוני שירות

היבטים  של יזמותד"ר תמר לרנטל  
רגשות וקוגניציה בתהליך היזמיד"ר ציפי שפרלינגציון עובר ביסודות האסטרטגיה


 

 

סמסטר ב'
כלכלת חינוךד"ר אסנת ליפשיץלימוד במקביל של כלכלת חינוך
היבטים ניהוליים בתחום השירותד"ר חנה לירז מדלרציון עובר ביסודות התנהגות ארגונית מיקרו , יסודות התנהגות אירגונית מאקרו, יסודות השיווק, ארגוני שירות
היבטים רגשיים בשירותד"ר חנה לירז מדלרציון עובר ביסודות התנהגות ארגונית מיקרו , יסודות התנהגות אירגונית מאקרו, יסודות השיווק, ארגוני שירות
   
השקעות אלטרנטיביותד"ר שלומית זוטאציון עובר בקורס יסודות המימון
ממשל תאגידי ובעיות סוכן בארץ ובעולםד"ר שלומית זוטאציון עובר בקורס יסודות המימון
סוגיות נבחרות במיון עובדיםפרופ' שאול פוקס 
אחריות תאגידית בניהולד"ר דנה לנדאו 
אבחון והתערבות בארגוניםד"ר נמה סידילימוד מקביל/מוקדם של הקורס "פיתוח ארגוני".
ניהול צוותיםגלית אבידרציון עובר בקורס מבוא לניהול משאבי אנוש
כלכלה ציבוריתד"ר שירית כתב הרץ 
נושאים נבחרים בניהולפרופ' איזי בורוביץ 
חדשנות אסטרטגית לעסקים משפחתייםד"ר ציפי שפרלינגציון עובר בקורס יסודות האסורטגיה

 

 תכנית לתואר "בוגר" (B.A) בכלכלה וניהול עם מסלול ביזמות


ראש המסלול: פרופ' מירי לרנר

מטרת המסלול

מטרת המסלול בניהול יזמות היא  לתת בידי יזמים פוטנציאליים ומנהלים בחברות וארגונים מתפתחים ומשתנים כלים להקמה ולניהול של מיזמים, ולגרום בכך להגדלת סיכויי ההצלחה.  התכנית תכשיר מנהלים וכלכלנים שיוכלו להשתלב ולתפקד ביתר קלות בסביבה יזמית, מחדשת ויוצרת. במהלך לימודי החובה והבחירה יחשפו הסטודנטים לעקרונות היזמות ויעמיקו את הידע והמיומנויות הנדרשות לכך.  בשלב הלימוד המתקדם תקנה החטיבה, באמצעות לימודי החובה והבחירה וההשתתפות בפרויקטים יזמיים, התנסות ומעורבות ביזמות אינדיבידואלית וצוותית.  החשיפה תהיה ליזמות בתחומים שונים כולל יזמות עסקית, יזמות פנים ארגונית ויזמות חברתית שאינה למטרות רווח. לימודי החטיבה יחלו בשנה ג'. 

מבנה תכנית הלימודים

 

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

  סה"כ נ"ז קורסי חובה קורסים במסלול סמינר

קורסי בחירה

בכלכלה*

 

סה"כ112901246
שנה א'4040   
שנה ב'3636   
שנה ג'36141246

* קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.

קורסי החובה

קורסי החובה זהים לקורסים בתכנית הלימודים הרגילה.

 

קורסי החובה במסלול:

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

שיווק למיזמים חדשים22-2יסודות השיווק
יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתי22-2יסודות השיווק


 

 

סמסטר ב'
מימון מיזמים הון סיכון וצמיחה22-2יסודות המימון
סה"כ 10     6  

 

קורסי בחירה במסלול:

יש לבחור קורס אחד בהיקף של 2 נ"ז

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

חדשנות עסקית22-2

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

חשבונאות א'

יצירתיות וחדשנות בשיווק22-2-
סמסטר ב'
ניהול פיננסי 2יסודות המימוןניהול פיננסי2יסודות המימון
איתור והערכת הזדמנויות עסקיות2

חשבונאות א' ו-ב'

יסודות השיווק

איתור והערכת הזדמנויות עסקיות2

חשבונאות א' ו-ב'

יסודות השיווק

התהליך היזמי22-2יסודות היזמות

 

פרויקט

על הסטודנטים לבחור אחד מבין שני הפרויקטים המפורטים להלן:

פרויקט יזמות עסקית - 4 נ"ז. דרישת קדם: ציון עובר בקורס יסודות השיווק ולימוד במקביל  את הקורס יסודות המימון. הקורס ניתן בסמסטר א' בלבד.

 

מטרת הפרויקט

מטרת פרויקט ייחודי זה הינה להתנסות בתכנון מיזם על רעיונות אמיתיים ובדיקתו בתהליך של הכנת תכנית עסקית, ותוך כדי כך להתוודע לתהליכי יזמות עסקית.

הכרת תכנית עסקית והתנסות ממשית בהכנתה חשובים לאלה המתעתדים לפנות ליזמות אך לא פחות מכך לעובדים ולמנהלים בארגונים קיימים, הזקוקים לבחון תכניות עסקיות ו/או להכינן, בעת תכנון פרויקטים חדשים בארגון כמו גם בחיפושיהם אחר השקעות, ערוצי שיווק או שיתופי  פעולה. במסגרת הפרויקט יעבדו צוותי הסטודנטים על הכנת תכנית עסקית למיזמים חדשים, על ניתוח הסביבה הרלוונטית לעסק, על המודל העסקי ועל פיתוח תכנית אופרטיבית להקמתו ותפעולו.

 

מבנה הקורס

כל צוות של 4-3 סטודנטים יכין במהלך הסמסטר תכנית עסקית עבור מיזם חדש.  הצוות יעבוד על הכנת התכנית, המבוססת על איסוף מידע רלבנטי. בנוסף לבדיקת המתחרים וקהלי היעד, ואיתור היתרונות היחסיים של המיזם יבדקו סיכוייו בשוק וכדאיותו הכלכלית.  בסוף הסמסטר כל צוות יכין מצגת של הפרויקט בשיעור וכן יגיש את התכנית העסקית בכתב.

הקורס יכלול הרצאות פרונטאליות בנושאים רלבנטיים להכנת התכנית העסקית, חלקן ע"י מרצים אורחי ויזמים אורחים. בתום המפגש הפרונטלי מדי שבוע ייפגש כל צוות עם מנחה הפרויקטים למפגש בן מחצית השעה לקידום הפרויקט הצוות.

חלק מהמיזמים בקורס יוקדשו לתכנון פרויקטים בתחום של יזמות סביבתית ירוקה.   

פרויקט  יזמים צעירים בישראל - 4 נ"ז. – דרישת קדם: ציון עובר בקורס יסודות השיווק ולימוד במקביל את הקורס יסודות היזמות.

במסגרת הפרויקט ינחו הסטודנטים קבוצות של תלמידי חטיבות ביניים בגילאי 16-15 ביזמות עסקית. התכנית היא שנתית וההנחיה תבוצע ע"י צוות של שני סטודנטים למשך כל שנת הלימודים. פרויקט ההנחיה מתבצע במסגרת "יזמים צעירים בישראל" המסונפת לחברת Junior Achievement International , המנהלת תכנית להפעלת קבוצות של תלמידי תיכון ביזמות עסקית במדינות שונות.

הסטודנטים החונכים יקבלו הנחיה והכשרה שוטפת ממובילי התכנית והן ידונו בנושאים הקשורים בהנחיה במסגרת סדנא ייחודית למנחים ב"יזמים צעירים" בסמסטר א'.

השתתפות בפרויקט זה תעניק לסטודנטים הזדמנות להתנסות באופן מעשי בגיבוש קבוצת צעירים לפרויקט עסקי, החל מהקמת חברה וחלוקת תפקידים בחברה, בחירת מוצר, בדיקת השוק למוצר, יצורו ושיווקו. הסטודנטים יפתחו ויתרגלו יכולת ליווי וניהול פרויקטים, פיתוח מנהיגות, כישורי יעוץ ניהולי והקניית ניסיון שטח בסוגיות ניהול ויזום עסקים.

 

סמינר

עבודת הסמינר הינה משימת התנסות בביצוע מחקר או עבודת שדה, בנושא יזמות, חדשנות עסקית או כלכלה. העבודה תכלול הגדרת נושא, איתור מקורות, לימוד הנושא וניתוחו וכתיבת מסמך מסכם. העבודה תיעשה באופן עצמאי,  תוך כדי ליווי של מרצה. הליווי כולל סיוע בהגדרת הנושא ובאיתור המקורות, הנחייה והדרכה בשלבים השונים, וקריאת העבודה והערכתה.

על הסטודנט לקבל אישור של המרצה לנושא הסמינר על-פי לוח זמנים שיפורסם בתחילת הסמסטר. את הסמינר יש להשלים ולהגיש עד תום הסמסטר בו רשום הסטודנט, למעט סמסטר הקיץ בו ניתן להשלים את הסמינר עד תחילת שנה"ל העוקבת.

הסמינרים הינם בהיקף 4 נ"ז. (יש ללמוד סמינר אחד.)

דרישת הקדם לסמינרים היא ציון עובר בכל קורסי הליבה .


 

הסמינרים המוצעים :

                                                               סמסטר א'
סמינר מרצה דרישות קדם נוספות
כלכלת משאבי טבע וסביבהפרופ' נאוה  חרובי 
הבטים של יזמותד"ר תמר לרנטל  
אחריות תאגידית בניהולד"ר דנה לנדאו 
כלכלת הגירה     ד"ר אודליה הייזלרלימוד במקביל/מוקדם של הקורס "כלכלת הגירה"
סמסטר ב'
סוגיות נבחרות ביזמותפרופ' מירי לרנר  
אחריות תאגידית בניהולד"ר דנה לנדאו 

 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.

 

 תכנית לתואר "בוגר" B.A בכלכלה וניהול עם מסלול בשוק ההון


ראש המסלול: ד"ר שלומית זוטא

מטרת המסלול

התמחות שוק ההון היא התמחות חדשה וייחודית שמטרתה להכשיר אנשים למקצועות שונים בשוק ההון. בשנים האחרונות, ובמיוחד מאז רפורמת בכר, ביצע שוק ההון קפיצת מדרגה מבחינת מספר השחקנים בשוק, התחרות ביניהם והתחכום הנדרש לעבודה. גם בקרב העובדים התחום נעשה יותר ויותר תחרותי בשל ההתעניינות הרבה בו, מגמה שלהערכתנו רק תלך ותגבר. בנוסף השנים האחרונות אופיינו בתהפוכות רבות, שגרמו לעלייה משמעותית במעורבותם של הרגולטורים השונים בשוק ההון.  כל אלו הופכים את שוק ההון למורכב בהרבה מאשר היה רק לפני שנים אחדות. לכן חשוב להכשיר עובדים שתהיה להם גם התשתית התיאורטית כדי להבין לעומק את הסוגיות הרלוונטיות ולהיות מסוגלים לראות את התמונה הכוללת, וגם את הכלים הספציפיים לעיסוקים השונים בשוק ההון, כדוגמת מנהלי השקעות, יועצי השקעות, ברוקרים, סוחרים וכו'.  לימודי ההתמחות יחלו בשנה ב'.

 

מבנה תכנית הלימודים

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז.

 

  סה"כ נ"ז קורסי חובה קורסים במסלול סמינר

קורסי בחירה

בכלכלה*

 

סה"כ112901246
שנה א'4040   
שנה ב'3535   
שנה ג'37151246

* קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.

 

קורסי חובה

שנה א'

קורסי החובה זהים לקורסים בתכנית הלימודים הרגילה.

 

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

תורת המחירים ב'5416

תורת המחירים א'

מתמטיקה ב'

מאקרו כלכלה א'33-3

מתמטיקה א'

מבוא למאקרו כלכלה

אקונומטריקה א'3214

מתמטיקה ב'

הסקה סטטיסטית

יסודות המימון5416

הסקה סטטיסטית

תורת המחירים א

חשבונאות א'

מתמטיקה ב'

חשבונאות ב'3214חשבונאות א'
תורת המחירים ג'4315תורת המחירים ב'
אקונומטריקה ב'3214

אקונומטריקה א'

 

מאקרו כלכלה ב'33-3מאקרו כלכלה א'
אתיקה ואחריות תאגידית בניהול22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
סמסטר ב'
מאקרו כלכלה ב'33-3מאקרו כלכלה א'
תורת המחירים ג'43-3תורת המחירים ב'
אקונומטריקה ב'3214

אקונומטריקה א'

 

מבוא לניהול משאבי אנוש22-2 יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
יסודות מערכות מידע22-2 מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
סה"כ35  41  

 

 

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

יסודות השיווק33-3-
כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

יסודות היזמות33-3-
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סמסטר ב'
כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

דיני עסקים22-2-
יסודות האסטרטגיה33-3מבוא למיקרו כלכלה
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סה"כ19  17  

 

 

קורסי חובה במסלול:

שנה ב'

סמסטר ב'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

השקעות בשוק ההון22-2יסודות המימון
תורת ההשקעות22-2יסודות המימון
סה"כ4  4  

 

שנה ג'

 

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

מסחר ומוצרים פיננסיים

 

22-2תורת ההשקעות
סמסטר ב'
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות22-2חשבונאות ב'
סה"כ4  4  

 

קורסי בחירה במסלול:

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז)

 

סמסטר א'
שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם: ציון עובר
שוק החיסכון ארוך הטווח בישראל2 
סמסטר ב'
ניהול פיננסי2יסודות המימון
אג"ח , איגוח וניהול סיכונים2יסודות המימון
סה"כ4 

סמינר

פרוט לגבי הסמינרים והרשימה המוצעת לשנה"ל תשע"ד מופיעים בהסבר של התכנית הרגילה.

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.

תכנית לתואר "בוגר" B.A בכלכלה וניהול עם מסלול באחריות תאגידית בניהול  

 
ראש המסלול: ד"ר דנה לנדאו

מטרת המסלול 

אחריות תאגידית(Corporate responsibility)  בוחנת האם וכיצד ארגונים עסקיים  מכבדים את האינטרסים הרחבים של החברה בה הם פועלים על-ידי לקיחת אחריות והבנת ההשפעה שיש לפעילויותיהם העסקיות על מחזיקי עניין ובעלי עניין מרכזיים הסובבים אותם כגון: לקוחות, עובדים, ספקים, בעלי מניות, קהילות והסביבה, בכל פן או היבט של תפקודם העסקי. מטרת ההתמחות לבחון אתגרים והזדמנויות עכשוויות עמן מתמודדים ארגונים בתחומים הקשורים לאחריות תאגידית בניהול. קורסי החובה והבחירה שנבחרו להתמחות, בשלב הראשוני, ממוקדים בנושאים ומגמות ליבה המהווים כיום את יסודות התחום ומתייחסים, בין היתר, להיבטים של איכות הסביבה, ממשל תאגידי, תקשורת ארגונית, כלכלה אקולוגית, מעורבות ופיתוח הקהילה, רווחת עובדים, ויזמות חברתית הבוחנת כיצד ארגונים משלבים מטרות פיננסיות וכלכליות במסגרת פעילויות הליבה העסקיות  שלהם. לימודי ההתמחות יחלו בשנה ב'.

מבנה תכנית הלימודים

 

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

 

  סה"כ נ"ז קורסי חובה קורסים במסלול סמינר

קורסי בחירה

בכלכלה*

 

סה"כ112901246
שנה א'4040   
שנה ב'3636   
שנה ג'36141246

* קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.

 

קורסי החובה

 

שנה א'

קורסי החובה בשנה א' זהים לקורסי החובה בתכנית הרגילה.

 

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

תורת המחירים ב'5416

תורת המחירים א'

מתמטיקה ב'

מאקרו כלכלה א'33-3

מתמטיקה א'

מבוא למאקרו כלכלה

 

אקונומטריקה א'3214

מתמטיקה ב'

הסקה סטטיסטית

תורת המחירים ג' 4315תורת המחירים ב'
מאקרו כלכלה ב' 33-3מאקרו כלכלה א'
אקונומטריקה ב' 3214

אקונומטריקה א'

 

אתיקה ואחריות תאגידית בניהול22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
חשבונאות ב'3214חשבונאות א'
יסודות השיווק 33-3_
סמסטר ב'
תורת המחירים ג' 4315תורת המחירים ב'
מאקרו כלכלה ב' 33-3מאקרו כלכלה א'
אקונומטריקה ב' 3214

אקונומטריקה א'

 

יסודות האסטרטגיה33-3-
מבוא לניהול משאבי אנוש 22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
יסודות מערכות מידע22-2מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
סה"כ36  39  

 

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

יסודות המימון5416

הסקה סטטיסטית

תורת המחירים א

חשבונאות א'

מתמטיקה ב'

יסודות היזמות 33-3-
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סמסטר ב'
כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

דיני עסקים22-2-
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סה"כ18   17  

 

קורסי חובה במסלול:

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

אחריות תאגידית22-2אתיקה ואחריות תאגידית בניהול
סה"כ22-2 

 

 

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

אחריות סביבתית של עסקים22-2אחריות תאגידית
פרויקט44-  
סה"כ66-  

 

קורסי בחירה במסלול:

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז)

סמסטר א'
שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם : ציון עובר
גיוון בכוח האדם – התנסות מעשית2 -
סמסטר ב'
שיווק ירוק2
 •  
כלכלה בת קיימא2
 •  

תקשורת ואחריות חברתית של עסקים

 

 אחריות תאגידית

 

סמינר

פירוט לגבי הסמינרים והרשימה המוצעת לשנה"ל תשע"ד מופיעים בהסבר של תכנית הלימודים הרגילה.

 

פרויקט מסכם

בשנים האחרונות יותר ויותר ארגונים עסקיים מבינים שכדי לשמור על צמיחה כלכלית לטווח הארוך, עליהם לקחת אחריות על סביבתם הפיזית, הכלכלית והאנושית. כלומר, עסקים בריאים זקוקים לקהילה וסביבה בריאים. לאור כך, פירמות ממגזרים שונים מבינות שקבלה אקטיבית של אחריות חברתית-סביבתית לתוך התרבות העסקית-ארגונית שלהם הוא צעד בלתי נמנע ואף מדד לאיכותן. מטרת הפרויקט המסכם היא לחשוף את הסטודנטים  לתחום האחריות החברתית בארגונים ולהעצימם כמנהיגים היוזמים ומובילים פרויקטים בתחומי האחריות החברתית בארגונים עסקיים. הפרויקט המסכם יתבסס על הידע שרכשו הסטודנטים הן בקורסי החובה והן בקורסי הבחירה הניתנים במסגרת ההתמחות וידרוש אינטגרציה והטמעה של הידע שנרכש על ידי יישומו במסגרות ארגוניות מגוונות.

הפרויקט נלמד בהיקף של 4 נ"ז.

 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.

תכנית לתואר "בוגר" B.A בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול במשאבי אנוש

 

ראש המסלול: ד"ר רפאל שניר

 

מהו ניהול משאבי אנוש

ישנן פונקציות עיקריות, הרלוונטיות לכל מנהל באשר הוא: תכנון, ארגון, הרכבת סגל עובדים, הנהגה ובקרה. ניהול משאבי אנוש מורכב מהמדיניות ופרקטיקה בהקשר להיבט של "האנשים", או המשאב האנושי בניהול. הווה אומר - אופני איוש תפקידים בארגון, הדרכת עובדים, הערכת ביצועיהם, הנעתם, וכדומה. בספרות האקדמית בנושא משאבי אנוש מתוארת התקופה הנוכחית כתקופה של שינוי מואץ, אשר משפיע השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה ודרכי הפעולה של ארגונים. שינוי זה נגרם בעיקר בשל תהליכי הגלובליזציה, ההתקדמות הטכנולוגית והשלכותיה על אופי העבודה (למשל, הצורך בלמידה ורכישת ידע במשך כל הקריירה התעסוקתית), הגיוון הרב יותר בכוח העבודה, ותמורות ערכיות (לדוגמא, הדרישה לשוויון הזדמנויות בעבודה). כפועל יוצא של השינוי המואץ, ארגונים נדרשים לפעול בסביבה  סוערת ותחרותית יותר, בה קיים אלמנט מובנה של חוסר וודאות. בתנאי סביבה שכאלה, גדלה החשיבות של המשאב האנושי, כמקור אפשרי ליתרון היחסי של הארגון לעומת מתחריו. יתרה מכך, מנהלי משאבי אנוש נדרשים להיות מעורבים בהליך בנית האסטרטגיה העסקית, ולגזור ממנה אסטרטגיה מתאימה של משאבי אנוש. קרי,  עליהם להתאים את הפרקטיקות הסטנדרטיות של ניהול משאבי אנוש לצרכי הארגון הספציפיים, מזווית ראיה מערכתית.

 

יתרונות המסלול

לימודי ההתמחות יסייעו להשתלבות בעבודה במחלקות משאבי אנוש בארגונים ובמכוני פיתוח ארגוני. כמו כן, הם יכולים להוות בסיס ללימודי תואר שני בניהול משאבי אנוש, התנהגות ארגונית, ויעוץ ארגוני. הווה אומר, ההתמחות אמורה להגדיל הן את הפוטנציאל התעסוקתי והן את האפשרות ללימודים מתקדמים של הבוחרים בה.

 

מבנה תכנית הלימודים

 

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

  סה"כ נ"ז קורסי חובה קורסים במסלול סמינר

קורסי בחירה

בכלכלה*

 

סה"כ112901246
שנה א'4040   
שנה ב'3636   
שנה ג'36141246

* קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.

קורסי החובה

שנה א'

קורסי החובה בשנה א' זהים לקורסי החובה בתכנית הרגילה.

 

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

תורת המחירים ב'5416

תורת המחירים א'

מתמטיקה ב'

מאקרו כלכלה א'33-3מתמטיקה א'
אקונומטריקה א'3214

מתמטיקה ב'

הסקה סטטיסטית

מבוא לניהול משאבי אנוש 22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
חשבונאות ב'3214חשבונאות א'
תורת המחירים ג' 4315תורת המחירים ב'
מאקרו כלכלה ב' 33-3מאקרו כלכלה א'
אקונומטריקה ב' 3214

אקונומטריקה א'

 

יסודות השיווק 33-3-
אתיקה ואחריות תאגידית בניהול22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
סמסטר ב'
תורת המחירים ג' 4315תורת המחירים ב'
מאקרו כלכלה ב' 33-3מאקרו כלכלה א'
אקונומטריקה ב' 3214

אקונומטריקה א'

 

יסודות האסטרטגיה33-3-
יסודות מערכות מידע22-2מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
סה"כ 36     41  

 

שנה ג'

 

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

יסודות המימון5416

הסקה סטטיסטית

תורת המחירים א

חשבונאות א'

מתמטיקה ב'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

יסודות היזמות 33-3-
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סמסטר ב'

כלכלת ישראל

 

 

22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

דיני עסקים22-2-
כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סה"כ 18   17  

 

קורסי חובה במסלול:

שנה ב'

סמסטר ב'
שם הקורס נ"ז לקורס נ"ז לקורס נ"ז לקורס נ"ז לקורס נ"ז לקורס
מיון, הדרכת עובדים והערכת תפקוד בארגונים44-4מבוא לניהול משאבי אנוש
סה"כ4   4  

 


 

שנה ג'

 

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

מנהיגות והנעת עובדים22-2מבוא לניהול משאבי אנוש
סמסטר ב'
פיתוח ארגוני22-2מבוא לניהול משאבי אנוש
סה"כ 4     4  

 

קורסי בחירה במסלול:

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז)

קורסי הבחירה יפורסמו בהמשך

 

סמינר

כל הסמינרים, למעט הסמינרים הייחודים  למסלול (ראו פירוט בהמשך), דורשים ציון עובר בקורסים: מאקרו כלכלה א', מאקרו כלכלה ב' , אקונומטריקה א', אקונומטריקה ב', תורת המחירים א', תורת המחירים ב' ותורת המחירים ג'.

הסמינרים נלמדים בהיקף של 4 נ"ז.

סטודנטים שירצו להעמיק את ידיעותיהם בנושאי ההתמחות יוכלו ללמוד סמינר בהיקף של 4 נ"ז מתוך היצע סמינרים כגון: משמעות העבודה, לחץ ושחיקה בעבודה, ניהול רגשות בארגונים, ארגוני שירות, למידה ארגונית, וניהול משאבי אנוש בפרספקטיבה בין-תרבותית. במידה והביקוש לסמינר יעלה על ההיצע, תינתן עדיפות בהרשמה לסטודנטים בעלי ממוצע הציונים הגבוה יותר בלימודי ההתמחות. למען הסר ספק, מודגש בזאת כי  לימוד סמינר בנושא הספציפי להתמחות איננו חובה.

 * ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.

 

סמינרים ייחודיים

 

דרישת הקדם לסמינרים היא ציון עובר בכל קורסי הליבה .

הסמינרים המוצעים :

 

שם הסמינר מרצה דרישות קדם נוספות
סמסטר ב'
סוגיות נבחרות במיון עובדיםפרופ' שאול פוקס 
אבחון והתערבות בארגוניםד"ר נמה סידילימוד מקביל/מוקדם של הקורס "פיתוח ארגוני".
ניהול צוותיםגלית אבידרציון עובר בקורס מבוא לניהול משאבי אנוש

 


תכנית לתואר "בוגר" B.A בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול השירות


ראש המסלול: ד"ר חנה מדלר-לירז

מטרת המסלול 

מטרת התוכנית הינה להציג את הידע העכשווי בתחום השירות והשיווק ולאפשר התמחות רב תחומית הממוקדת בלקוח - לבחון אתגרים והזדמנויות עמם מתמודדים ארגונים בתחומים הקשורים לשיווק ולשירות משלב גיוס הלקוח ועד לשלב שימור לקוחות. התוכנית תציג את המורכבות של ניהול שירות ושיווק ותגביר את מודעות הסטודנטים לחשיבות השירות בהצלחתם של ארגונים.

 

יתרונות המסלול

שירות הפך לבסיס בידול מרכזי ומהווה יתרון תחרותי בין חברות ברחבי העולם. לפיכך, סטודנטים המסיימים את הלימודים במסגרת מסלול זה, צוברים לעצמם ידע אקדמי ופרקטי בתחומים הרלבנטיים לכל תפקיד ארגוני. היות ורבים מבוגרי בית הספר משתלבים בתפקידי שיווק ושירות, במהלך או בתום לימודיהם, העשרת הידע בתחומים אלו תסייע להם במסגרת תפקידם הנוכחי והעתידי ואנו מקווים כי תסייע לשיפור ולהעלאת רמת השירות בארץ. לימודי ההתמחות יחלו בשנה ב'.

 

סטודנטים המתלבטים ומעוניינים בייעוץ ושאילת שאלות מוזמנים לפנות אל ראש המסלול:

 

ד"ר חנה מדלר-לירז

מייל: hanamedl@mta.ac.il  

 

מבנה תכנית הלימודים

 

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

מבנה תוכנית הלימודים:

 

סה"כ

נ"ז

קורסי חובה קורסי חובה התמחות ניהול השירות: מתאוריה לפרקטיקה סמינר קורסי בחירה התמחות קורסי בחירה בכלכלה
סה"כ112906444 4
שנה א'4040     
שנה ב'42366    
שנה ג'3014 444 4

 

קורסי החובה

 

שנה א'

קורסי החובה בשנה א' זהים לקורסי החובה בתכנית הרגילה.

 

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

תורת המחירים ב'5416

תורת המחירים א'

מתמטיקה ב'

מאקרו כלכלה א'33-3

מתמטיקה א'

מבוא למאקרו כלכלה

 

אקונומטריקה א'3214

מתמטיקה ב'

הסקה סטטיסטית

תורת המחירים ג' 4315תורת המחירים ב'
מאקרו כלכלה ב' 33-3מאקרו כלכלה א'
אקונומטריקה ב' 3214

אקונומטריקה א'

 

אתיקה ואחריות תאגידית בניהול22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
חשבונאות ב'3214חשבונאות א'
יסודות השיווק 33-3_
סמסטר ב'
תורת המחירים ג' 4315תורת המחירים ב'
מאקרו כלכלה ב' 33-3מאקרו כלכלה א'
אקונומטריקה ב' 3214

אקונומטריקה א'

 

יסודות האסטרטגיה33-3-
מבוא לניהול משאבי אנוש 22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
יסודות מערכות מידע22-2מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
סה"כ36  39  

 


 

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

יסודות המימון5416

הסקה סטטיסטית

תורת המחירים א

חשבונאות א'

מתמטיקה ב'

יסודות היזמות 33-3-
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סמסטר ב'
כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

דיני עסקים22-2-
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סה"כ18   17  

 

קורסי חובה במסלול:

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

ארגוני שירות22-2התנהגות ארגונית מיקרו, התנהגות ארגונית מאקרו
ניהול השירות22-2ארגוני שירות
התנהגות צרכנים22-2יסודות השיווק
סה"כ66-6 

 

שנה ג'

סמסטר א'/ב'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

סמינר ייחודי למסלול44-4ארגוני שירות, ניהול השירות, יסודות השיווק, התנהגות צרכנים
ניהול השירות: מתאוריה לפרקטיקה (פרקטיקום)44-4ארגוני שירות, ניהול השירות, יסודות השיווק, התנהגות צרכנים
סה"כ88-8 

 

קורסי בחירה במסלול:

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז) מתוך הרשימה הבאה:

שנה ג'

סמסטר א'/ב'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

שיווק שירותים22-2יסודות השיווק, ארגוני שירות
ניהול איכות השירות22-2יסודות השיווק, ארגוני שירות
שירות כמנוף כלכלי22-2יסודות השיווק, ארגוני שירות
ניהול מרכזי שירות לקוחות22-2ארגוני שירות
יצירתיות וחדשנות בשיווק22-2 
סה"כ44-4 לבחירה – 2 קורסים
 • קורסי הבחירה משתנים מדי שנה.

סמינר

יש לבחור סמינר אחד מתוך הרשימה הבאה:

שנה ג'

סמסטר א'/ב'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

היבטים רגשיים בארגוני שירות44-4ארגוני שירות, ניהול השירות, יסודות השיווק, התנהגות צרכנים
היבטים ניהוליים בתחום השירות44-4ארגוני שירות, ניהול השירות, יסודות השיווק, התנהגות צרכנים
סה"כ44-4 לבחירה – 1 סמינר

 

על הפרקטיקום:

ניהול השירות: מתאוריה לפרקטיקה – מטרת הקורס (בהיקף 4 נ"ז) לאפשר יישום הידע הנרכש במהלך לימודי המסלול. הקורס יבצע אינטגרציה של הידע האקדמי והיישומי ויפתח את יכולות הסטודנטים להתמודדות עם אתגרים עדכניים בתחום ורכישת ניסיון מקצועי. בכל מפגש הסטודנטים ייחשפו לחקר מקרים (case-study) של חברות מובילות בתחום השירות בעולם וינותחו דילמות בתחום השירות והשיווק במסגרת קבוצתית. בנוסף, במסגרת ההרצאות יתארחו מנהלי שירות ושיווק ויציגו את תפיסת ארגונם בתחומים השונים.

 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.

תוכנית לתואר "בוגר" B.A בניהול מערכות מידע 


ראש התוכנית: ד"ר רותי גפני

 

אודות תחום מערכות מידע (Information Systems)

בחיים המודרניים הטכנולוגיה עוטפת אותנו מכל עבר ומלווה אותנו במשך כל היום, הן בפעילויות האישיות והן בעבודה. עבור עסקים, שילוב של מערכות מידע וטכנולוגיה הינו תנאי בסיסי להצלחה בתחרות מול עסקים אחרים. השימוש במחשבים, תקשורת, אינטרנט, טלפונים חכמים ומחשבי לוח, הוא מהותי לכל ענפי התעשייה, לרבות בידור, רפואה, בנקאות, ייצור, קמעונאות ועוד. כמו כן, עולם ההיי-טק בכלל וחברות הסטארט-אפ בפרט, מתבססים על טכנולוגיות אלו.

עם הגידול בשימוש, עולה גם הביקוש לאנשים מיומנים בניהול ופיתוח בטכנולוגיות אלו, המסוגלים להבין את צרכי הארגון, הלקוחות והספקים, ולתרגם דרישות אלו למערכת מידע המבוססת על הטכנולוגיות המתקדמות המתאימות ביותר.

ארגונים קטנים וגדולים, מקומיים ורב-לאומיים, במגזר הפרטי והציבורי, מעסיקים אנשי מערכות מידע, בתפקידים שונים ובמיומנויות שונות.

 

התוכנית לניהול מערכות מידע

בתוכנית לניהול מערכות מידע מפגישים בין שני עולמות, בין עולם הטכנולוגיה ומדעי המחשב לבין עולם ניהול העסקים והכלכלה. מטרת התוכנית היא, בעיקר, ללמד את הסטודנט להשתמש בטכנולוגיה על מנת לעזור לעסקים לשפר את מצבם התחרותי בשוק. לשם כך על הסטודנט להכיר את שני העולמות, ולדעת לבחור את הפתרון האידיאלי והמתקדם המתאים לכל צורך.

התוכנית לניהול מערכות מידע הינה תכנית רב תחומית שמכשירה את הסטודנטים בסוגי טכנולוגיה שונים, סוגי פעילויות שונות, והתאמה לשינוי מתמיד.

על מנת להשיג מטרות אלו, הסטודנטים מקבלים:

הכשרה בסיסית מעמיקה בתחומי מדעי המחשב והניהול

כלים להיכרות עם הדינאמיקה של החדשנות ויכולת להוביל בבטחה חידושים ושינויים

יכולת ניהול, הובלה וקבלת החלטות

התנסות בעבודת צוות

כלים להמשך לימוד עצמאי, בתמורות הזמן והטכנולוגיה המתפתחת ללא הרף

 

התוכנית שמה לעצמה דגש על הוראת תחומים מודרניים, כגון: מחשוב ענן, מחשוב נייד, מחשוב חברתי, סיכוני סייבר, פיתוח ל-Web ולמכשירים ניידים ((Android, עולמות וירטואליים, BI וכריית מידע ועוד.

קורסי למידה עצמית

במסגרת התוכנית למערכות מידע הסטודנטים לומדים מספר קורסים שהוגדרו תחת המסגרת של למידה עצמית (Independent Study), המהווה את אחד מעקרונות היסוד של התוכנית. קורסים אלו כוללים:

סמינר - סמינר היא עבודה תיאורטית-מחקרית אקדמית.

פרויקט - פרויקט עוסק בניתוח של מערכות מידע.

סדנא - סדנא עוסקת בבניית פתרון, מוצר או שירות מעשי.

 

העקרונות של הפעלת הלמידה העצמית:

 1. הסטודנט יוזם, מנהל ומוביל תוך עמידה בלוח זמנים.
 2. הסטודנט מגדיר באופן מדויק את תהליך עבודה והתוצרים.
 3. הסטודנט מבצע את העבודה באופן עצמאי, תוך ליווי מנחה מקצועי מן התעשייה.

   

  פרטים לגבי תהליך הלמידה עצמית מפורסמים בבלוג התוכנית (http://is.mta.ac.il) ובתוך מערכת הלמידה (מאמא) באתר הקורס: Independent Study" "MTA 270000 –.


  הקשר בין התוכנית לניהול מערכות מידע לתעשייה בישראל

  התוכנית מקיימת קשר ושיתופי פעולה עם חברות שונות בתעשייה בישראל:
 • קשר הדוק עם חברת הייעוץ STKI, המובילה בתחומי מערכות מידע, בראשות ד"ר ג'ימי שוורצקופף
 • שיתופי פעולה אקדמיים עם חברות מובילות כגון:
  • SAP – קורס ייחודי ללימוד ERP, המבוסס על SAP Academy, המובלת על ידי אוניברסיטת מינכן
  • הסכם עם חברת מתודה – המפתחת של נוהל מפת"ח
  • קורס ייחודי ללימוד והתמודדות עם המשכיות עסקית והתאוששות מאסון (DRP)
  • התנסות עם תוכנותHP  בקורס ניהול איכות
 • קישור סטודנטים למנחים מובילים בתעשייה במסגרת הכנת העבודות בלמידה עצמית
 • הצגת העבודות של למידה עצמית באירועי סיכום סמסטריאליים בפני קהל מוזמנים מהתעשייה

 

הסמכות

 • התוכנית מעניקה תואר בוגר (BA)
 • התוכנית מוכרת על ידי לשכת מנתחי המערכות בישראל. הבוגרים יכולים להירשם ללשכה במשך שנתם האחרונה בלימודים או בתום לימודיהם
 • התוכנית מכינה את הסטודנטים לבחינת ההסמכה CPMA של PMI (ניהול פרויקטים)
 • התוכנית מכינה את הסטודנטים לקראת בחינת ההסמכה ב-SAP

 

קורסי העשרה מחוץ לתוכנית

אנו ממליצים לסטודנטים ולבוגרים להשתתף בקורסים מקוונים הקיימים ברשת האינטרנט – MOOCS –  (massive open online courses)  שמקורם באוניברסיטאות מובילות בעולם, על-מנת להעשיר את הידע בתחומים נוספים. ניתן למצוא את פירוט הקורסים באתרים שונים. לדוגמה:

 

יתרונות הבוגרים בשוק העבודה

בוגרי התוכנית לניהול מערכות מידע נהנים מרמת לימודים אקדמית גבוהה ומקבלים במשך הלימודים כלים רבים שיעזרו להם בהשתלבותם בתפקידים מגוונים בתעשייה. בין היתר:

 • מגוון קורסים מעשיים בתחומים שונים, המכסים סוגים שונים של פעילויות והתמחויות, הנדרשים במקומות עבודה (פירוט רשימת הקורסים בהמשך)
 • התנסות בעבודת צוות
 • התנסות בהובלת צוותים ופעילויות
 • התנסות בהצגת נושאים ופרויקטים בפני קהל
 • התנסות בניתוח כולל של מצבים, תוך העמקה והתייחסות לפרטים הקטנים
 • ביצוע פרויקטים רבים בתחומים שונים

 

בתום הלימודים, הבוגרים יוכלו להשתלב ולהוביל בתפקידי מגוונים במערכות מידע, כגון: ניתוח, יישום, הטמעה וניהול מערכות מידע עסקיות, ניהול רשתות ותקשורת מחשבים, תכנון וניהול בסיסי נתונים, תכנון וניהול אבטחה של מחשבים ומידע, ניתוח מידע, פיתוח אפליקציות, ועוד.

תכנית הלימודים במערכות מידע מורכבת מארבעה אשכולות. שני אשכולות הבסיס: מדעי המחשב וניהול וכלכלה, אשכול מערכות המידע המקנה את ההתמחות בתחום, ואשכול הלמידה העצמית אשר נועד לאפשר ללומד להתעמק בתחומי דעת, ולפתח יכולות למידה. התוכנית נועדה לאפשר גמישות לסטודנט מבחינת עומס (ניתן ללמוד את קורסי הבחירה במרוכז בשנה ב' או ג' או ללומדם לאורך שתי השנים). התוכנית מאפשרת גם, באמצעות קורסי הבחירה והסמינרים, להתמקד בתחומי עשייה ממוקדים בהובלת הסטודנט, כגון:ERP, תכנון מוצרים מבוססי אינטרנט או עולמות וירטואליים.

 

מבנה התוכנית בחלוקה לאשכולות (למתחילי תשע"ד):

הערה: התוכנית ניתנת לעדכון משיקולים אקדמיים ואחרים.

 

 

שנה/
סמ'

אשכול

מדעי המחשב

אשכול

ניהול וכלכלה

אשכול

מערכות מידע

קורסי בחירה

ואשכול

למידה עצמית –

סמינר, פרויקט, סדנא,

א/1

· מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

· מתמטיקה א'

· מבוא למדעי המחשב

· מבוא למיקרו כלכלה

 

· מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

 

 
א/2

· הסקה סטטיסטית

· מתמטיקה ב'

· מבוא למאקרו כלכלה

· חשבונאות א'

· יסודות מערכות מידע

· מבני נתונים

· שיטות מחקר במ"מ

 
ב/1

· מבוא לתקשורת מחשבים

 

· התנהגות ארגונית מיקרו

· חשבונאות ב'

· יסודות האסטרטגיה

· יסודות השיווק

· ניתוח מערכות מידע

· ניהול פרויקטים

· בחירה/למידה עצמית
ב/2·שפת JAVA· התנהגות ארגונית מאקרו

· עיצוב ופיתוח מ"מ

· אחזור מידע

 · מבוא ל-SAP ERP

·-SQL  תכנון וניהול מסדי נתונים

·בחירה/למידה עצמית
ג/1  תכנות WEB

· חדשנות ומ"מ

 

. הטמעת מערכות מידע

· כריית מידע

· בחירה/למידה עצמית
ג/2 מנשקי אדם מחשב 

·הערך האסטרטגי של מ"מ

· כלכלת מערכות מידע

 

· בחירה/למידה עצמית

סה"כ

נ"ז

 

30- מדעי המחשב 24 - ניהול וכלכלה 35- מערכות מידע

19 בחירה

 

12 למידה עצמית

סה"כ נ"ז לתואר במערכות מידע:    120 נ"ז

 

שימו לב:

בתכנית לניהול מערכות מידע, שעת שיעור הינה שוות ערך לנקודת זכות, ושעת תרגיל הינה שוות ערך לחצי נקודת זכות.

מבנה תכנית הלימודים למתחילי שנה"ל תשע"ד (תלמידי שנה א' בתוכנית) תכנית מספר 2154

קורסי חובה

ניהול וכלכלה

קורסי בחירה

מערכות מידע ומחשבים

קורסי בחירה

ניהול וארגון

 

קורסי בחירה

תחומים אחרים

סמינר

מערכות מידע

פרויקט

מערכות מידע

סדנא

מערכות מידע

סה"כ

נ"ז

 
89 9 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 120

 

קורסי חובה

שנה א'

שם הקורס
שעות  שיעור שעות תרגיל

מס'

נ"ז

דרישות קדם -

 ציון עובר ב:

סמסטר א'    
מבוא למיקרו כלכלה 223-
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 223-

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

(ציון עובר בקורס זה הוא 70)

220-
מתמטיקה א'324-
מבוא למדעי המחשב 425-
סמסטר ב'    
מבוא למאקרו כלכלה223מבוא למיקרו כלכלה
הסקה סטטיסטית למ"מ223מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
מתמטיקה ב'324מתמטיקה א'
יסודות מערכות מידע202מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
חשבונאות א'223-
מבני נתונים223מבוא למדעי המחשב
שיטות מחקר במערכות מידע223מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
סה"כ     36 

חובה לקבל ציון "עובר" בכל קורסי שנה א' על מנת ללמוד את הקורסים השייכים לשנה ג'

שנה ב'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר ב:

סמסטר א'    
יסודות התנהגות ארגונית מיקרו202-
יסודות השיווק 223-
חשבונאות ב'223חשבונאות א'
יסודות האסטרטגיה202מבוא למיקרו כלכלה
ניתוח מערכות מידע223יסודות מערכות מידע
מבוא לתקשורת מחשבים223מבוא למדעי המחשב
ניהול פרויקטים223יסודות מערכות מידע
סמסטר ב'    
יסודות התנהגות ארגונית מאקרו202
מבוא ל-SAP ERP223

ניתוח מערכות מידע

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

ניהול פרויקטים

SQL- תכנון וניהול מסדי נתונים223מבני נתונים
עיצוב ופיתוח מערכות מידע223ניתוח מערכות מידע
תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA223מבוא למדעי המחשב
אחזור מידע223הסקה סטטיסטית, יסודות מערכות מידע ,מבוא למדעי המחשב
סה"כ     36 

 

שנה ג'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

סמסטר א'    
חדשנות ומערכות מידע223כל קורסי שנה א'
כריית מידע223

מבני נתונים

שיטות מחקר

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

הטמעת מערכות מידע202

כל קורסי שנה א'

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

תכנות WEB223

כל קורסי שנה א'

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

SQL- תכנון וניהול מסדי נתונים

סמסטר ב'    
הערך האסטרטגי של מערכות מידע202

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

עיצוב מערכות מידע

כלכלת מערכות מידע202

מבוא למיקרו כלכלה

יסודות השיווק

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

הטמעת מערכות מידע

מנשקי אדם מחשב למערכות מידע202

כל קורסי שנה א'

ניתוח מערכות מידע

עיצוב ופיתוח מערכות מידע-לימוד במקביל

סה"כ     12 

 

קורסי בחירה

היקף נדרש: 19  נ"ז על פי החלוקה שלהלן:

קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים סה"כ
נקודות זכות
9 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 19

 

הקורסים יילמדו החל משנה ב'. ראה הרשימה של קורסי הבחירה בהמשך.

 

קורסי למידה עצמית

היקף נדרש: 12 נ"ז.

שם הקורס (סוג עבודה) מס' נ"ז דרישות קדם - ציון עובר בקורסים:

סמינר

4

 

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- שיטות מחקר במערכות מידע

- הסקה סטטיסטית

סדנא

 

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

פרויקט

 

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- ניתוח מערכות מידע

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

סה"כ נקודות זכות 12 

עדכון תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ג (תלמידי שנה ב' בתוכנית) תכנית מספר 2152

קורסי חובה סמינר במערכות מידע פרויקט במערכות מידע סדנא מערכות מידע קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים
סה"כ
נ"ז
87 נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 11 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 120

 

קורסי החובה

שנה ב'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

סמסטר א'    
יסודות התנהגות ארגונית מיקרו202-
חשבונאות ב'223חשבונאות א'
יסודות האסטרטגיה202מבוא למיקרו כלכלה
ניתוח מערכות מידע223יסודות מערכות מידע
מבוא ל-ERP SAP223יסודות מערכות מידע
מבוא לתקשורת מחשבים223מבוא למדעי המחשב
ניהול פרויקטים223יסודות מערכות מידע
סמסטר ב'    
יסודות השיווק 223-
יסודות התנהגות ארגונית מאקרו202יסודות התנהגות ארגונית מיקרו
תכנון וניהול מסדי נתונים223מבני נתונים
עיצוב ופיתוח מערכות מידע223ניתוח מערכות מידע
תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA223מבוא למדעי המחשב
אחזור מידע223הסקה סטטיסטית
יסודות מערכות מידע
מבוא למדעי המחשב
סה"כ     36 

 

שנה ג'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם 

ציון עובר ב:

סמסטר א'    
חדשנות ומערכות מידע223כל קורסי שנה א'
כריית מידע223כל קורסי שנה א'
הטמעת מערכות מידע202

כל קורסי שנה א'

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

סמסטר ב'    
הערך האסטרטגי של מערכות מידע202כל קורסי שנה א'
כלכלת מערכות מידע202כל קורסי שנה א'
סה"כ     12 

 

קורסי בחירה

היקף נדרש: 21  נ"ז על פי החלוקה שלהלן:

קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים סה"כ
נקודות זכות
11 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 21

 

הקורסים יילמדו החל משנה ב'. רשימת קורסי הבחירה מפורטת בהמשך.

 

קורסי למידה עצמית

היקף נדרש: 12 נ"ז.

שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם - ציון עובר בקורסים:

סמינר

4

 

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- שיטות מחקר במערכות מידע

סדנא

 

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

 

פרויקט

 

4

 

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- ניתוח מערכות מידע

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

סה"כ נקודות זכות 12 

 


 

עדכון תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ב (תלמידי שנה ג' בתוכנית) תכנית מספר 2142

קורסי חובה

סמינר
במערכות מידע

 

פרויקט במערכות מידע סדנא מערכות מידע קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים

סה"כ

נ"ז

854441346120

 

קורסי החובה

שנה ג'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

סמסטר א'    
חדשנות ומערכות מידע223כל קורסי שנה א'
כריית מידע223כל קורסי שנה א'
הטמעת מערכות מידע202

כל קורסי שנה א'

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

סמסטר ב'    
הערך האסטרטגי של מערכות מידע202כל קורסי שנה א'
כלכלת מערכות מידע202כל קורסי שנה א'
סה"כ     12 

 

קורסי בחירה

היקף נדרש: 23 נ"ז על פי החלוקה שלהלן:

קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים

סה"כ

נ"ז

134623

 

הקורסים יילמדו החל משנה ב'.  רשימת קורסי הבחירה מפורטת בהמשך.

קורסי למידה עצמית

היקף נדרש: 12 נ"ז.

שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם – ציון עובר בקורסים:

סמינר

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- שיטות מחקר במערכות מידע

סדנא

 

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

פרויקט

 

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- ניתוח מערכות מידע

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

סה"כ נקודות זכות 12 

פירוט קורסי בחירה

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל

מס'

נ"ז

תחום

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

סמסטר א'      
מבוא לעולמות וירטואליים223מערכות מידע ומחשביםמבוא למדעי המחשב
היערכות לחירום202מערכות מידע ומחשבים 
תכנות WEB223מערכות מידע ומחשבים

עיצוב מערכות מידע

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

איומים מקוונים והארגון המודרני 202ניהול וארגון 
תכנות מתקדם בשפת C *223מערכות מידע ומחשביםמבוא למדעי המחשב
תכנות מתקדם ב C++ *324מערכות מידע ומחשביםמבוא למדעי המחשב
סמסטר ב'     
מנשקי אדם מחשב202מערכות מידע ומחשביםניתוח מערכות מידע
אבטחת מידע ממוחשב202מערכות מידע ומחשבים
מיקור המונים202מערכות מידע ומחשבים
סוגיות מתקדמות במערכות מידע 202מערכות מידע ומחשביםהטמעת מערכות מידע
עסקים גלובליים 202ניהול וארגון 
כלים משפטיים בניהול202ניהול וארגון  
מיומנויות הפרזנטציה 202תחומים אחרים 
מגוטנברג עד צוקרברג 202תחומים אחרים 
תכנות מתקדם ב C#*223מערכות מידע ומחשביםמבוא למדעי המחשב
סמסטר קיץ     
פיתוח יישומים לאנדרואיד223מערכות מידע ומחשביםפיתוח עצמים בשפת JAVA

 

*   קורסים אלו מתקיימים במסגרת תכנית הלימודים לתואר "בוגר" במדעי המחשב ומשויכים לתכנית בניהול מערכות מידע

 

 

הערות:

*  היצע קורסי הבחירה והיקפם עשוי להשתנות.

* היצע הקורסים מבתי ספר אחרים (ניהול וכלכלה, חברה וממשל, מדעי ההתנהגות) יפורסמו   במערכת השעות באתר המכללה לפני הרישום לכל סמסטר.

 

 

 

 

ביה"ס למדעי הסיעוד

דקנית: ד"ר פזית עזורי

 תכנית  לתואר "בוגר" בסיעוד B.S.N. *

 

מטרת התכנית

תכנית הלימודים לתואר "בוגר" בסיעוד תואמת למגמה של אקדמיזציה של התחום והיא משלבת תכנים עיוניים עם לימודים קליניים והתנסות קלינית. שילוב זה מקנה לבוגרים את המיומנויות הדרושות לעיסוק בסיעוד ותשתית ראשונית לניהול שירותי סיעוד, כמו גם יכולות אנליטיות וכישורים הדרושים ללימודי המשך במהלך הקריירה.  התכנית מותאמת  לדרישות של משרד הבריאות והמל"ג.

 

מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים לתואר בוגר בסיעוד נמשכת ארבע שנים והיא בהיקף של  160 נ"ז (223 ש"ס).

התוכנית מורכבת מחטיבות למידה (חובה):

 • חטיבת מדעי יסוד
 • חטיבת מדעי הסיעוד
 • חטיבת לימודים עיוניים קליניים
 • חטיבת התנסות קלינית
 • חטיבת ניהול צוותי בריאות

 

פירוט הקורסים בחלוקה לחטיבות

חטיבת מדעי יסודחטיבת מדעי סיעוד

חטיבת לימודים עיוניים קליניים

 

התנסות קליניתחטיבת ניהול צוותי בריאות
סוציולוגיה של הבריאות והרפואהמדעי הסיעודמבוא למדעי הרפואה והסיעודהתנסות קלינית – חטיבת המבוגר (פנימית וכירורגית)כלכלת בריאות והשפעת תחלואה על ניהול הבריאות
מבוא לפסיכולוגיה פסיכולוגיה התפתחותיתתקשורת ומיומנויות בין אישיותמדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' (פנימית)התנסות קלינית – נשיםמבוא להתנהגות אירגונית
אנטומיה ופיזיולוגיה פתולוגיה כלליתחשיבה קלינית, ניהול הטיפול והדרכת מטופליםמדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק ב' (כירורגיה)התנסות קלינית – ילדיםניהול אירגוני שירות בטיפול בפרט ובקבוצת מטופלים
מבוא לאימונולוגיה מיקרוביולוגיה וירולוגיהמיומנויות קליניותמדעי הרפואה והסיעוד 2 (ילד ומתבגר)התנסות קלינית – פסיכיאטריהשימוש ברשומות ממוחשבות לצרכי ניהול
ביולוגיה של התאחוק ומשפט בבריאותמדעי הרפואה והסיעוד 3 (בריאות האישה ומיילדות)התנסות קלינית – קהילהניהול מערכות בריאות בסביבה דינאמית
כימיה ביוכימיה כללית וקליניתקידום בריאותמדעי הרפואה והסיעוד 4 (בריאות הנפש)התנסות קלינית – רפואה דחופהסמינר בניהול-חלק א'
כתיבה מדעית שיטות מחקר מבוא לסטטיסטיקהאיכות ומדידת תהליכים ותוצאות בבריאותמדעי הרפואה והסיעוד 5 חלק א'+ב' (כירורגיה ספציפית)התנסות קלינית מתקדמתסמינר בניהול- חלק ב'
פרמקולוגיה ופרמקולוגיה קליניתאתיקה ואחריות מקצועיתבריאות  הציבור והקהילה  
גנטיקה ואמבריולוגיה מדעי הרפואה והסיעוד 6 (רפואה דחופה)  
מבוא לאפידמיולוגיה מדעי הסיעוד הגריאטרי  
תזונה ודיאטטיקה    

* הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

 

מהלך הלימודים ופירוט תכנית הלימודים:

 

שנה א'שם הקורס

נקודות זכות

(נ"ז)

שעות

שבועיות

(ש"ס)

דרישות קדם
סמסטר א'סוציולוגיה של הבריאות והרפואה22 
מבוא לפסיכולוגיה22 
אנטומיה ופיזיולוגיה א'44 
חוק ומשפט בבריאות *11 
ביולוגיה של התא22 
כימיה22 
מבוא לאימונולוגיה11 
שיטות מחקר 111 
מבוא להתנהגות ארגונית22 
אתיקה אחריות מקצועית*22 
כתיבה מדעית 11 
מדעי הסיעוד א*22 
סה"כ2222 

סמסטר

ב'

פסיכולוגיה התפתחותית22 
ביוכימיה כללית וקלינית22כימיה
אנטומיה ופיזיולוגיה ב'44 
כלכת הבריאות והשפעת התחלואה על ניהול בריאות11 
תקשורת ומיומנויות בינאישיות א'22 
מבוא לסטטיסטיקה (שיעור)22 
מבוא לסטטיסטיקה (תרגיל)11 

מבוא למדעי הרפואה א' (עקרונות הסיעוד הקליני)

 

33 
מדעי הסיעוד ב' *22 
מיקרוביולוגיה11 
וירולוגיה11 

מבוא למדעי הרפואה  ב'

 

33 

סה"כ

 

2424 
 

סה"כ שנה א'

 

4646 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     * יש להשיג בקורס זה ציון 70 (לפחות)

שנה ב'

 

שם הקורס

נקודות זכות

(נ"ז)

שעות שבועיות

(ש"ס)

דרישות קדם

סמסטר

א'

 

פתולוגיה כללית44 
פרמקולוגיה 44ביוכימיה
תקשורת ומיומנויות בינאישיות ב' *22תקשורת ומיומנויות בין אישיות א'
מדעי הסיעוד ג'  - סיעוד בגריאטריה        22אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו-ב', פרמקולוגיה-לימוד במקביל
תזונה ודיאטטיקה22 

חטיבת ניהול צוותי בריאות:

ניהול ארגוני שרות וטיפול בפרט ובקבוצה

22 
מדעי הרפואה והסיעוד 1  חלק א' (סיעוד פנימי )1010אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו-ב', פרמקולוגיה-לימוד במקביל
סה"כ2626 

סמסטר

ב'

 

מדעי הרפואה והסיעוד  1   חלק ב' (כירורגיה)88אנטומיה ופיזיולוגיה   א' ו-ב'
מדעי הרפואה והסיעוד  5 חלק א' + ב' (כירורגיה ספציפית) 44אנטומיה ופיזיולוגיה   א' ו-ב'
מיומנויות קליניות (סימולציות ותרגול) *44תקשורת ומיומנויות בינאישיות א+ב' *
מבוא לאפידמיולוגיה22 
שיטות מחקר 2 22 
חשיבה קלינית, ניהול הטיפול  והדרכת מטופלים *33 
גנטיקה ואמבריולוגיה22 

חטיבת ניהול צוותי בריאות:

שימוש ברשומות ממוחשבות לצרכי ניהול

11 
סה"כ2626 
 

סה"כ שנה ב'

 

5252 

 

     * יש להשיג בקורס זה ציון 70 (לפחות)

 

 

שנה ג'שם הקורס

נקודות זכות

(נ"ז)

שעות שבועיות

(ש"ס)

דרישות קדם

סמסטר

 א'

התנסות קלינית- (פנימית כירורגית) *414מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' ו-ב', סיעוד בגריאטריה
התנסות קלינית- (פנימית כירורגית) *414מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' ו-ב', סיעוד בגריאטריה
מדעי הרפואה והסיעוד 4 (נפש) 55אנטומיה ופיזיולוגיה   א' ו-ב'
מדעי הרפואה והסיעוד  3 (אישה)77אנטומיה ופיזיולוגיה  א' ו-ב'
סה"כ2040 
מדעי הרפואה והסיעוד  2 (ילד ומתבגר) 77אנטומיה ופיזיולוגיה  א' וב'
מדעי הרפואה והסיעוד  6 (טראומה ורפואה דחופה)44אנטומיה ופיזיולוגיה  א' ו-ב'
התנסות קלינית- נשים *310מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 3 (אישה), התנסות קלינית פנימית וכירורגית
בריאות הציבור והקהילה33אנטומיה ופיזיולוגיה  א' ו-ב'
התנסות קלינית – ילד ומתבגר *27

מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, מדעי הרפואה והסיעוד 2 ,פרמקולוגיה, התנסות קלינית פנימית וכירורגית​

התנ, סות קלינית- פסיכיאטריה *27מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*,  פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 4 (נפש), התנסות קלינית פנימית וכירורגית
סה"כ2138 
סה"כ שנה ג'4178 

     * יש להשיג בקורס זה ציון 70 (לפחות)

 

 

שנה ד'שם הקורס

נקודות זכות

(נ"ז)

שעות שבועיות

(ש"ס)

דרישות קדם

סמסטר

א'

איכות ומדידת תהליכים ותוצאות בבריאות *11 
פרמקולוגיה קלינית22פרמקולוגיה

חטיבת ניהול צוותי בריאות:

ניהול מערכות בריאות בסביבה דינאמית

22 
קידום הבריאות *11 
התנסות קלינית- קהילה *310מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, בריאות הציבור והקהילה, פרמקולוגיה, התנסות קלינית פנימית וכירורגית

התנסות קלינית- רפואה דחופה *

 

27מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, מדעי הרפואה והסיעוד 6 (טראומה ורפואה דחופה), פרמקולוגיה, התנסות קלינית פנימית וכירורגית

חטיבת ניהול צוותי בריאות:

סמינר בניהול- חלק א'

ניתוח אירועים קריטיים

22 
סה"כ1532 

חטיבת ניהול צוותי בריאות:

סמינר בניהול- חלק ב'

ניתוח אירועים קריטיים

22 
התנסות קלינית מתקדמת *620כל ההתנסויות הקודמות
 סה"כ822 
 סה"כ שנה ד'2354 
סה"כ

 

 

160223 

     * יש להשיג בקורס זה ציון 70 (לפחות)

 

 

 

 

תקנות

 1. בקורסי החטיבה במדעי הסיעוד, בקורסי ההתנסות הקלינית וההתנסות הקלינית המתקדמת יש להשיג ציון 70 (לפחות).
 2. סטודנט הנכשל בקורס אחד– חייב לחזור עליו במועד הקרוב  ביותר בו מתקיים הקורס.
 3. התנסות קלינית:
  • בחלק מההתנסויות יידרש גם מבחן מסכם קליניקה. כמו כן יידרש הסטודנט לעמוד בהצלחה בבחינת אומדן ידע בתחומים בהם לא ביצע התנסות מעשית. עמידה בבחינה מהווה תנאי לסיום לימודיו הקליניים של הסטודנט.
  • ההחלטות האקדמיות והמקצועיות בכל הקשור לסטודנטים במהלך ההתנסות, תתקבלנה על סמך ביצועיו האקדמיים של הסטודנט, התנהגותו המקצועית והאישית, כפי שהם באים לידי ביטוי בהערכות המתבצעות ע"י המדריך בשדה, סגל היחידה ללימודים קליניים ומבחני הידע.
  • סטודנט הנכשל באחת מהתנסויות הקליניות וקיבל היתר להמשיך בלימודיו – יוכל להמשיך בהתנסות קלינית מתקדמת רק לאחר שיעבור בהצלחה את ההתנסות בה נכשל.
  • יתכן כי ההתנסות בלימודים קליניים מעשיים תתקיים במהלך חופשות הסמסטר ובמהלך חופשת הקיץ.

פירוט מערך ההתנסויות הקליניות ראה קישור הבא: https://www.mta.ac.il/BachelorOfScienceInNursing/CTMSN/Pages/default.aspx

 1. תנאים לקבלת תואר בוגר בסיעוד:
  • ציון 70 (לפחות) בקורסי החטיבה במדעי הסיעוד ובלימודים הקליניים.
  • סיום כל חובות התואר בתקופה שלא תעלה על 5 שנות לימוד.

 

 1.  תנאים לקבלת תעודת רישום של אח/ות מוסמך/ת של משרד הבריאות:
  • עמידה בבחינה הממשלתית לתואר אח/ות מוסמך/ת
  • על הסטודנט מוטלת החובה לבדוק את דרישות משרד הבריאות כתנאי להגשת                                                מועמדות למבחן ממשלתי לתואר אח/ות מוסמך/ת ולרישום בפנקס האחים והאחיות :  www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/Pages/default.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכב הועדות הפועלות במסגרת ביה"ס למדעי הסיעוד:

 

שם הועדהחברי הוועדה
ועדה לבחינת הישגים אקדמיים – ד"ר פזית עזורי
 

ד"ר ריאד אבו-רקייה

ד"ר דודי עזרא

 גב' אירנה שיניאבסקי
 גב' איה פז
ועדה לפניות סטודנטים – ד"ר פזית עזורי
 

גב' אירנה שיניאבסקי

גב' דלית וילהלם (בנוגע להתנסויות קליניות)

מר דודי וילהלם (בנוגע לשלוחת מבחר)

 

 

 

 

 

 

 

 

חזרה לתפריט