כניסה

מוסדות המכללה ונושאי תפקידים בה

חבר הנאמנים

            

חבר הנאמנים הוא הרשות העליונה של המכללה ובמסגרת סמכויותיו עפ"י התקנון הכללי נמנים בחירת יו"ר חבר נאמנים, ועד מנהל ויו"ר ועד מנהל, בחירת נשיא המכללה וסגניו, בחירת מבקר, ועדת ביקורת וקביעת סמכויותיהם. פיקוח על הנהלת ענייניה, עסקיה ונכסיה של המכללה. אישור התוכניות והתקציבים הרב שנתיים לפיתוח המכללה. התקנת תקנות משנה לעבודת המועצה האקדמית והועדה האקדמית, הקמת ועדות קבע אד הוק וקביעת סמכויותיהן. מינוי רו"ח וקביעת שכרו, אישור מאזן העמותה, תיקונים לתקנון העמותה, החלטה על השימוש בנכסי העמותה ורכושה בתהליכי פירוק.

 

יו"ר חבר הנאמנים
יו"ר חבר הנאמנים יבחר מתוך חבר הנאמנים לתקופה של שלוש שנים. בסיומה יוכל הוא לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות בנות שלוש שנים כל אחת. סה"כ תשע שנים.
יו"ר חבר הנאמנים יוכל, במידת הצורך, למנות לו סגנים, באישור חבר הנאמנים.
 
 

יו"ר חבר הנאמנים- מר אריק שטיינברג

חברי חבר הנאמנים

מובילי עסקים ודעת קהל מכל תחומי העשייה בחברה. החברים מתמנים ע"י חבר הנאמנים. בחבר הנאמנים נציגים מהאקדמיה, שוק ההון, עולם ההיי טק, המגזר העסקי, הציבורי והחברתי. חבר הנאמנים פועל גם לתמיכה בשיפור והרחבה של פעילותה האקדמית של המכללה.


 

פרופ' יאיר אורגלר
מר אברהם אטיאס
מר בני אלון
מר שלמה אליהו
מר יצחק אלרון
מר דרור אמיר
מר יואל אסתרון
ד"ר איתמר בורוביץ
פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ
פרופ' שלמה בידרמן
רו"ח מיקי בלומנטל
מר עפר בנגל
ד"ר רונית בנדורי
מר קובי ברדה
גב' יהודית ברוניצקי
ד"ר ארנה ברי
מר דן ברנע
ד"ר עמר ברקמן
פרופ' גילי גולדצוויג
מר נעמן גור
מר מיכה גיגר
ד"ר אילון גנור
גב' לימור גרובר
מר אבי דומושביצקי
פרופ' יורם דינשטיין
ד"ר הילה הדס
מר זאב הולצמן
עו"ד אמיר הלוי
מר דן וילנסקי
גב' חולוד זבאנה טנאס
קאדי מוחמד זיבדה
מר גורי זילכה
מר זהר זיסאפל
מר רון חולדאי
פרופ' נעמי חזן
פרופ' יאיר טאומן
פרופ' עמירם יהודאי
מר בני ילין
מר אלישע ינאי
מר פול ישראל
מר מרדכי כהן
פרופ' אלעזר כוכבא
גב' אסתר לבנון
מר שי לבנת
מר עמירם לוינברג
מר דוד לויתן
פרופ' חנה נווה
עו"ד אורי סלונים
מר צבי סלונימסקי
מר יוסי סלע
מר עמוס ספיר
עו"ד דן עופר
ד"ר פזית עזורי
פרופ' דן עמיר
גב' דליה פישלזון
ד"ר ישראל פלג
מר זאב פלדמן
מר עופר פרי
פרופ' נחמיה פרידלנד
פרופ' מיכל פרנס
גב' דליה פרשקר
מר רביב צולר
מר ארז צור
פרופ' ישראל צנג
פרופ' גיורא קינן
מר צבי קנור
מר בן רבינוביץ
פרופ' יהודה רודיטי
מר אלון רוזן
ד"ר זאב רותם
ד"ר שולה רקנאטי
עו"ד יוסף שטח
מר אריק שטיינברג
מר צבי שפירא
מר תומר שרת

 

 


הוועד המנהל

הוועד המנהל נבחר על ידי חבר הנאמנים. הוועד המנהל הינו גוף אופרטיבי הבא לקבל החלטות שוטפות, ליישם את החלטות חבר הנאמנים ולפקח על יישומן. לוועד המנהל הסמכות השיורית בכל ענייני המכללה שלא הוקנו במפורש בתקנון.

 

יו"ר הוועד המנהל

בראש הוועד המנהל יעמוד יו"ר שייבחר על ידי חבר הנאמנים מקרב חבריו לתקופת כהונה של שלוש שנים שבסיומה הוא יוכל לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות בנות שלוש שנים כל אחת.

יו"ר הוועד המנהל- מר אבינועם ערמוני

Avi Armoni.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

מר אבינעם ערמוני הוא יועץ לניהול, אסטרטגיה ופיתוח משאבים במגזר האקדמי, הפילנתרופי וההתנדבותי בישראל.

הוא שימש בתפקידים מובילים בממשל הציבורי ובחברה האזרחית, הצמיח ארגונים מצליחים בתחומי הזכויות החברתיות, החינוך, התרבות והאמנות, וטיפח אחריות תאגידית ושיתופי פעולה בין ממשלה, עסקים ועמותות.

בין התפקידים הרבים שהחזיק הוא שימש יועץ מיוחד לראש עיריית ירושלים טדי קולק, מנכ״ל בית התפוצות, סגן נשיא לקשרי חוץ באוניברסיטה העברית, מנכ״ל הקרן החדשה לישראל, ומייסד ויו״ר עמותת ידיד.

הוא גם שימש כיו״ר הוועד המנהל במספר ארגונים, בהם: החברה למתנסים, תאטרון החאן, המרכז הטיפולי לילדים של ארגון בני-ברית, מידות, המכללה הטכנולוגית באר שבע, והמרכז לטיפוח יזמות בירושלים, ונטל תפקיד פעיל בהנהלות של מספר ארגונים נוספים.

ערמוני ניהל את קרן גילה, היה יועץ לקרן אדמונד ספרא ומשמש כיום כנציג קרן גנדל בישראל.

למר ערמוני תואר ראשון במשפטים מהאונ׳ העברית והסמכה כעו״ד ותואר שני במנהל ציבורי מאוניברסיטת הרווארד. הוא נשוי ואב לשלושה, מתגורר ברמת רזיאל.

חברי הוועד המנהל

  • יו"ר - מר אבינעם ערמוני
  • מר יואל אסתרון
  • מר אלי אשרף
  • גב' אסתר לבנון
  • עו"ד מירי כץ 
  • פרופ' חנה נווה
  • גב' דליה נרקיס
  • מר בן רבינוביץ

 

 המועצה האקדמית


יו"ר - פרופ' נחמיה פרידלנד

פרופ' רוניתאביצור פרופ' רבקהיעקובי
פרופ' שלמה אהרונסון פרופ' אריהלב
פרופ' אמיראוורבוךפרופ'דןלוי
פרופ'יגאלאילפרופ' מירי לרנר
פרופ' בוריסאפשטיין פרופ' אסףמידני
פרופ' עפראריאליפרופ' שמואלמלמד
פרופ' ישראלבורוביץפרופ' ישעסיוון
פרופ' שלמהבידרמן ד"ר פזיתעזורי
פרופ' אמיר בן עמרםפרופ' פיליפעין דור
פרופ'חדוהבראונשטיין ברקוביץ פרופ' חייםעינת
מראלוןבניפרופ'שאולפוקס
פרופ' דבורהברנעפרופ' מיכלפרנס
פרופ' דרור גדעון פרופ' חנןפרנק
פרופ'גילי גולדצויגפרופ' גיל קפלן
פרופ'גלעדגל ד"ר עמיתקפלן
פרופ' מרצלהרצוג פרופ' תמרקרון
פרופ'יעלהשילוניפרופ' יהודהרודיטי
פרופ' נעמיחזן פרופ' אברהםשוייגר
פרופ'שמואלטישברוביץפרופ'מיכלשטרן
ד"רגרסיאלהטרכטנברג פרופ' שושנהשילה
פרופ' מיכאלטרסי פרופ' נתןשניידר
פרופ' עמירםיהודאי פרופ'רותשרבני
   פרופ'שירהתיבון

 

נושאי תפקידים

 

נשיא המכללהפרופ' נחמיה פרידלנד
סגן נשיא לעניינים אקדמייםפרופ' שלמה בידרמן
המנהל הכללימר בני אלון
חשבתגב' רלי אבישר
מנהל מערכות מידעאמיר פייגנבוים
ראש המינהל האקדמיגב' חן-יה מימון
ראש מינהל סטודנטיםגב' מיכל רז
מנהלת השיווק וראש מינהל מועמדיםגב' גלית ברכה
מנהלת קשרי חוץ ופיתוח משאביםגב' ליאת וייס-שחף
מנהלת אדמיניסטרטיביתגב' דנה סילורה-שריר
מנהלת משאבי אנושגב' גלית צלרמאיר
מנהלת תחום שכר והטבותגב' אסנת חסיד
מנהלת הספרייהד"ר ולרי מגידוב

חזרה לתפריט