כניסה

מידע כללי - ידיעון 2015

​כללי

ידיעון זה מכיל את עיקרי המידע הדרוש לסטודנט בנושאי תוכניות הלימודים במכללה, תקנותיה ונהליה.
הסטודנטים מתבקשים לקרוא היטב את הידיעון ולעקוב באופן שוטף אחר החוזרים והמודעות, המופיעים על גבי לוחות המודעות, וכן באתר האינטרנט של המכללה.
המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים, התקנות ותוכניות הלימודים המתפרסמים בידיעון זה, בלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.
לשימוש הסטודנטים עומדת "תחנת מידע לסטודנט" המספקת מידע שוטף ומעודכן על תאריכי בחינות, ציוני קורסים, ביטולי שיעורים, שיעורי השלמה וכיו"ב.
מערכת השעות המופיעה באתר האינטרנט של המכללה מתעדכנת באופן שוטף, והיא כוללת מידע על מועדי הקורסים, מועדי הבחינות, וכן את תקצירי הקורסים. סילבוסים של הקורסים מוצגים באתר האינטרנט של המכללה: בקישור "אודות המכללה - מנועי חיפוש" או "ספרייה".
הידיעון מיועד לסטודנטים ולסטודנטיות ונכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 

מקומות הלימוד

בשנת הלימודים תשע"ה הלימודים יתקיימו בקמפוס המכללה ביפו, ברחוב רבנו ירוחם.

 

בית הספר לניהול וכלכלה

תוכנית לימודים לתואר "בוגר" בכלכלה וניהול

תוכנית לימודים לתואר "בוגר" בניהול מערכות מידע

תוכנית לימודים לתואר "מוסמך" במנהל עסקים

תוכנית לימודים לתואר "מוסמך" ביעוץ ופיתוח ארגוני

בבניין ניהול וכלכלה

בית הספר למדעי הסיעוד

 

בית הספר למדעי ההתנהגות

תכנית לימודים לתואר "בוגר" במדעי הסיעוד

 

תוכנית לימודים לתואר "בוגר" במדעי ההתנהגות

ותוכנית לימודים לתואר "מוסמך" בפסיכולוגיה

 

 

בבניין פומנטו למדעי ההתנהגות

 

בית הספר למדעי המחשב

 

 

בית הספר לממשל וחברה

 

תוכנית לימודים לתואר "בוגר" במדעי המחשב

תוכנית לימודים לתואר "מוסמך" במדעי המחשב

 

תוכנית לימודים לתואר "בוגר" בחברה-פוליטיקה

 

בניין ווסטון למדעי המחשב

 לוח שנת הלימודים תשע"ה  (2015-2014)

 

26.10.2014ב' בחשוןיום א'היום הראשון ללימודים
5.11.2014י"ב בחשוןיום ד'טקס לזכרו של יצחק רבין ז"ל*
30.1.2015י' בשבטיום ו'היום האחרון לסמסטר א'
26.2.2015 ז' באדר יום ה'היום הראשון לסמסטר ב'
5.3.2015י"ד באדר יום ה'חופשת פורים
29.3.2015י"א בניסןיום א'היום האחרון ללימודים לפני חופשת הפסח
2.4.2015י"ג בניסןיום ה' יום השלמה ללימודי יום ה'
12.4.2015כ"ג בניסןיום א'היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
16.4.2015כ"ז בניסןיום ה'טקס יום השואה*
21.4.2015ב' באייריום ג'טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל *
22.4.2015ג' באייריום ד'יום הזיכרון לחללי צה''ל **
23.4.2015ד' באייריום ה'חופשת יום העצמאות
24.4.2015ה' באייריום ו'גשר – אין לימודים
24.5.2015ו' בסיוןיום א'חופשת שבועות
28.5.2015י' בסיוןיום ה'יום הסטודנט***
19.6.2015ב' בתמוזיום ו'היום האחרון לסמסטר ב'
12.7.2015כ"ה בתמוזיום א'היום הראשון לסמסטר הקיץ
21.9.2015ח' בתשרייום ב'היום האחרון לסמסטר הקיץ
18.10.2015 ה' בחשון יום א' היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשע"ו

 

הערות ללוח שנת הלימודים:

(*) בימים אלה יופסקו הלימודים בין השעות 9:45-10:30

(**) ביום הזיכרון לא יתקיימו לימודים. בערב יום הזיכרון 21.4.2015 יופסקו הלימודים בשעה 18:00.

(***) הלימודים יופסקו בשעה 14:00.

ימי מנוחה למוסלמים, דרוזים ונוצרים לשנה"ל תשע"ה  2015-2014

חגי המוסלמים

 

עיד-אל אדחה חג הקורבן4 ימים 04.10.2014
1 מוחרם (ראש השנה ההיג'רית 1431)יום אחד25.10.2014
יום הולדת הנביא מוחמדיום אחד03.01.2015
עיד אל פיטר- חג הפסקת הצום3 ימים17.07.2015


 הערה: היות וראש החודש בשנה ההיג'רית נקבע על פי הלבנה, עשויים לחול שינויים במועדי החגים המוסלמים והצום, בגבול של יום ואפילו יומיים.

 

חגי העדה הדרוזית

 

עיד אל אדחה -חג הקורבן4 ימים04.10.2014
חג הנביא אליהויום אחד25.01.2015
חג הנביא שועייב4 ימים25.04.2015

 

חגי העדות הנוצריות

 

 

 

 

 

הקתולים פרוטסטנטים אורתודוכסים ארמנים
חג המולד25.12.201407.01.201519.01.2015
יום שני לחג המולד26.12.201408.01.201520.01.2015
ראש השנה01.01.201514.01.201514.01.2015
חג ההתגלות06.01.201519.01.201519.01.2015
יום שישי לפני הפסחא03.04.201510.04.201510.04.2015
פסחא05.04.201512.04.201512.04.2015
יום שני לפסחא06.04.201513.04.201513.04.2015
העלייה השמיימה14.05.201521.05.201524.05.2015

 

הערות:

 1. סטודנטים בני העדות הנ"ל יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חגם בהתאם לתאריכים הנ"ל.
 2. סטודנטים בני העדות הנ"ל שיעדרו בתקופת הבחינות לרגל חג המופיע בלוח זה, זכאים למועד מיוחד     כמפורט בתקנון "סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד".
 3. יתכנו שינויים בתאריכי החגים לעדות הדרוזים והמוסלמים הנקבעים על-פי הלבנה.

 

מספרי טלפון שימושיים

 

א.    במכללה

קריית המכללה ביפו

מזכירות בית הספר לניהול וכלכלה

מזכירות התכנית לניהול מערכות מידע 

מזכירות בית הספר למדעי הסיעוד

03-6802727

03-6802710

03-6802701

מזכירות התכנית לתואר שני במנהל עסקים03-6802706
מזכירות התכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני03-6802728
מזכירות בית הספר למדעי ההתנהגות03-6802525
ספריית בתי הספר למדעי ההתנהגות, למדעי הסיעוד  ולממשל וחברה03-6802500
מזכירות בית הספר למדעי המחשב03-6803322
מזכירות בית הספר לממשל וחברה03-6803344
ספריית בתי הספר למדעי המחשב ולניהול וכלכלה 03-6803377
חדר מערכות מחשב בנין ווסטון03-6803431

 

מספרים נוספים

נשיא המכללה03-6803300
סגן נשיא לעניינים אקדמיים03-6803300
מנכ"ל האקדמית03-6803300
ראש המינהל האקדמי03-6803325
ראש מינהל סטודנטים03-6803331
מנהלת השיווק וראש מינהל מועמדים03-6803328
מרכז רישום03-6803333
יחידת שכר לימוד03-6803330
יחידה למעורבות חברתית03-6803321
המרכז לניהול קריירה וארגון הבוגרים03-6802724
אגודת הסטודנטים03-6817011
יו"ר אגודת הסטודנטים052-8997445

רכזת אייסף-ורד דוידוביץ

 

052-3158880

ב.  מחוץ למכללה

 

משרדי פר"ח03-6438892/3
אבחוני מת"ל – אוניברסיטת ת"א03-6405449
המרכז ללימודי עברית03-6408947/7128

רכז מינהל הסטודנטים של הסוכנות היהודית

(משרד מנהל הסטודנטים בתל-אביב)

03-5209139

 

טיפול בסטודנט

א. מזכירות בית הספר מטפלת ברישום לקורסים, בהזנת ציונים, בקביעת מערכת השעות והבחינות. המזכירות הינה הכתובת הראשונה לכל פניה הנוגעת ללימודי הסטודנט.

במזכירות ניתן לקבל אישורים הנוגעים למצב הלימודים (פרוט סוגי האישורים - ראה בפרק התקנון) וכן אישורים לולת"ם.

ב.ועדה לפניות סטודנטים – דנה בבקשות חריגות, הנוגעות ללימודיו של הסטודנט. ניתן להגיש בקשה לוועדה לפניות סטודנטים על גבי טופס הניתן להורדה באתר האינטרנט בקישור: https://www.mta.ac.il/studentsinfo/Pages/forms.aspx  את הבקשה יש להגיש דרך מזכירות בית הספר.

ג.ראש מינהל סטודנטים מטפלת בעניינים שלא מצאו את פתרונם במסגרת הטיפול השגרתי של תוכניות הלימוד ומזכירויות בתי הספר.

ד. הדקנים עומדים לרשות הסטודנטים בנושאים הנוגעים ללימודי התוכנית, הכרה בלימודים אקדמיים קודמים בתחום וכיו"ב.

שעות הקבלה של הדקנים וכן של מורי הקורסים מתפרסמים מדי סמסטר על לוחות המודעות ובאתר האינטרנט של המכללה.

בענייני לימודים, כמו גם בנושאים אחרים הנוגעים למכללה, יכול הסטודנט לפנות לסגן נשיא המכללה, לנשיא המכללה ולמנכ"ל המכללה.

 

הספרייה

בקמפוס המכללה פועלות שתי ספריות המשרתות  את כלל הסטודנטים ומספקות שירותי השאלה, יעץ ועיון.

בבניין פומנטו – ספריית בתי הספר למדעי ההתנהגות, ממשל וחברה ומדעי הסיעוד.

בבניין ווסטון – ספריית בתי הספר למדעי המחשב וניהול-כלכלה.

בכל ספרייה  נמצאים חומרי לימוד ייחודים לתכנית הלימודים הבית ספרית. קטלוג הספרייה נכלל ברשת הספריות האקדמיות בארץ – "אל"ף". הקטלוג זמין בגישה מרחוק באמצעות אתר האינטרנט של המכללה ומאפשר לבצע חיפושים ולהזמין ספרים.

מתוך המכללה ובגישה מרחוק,  ניתן לגשת למאגרי מידע אלקטרוניים המכילים אלפי כתבי עת בטקסט מלא והמתעדכנים באופן שוטף. לאחרונה, הושק בספרייה גם אוסף ראשוני של ספרים בטקסט מלא, בפורמט אלקטרוני.

 

נוסף לאלפי ספרים, העוסקים בתחומי הלימוד והמחקר של בתי הספר השונים, קיים בספרייה אוסף מובחר של ספרות יפה להנאת הקוראים.

 

בספרייה צוות ספרנים מקצועי ומיומן, שישמח לסייע בכל שאלה.

הספרייה מקיימת הדרכות פרונטאליות ומקוונות בשימוש במשאבים השונים.

 

למידע נוסף – אנא פנו לצוותי הספריות.

נהלי הספרייה מפורטים בקובץ "תקנות למשתמשים בשרותי הספרייה".

 

מערכות המחשב

תלמידי המכללה נהנים ממספר שירותים הניתנים על ידי מערכות המחשב של המכללה: שימוש במעבדות המחשבים בכל אחד מבניני הקמפוס, חשבון דוא"ל, תצוגת מחברות בחינה,שטח לאיחסון קבצים, אירוח אתר אינטרנט אישי , גישה מרוחקת למאגרי המידע ולתוכנות שבמכללה ואתר אינטרנט המכיל מידע אישי לסטודנט. הדרכה לגבי התקנה ותפעול של המערכות השונות ניתנת באופן שוטף על ידי צוות אנשי הסיסטם ומצוייה גם באתר המכללה.

הנחיות לסטודנטים חדשים בדבר אופן "פתיחת חשבון לשימוש" כמו גם אופן הפניה לצוות השירות והתמיכה המחשובי ניתן למצוא באתר המכללה באינטרנט, בפרק "יחידת המחשב".

ולת"ם - ועדה לתאום שרות מילואים

ולת"ם פועלת במסגרת צ.ה.ל. ומטפלת בבקשות לדחייה, קיצור או ביטול שרות מילואים.

להלן עיקרי הנחיות ולת"ם לתלמידי התואר הראשון במוסדות להשכלה גבוהה:

א.    חייל מילואים המתחיל ללמוד במוסד להשכלה גבוהה חייב לדווח על כך ליחידתו עד חודש מתחילת שנה"ל. הדיווח נועד לסייע בתכנון קריאת הסטודנט לשרות מילואים. על הסטודנט להעביר ליחידתו אישור לימודים לאחר הרישום לקורסים.

ב.    סטודנט הנקרא לשרות מילואים של לפחות 6 ימים רצופים במהלך "שנה אקדמית" (אוקטובר עד יולי) זכאי לפנות לולת"ם בבקשה לדחייה או קיצור השרות. על הבקשה להגיע לולת"ם לכל המאוחר 30 יום לפני מועד הגיוס הנקוב בצו. הבקשה תסתמך רק על נתונים אקדמיים. המכסה המירבית של ימי מילואים במהלך "שנה אקדמית" היא 21 יום ברצף.

ג.     טפסי פנייה לולת"ם וטפסי ערעור ניתן לקבל במזכירות הסטודנטים. ערעור ניתן להגיש רק על סמך נתונים אקדמיים שלא נכללו בפנייה הראשונית. טופס הערעור יוגש למדור ולת"ם תוך 7 ימים  ממועד ישיבת הוועדה (את תאריך הישיבה ניתן לברר טלפונית).

מספר הטלפון של ולת"ם 03-7379500. למידע נוסף:

אתר האינטרנט של ולת"מ: http://www.aka.idf.il/portalmiluim/templates/inner.asp?catId=57166

 

זכויות סטודנטים המשרתים במילואים  

זכויות סטודנטים המשרתים במילואים בכל הקשור לזכאות למועד חלופי לבחינות סוף סמסטר, מועד חלופי להגשת תרגילים ועבודות, סיוע בהשלמת חומר השיעורים, זכאות לכרטיסי צילום, חזרה על קורס ללא תשלום בגין שירות מילואים, אי פגיעה במועד הרישום לקורסים ושאילת ספרים בספריה מפורטים ב"תקנון זכויות סטודנטים המשרתים במילואים".

 

סטודנטית בטיפולי פוריות, בהיריון ובשמירת היריון, סטודנטית וסטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת זכאים להקלות בנושא

היעדרות משיעורים, מועד נוסף/מיוחד, דחייה במועד עבודות, חזרה על קורס ללא תשלום שכ"ל ועוד. לפירוט ההקלות הנ"ל ראה בנוהל "זכויות סטודנטיות בטיפולי פוריות, בהיריון ובשמירת היריון וסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת".

גב' איילת תירוש, עוזרת ראש מנהל סטודנטים לענייני סטודנטים תשמש כרכזת לטיפול בסטודנטיות/סטודנטים הזכאים להקלות מכח הנוהל הנ"ל, בפיקוחה של ד"ר יעל השילוני-דולב, יועצת נשיא המכללה למעמד האישה.

 

זכויות לסטודנטים ששרתו כלוחמים בצ.ה.ל. 

לוחמים משוחררים מצה"ל (כהגדרתם על פי רשויות הצבא) שיתקבלו ללימודים במכללה האקדמית, יהיו פטורים מתשלום עבור קורסי הכנה במתמטיקה, אנגלית עד רמת פטור, הכרת המחשב וכל קורס אחר במסגרת המכללה שנועד לחזק מיומנויות יסוד ואינו מקנה נקודות זכות לתואר.
זכאי להנות מן הפטור מי שהחל בלימודיו תוך שנתיים ממועד השחרור משירות חובה (לקצין, תוך שלוש שנים ממועד השחרור משירות חובה), וניתן לממשו במהלך כל שנות הלימוד לתואר ראשון במכללה.

 

מערך הסיוע לסטודנטים

המכללה מעניקה מדי שנה מלגות לתלמידיה.

מלגות הצטיינות

מוענקות לסטודנטים אשר השיגו הישגים מעולים בלימודיהם במכללה בשנה הקודמת. רשימת מקבלי מלגות אלה תפורסם במהלך סמסטר א'.

כללים המפרטים דרישות סף לקבלת מלגות הצטיינות לתלמידי התואר הראשון והשני מתפרסמים בפרקי "תקנון הלימודים" בידיעון זה ובאתר האינטרנט של המכללה.

 

  מלגות  סיוע מטעם המכללה האקדמית

 • מלגות סיוע כלכלי
 • מלגות דיור בשיתוף עם עיריית תל אביב יפו
 • מלגות לימודים במסגרת יזמות חברתית ביפו (מותנה בפתיחת התוכנית)
 • מלגות קרן אייסף
 • מלגות לסטודנטים ששירתו כלוחמים בצה"ל

   הלוואות
 • הלוואות – הסדרי מימון חסרי תקדים לשכר לימוד
 • הלוואות ומענקים לסטודנטים מטעם המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך והתרבות

  מלגות מטעם גופים אחרים
 • קרן "הישג" – מלגות לחיילים בודדים
 • קרן IMPACT – מלגות ללוחמי צה"ל משוחררים
 • פרויקט פר"ח
 • ארגון ידידים למען הנוער והחברה
 • עתידים – עתודה לתעשייה
 • תכנית המלגות של היא"ס ישראל
 • מפעל הפיס
 • הקרן להכוונת חיילים משוחררים – הטבה לתושבי פריפריה

  מערך סיוע נוסף
 • פיקדון אישי
 • הסדר שכ"ל מיוחד למשרתים במילואים
 • שירותי ביטוח
   

  כל המידע על מערך הסיוע לסטודנט מפורסם באתר המכללה באינטרנט

  שכר לימוד ומלגות ï מלגות לסטודנטים או בניתוב:

https://www.mta.ac.il/tuition/Pages/tuti.aspx

הסדר בחינות מיוחד לסטודנטים עם לקויות למידה/בעיות תפקודיות 

סטודנטים עם לקויות למידה/בעיות תפקודיות זכאים להתאמות מסוימות בבחינות. הזכאות להתאמות מבוססת על חוות דעת הניתנת על ידי אחד מהגורמים הבאים:

 • מכונים המבצעים אבחון באמצעות מת"ל  - מערכת (ממוחשבת) לאבחון תפקודי למידה:
שם מרכז האבחון טלפון
המרכז לאבחון לקויות למידה של אוניברסיטת תל-אביב03-6405449

חממה, מרכז תמיכה ללקויי למידה, המכללה האקדמית תל חי

אבחונים:

04-8181421/2

04-8181427

מכון יה"ל, אוניברסיטת חיפה04-8249022
מכון יעל, חיפה04-8383373
מכון ברוש, המכללה האקדמית עמק יזרעאל04-6423449
מלל, מרכז לאבחון לקויות למידה, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה09-7781126
מכון בן-דרור, רמת השרון03-5499895
מרכז אבחון, האוניברסיטה העברית (סניפים בהר הצופים ובפקולטה לחקלאות ברחובות)02-5881183
מכון אלה, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ירושלים02-6759584
מכון אלה-אחווה, המכללה האקדמית אחווה08-8588139
המכללה האקדמית בית ברל, ליד כפר סבא (למועמדים ולומדים בבית ברל בלבד)09-7476394
מרכז האבחון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע08-6479487
מרכז אבחון, המכללה האקדמית גליל מערבי04-9015238
מרכז מנעד, מכללת לוינסקי לחינוך, תל-אביב03-6901634

 

 • מכון ניצן - אבחון דידקטי (אפשר גם פסיכודידקטי).

  סטודנטים המבקשים הקלות בבחינות עקב בעיות קשב וריכוז נדרשים להציג את אחד מהאבחונים המקצועיים הבאים:

  אבחון פסיכו-דידקטי מלווה ב-TOVA  או BRC או MOXO.

  חוות דעת של פסיכיאטר מלווה ב-TOVA  או BRC או MOXO.

  חוות דעת של רופא נוירולוג מלווה ב-TOVA  או BRC או MOXO.

  במקרה של בעיות תפקודיות אחרות (דוגמת קשיי ראיה, נכות מוטורית ועוד) יש להגיש אבחונים והמלצות להקלות שניתנו ע"י רופא מומחה, בצירוף תוצאות הבדיקות.
   
  חוות הדעת תהיה תקפה אם נערכה על סמך אבחון שעשה הסטודנט לאחר שמלאו לו שמונה עשרה שנים וטרם חלפו חמש שנים ממועד עריכתה.
   
  על מנת שניתן יהיה לטפל בכל הפניות ולהיערך בהתאם, מומלץ לפנות מוקדם ככל האפשר ורצוי עוד לפני תחילת הלימודים.

  בקשות להקלות יש להגיש לכל המאוחר עד חודש לפני מועד תחילת הבחינות.

  את דוחות האבחון יש למסור במעטפה סגורה למזכירות בית-הספר/מינהל סטודנטים. תנאי בחינה מיוחדים יאושרו, בהתבסס על דוחות האבחון, ע"י גורם מקצועי שהוסמך לכך ע"י המכללה. עצם הצגת האבחון אינה מבטיחה מתן תנאי בחינה מיוחדים.

  לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לגב' מיכל רז  - ראש מינהל הסטודנטים, בטלפון: 03-6803331.

 

מניעת הטרדה מינית

במטרה להבטיח כי המכללה תשמש מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית, הגדירה המכללה, כמתחייב מהחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998, את הנוהל למניעת הטרדה מינית במכללה האקדמית של תל-אביב-יפו, הוראה מס' 004-01.

הנוהל האמור מתפרסם באתר המכללה באינטרנט – בקובץ נוהלי המכללה.

נציב הקבילות לענייני הטרדה מינית הינו ד"ר חמי גוטליבובסקי, ביה"ס לניהול וכלכלה, ד"ר חמי גוטליבובסקי 03-6802742  chemi@mta.ac.il .

סגן נציב קבילות  לענייני הטרדה מינית, מנהלת משאבי אנוש

גב' גלית צלרמאיר: 03-6802717  galitze@mta.ac.il

 

ביטוח תאונות אישיות

המכללה האקדמית מבטחת את תלמידיה, בביטוח תאונות אישיות באמצעות "כלל חברה לביטוח בע"מ". הביטוח מכסה את הסטודנט בכל מקום בעולם 24 שעות ביממה, ונועד לבטח את הסטודנטים מפני מקרים של אובדן כושר עבודה, אובדן כושר לימודים, נכות ו/או מוות כתוצאה מתאונה, כל זאת במגבלות ובתנאים המפורטים בפוליסה. לפרטים ניתן לפנות למר מיקי פז בדוא"ל Mikipaz@byashir.co.il.

 

 שירות פסיכולוגי  

הסטודנטים במכללה זכאים לפנות לשלוחת הארבעה במכללה - מרכז רב מקצועי לטיפול פסיכולוגי - ילדים, נוער, מבוגרים - טיפול, הדרכה, הכשרה, משרד הבריאות.

כל השירותים הפסיכולוגים הניתנים בשלוחה הינם בהתאם לנוהלי משרד הבריאות ובשלב זה ללא תשלום למעט טיפול CBT בשילוב ביופידבק.

השירותים ניתנים בעיקרם בשלוחה הפועלת בקמפוס יפו בחדרים 325, 326 בבניין כלכלה וניהול.

לצורך ברור פרטים ניתן לפנות בשעת קבלת קהל המתקיימת בכל יום שני בין השעות 12:00 ל- 13:00 בחדר 326 בבנין כלכלה וניהול. על גבי דלת השלוחה ניתן למצוא טפסי פניה, אותם ניתן להוריד גם מאתר המכללה בקישור: https://www.mta.ac.il/studentsinfo/Documents/טופס%20פניה%20מבוגרים%20מכללת%20תל%20אביב.pdf

לברור פרטים נוספים ניתן לפנות גם בטלפון 03-5615211 לגב' בהירה חן, רכזת המזכירות במרכז או לחילופין להשאיר הודעה עבור רודניקי יואב ראש צוות השלוחה במכללה.

 

שירות הודעות לטלפונים הסלולריים (SMS)

שירות הודעות לטלפונים סלולאריים (S.M.S) יינתן לתלמידי המכללה בשנה"ל תשע"ה. השירות אינו כרוך בתשלום.

 

נציב קבילות סטודנטים

כל סטודנט רשאי להגיש קבילה לנציב קבילות סטודנטים. הקבילה תוגש לנציב בכתב בחתימת הסטודנט עצמו ותפרט את המעשים/המחדלים עליהם מלין הסטודנט ואת הצעדים שנקט לתיקון העוול לו הוא טוען עד להגשת הקובלנה. לקובלנה יצרף הקובל עותקי מסמכים המצויים בידו להם קשר לעניין. הקובלנה תוגש לנציב באמצעות מנהל הסטודנטים. כנציב קבילות סטודנטים משמש פרופ' שאול פוקס מביה"ס לניהול וכלכלה.   פרטי התקשרות עמו: מספר הטלפון: 03-6802733, נייד: 052-8203992, כתובת דוא"ל: shaulfo@mta.ac.il.

מנהל סטודנטים נמצא בבניין ווסטון למדעי המחשב קומה 3, חדר 321, טל': 03-6803331, ניתן להגיש קובלנה לדוא"ל הבא: student@mta.ac.il.

 פרטים נוספים לגבי אופן הגשת הקובלנה והטיפול בה מופיעים ב"תקנון נציב קבילות סטודנטים תש"ע". התקנון האמור מתפרסם באתר המכללה באינטרנט – בקובץ נהלי המכללה.

המרכז לניהול קריירה

המרכז לניהול קריירה וקשרי בוגרים הוקם במטרה לשמש בית חם של ידע מקצועי ועזרה במימוש הפוטנציאל התעסוקתי של כל בוגר וסטודנט.

במסגרת המרכז יקבלו הסטודנטים והבוגרים כלים יישומיים אשר יסיעו בהשתלבותם בהצלחה בשוק העבודה התחרותי.

למידע נוסף ניתן לפנות לדף האינטרנט של  המרכז לניהול קריירה.

כמו כן, ניתן לפנות  ללילך כהן פדרובסקי- מנהלת המרכז לניהול קריירה וקשרי בוגרים

בטלפון 03-6802724 או במייל lilah@mta.ac.il

 

ארגון הבוגרים

בפעילות בוגרים מאורגנת טמון כוח רב, הן לבוגרי המכללה והן למוסד עצמו. כיום עומד מספר בוגרי האקדמית על למעלה מ-10,000  בוגרים ומוסמכים, מספר לא מבוטל אשר מאחוריו מספר דומה של סיפורי הצלחה.

המכללה רואה את בוגריה ככוח מניע, אשר בהצלחתו הוא מקדם אינטרסים משותפים של בנייה והעצמה, ועל כן רואה המכללה כיעד ראשון במעלה את טיפוח הבוגרים בכל תחומי החיים ובכל שלב בו הם נמצאים במהלך חייהם. במסגרת ארגון הבוגרים מציעה המכללה לבוגריה שירותי ניהול קריירה, כנסים מקצועיים והזדמנות ליצירת נטוורקינג אשר ייתן פתח להזדמנויות מקצועיות נוספות.

למידע נוסף ניתן לפנות לדף האינטרנט של ארגון הבוגרים.

כמו כן, ניתן לפנות  ללילך כהן פדרובסקי-מנהלת המרכז לניהול קריירה וקשרי בוגרים

בטלפון 03-6802724 או במייל lilah@mta.ac.il

 

קניין רוחני בעבודות סטודנטים

הקניין הרוחני – פטנט, זכות יוצרים וכיו"ב - בכל עבודה של סטודנט שייך לסטודנט עצמו.

היוצאים מן הכלל הם:

א.אותם מקרים בהם המרצה (או כל עובד מכללה אחר) תורם לעבודה יותר מאשר את עצם ההנחיה (שהנה חלק מחובותיו כמרצה) ויכול להצביע על תרומה של ממש לפיתוח הקניין הרוחני הטמון בעבודה. במקרים מעין אלה רשאי העובד –  או המכללה ,כמי שעל פי חוק זכאית לבעלות בקניין רוחני שפותח עקב ותוך כדי עבודת עובדיה –   לדרוש שותפות בקניין הרוחני.

ב.מקרים שבהם משקיעה המכללה משאבים – מעבר לאלה שנהוג להשקיע בעבודה מאותו סוג – בכסף או בעין, בביצוע העבודה ומתנה הסכמתה להשקעתם בקבלת זכויות בקניין הרוחני שיפותח במסגרת העבודה.

ג.מקרים בהם מוותר הסטודנט מראש על הזכויות בקניין הרוחני, כולן או מקצתן, לטובת גורם חיצוני הממן את ביצוע העבודה, כולה או חלקה.

"תקנון  חלוקת הזכויות  בקניין הרוחני של פרויקטים של סטודנטים" מופיע באתר האינטרנט של המכללה, בקישור:    https://www.mta.ac.il/about_us/Pages/regulations.aspx

אגודת הסטודנטים

אגודת הסטודנטים של האקדמית ת"א-יפו הינה מוסד ללא כוונת רווח אשר מאגד את כלל הסטודנטים במכללה ופועל למען רווחתם וטובתם, תוך שמירה על האינטרסים החברתיים, הכלכליים והציבוריים של חבריה.

מטרות ושירותי האגודה:

 • ייצוג הסטודנטים כלפי כל רשות, מוסד, גוף ואדם בכל הקשור למעמדם כסטודנטים.
 • לפעול לתועלתם ולרווחתם של הסטודנטים במכללה.
 • שמירת מעמדם האקדמי של הסטודנטים במכללה ומחוצה לה.
 • תמיכה אקדמית רחבה הכוללת: סיכומי קורסים, חוברות בחינות עם פתרונות, מרתונים, וסיוע מיוחד לסטודנטים עולים, לקויי למידה ומילואימניקים.
 • תמיכה מקצועית בנושאים משפטיים.
 • הכוונה תעסוקתית.
 • אספקת שירותים מוזלים לסטודנטים הכוללים:  פעילויות תרבות וספורט, ציוד משרדי, שירותי הדפסה, ועוד.
 • קידום החיים החברתיים במכללה באירועים ופעילויות רבות ומגוונות.


  אגודת הסטודנטים היא הבית החם של הסטודנטים במכללה..       

  לכל פניה, בקשה, או סתם כדי לומר שלום, האגודה תמיד כאן בשבילכם!

   
  שעות פתיחת משרדי האגודה (חדר 27-28 בניין ווסטון):

  בימים א'-ד' :  9:00-12:45 , 13:45-17:00 יום ה' : 9:00-12:45, 13:45-19:00

  טלפון: 03-6817011 כתובתנו באינטרנט: http://www.aguda-mta.co.il/     

  חפשו אותנו בפייסבוק: אגודת הסטודנטים האקדמית תא-יפו

 

 

 

 

 

 

 

 
חזרה לתפריט