כניסה

בתי ספר ותכניות לימוד לתואר ראשון - 2015

ביה”ס למדעי המחשב

תכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב

 

מטרת התכנית

תכנית הלימודים לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב מכשירה את בוגריה להשתלב במגוון העיסוקים בתחום זה שמציעות התעשיות עתירות הטכנולוגיה, כמו גם להמשך הלימודים לתארים מתקדמים ולמחקר מדעי. מושם דגש על הקניית כלים יישומיים מתקדמים, בצד העמקה מדעית והכרת הבסיס התיאורטי של מדעי המחשב.

מומלץ ללמוד לפי התכנית מכיוון שהרישום לקורסים נעשה על פי התכנית וליתר הסטודנטים יאושר רישום לקורסים על בסיס מקום פנוי.

מבנה התכנית

מסגרת מס' נ"ז
קורסי חובה 84

קורסי בחירה במדעי המחשב

מתוכם ניתן ללמוד עד 10 נ"ז קורסי בחירה במדעים (פיסיקה, ביולוגיה, כימיה ועוד)

30
קורס בחירה במתמטיקה *4
סדנה6
סה"כ 124

 

* במסגרת קורסי הבחירה נדרש לפחות קורס אחד במתמטיקה בהיקף של 4 נ"ז. ניתן ללמוד קורסי בחירה מתמטיים נוספים אשר ייכללו במסגרת קורסי הבחירה במדעי המחשב.

קורסי חובה          

שנה א'

לא ניתן ללמוד קורסי בחירה בשנה א'.        

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  
לקורס  

סמסטר א'

      
תורת ההנמקה  3 3
מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות  תורת ההנמקה32 4
חדו"א 1 תורת ההנמקה42 6
מבוא למדעי המחשב  52 6

   
  

סמסטר ב'

      

אלגברה לינארית 1

 

נדרש ציון עובר בלפחות אחד משני הקורסים:

לימוד מוקדם של הקורסים:

 1. תורת ההנמקה
 2. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

 

 42 6
חדו"א 2חדו"א 1אלגברה לינארית 14 4
מבוא להסתברות1.מבוא ללוגיקה
    ולתורת הקבוצות
2.חדו"א 1
1.  חדו"א 2
2. מתמטיקה בדידה
32 4
מתמטיקה בדידה

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

תורת ההנמקה

חדו"א 232 4
תכנות מתקדם בשפת Cמבוא למדעי המחשב 32 4
סה"כ שנה א'     41 נ"ז


שנה ב' 

    
מומלץ לקחת  קורסי בחירה החל משנה ב' סמסטר ב'.              

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז
 לקורס

סמסטר א'

      
מבני נתוניםכל קורסי שנה א'תכנות מכוון עצמים ושפת   ++ C5 4
תכנות מכוון עצמים ושפת  ++ Cתכנות מתקדם בשפת C 32 4
אלגברה לינארית 2אלגברה לינארית 1 4 4
מבנה מחשביםתכנות מתקדם בשפת C 4 4
סמסטר ב'      
ארכיטקטורת מחשביםמבנה מחשבים 4 4
אלגוריתמים

 

מבני נתונים

 

 5 4
ארגון המחשב ושפת סף

 

מבנה מחשבים

 2 2
סה"כ שנה ב'     26 נ"ז


שנה ג'

השלמת קורסי הבחירה ובנוסף:

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  
לקורס
סמסטר א'      
חישוביותאלגוריתמים 5  4
סדנה

 

מבני נתונים

תכנות מכוון עצמים ושפת C++

ודרישות נוספות  תלוי סדנה

 6  6
סמסטר ב'      
סיבוכיותחישוביות 5 5
המשך סדנה      
סמסטר א' או ב'      
מערכות בסיסי נתוניםמבני נתונים 3 3

מערכות הפעלה

 

1. תכנות מתקדם בשפת C

2.תכנות מכוון עצמים
    ושפת   ++ C

 3 .מבני נתונים
4. ארכיטקטורת
    מחשבים

5. ארגון המחשב ושפת
    סף

 42 5
סה"כ שנה ג'     23 נ"ז

 

בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלולי הלימוד רגיל/מעוף. 

אם לקורס יש דרישת קדם של קורס אחר , כל דרישות הקדם של הקורס האחר תקפות.

סדנה במסלול ללא התמחות :

יש לבחור סדנה אחת.  היקף כל סדנה – 6 נ"ז.

דרישות קדם לכל הסדנאות הן: מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++ .

בנוסף , מפורטות דרישות קדם ייחודיות לכל סדנה בטבלה בהמשך.

 

שנה שם סדנה דרישות קדם
ג'ניתוח מערכות לימוד מקביל של הקורס  : ניתוח מערכות
פיתוח תוכנה בטכנולוגיות דוט – נט מתקדמותלימוד מוקדם או מקביל של הקורס  : פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת C#
סדנת צה"ל 
פיתוח אפליקציות 

מישחקים , למידה ואפליקציות

 

 
בינה עיסקית 
מגוון פרויקטי תכנות 
פיתוח תוכנות  תקשורת בתעשייה 

Home Cummunication

 

 

 

הערות

ניתן יהיה להירשם על בסיס מקום פנוי לסדנאות נוספות מההתמחויות השונות ובכפוף לעמידה בדרישות הקדם.

     --  סדנאות תיפתחנה בסמסטר א' בלבד . לא תיפתחנה סדנאות בסמסטר ב'.

הסדנות הנוספות הן:

אינטרנט

תקשורת ואינטרנט

טלפונים סלולריים

יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה

יצירת מוצר תוכנה

הנדסת תוכנה

 

קורסי בחירה

ניתן ללמוד עד 10 נ"ז מקורסי בחירה מדעיים ונדרש לפחות קורס אחד מקורסי הבחירה המתמטיים.

לסטודנטים הלומדים בהתמחויות/חטיבה: היקף קורסי הבחירה רשום בפירוט ההתמחות/חטיבה.

מומלץ להירשם לקורסי בחירה החל מסמסטר ב' של שנה ב' בהיקף של 9-6 נ"ז ובשנה ג' ליתר קורסי הבחירה.  

להלן פירוט כל קורסי הבחירה המוצעים בשנה"ל תשע"ה לפי סדר א' – ב', כולל דרישות הקדם.

בהמשך יפורטו התחומים שאליהם משוייכים הקורסים.

קורסי בחירה במדעי המחשב שניתנים בשנת תשע"ה:

שם הקורס נ"ז דרישות קדם בציון עובר
סמס' א'   
אינטרנט ושפת ג'אוה4תכנות מכוון עצמים ושפת C++
בניית יישומים מאובטחים3אלגוריתמים
גנים וסביבה בתורשת האדם3אין
גרפיקה ממוחשבת3תכנות מתקדם בשפת C, תכנות מכוון עצמים ושפת C++, אלגברה ליניארית 1
האם ביולוג יכול לתקן רדיו?3אין
היבטים פיננסיים בניהול חברות סטארט – אפ3אין
המתמטיקה מאחורי מנועי החיפוש4חשבון דיפרנציאלי 1, אלגברה לינארית 1
הנדסת תוכנה מכוונת עצמים 3תכנות מתקדם בשפת C
כלים ושיטות מודרניות3אין
מבוא לאינטליגנציה  משחקית3מבני נתונים
בינה עסקית ואופטימיזציה    3ציון עובר או לימוד במקביל  של  קורס "מבני נתונים"
מבוא לתורת  המספרים4חדו"א ,1 מבוא להסתברות, מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות, מתמטיקה בדידה, אלגברה ליניארית 1, מבוא למדעי המחשב
מבוא לתקשורת מחשבים4תכנות מתקדם בשפתC  , מבני נתונים
נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה 4מבוא להסתברות, אלגברה לינארית 1
ניהול פרויקטים3אין
ניתוח מערכות 3אין
פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת C#4תכנות מכוון עצמים ושפת  C++
פיתוח יישומי אינטרנט3תכנות מכוון עצמים ושפת C++
פיתוח משחקי מחשב עם XNA3

פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת C#

לימוד מקביל של הקורס:  אלגברה ליניארית  1

פיתוח תוכנה מקוד למוצר2מבוא למדעי המחשב
קומפיילרים וניתוח מתקדם של שפות תכנות3ארגון המחשב ושפת סף, אלגוריתמים
קריאה מודרכת במתמטיקה1אלגברה לינארית 1, חדו"א 2
DATA MINING (כריית מידע)3אלגברה לינארית 1, מבוא להסתברות, תכנות מתקדם בשפתC , מבני נתונים
תכנות ללא באגים 3מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות, תכנות מתקדם בשפת C
סמס' ב'  
אבטחת יישומים ברשת3מבוא למדעי המחשב, אלגוריתמים
אבטחת מידע ממוחשב3מבני נתונים

אוטומטיים ושפות פורמליות

*הקורס נדרש ללימודי תואר שני באוניברסיטאות .

3ציון עובר בקורס "אלגוריתמים", לימוד במקביל של קורס "חישוביות"
אינטרנט ושפת ג'אוה4תכנות מכוון עצמים ושפת C++
אלגוריתמים בביולוגיה מולקולרית3מבוא להסתברות, אלגוריתמים
גיאומטריה  חישובית אלגוריתמים
טכנולוגיות של ביג דאטה3תכנות מכוון עצמים ושפת C++, מבני נתונים, אלגוריתמים

לוגיקה למדעי המחשב

*הקורס נדרש ללימודי תואר שני באוניברסיטאות .

4מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, מתמטיקה בדידה, מבוא למדעי המחשב
למידה מבוססת חידות3מבוא להסתברות
מבוא לבינה מלאכותית3מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, תכנות מתקדם בשפת C
מבוא למכניקת קוונטים3אלגברה לינארית 1
מבוא לתכנות מערכות3תכנות מתקדם בשפת C
לימוד במקביל: תכנות מכוון עצמים ושפת  ּ C++
מבוא לתקשורת מחשבים4תכנות מתקדם בשפת C, מבני נתונים
מפגשים עם הביולוגיה3אין
משולחן המדע ועד מדף התרופות2אין
נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה4מבוא להסתברות, אלגברה לינארית 1
ניהול מערכת תפעולית3 
ניתוב ומידול רשת אינטרנט3מבוא לתקשורת מחשבים, אלגוריתמים
ניתוח מערכות3אין
פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת  C #4תכנות מכוון עצמים ושפת C++
פיתוח בשלות בצוותי תוכנה3תכנות מכוון עצמים ושפת  C++
פרויקטים בתעשייה3 
קריאה מודרכת במתמטיקה1אלגברה לינארית 1, חדו"א 2
תורת הגרפים4מתמטיקה בדידה
תכנות יישומי בעזרת  Design Patterns3תכנות מכוון עצמים ושפת, C++  פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת # C

 

חלוקת קורסי הבחירה לפי תחומים:

 

קורסים בתיאוריה של מדעי המחשב וקורסים מתמטיים:

שם הקורס ניתן בסמס'
אוטומטיים ושפות פורמליות ב'
המתמטיקה שמאחורי מנועי חיפוש וכריית מידעא'
כלים ושיטות מודרניות א'
לוגיקה למדעי המחשבב'
מבוא לתורת המספריםא'
נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקהא'
קריאה מודרכת במתמטיקהא' וב'
תורת הגרפיםב'

 

קורסים מדעיים:

שם הקורס ניתן בסמס'
אסטרופיזיקהקיץ
גנים וסביבה בתורשת האדםא'
האם ביולוג יכול לתקן רדיו ?א'
מבוא למכניקת קוונטיםב'
מפגשים עם הביולוגיהב'
משולחן המדע ועד מדף התרופות  ב'

 

 

קורסי בחירה בתקשורת ואינטרנט:

הקורסים מתמקדים בצדדים המעשיים של אחד התחומים הנדרשים ביותר כיום בתעשייה ועוסקים בנושאים כגון :  

תקשורת אלחוטית בין מחשבי כף יד ובין שרתים ללקוחות מזדמנים, תקשורת חבר לחבר ומערכות מבוזרות, העברה של

וידאו ומידע בזמן אמת באינטרנט, רשתות חברתיות וניתוב ברשתות מהירות .

 

שם הקורס ניתן בסמס'
אבטחת יישומים ברשתב'
אינטרנט ושפת ג'אווהא', ב' וקיץ
טכנולוגיה של ביג דאטהב'
טכנולוגיות ווב ומובייל מתקדמותקיץ
מבוא לתקשורת מחשבים א' וב'
ניתוב ומידול רשת אינטרנטב'
פיתוח יישומי אינטרנטא'

   
  

קורסי בחירה בתכנות/הנדסת תוכנה ומערכות:

קורסים בתחום מערכות התוכנה, שיטות תאורטיות ופרקטיות להתמודדות עם האתגרים

ההולכים וגדלים של מערכות תוכנה.

שם הקורס ניתן בסמס'
אינטרנט ושפת  ג'אווהא', ב' וקיץ
הנדסת תוכנה מכוונת עצמיםא'
מבוא לתכנות מערכות ב'
ניתוח מערכותא', ב' וקיץ
פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת # Cא' וב'

פיתוח משחקי מחשב ותלת מימד עם XNA

 

א' וקיץ
פרויקטים בתעשייהב'
קומפליירים  וניתוח מתקדם של  שפות תכנותא'
תכנות ללא באגיםא'
תכנות יישומי בעזרת  Design Patterns

ב', קיץ

 

 

קורסי בחירה בניהול ויזמות:

קורסים שמטרתם להקנות ידע ומיומנויות חיוניות למחשוב, עם דגש על היבטים ניהוליים .

 

שם הקורס ניתן בסמס'
היבטים  פיננסיים בניהול חברות סטארט- אפא'
ניהול פרויקטיםא'
ניתוח מערכות א', ב' וקיץ
פיתוח בשלות בצוותי תכנהב'
פיתוח תוכנה מקוד למוצרא'

 

 

קורסי בחירה באבטחת מידע / סייבר:

שם הקורס ניתן בסמס'
אבטחת יישומים ברשתב'
אבטחת מידע ממוחשבב'
בניית יישומים מאובטחיםא'

 

קורסי בחירה בלמידה ממוחשבת ובינה מלאכותית:

קורסים העוסקים בתכנון מכונות אשר מסוגלות לבצע משימות הדורשות אינטליגנציה.

שם הקורס ניתן בסמס'
למידה מבוססת חידות ב'
מבוא לאינטיליגנציה מישחקיתא'
מבוא לבינה מלאכותיתב'
מבוא לבינה עיסקיתא'

 

 

 קורסי יישומיים נוספים במדעי המחשב:

שם הקורס ניתן בסמס'
גרפיקה ממוחשבתא'
קומפליירים וניתוח מתקדם של שפות תכנותא'

 


 

תכנית לתואר "בוגר" B.Sc במדעי המחשב עם התמחות בתקשורת ואינטרנט

 

ראש התוכנית: ד"ר אסנת (אוסי) מוקרין       

בעולם שבו כולם מחוברים לכולם, בין אם על ידי טלפונים סלולאריים או דרך האינטרנט, יש חשיבות רבה למחקר ופיתוח בתחום התקשורת. ההתמחות מתמקדת בהוראה בתחום רשתות התקשורת ונעזרת במעבדת תקשורת המקיימת מחקר פעיל שעוסק בתקשורת אלחוטית בין מחשבי כף יד ובין שרתים ללקוחות מזדמנים, תקשורת חבר לחבר ומערכות מבוזרות, העברה של וידאו ומידע בזמן אמת באינטרנט, רשתות חברתיות וניתוב ברשתות מהירות.

קשר עם התעשייה:

חלק מהפרויקטים הנערכים במעבדה לתקשורת ממומנים על ידי התעשייה ונעשים תוך שיתוף פעולה עם חברות שונות. שיתוף זה מאפשר לנו להצטייד בציוד מתקדם, כגון רובוטים ושרתים חדישים ולחשוף את הסטודנטים לחזית הטכנולוגית ולמחקר עתידי.

 

היקף הלימודים במסלול מדעי המחשב בצירוף ההתמחות בתקשורת ואינטרנט הוא 124 נ"ז, המורכבים מקורסי החובה בלימודי התכנית במדעי המחשב, מקורסי החובה בהתמחות, מקורסי בחירה במדעי המחשב ובהתמחות ומסדנה בתחום ההתמחות.

 

מסגרת

מס'

נ"ז

קורסי חובה במדעי המחשב (ראו פירוט במסגרת תכנית  ה-B.Sc. במדעי המחשב)84
קורסי חובה בהתמחות8
קורס בחירה במתמטיקה4
קורס בחירה בהתמחות3
קורסי בחירה מתחום מדעי המחשב (מתוכם ניתן ללמוד עד 10 נ"ז ממסגרת קורסי הבחירה במדעים)19
סדנה שנתית בתקשורת / אינטרנט6
סה"כ 124

 

מבנה התכנית:

 

פירוט קורסי ההתמחות בתקשורת ואינטרנט:

            שם הקורס דרישות קדם בציון עובר מס' נ"ז
קורסי חובה בהתמחות שנה ב'

מבוא לתקשורת מחשבים

 

תכנות מתקדם בשפת C, מבני נתונים4
שנה ג' –  יש ללמוד אחד מקורסים אלה אינטרנט ושפת ג'אווה

תכנות מכוון עצמים ושפת C++4

ניתוב ומידול רשת אינטרנט

 

מבוא לתקשורת מחשבים, אלגוריתמים4

קורסי בחירה בהתמחות

יש ללמוד קורס אחד בהיקף

3 נ"ז

אבטחת יישומים ברשתמבוא למדעי המחשב, אלגוריתמים3

טכנולוגיות ווב ומובייל מתקדמות

 

תכנות מכוון עצמים ושפת C++3
פיתוח יישומי אינטרנט תכנות מכוון עצמים ושפת C++3
אבטחת רשתות תקשורתתכנות מתקדם בשפת C , מבוא לתקשורת מחשבים3

 

*בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף

סדנה בחטיבה :

יש לבחור סדנה אחת.  היקף כל סדנה – 6 נ"ז.

 

שנה שם סדנה דרישות קדם בציון עובר
ג'סדנה: אינטרנט מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++
סדנה: אינטרנט ותקשורתמבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++, מבוא לתקשורת מחשבים
 סדנה: טלפונים סלולריים מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++

 

 

תכנית לתואר "בוגר"  B.Sc במדעי המחשב עם התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות

 

ראש התכנית: ד"ר כרמי מרימוביץ

 

ההתפתחות המהירה של טכנולוגיות המחשוב הביאה ליצירת מערכות תוכנה רבות ומגוונות. בעשור האחרון, כאשר מורכבות המערכות גדלה והדרישות משתנות בקצב מהיר, התעורר הצורך בהקניות שיטות לארגון ופיתוח מערכות אלו.

ההתמחות המוצעת בהנדסת תוכנה ומערכות תעסוק בשיטות תיאורטיות ופרקטיות  להתמודדות עם אתגרים אלה. מטרת ההתמחות היא לצייד את הבוגרים בידע ובמיומנות המאפשרים להם להשתלב בתעשיית התוכנה ולהתמודד עם הצורך הגובר בפתרונות תוכנה טכנולוגיים  המותאמים למערכות תוכנה גדולות.

 

היקף הלימודים בתכנית מדעי המחשב בצירוף התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות הוא 124 נ"ז, המורכבים מקורסי החובה, מקורסי בחירה במדעי המחשב ובהתמחות ומסדנה. את קורסי הבחירה של ההתמחות ניתן להתחיל ללמוד החל מהסמסטר השני של שנת הלימודים השנייה.

מבנה התכנית:

מסגרת מס' נ"ז
קורסי חובה במדעי המחשב (ראו פירוט במסגרת תכנית  ה-B.Sc. במדעי המחשב)84

קורסי בחירה במדעי המחשב

(מתוכם ניתן ללמוד עד 10 נ"ז קורסי בחירה במדעים)

18
קורס בחירה במתמטיקה4
קורסי בחירה בהתמחות12
סדנה בהתמחות6
סה"כ124

 

פירוט קורסי ההתמחות בהנדסת תוכנה ומערכות:

 

מסגרת שם הקורס דרישות קדם בציון עובר מס' נ"ז
קורסי בחירה בהתמחותהנדסת תוכנה מכוונת עצמיםתכנות מכוון עצמים ושפת C++3
ניתוח מערכות_3
תכנות יישומי בעזרת Design Patternsתכנות מכוון עצמים ושפת C++, פיתוח בטכנולוגיות דוט ושפת C#3
סדנה בהתמחותהנדסת תוכנהמבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת C++6

 

בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף .

 

תכנית לתואר "בוגר" B.Sc במדעי המחשב בצירוף החטיבה בניהול וכלכלה

 

בית הספר למדעי המחשב מציע תכנית לימודים ייחודית המשלבת קורסים במדעי המחשב עם לימודי חטיבה בניהול. במסגרת תכנית זו, בנוסף ללימודים במדעי המחשב, מקבלים תלמידי החטיבה היכרות עם קורסי ניהול (ניהול עסקי וניהול בתחום המחשבים) ועם קורסי בסיס בכלכלה.

תכנית הלימודים מכשירה את בוגריה לעבודה במיוחד בתחום פיתוח וניהול.

מסגרת מס' נ"ז
קורסי חובה במדעי המחשב  (ראה פירוט במסגרת תכנית  ה-B.Sc. במדעי המחשב) סטודנטים בתכנית זו אינם מחויבים בלימוד קורס  החובה "אלגברה ליניארית 2" .80
קורסי חובה בחטיבה 15
קורסי בחירה בחטיבה 8-12

קורסי בחירה מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה ומדעים

סטודנטים בתכנית אינם מחויבים בלימוד קורס בחירה במתמטיקה. במסגרת קורסי בחירה במדעים ניתן ללמוד עד 10 נ"ז לכל היותר.

11-15
סדנה בחטיבה6
סה"כ 124

 

מבנה התכנית :

קורסי החובה בחטיבה  :

 

שנה סמסטר שם הקורס דרישות קדם בציון עובר מס' נ"ז
שנה ב'סמסטר א'מבוא למיקרו כלכלה-4
נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקהמבוא להסתברות , אלגברה לינארית 1 4
סמסטר ב'ניהול מערכת תפעולית-3
חשבונאות א' -4
סה"כ   15

 

סדנה בחטיבה :

 יש לבחור סדנה אחת.  היקף כל סדנה – 6 נ"ז .

שנה שם סדנה דרישות קדם
ג'ניתוח מערכות

מבני נתונים,  תכנות מכוון עצמים ושפת C++

לימוד במקביל: ניתוח מערכות

יזמות בפיתוח מוצרי תוכנהמבני נתונים,  תכנות מכוון עצמים ושפת C++
 בינה עיסקית מבני נתונים,  תכנות מכוון עצמים ושפת C++

 

לתשומת לבכם, קורסי הבחירה המוצעים במסלול זה נלמדים במסגרת ביה"ס לניהול וכלכלה. לבדיקת דרישות הקדם לקורסים אלה אנא עיינו בפרק "ביה"ס לניהול וכלכלה".

 

שנה ג'

יש ללמוד קורסי בחירה מן הרשימה הבאה בהיקף של 8-12 נ"ז.

שם הקורס מס' נ"ז
תורת המחירים א'4
מבוא למאקרו כלכלה4
יסודות האסטרטגיה3
יסודות היזמות למדעי המחשב4
יסודות המימון5
יסודות התנהגות ארגונית – מיקרו2
יסודות התנהגות ארגונית – מאקרו2
יסודות השיווק3
תורת ההחלטות2
תורת המחירים ב'5

 

 

תכנית לתואר "בוגר" B.A. במדעי המחשב ובכלכלה וניהול

 

(תכנית משותפת לביה"ס לכלכלה וניהול ולביה"ס למדעי המחשב)

 

מטרת התכנית היא להעניק לבוגריה ידע בתחומי מדעי המחשב וכלכלה וניהול. התכנית מכשירה את בוגריה הן לתפקיד ניהולי כללי והן לתפקיד ניהול בתעשיית המחשבים.

התכנית מקנה בסיס להמשך לימודים לתארים גבוהים בתחומי מדעי המחשב וכלכלה וניהול.

מבנה התכנית  

      
היקף הלימודים בתכנית הוא 130 נ"ז.

 

שנה א'

כלכלה וניהול מדעי המחשב
שם הקורס

מס' נ"ז

דרישות קדם שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם
ציון עובר לימוד מוקדם     ציון עובר לימוד במקביל

סמסטר א'

   

סמסטר א'

   
מבוא למיקרו כלכלה4  מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות 4 תורת ההנמקה
יסודות התנהגות ארגונית – מיקרו2  מבוא למדעי המחשב6  
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה4  חדו"א 1

6

 

 תורת ההנמקה
סטטיסטיקה תיאורית   

תורת

ההנמקה

3  

 

 

 

סמסטר ב'

   

סמסטר ב'

   
יסודות התנהגות ארגונית- מאקרו2 יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו    
מבוא למאקרו כלכלה3 מבוא למיקרו כלכלהמתמטיקה בדידה4

1. מבוא ללוגיקה ולתורת הקב'

2. תורת ההנמקה

 
תורת המחירים א'3מבוא למיקרו כלכלהחשבון דיפרנציאלי ואינטגרליתכנות מתקדם בשפת C4מבוא למדעי המחשב 
חשבונאות א'4      
הסקה סטטיסטית4 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה    
סה"כ 26       27   
סה"כ 53 נ"ז

 

שנה ב'

 

כלכלה וניהול

מדעי המחשב

שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם
ציון עובר לימוד מוקדם ציון עובר לימוד במקביל
סמסטר א'
סמסטר א'
תורת המחירים ב'4חדו"א 1תורת המחירים א'אלגברה ליניארית 16מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות או תורת ההנמקה 
מאקרו כלכלה א'3

1. מבוא למאקרו כלכלה

2. מבוא למיקרו כלכלה

3. חדו"א 1

 חדו"א 24חדו"א 1אלגברה ליניארית 1
חשבונאות ב'3 חשבונאות א'    
אקונומטריקה א' 

1. חדו"א 1

2. מבוא להסתברות

3. סטטיסטיקה תיאורית

4. הסקה סטטיסטית

     
סמסטר ב'
סמסטר ב'
תורת המחירים ג'3תורת המחירים א' תורת המחירים ב'מבנה מחשבים4תכנות מתקדם בשפת C 
מאקרו כלכלה ב'3 מאקרו כלכלה א'תכנות מכוון עצמים ושפת C++4תכנות מתקדם בשפת C 
מבוא לניהול משאבי אנוש2 יסודות התנהגות ארגונית- מאקרומבני נתונים4כל קורסי שנה א'תכנות מכוון עצמים ושפת ++C
אקונומטריקה ב'2תורת המחירים א'אקונומטריקה א'     
סה"כ 23     22  
סה"כ 45 נ"ז

 

שנה ג'

 

כלכלה וניהול
מדעי המחשב
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם
ציון עובר לימוד מוקדם ציון עובר
סמסטר א'
סמסטר א'
יסודות השיווק3  אלגוריתמים 4מבני נתונים
תורת ההחלטות2חדו"א 2הסקה סטטיסטיתארכיטקטורת מחשבים4מבנה מחשבים
יסודות המימון4

1. מבוא למיקרו כלכלה

2. מבוא להסתברות     

3. סטטיסטיקה תיאורית

4. הסקה סטטיסטית

5. חשבונאות א'

    

 

סמסטר ב'
סמסטר ב'
ניהול ביצועים3

חדו"א 2

 

הסקה סטטיסטיתחישוביות4אלגוריתמים
    מערכות הפעלה5

1. מבני נתונים

2. ארכיטקטורת מחשבים

3. תכנות מתקדם בשפת C

    מערכות בסיסי נתונים3מבני נתונים
סה"כ 12    20 
סה"כ 32 נ"ז

 

 

 • יש ללמוד על פי ההמלצות. חריגה מההמלצות אינה מחייבת את המכללה למערכת שעות תקינה לסטודנט.
 • קורסי מדעי המחשב יינתנו הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.
 • אם יש לקורס דרישת קדם של קורס אחר, כל דרישות הקדם של הקורס האחר תקפות.

   

  בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף.


 

מסלול לימודים דו –יומי - תכנית "מעוף" – תכנית לתואר "בוגר" B.Sc.במדעי המחשב

 

תכנית "מעוף" בנויה במתכונת של 4 שנים, 12 סמסטרים, כולל סמסטר קיץ. בתכנית "מעוף" לתואר "בוגר" במדעי המחשב עם התמחות/חטיבה ייתכן כי הלימודים יתפרשו בשנים ג' ו- ד' על פני יום נוסף בשבוע (אחה"צ).

להלן מבנה מסלול הלימודים הדו-יומי לתכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב למתחילים לימודיהם בסמסטר א' תשע"ה.

בהמשך מפורטים קורסי החובה בחטיבה בניהול וכלכלה ובהתמחות בתקשורת ואינטרנט.

* מומלץ ללמוד לפי תכנית הלימודים המפורטת כאן. שינוי או דחייה של קורסים למועדים מאוחרים, עלול לגרור עיכוב במשך הזמן לסיום התואר או לקושי בשיבוץ מערכת שעות.

* הבחינות בקורסים לא יתקיימו בהכרח בימי ה' ו-ו' אלא בשאר ימי השבוע.

* קורסי אנגלית יתקיימו ביום נוסף במהלך השבוע.

 

קורסי חובה     

  שנה א'

 

לא ניתן ללמוד קורסי בחירה בשנה א'.

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
מבוא למדעי המחשב  52 6
מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות  תורת ההנמקה32 4
תורת ההנמקה  3- 3
סמסטר ב'      
חדו"א 1 תורת ההנמקה42 6
אלגברה לינארית 1

לימוד מוקדם של הקורסים:
1. תורת ההנמקה

2. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות.

נדרש ציון עובר בלפחות אחד משני הקורסים.

 42 6
סמסטר קיץ      
חדו"א 2חדו"א 1אלגברה לינארית 14- 4
מתמטיקה בדידהמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חדו"א 232 4

 

 

שנה ב'

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
מבוא להסתברות1.מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות
2.חדוו"א 1
1. חדו"א 2
2. מתמטיקה  בדידה
32 4
אלגברה לינארית 2אלגברה לינארית 1 4- 4
תכנות מתקדם בשפת Cמבוא למדעי המחשב 32 5
סמסטר ב'      
מבני נתוניםכל קורסי שנה א'תכנות מכוון עצמים ושפת   ++ C5- 4
תכנות מכוון עצמים ושפת  ++ Cתכנות מתקדם בשפת C 32 4
סמסטר קיץ      
אלגוריתמיםמבני נתונים 5- 4
מבנה מחשביםתכנות מתקדם בשפת C 4  4

 

שנה ג'

 

שם הקורס דרישות קדם  
ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
ארגון המחשב ושפת סףמבנה מחשבים 2- 2
קורסי בחירה בתכנית       
סמסטר ב'      
ארכיטקטורת מחשביםמבנה מחשבים 4  4
קורסי בחירה       
סמסטר קיץ      
מערכות בסיסי נתוניםמבני נתונים 3- 3
קורסי בחירה בתכנית       

 

שנה ד'

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
חישוביותאלגוריתמים 5  4
מערכות הפעלה

1.תכנות מתקדם
    בשפת C

2.מבני נתונים
3. ארכיטקטורת
    מחשבים

4 . ארגון המחשב ושפת סף

 42 5
קורסי בחירה       
סדנה בפיתוח תוכנה (שנתי)

מבני נתונים

תכנות מכוון עצמים ושפת C++

ודרישות נוספות  תלוי סדנה

 6  6
סמסטר ב'      
סיבוכיותחישוביות 5  5
קורס בחירה       
קורס בחירה במתמטיקה  4  4
המשך סדנה      
סמסטר קיץ      
קורסי בחירה        

 

יתכן וקורסי הבחירה יתקיימו במהלך יום נוסף בשעות אחר הצהריים פרט לימים חמישי-שישי.

ניתן לבחור קורסי בחירה נוספים פרט לאלה שניתנים בימים חמישי – שישי גם בימים אחרים.

 

בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף.

 

קורסי חובה בהתמחויות :

*ייתכן וקורסים אלו יתקיימו במהלך יום נוסף בשעות אחר הצהריים פרט לימים חמישי-שישי.

 

החטיבה בניהול:

 

שנה ב' – סמס' א' : מבוא למיקרו כלכלה.

 

שנה ב' – סמס' ב' : ניהול מערכת תיפעולית.

 

שנה ג' – סמס' ב': נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה – דרישת קדם: מבוא להסתברות , אלגברה לינארית 1.

 

שנה ג' – סמס' קיץ: חשבונאות א'.

 

החטיבה בתקשורת ואינטרנט:

שנה ג' – סמס' א': אינטרנט ושפת ג'אווה  - דרישת קדם: תכנות מכוון עצמים ושפת C++ .  

שנה ג' – סמס' ב': מבוא לתקשורת מחשבים – דרישת קדם: מבני נתונים ותכנות מתקדם בשפת C .

ניתוב ומידול רשת אינטרנט  - דרישת קדם: אלגוריתמים ומבוא לתקשורת מחשבים.

       

מסלול מעוף – למתחילים לימודיהם בסמסטר ב'

להלן מבנה מסלול הלימודים הדו-יומי לתכנית לתואר "בוגר" B.Sc. במדעי המחשב למתחילים לימודיהם בסמסטר ב' תשע"ה.

בהמשך מפורטים קורסי החובה בחטיבה בניהול וכלכלה ובהתמחות בתקשורת ואינטרנט.
 

קורסי חובה

שנה א'

לא ניתן ללמוד קורסי בחירה בשנה א'     .

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס
סמסטר ב'      
מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות  תורת ההנמקה32 4
חדו"א 1 תורת ההנמקה42 6
תורת ההנמקה  3- 3
סמסטר קיץ      

אלגברה לינארית 1

נדרש ציון עובר בלפחות אחד משני הקורסים:

 

לימוד מוקדם של הקורסים:
1. תורת ההנמקה

2. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

 

 42 6
חדו"א 2חדו"א 1אלגברה לינארית 14- 4

 

שנה ב'

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
מבוא למדעי המחשב  52 6
אלגברה לינארית 2אלגברה לינארית 1 4- 4
סמסטר ב'      
תכנות מתקדם בשפת Cמבוא למדעי המחשב 32 4
מתמטיקה בדידהמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חדו"א 232 4
סמסטר קיץ      
מבנה מחשביםתכנות מתקדם בשפת C 4  4
מבוא להסתברות1. מבוא ללוגיקה
   ולתורת הקבוצות
2. חדוו" א 1
1. חדו"א 2
2. מתמטיקה
     בדידה
32 4

     

שנה ג'

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
ארגון המחשב ושפת סף1.מבנה מחשבים
2.תכנות מתקדם בשפת C
 2- 2
קורסי בחירה       
סמסטר ב'      
ארכיטקטורת מחשביםמבנה מחשבים 4  4
מבני נתוניםכל קורסי שנה א'תכנות מכוון עצמים ושפת   ++ C5- 4
תכנות מכוון עצמים ושפת  ++ Cתכנות מתקדם בשפת C 32 4
סמסטר קיץ      
מערכות בסיסי נתוניםמבני נתונים 3- 3
אלגוריתמיםמבני נתונים 5- 4

 

שנה ד'

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל או   ציון עובר ש"ס 
שיעור *
ש"ס  תרגיל נ"ז  לקורס *
סמסטר א'      
חישוביותאלגוריתמים 5  4
מערכות הפעלה

1.תכנות מתקדם בשפת  C

2.מבני נתונים

3. ארכיטקטורת מחשבים

4 . ארגון המחשב ושפת סף

 42 5
קורסי בחירה       
סדנה בפיתוח תוכנה (שנתי)

מבני נתונים

תכנות מכוון עצמים ושפת C++

ודרישות נוספות  תלוי סדנה

 6  6
סמסטר ב'      
סיבוכיותחישוביות 5  5
קורסי בחירה       
המשך סדנה      
סמסטר קיץ      
קורסי בחירה       
קורס בחירה במתמטיקה      

 

שנה ה'

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור *
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס *
סמסטר א'      
קורסי בחירה       

 

 

יתכן וקורסי הבחירה בהתמחויות יתקיימו במהלך יום נוסף בשעות אחר הצהריים פרט לימים חמישי-שישי.

ניתן לבחור קורסי בחירה נוספים פרט לאלה שניתנים בימים חמישי – שישי גם בימים אחרים.

 

בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף.

 

קורסי חובה בהתמחויות :

*ייתכן וקורסים אלו יתקיימו במהלך יום נוסף בשעות אחר הצהריים פרט לימים חמישי-שישי.

 

החטיבה בניהול:

 

שנה ב' – סמס' א' :  מבוא למיקרו כלכלה.

 

שנה ב' – סמס' קיץ: חשבונאות א'.

 

שנה ג' – סמס' ב' :ניהול מערכת תיפעולית.

 

שנה ג' – סמס' ב': נושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקה – דרישת קדם: מבוא להסתברות , אלגברה לינארית 1 .

 

 

החטיבה בתקשורת ואינטרנט:

 

שנה ג' – סמס' ב': מבוא לתקשורת מחשבים – דרישת קדם: מבני נתונים ותכנות מתקדם בשפת C .

 

שנה ד' – סמס' א': אינטרנט ושפת ג'אווה  - דרישת קדם: תכנות מכוון עצמים ושפת C++ - או :  ניתוב ומידול רשת אינטרנט  - דרישת קדם: אלגוריתמים ומבוא לתקשורת מחשבים.

 

 

מסלול לימודים דו –יומי - תכנית מעוף במתכונת של 3 שנים המיועדת לבוגרי יחידות טכנולוגיות

 

מספר הסמסטרים המדויק שבו ניתן לסיים את התואר תלוי במספר הפטורים שקיבל כל סטודנט על סמך הקורסים שנלמדו בצבא . התוכנית המתוארת נבנתה על סמך ההנחה שניתנו פטורים בקורסים.

בכל שינוי מומלץ לגשת למזכירות מדעי המחשב ולתכנן תוכנית לימודים מותאמת אישית.  

שנה א'

לא ניתן ללמוד קורסי בחירה בשנה א'     .

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות  תורת ההנמקה32 4
חדו"א 1 תורת ההנמקה42 6
תורת ההנמקה  3- 3
סמסטר ב'      

אלגברה לינארית 1

נדרש ציון עובר בלפחות אחד משני הקורסים:

לימוד מוקדם של הקורסים:
1. תורת ההנמקה

2. מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

 

 42 6
חדו"א 2חדו"א 1אלגברה לינארית 14- 4
ארכיטקטורת מחשביםמבנה מחשבים 4  4
סמסטר קיץ      
מתמטיקה בדידהמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חדו"א 232 4
מבוא להסתברות1.מבוא ללוגיקה
   ולתורת הקבוצות
2.חדו"א 1
1. חדו"א 2
2. מתמטיקה
     בדידה
32 4

 

שנה ב'

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס
סמסטר א'      
אלגברה לינארית 2אלגברה לינארית 1 4- 4
קורס בחירה במתמטיקה     4
קורס בחירה במדעי המחשב      
סמסטר ב'      
מבני נתונים

קורסי החובה של שנה א'

 

תכנות מכוון עצמים ושפת   ++ C5- 4

תכנות מכוון עצמים ושפת

 ++ C (למי שאין פטור בקורס)

תכנות מתקדם בשפת C     
קורסי בחירה       
סמסטר קיץ      
מערכות בסיסי נתוניםמבני נתונים 3- 3
אלגוריתמיםמבני נתונים 5- 4

 

שנה ג'

 

שם הקורס דרישות קדם  
  ציון עובר לימוד במקביל
או   ציון עובר
ש"ס 
שיעור *
ש"ס  תרגיל

נ"ז  לקורס *
סמסטר א'      
חישוביותאלגוריתמים 5  4
קורסי בחירה       
סדנה בפיתוח תוכנה (שנתי)

מבני נתונים

תכנות מכוון עצמים ושפת C++

ודרישות נוספות  תלוי סדנה

 6  6
סמסטר ב'      
סיבוכיותחישוביות 5  5
מערכות הפעלה

1.תכנות מתקדם בשפת C

2.מבני נתונים
3. ארכיטקטורת מחשבים

4 . ארגון החשב ושפת סף

 42 5
קורס בחירה       
המשך סדנה      
סמסטר קיץ      
קורסי בחירה       

 

* ייתכן וקורסי הבחירה  יתקיימו במהלך יום נוסף בשעות אחר הצהריים פרט לימים חמישי –שישי.

* ניתן לבחור בסדנת צה"ל המיועדת לבוגרי היחידות הטכנולוגיות או באחת הסדנאות האחרות הניתנות לכלל הסטודנטים.


 

קורסי חובה במדעי המחשב – שנה"ל תשע"ה

להלן  טבלה המפרטת  את קורסי החובה הניתנים בחלוקה לסמסטרים.
מומלץ ללמוד לפי התכנית ולא לפי הטבלה מכיוון שהרישום לקורסים נעשה על פי תכנית הלימודים וליתר הסטודנטים יתאפשר רישום רק על בסיס מקום פנוי.

 

שם הקורססמסטר אסמסטר בסמסטר קיץ
 רגילמעוףרגילמעוףרגילמעוף
תורת ההנמקהVVVV--
מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות VVVV--
חדו"א 1VV VV--
מבוא למדעי המחשבVVV---
       
אלגברה לינארית 1V-VVVV
חדו"א 2V-VVVV
מבוא להסתברות-VV-VV
מתמטיקה בדידהV-VVVV
תכנות מתקדם C VVVV-
       
מבני נתוניםV -VV-
תכנות מכוון עצמים ושפת ++ CV -V--
אלגברה לינארית 2VVV --
מבנה מחשביםV-V--V
       
ארכיטקטורת מחשביםV VV-V
אלגוריתמיםV-V -V
ארגון המחשב ושפת סף-VV --
       
מערכות בסיסי נתוניםV V--V
חישוביותVVV V-
מערכות הפעלהV VV--
סיבוכיותVVVV-V

 

 

ועדות ביה"ס למדעי המחשב 

 

להלן  רשימת חברי הועדות בביה"ס למדעי המחשב:

 

שם הועדה חברי הוועדה
ועדה לבחינת הישגים – תואר ראשוןפרופ' מיכל פרנס
 ד"ר נילי בק
 ד"ר כרמי מרימוביץ
 ד"ר דורית שוויקי
 גב' מיכל רז
 גב' אהובי צדוק
 גב' לימור סקופ
ועדה פניות סטודנטים – תואר ראשון פרופ' מיכל פרנס
 גב' אהובי צדוק
 גב' לימור סקופ
ועדה לבחינת הישגים – תואר שניפרופ' מיכל פרנס
 פרופ' עופר אריאלי
 ד"ר עדי עקביה
 גב' אהובי צדוק
 גב' שיר סבר

 

 


 

 

ביה”ס למדעי ההתנהגות


תוכנית לימודים לתואר "בוגר" B.A. במדעי ההתנהגות


דקן ביה"ס: פרופ' גולדצויג גיל

ראש התוכנית: פרופ' נתן שניידר


מטרת התוכנית 

התוכנית מכוונת להקנות לסטודנטים ידע וכלי מחקר בשני התחומים העיקריים של מדעי ההתנהגות - פסיכולוגיה וסוציולוגיה. התוכנית מפגישה את הסטודנטים עם תחומי התוכן ועם נושאי המחקר העיקריים של שתי הדיסציפלינות, תוך הדגשת הזיקות ביניהן. לסטודנטים מוקנות, בנוסף, מיומנויות מחקר באמצעות קורסים אינטנסיביים בשיטות מחקר, בסטטיסטיקה, במדידה ובשימושי מחשב. בשנת הלימודים השלישית משתתפים הסטודנטים בשני סמינריוני מחקר, אחד בתחום הפסיכולוגיה ואחד בתחום הסוציולוגיה. במסגרת זו, המתקיימת בקבוצות קטנות, עורך כל סטודנט מחקר עצמאי, בהדרכה אישית. התוכנית מותאמת לדרישות התואר השני בחוגים לפסיכולוגיה ולסוציולוגיה באוניברסיטאות בארץ. 

מבנה התוכנית

היקף לימודי התוכנית הוא 112 נקודות זכות, המורכבים מ-88 נ"ז בקורסי חובה ו-24 נ"ז בקורסי בחירה.

פרוט קורסי החובה והיקפם לפי שנות הלימוד:

 

שנה א'

שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל

מס'

נ"ז

  ציון עובר לימוד מוקדם   
סמסטר א'     
מבוא לפסיכולוגיה א'   2 2
פסיכולוגיה התפתחותית א'   2 2
פסיכולוגיה פיזיולוגית א'  314
סטטיסטיקה א'  325
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'  224
      
סמסטר ב'     
מבוא לפסיכולוגיה ב' מבוא לפסיכולוגיה א' 2 2
פסיכולוגיה התפתחותית ב' פסיכולוגיה התפתחותית א' 2 2


 

 

פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'פסיכולוגיה פיזיולוגית א' 313
סטטיסטיקה ב' (+spss)סטטיסטיקה א' 224
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 224
מבוא לאנתרופולוגיה  224
השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה    0
     

סה"כ

36

 

שנה א'מתחילי פברואר 2015 (אביב)

שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל

מס'

נ"ז

  ציון עובר לימוד מוקדם   
סמסטר ב'     
מבוא לפסיכולוגיה א'  2 2
פסיכולוגיה התפתחותית א'  2 2
פסיכולוגיה פיזיולוגית א'  314
סטטיסטיקה א'  325
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'  224
מבוא לאנתרופולוגיה  224
השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה    0
      
סמסטר קיץ     
מבוא לפסיכולוגיה ב'מבוא לפסיכולוגיה א' 2 2
פסיכולוגיה התפתחותית ב'פסיכולוגיה התפתחותית א' 2 2
פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'פסיכולוגיה פיזיולוגית א' 313
סטטיסטיקה ב' (+spss)סטטיסטיקה א' 224
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 224
     

סה"כ

36

 

חובת השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה לסטודנטים בשנה א'

כל סטודנט בשנה א' בתוכנית, חייב להשתתף במחקרים בפסיכולוגיה.

היקף ההשתתפות במהלך שנת הלימודים- שש שעות למתחילי סמסטר סתיו ושלוש שעות למתחילי סמסטר אביב.

מילוי חובת ההשתתפות במחקרים הוא תנאי ללימוד הקורס "שיטות מחקר".

פרטים על נוהל ההשתתפות יימסרו בתחילת סמסטר א'.

בשאלות ניתן לפנות למייל  research@mta.ac.il

 

שנה ב'

(למתחילי אוקטובר 2014 ופברואר 2015)

שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל

מס'

נ"ז

 

ציון עובר

 

לימוד מוקדם לימוד במקביל   
סמסטר א'         
שיטות מחקר
 • סטטיסטיקה ב'
 • השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה
  3 3
סדנת מחקר א'כנ"ל שיטות מחקר2 2
תיאוריות של אישיות א'

פסיכולוגיה התפתחותית ב'

 

  2 2
פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה א'מבוא לפסיכולוגיה ב'  2 2
פסיכולוגיה של הלמידה א'מבוא לפסיכולוגיה ב'  2 2
תאוריות סוציולוגיות א'

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

  

3

 

14
 
סמסטר ב'      
יישומים סטטיסטייםSPSSשיטות מחקר 314
סדנת מחקר ב' 
 • סדנת מחקר א'
 • שיטות מחקר
 2 2
תיאוריות של אישיות ב'תיאוריות של אישיות א'  2 2
פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה ב'פסיכולוגיה קוגניטיבית - תפיסה א'  2 2
פסיכולוגיה של הלמידה ב'פסיכולוגיה של הלמידה א'  2 2


 

 

תיאוריות סוציולוגיות ב'תיאוריות סוציולוגיות א'  4 4
שיטות מחקר איכותניותמבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'  213
      

סה"כ

34

 

שנה ג'

שם הקורס דרישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל

מס'

נ"ז

  ציון עובר לימוד מוקדם   
סמסטר א'       
סמינר פסיכולוגי (שנתי)
 • שיטות מחקר
 • יישומים סטטיסטיים
 • סדנת מחקר ב'
 4 4
סמינר סוציולוגי (שנתי)
 • תאוריות סוציולוגיות א'
 • שיטות מחקר
 • שיטות מחקר איכותניות
 4 4
פסיכופתולוגיה א'תיאוריות של אישיות ב'  2 2
פסיכולוגיה חברתית א'מבוא לפסיכולוגיה ב' 2 2
מבחנים והערכהשיטות מחקר 2 2
סמסטר ב'     
פסיכופתולוגיה ב'פסיכופתולוגיה א' 2 2
פסיכולוגיה חברתית ב' פסיכולוגיה חברתית א' 2 2
     

סה"כ

18

סה"כ  נ"ז חובה    88
סה"כ נ"ז בחירה    24
סה"כ לתואר       112

 

קורסי בחירה

במסגרת קורסי הבחירה על הסטודנט ללמוד 6 נ"ז מתחום הפסיכולוגיה ו- 10 נ"ז מתחום הסוציולוגיה.

יתרת נקודות הזכות, ילמד הסטודנט ע"פ בחירתו מבין  קורסי הבחירה הפסיכולוגיים, הסוציולוגיים או קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים.

במסגרת קורסי הבחירה בסוציולוגיה ניתן ללמוד קורס אחד מתחום מדע המדינה שייחשב כקורס מתחום הסוציולוגיה (בהתאם להיצע בכל שנה).

(תלמידים בהתמחות משאבי אנוש – נדרשים ל- 10 נ"ז מתחום הסוציולוגיה ו- 4 נ"ז מתחום הפסיכולוגיה).

 

קורסי הבחירה המוצעים

שם הקורס   דרישות קדם (ציון עובר)
שם המרצה נ"ז
בתחום הפסיכולוגיה: 
סמסטר א' 

גנים וסביבה בתורשת האדם
(קורס זה יינתן בעדיפות לסטודנטים בשנה ב')

 

ד"ר דורית שוויקי3 
דינמיקה קבוצתית
(קורס זה מוצע לסטודנטים בשנה ב' בלבד)

ד"ר עופר פיין

מר חן חגי

גב' אפרת לביא

גב' אורית מילר- גנור

 

2 
יהודים-ערבים: דיאלוג, קונפליקט ויחסים
(ניתן ללמוד קורס זה החל משנה ב')- מידע אודות הרישום לקורס יימסר בהמשך. כמו כן, סטודנטים שלמדו את הקורס "פסיכולוגיה של דעות קדומות" מנועים מללמוד קורס זה)
ד"ר סאמר חלבי4 
מבוא לפסיכולוגיה תעסוקתית- ארגונית

ד"ר דלית לב- ארי-מרגלית

 

2

 פסיכולוגיה התפתחותית ב'/

פסיכולוגיה התפתחותית מקובץ

מבוא למשפט ופסיכולוגיהד"ר חנן גולדשמידט2 
מבוא לפסיכולוגיית ספורט (קורס זה יינתן בשפה האנגלית. הבחינה תתקיים בשפה העברית)ד"ר אלן כץ2 
פסיכולוגיה חיובית: ממצאים ויישומים
(סטודנטים הלומדים קורס זה מנועים מללמוד את הסמינר: "חקר האושר")
ד"ר משה טלמון2 
קריאה מודרכת בשינה, חלימה ופלסטיות מוחית

ד"ר אילנה הירס

טון

2

פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'

פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה ב'

שיטות מחקר

שימוש אתי בחיות מעבדה (קורס זה מיועד רק לסטודנטים הלומדים סמינרים פסיכו-ביולוגיים)

ד"ר רביד דורון

ד"ר מיכאל הרלב

 

2 
סמסטר ב'  

 

 

 

גישות מתקדמות בפסיכותרפיהד"ר משה טלמון2 

 

 

דינמיקה קבוצתית
(קורס זה מוצע לסטודנטים משנה ב' בלבד)

 

 

ד"ר סברינה אופנהיימר

ד"ר עופר פיין

מר חן חגי

גב' אפרת לביא

 

 

 

2

 

 
"מסע הגיבור" - תהליך ההתבגרות כפי שמשתקף בסדרת ספרי הארי פוטרד"ר יונתן הנדלזלץ2

תיאוריות של אישיות ב'

 

לגופו של עניין : מקומו של הגוף בשיח הפרטי והציבורי (קורס זה מוצע לסטודנטים הלומדים בשנה ב' ומעלה)

ד"ר שולמית גלר

 

2 
כתיבה אקדמית במדעי ההתנהגות (מיועד לתלמידי שנה ג')ד"ר מירב כהן –ציון2רישום במקביל לסמינר בפסיכולוגיה

לא רציונלי – לא במקרה (סטודנטים הלומדים קורס זה מנועים מללמוד את הסמינרים: "קבלת החלטות ורגשות" או "קבלת החלטות

וחופש בחירה".

סטודנטים שלמדו את הקורס "קבלת החלטות וחשיבה ביקורתית" מנועים מללמוד קורס זה)

ד"ר עדי שגיא2 
מבוא לפסיכולוגיה רפואית
(קורס זה יינתן בעדיפות לסטודנטים משנה ב')
ד"ר עירית חרותי2 
מבוא לנוירופסיכולוגיה קליניתד"ר אודליה אלקנה2פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'
פסיכולוגיה קוגניטיבית-תפיסה ב'
מיניות וזהות

ד"ר עופר פיין

 

2תיאוריות של אישיות א'
נוירופסיכיאטריה בראי הקולנוע

ד"ר אילנה הירסטון

 

2

 פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'

פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה ב'

נושאים מתקדמים במדידה והערכה – סדנאות והתנסות בפסיכומטריקה מעשית (מיועד לסטודנטים הלומדים בשנה ב' ומעלה)ד"ר אבי אללוף2 
בתחום הסוציולוגיה:   
סמסטר א'   
אחריות חברתית של עסקיםד"ר תמר ברקאי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
אנתרופולוגיה אורבניתד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
אפריקה השחורה מכיבוש לעצמאותד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
בית והעדר בית בישראלד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
גלובליזציה ותקשורת ד"ר נועה לביא2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
דילמות בדמוקרטיה פרופ' נתן שניידר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

דמוקרטיה דיגיטלית

 

ד"ר מיכאל דהאן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הון, שלטון וצדק חברתיד"ר עופר כסיף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הכנסת והפוליטיקה הישראליתפרופ' נעמי חזן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואלים של מדעי החברה א'פרופ' נתן שניידר2-
הרוסים באים, הרוסים באים לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
זהויות בעידן הפוסט-מודרניד"ר דיאנה לוצאטו2-
יזמות ושינוי חברתיד"ר עומרי שמיר2-
ילדות והורותפרופ' יעל השילוני-דולב2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מבוא לאנתרופולוגיה פוליטיתד"ר הדס ירון-מסגנה2מבוא לאנתרופולוגיה
מגדר וחברהד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מדיניות תרבותצח גרניט2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'

סוציולוגיה של אי אימהות   ואימהוּת

 

ד"ר אורנה דונת2-
סוציולוגיה של ארגוניםד"ר דני יונג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
על פוליטיקה של דיבור ושתיקהד"ר אורנה דונת2-
צרכנות, חברה ומדיניות ציבוריתד"ר עומרי שמיר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'

 

ריבוד, מוביליות ואי שוויוןד"ר תמר לרנטל2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
רפואה, בריאות וחברהד"ר תמר שיפטר-סגיב2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
תיאוריות פמיניסטיותד"ר עמית קפלן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

סמסטר ב'

   
אסלאם ותרבות המערבד"ר צבי בראל2-
דת ומדינה בישראלד"ר נתנאל פישר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
היחיד במוסדותד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואלים של מדעי החברה ב'פרופ' נתן שניידר2המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואלים של מדעי החברה א'
חינוך וחברהד"ר שרי פייר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
טקסי מעברד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לאנתרופולוגיה
מאגיה דת ומדע במבט אנתרופולוגיד"ר דיאנה לוצאטו2-
מהפכת הפריוןפרופ' יעל השילוני-דולב2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מחאה ותקשורתד"ר נועה לביא2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מלחמה ושלום בעידן הסייברד"ר מיכאל דהאן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
פוליטיקה וחברהד"ר גרסיאלה טרכטנברג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
פוליטיקה וחברה באפריקה העצמאיתד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
קבלת החלטות וקביעת מדיניותד"ר עומרי שמיר2מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית
קולנוע ופוליטיקהד"ר עופר כסיף2-
קריאה למצטייניםפרופ' נתן שניידר2מיועד לסטודנטים בעלי ממוצע ציונים גבוה משנה ג' . הנחיות לגבי הגשת מועמדות ותהליך הקבלה יימסרו  לקראת הרישום.

סמסטר קיץ   
מעדות המזרח ליהודים הערביםד"ר שלומית בנימין 2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
ספרות ופוליטיקהד"ר מתן אורם2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

 

קונפליקט וסולידריות: מבט סוציואנתרופולוגי ד"ר הדס ירון מסגנה2

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

מבוא לאנתרופולוגיה

קורסים מתחומי לימוד אחרים:   
סמסטר א'   
דמות "האחר" בספרות ובקולנוע (קורס זה יינתן בשפה האנגלית)גב'  לילי קניג3-
היכולת להאמין- המדען ,היזם והאימאםד"ר מאור שביט2-
מגוטנברג ועד צוקרברגמר יהודה קונפורטס2-
סמסטר ב'   
אחריות תאגידית – קיימות בעסקים (סטודנטים שלמדו את הקורס "מבוא לקיימות" מנועים מללמוד קורס זה) מר ליעד אורתר2-
דיונים בחירות: בין תיאוריה לפראקסיס (מיועד לסטודנטים החל משנה ב')ד"ר איריס מאיר2-
דמויות של נשים וגברים בקולנוע ובספרות- קורס זה יינתן בשפה האנגליתגב' לילי קניג3-
הגאון באומנות          ד"ר דיויד גרייבס2-
המהפכה התרבותית של שנות השישיםד"ר דיויד גרייבס2-
מבוא לחשיבה ביקורתיתד"ר דיויד גרייבס2-
תיאוריות עכשוויות באמנות                             ד"ר דיויד גרייבס2-

 

סמסטר קיץ   
גלובליזציה ורב תרבותיות באמנותד"ר דיויד גרייבס2-
מיסטיקה ורציונליותד"ר דיויד גרייבס2-

 

סמינרים בפסיכולוגיה

 

הסמינר הינו התנסות בביצוע מחקר בליווי והנחיית המרצה. ההשתתפות בסמינר היא בשנה ג'.

הסמינר מתקיים במתכונת שנתית (שני סמסטרים). בסמסטר הראשון מתקיימים שיעורים סדירים. הסמסטר השני מוקדש להנחיה אישית. הסמינר מקנה 4 נ"ז.      

דרישות קדם לכל הסמינרים בפסיכולוגיה הינן הקורסים: "שיטות מחקר", "יישומים סטטיסטיים" וסדנת מחקר ב' " .

להלן רשימת הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשע"ה:

 

שם הסמינר מרצה
אתיקה וערכים במקום העבודה
(יינתן בעדיפות לסטודנטים בהתמחות
בניהול משאבי אנוש)
מר אמיר פלק
בעיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית של יחסים בין קבוצותד"ר סאמר חלבי
הומופוביהד"ר עופר פיין
הטיות בקבלת החלטותפרופ' שאול פוקס
העבודה: עמדות, משמעות ודפוסים (יינתן בעדיפות לסטודנטים בהתמחות בניהול משאבי אנוש)ד"ר רפאל שניר

השפעת לחץ וחרדה בינקות על תפקוד בבגרות –

מחקר בבעלי חיים (סמינר פסיכו-ביולוגי. הסטודנטים בסמינר אותרו מראש. הסמינר לא יוצע לרישום במערכת מידע-נט)

ד"ר רביד דורון
היבטים בריאותיים של קשרי גוף-נפש (סמינר פסיכו-ביולוגי. הסטודנטים בסמינר אותרו מראש. הסמינר לא יוצע לרישום במערכת מידע-נט)

פרופ' רונית אביצור - חמיאל

ד"ר גלית לנדסהוט

הריון ולידה, תהליכים טבעיים אך מעוררי שינוי וחרדה- השפעת הפחד מהלידה וגורמים פסיכולוגיים אחרים על הלידה ותוצאותיה

 

ד"ר יונתן הנדלזלץ

ויסות רגשיד"ר תמי פלג
חוסן תאי ומחלות של מצב הרוח (סמינר פסיכו-ביולוגי. הסטודנטים בסמינר אותרו מראש. הסמינר לא יוצע לרישום במערכת מידע-נט)פרופ' חיים עינת
חקר האושר (סטודנטים בסמינר זה מנועים מללמוד את קורס הבחירה: "פסיכולוגיה חיובית: ממצאים ויישומים")ד"ר משה טלמון
יחסים קרובים והתפתחות בהקשר תרבותיפרופ' רות שרבני
יסודות חקר השינהד"ר אילנה הירסטון
להיות חולה, להיות פצוע ומה שביניהםד"ר עירית חרותי
להיות הורה: משבר ,שינוי והבניה מחדשד"ר מיכל אורגלר - שוב
מניעת התאבדותד"ר סמי חמדאן
מצוקה נפשית והתנהגויות סיכון בגיל ההתבגרות - בגרות צעירהד"ר סמי חמדאן
ספקטרום אוטיסטי, ספקטרום נורמאלי ומה שביניהםפרופ' גלעד גל
פסיכולוגיה של המוסיקהד"ר נעמי זיו
פשר החלוםפרופ' תמר קרון
קבלת החלטות ורגשות (סטודנטים בסמינר זה מנועים מללמוד את קורס הבחירה: "קבלת החלטות וחשיבה ביקורתית" /  "לא רציונלי – לא במקרה" )ד"ר עדי שגיא
קבלת החלטות וחופש בחירה (סטודנטים בסמינר זה מנועים מללמוד את קורס הבחירה: "קבלת החלטות וחשיבה ביקורתית" / - "לא רציונלי – לא במקרה")ד"ר עדי שגיא

 

קשר הורה-ילד בגיל הינקות: גורמים מנבאים

ד"ר דפנה דולברג
סמינר בנוירופסיכולוגיה (הסמינר יחל בסמסטר ב' ויימשך לאורך סמסטר קיץ)ד"ר אודליה אלקנה

 

 

סמינרים בסוציולוגיה

הסמינר הינו התנסות בביצוע מחקר בליווי והנחיית המרצה. ההשתתפות בסמינר היא בשנה ג'.

הסמינר מתקיים במתכונת שנתית (שני סמסטרים). בסמסטר הראשון מתקיימים שיעורים סדירים. הסמסטר השני מוקדש להנחיה אישית. הסמינר מקנה 4 נ"ז.      

דרישות קדם לכל הסמינרים בסוציולוגיה הינן הקורסים: "שיטות מחקר", "שיטות מחקר איכותניות" ותאוריות סוציולוגיות קלאסיות / תאוריות סוציולוגיות א' " .

להלן רשימת הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשע"ה:

 

שם הסמינר מרצה
בית, קהילה, מדינה: חשיבותו של מקוםד"ר רינה נאמן

הגירה ופליטות בין עבר להווה

 

ד"ר הדס ירון-מסגנה
הגירה לא אידיאולוגית לישראלפרופ' ליאורה גביעון

החברה האזרחית ושינוי חברתי

 

ד"ר נורית השמשוני-יפה
היבטים חברתיים של בריאות וחוליד"ר תמר סגיב - שיפטר

היבטים ביקורתיים על פולקלור ותרבות

 

ד"ר רחל רומברג

זכויות אדם בישראל

 

פרופ' אסף מידני
טכנולוגיות רפואיות במחלוקת חברתיתפרופ' יעל השילוני-דולב

טראומה והחלמה- ההקשר הפוליטי

 

פרופ' נתן שניידר
לחשוב את השואהפרופ' נתן שניידר
מגדר ואתניות בשוק העבודהד"ר תמר לרנטל
מחקר מעורב ואקטיביסטי

ד"ר הדס ירון-מסגנה
מחשבה ביקורתית ומודרניותד"ר מתן אורם
משילות חדשה: מדינה, שוק וחברהד"ר תמר ברקאי

נשים, משפחות ושוק העבודה

 

ד"ר עמית קפלן

סוגיות במחקר החברתי של האמנות

 

ד"ר גרסיאלה טרכטנברג

סטייה חברתית

 

ד"ר דיאנה לוצאטו

עולמם החברתי של חפצים

 

ד"ר שלי שנהב

עולמם של מתבגרים וצעירים

 

ד"ר דיאנה לוצאטו

קהילתיות, אתניות וזיכרון

 

ד"ר שלי שנהב
תרבות, אזרחות ופוליטיקהד"ר גרסיאלה טרכטנברג
נשים בפוליטיקה ופוליטיקה של נשים (הסמינר יחל בסמסטר ב' ויימשך לאורך סמסטר קיץ)פרופ' חנה הרצוג

 

 

תוכנית לימודים לתואר "בוגר" במדעי ההתנהגות בצרוף התמחות בניהול משאבי אנוש

 

ראש ההתמחות - ד"ר רפאל שניר

 

מהו ניהול משאבי אנוש?

ישנן פונקציות עיקריות, הרלוונטיות לכל מנהל באשר הוא: תכנון, ארגון, הרכבת סגל עובדים, הנהגה ובקרה. ניהול משאבי אנוש מורכב מהמדיניות ופרקטיקה בהקשר להיבט של "האנשים", או המשאב האנושי בניהול. הווה אומר - אופני איוש תפקידים בארגון, הדרכת עובדים, הערכת ביצועיהם, הנעתם, וכדומה. בספרות האקדמית בנושא משאבי אנוש מתוארת התקופה הנוכחית כתקופה של שינוי מואץ, אשר משפיע השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה ודרכי הפעולה של ארגונים. שינוי זה נגרם בעיקר בשל תהליכי הגלובליזציה, ההתקדמות הטכנולוגית והשלכותיה על אופי העבודה (למשל, הצורך בלמידה ורכישת ידע במשך כל הקריירה התעסוקתית), הגיוון הרב יותר בכוח העבודה, ותמורות ערכיות (לדוגמא, הדרישה לשוויון הזדמנויות בעבודה). כפועל יוצא של השינוי המואץ, ארגונים נדרשים לפעול בסביבה  סוערת ותחרותית יותר, בה קיים אלמנט מובנה של חוסר וודאות. בתנאי סביבה שכאלה, גדלה החשיבות של המשאב האנושי, כמקור אפשרי ליתרון היחסי של הארגון לעומת מתחריו. יתרה מכך, מנהלי משאבי אנוש נדרשים להיות מעורבים בהליך בנית האסטרטגיה העסקית, ולגזור ממנה אסטרטגיה מתאימה של משאבי אנוש. קרי, עליהם להתאים את הפרקטיקות הסטנדרטיות של ניהול משאבי אנוש לצרכי הארגון הספציפיים, מזווית ראיה מערכתית.

 

יתרונות ההתמחות

לימודי ההתמחות יסייעו להשתלבות בעבודה במחלקות משאבי אנוש בארגונים ובמכוני פיתוח ארגוני. כמו כן, הם יכולים להוות בסיס ללימודי תואר שני בניהול משאבי אנוש, התנהגות ארגונית, ויעוץ ארגוני. הווה אומר, ההתמחות אמורה להגדיל הן את הפוטנציאל התעסוקתי והן את האפשרות ללימודים מתקדמים של הבוחרים בה. 

 

תנאי קבלה לתכנית  עם ההתמחות  למסיימי  שנה א' בתוכנית הרגילה

הקבלה לתוכנית בשלב זה תיעשה על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתמלא  שלושת  התנאים הבאים:

 • ציון ממוצע של  85 לפחות בכל קורסי החובה  של סמסטר א' שנה א'.
 • רישום לכל קורסי החובה של סמסטר ב' שנה א'.
 • ציון עובר בקורסים: "מבוא לפסיכולוגיה א'", "מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'" ו"סטטיסטיקה א'".

 

היקף ומבנה ההתמחות

היקף לימודי התוכנית הוא 112 נקודות זכות, המורכבים מ-88 נ"ז בקורסי חובה, כפי שנלמד בתכנית ה-B.A.  למדעי ההתנהגות, 10 נ"ז קורסי חובה בהתמחות ו-14 נ"ז בקורסי בחירה עפ"י החלוקה הבאה:

10 נ"ז ממסגרת קורסי הבחירה בסוציולוגיה (עפ"י הרשימה המוצעת לתכנית ללא ההתמחות).

4 נ"ז ממסגרת קורסי הבחירה בפסיכולוגיה (עפ"י הרשימה המוצעת לתכנית ללא ההתמחות).

סה"כ

נ"ז בתוכנית

היקף נ"ז של קורסי החובה כולל סמינרים במדעי ההתנהגות היקף נ"ז של קורסי חובה בהתמחות היקף נ"ז של קורסי בחירה בסוציולוגיה היקף נ"ז של קורסי בחירה בפסיכולוגיה
1128810104

 

 

להלן פירוט קורסי החובה בהתמחות:

שם הקורס דרישות קדם מספר נ"ז
ציון עובר לימוד מוקדם
שנה ב'   
סמסטר א'   
מבוא לניהול משאבי אנוש"מבוא לפסיכולוגיה א'", "מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'" ו"סטטיסטיקה א'" 2
סמסטר ב'   
מיון, הדרכת עובדים והערכת תפקוד בארגונים"מבוא לניהול משאבי אנוש" 4
שנה ג'   
סמסטר א'   
מנהיגות והנעת עובדים"מבוא לניהול משאבי אנוש" 2
סמסטר ב'   
פיתוח ארגוני"מבוא לניהול משאבי אנוש" 2

 

סטודנטים שירצו להעמיק את ידיעותיהם בנושאי ההתמחות יוכלו ללמוד סמינר בהיקף של 4 נ"ז,  במסגרת הסמינר בפסיכולוגיה, מתוך היצע סמינרים כגון: משמעות העבודה, לחץ ושחיקה בעבודה, ניהול רגשות בארגונים, ארגוני שירות, למידה ארגונית, וניהול משאבי אנוש בפרספקטיבה בין-תרבותית. במידה והביקוש לסמינר יעלה על ההיצע, תינתן עדיפות בהרשמה לסטודנטים בעלי ממוצע הציונים הגבוה יותר בלימודי ההתמחות. למען הסר ספק, מודגש בזאת כי  לימוד הסמינר איננו חובה.

 

ייתכנו שינויים/התאמות מסוימים בהיצע קורסי החובה והסמינרים.

 

תקנות

בנוסף לאמור בסעיף 9 בפרק "תקנון לימודים" לתואר "בוגר",  סטודנט המבקש להגיש בקשה להכרה בקורסים מלימודים קודמים יוכל לעשות זאת אך ורק בתנאי שציונו בקורס המקור הינו מעל  70.  

 

הפסקת לימודים/הפעלת תוכנית מבחן עקב צבירת כישלונות –

ראה סעיף 12 ז' בפרק "תקנון הלימודים" לתואר "בוגר".

 

שיפור ציון חיובי –

ראה סעיף 12 ו' "שיפור ציון חיובי" בפרק "תקנון הלימודים" לתואר "בוגר". ככלל, סטודנט רשאי לשפר ציון חיובי שקיבל במועד א' על ידי השתתפות בבחינת מועד ב'.

לאחר מועד ב' ניתן לשפר ציון רק על ידי רישום מחדש לקורס בסמסטר העוקב ואם זה לא מתקיים

בסמסטר העוקב - במועד הקרוב ביותר בו הוא מתקיים. כל זאת בתנאי מילוי כל חובות הקורס

ושתוכן הקורס שאת ציונו מעוניין הסטודנט לשפר אינו נכלל או מיושם בקורס אחר שכבר נלמד

על ידי הסטודנט.

להלן פירוט הקורסים שניתן לחזור עליהם לאחר קבלת ציון חיובי:

 

שם הקורס תנאי חזרה על הקורס
מבוא לפסיכולוגיה א'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס מבוא לפסיכולוגיה ב'
מבוא לפסיכולוגיה ב'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורסים משנה ב'
פסיכולוגיה התפתחותית א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס פסיכולוגיה התפתחותית ב'
פסיכולוגיה התפתחותית ב'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס תיאוריות של אישיות א'
סטטיסטיקה א'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס סטטיסטיקה ב'
סטטיסטיקה ב'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס שיטות מחקר
סדנת מחקר א' ו-ב' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם השלים סמינרים. לא ניתן יהיה לחזור על סדנא א' לאחר שסיימת את סדנא ב' .
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'  ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס מבוא לסוציולוגיה ב'
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות/ תיאוריות סוציולוגיות א'
תאוריות סוציולוגיות א'

ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס תאוריות סוציולוגיות בנות

זמננו/ תיאוריות סוציולוגיות ב' או לסמינר בסוציולוגיה

 

פסיכולוגיה פיזיולוגית א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'
פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה
תאוריות של אישיות א'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס תיאוריות של אישיות ב'
תאוריות של אישיות ב'ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס פסיכופתולוגיה א'
שיטות מחקר ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לסמינר
יישומים סטטיסטייםכנ"ל
פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס  פסיכולוגיה קוגניטיבית תפיסה ב'
פסיכולוגיה קוגניטיבית- תפיסה ב'ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה
פסיכולוגיה של הלמידה א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס פסיכולוגיה של הלמידה ב'
פסיכולוגיה של הלמידה ב'ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה
פסיכולוגיה חברתית א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס פסיכולוגיה חברתית ב'
פסיכולוגיה חברתית ב'ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה
פסיכופתולוגיה א' ניתן לחזור על הקורס במידה והסטודנט טרם נרשם לקורס  פסיכופתולוגיה ב'
פסיכופתולוגיה ב'ניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה
מבחנים והערכה  כנ"ל
שיטות מחקר איכותניותניתן לחזור על הקורס כל עוד הסטודנט לא נרשם לסמינר בסוציולוגיה
מבוא לאנתרופולוגיהניתן לחזור על הקורס בהתאם לתקנות מעלה
תיאוריות סוציולוגיות ב'כנ"ל


הרכב הועדות הפועלות במסגרת ביה"ס למדעי ההתנהגות 

שם הועדה חברי הוועדה
ועדה לבחינת הישגים – תואר ראשוןפרופ' גיל גולדצויג
 

פרופ' נתן שניידר

פרופ' גלעד גל

 גב' סמא צפורי
 גב' רחלי דה- ליאו
ועדה לפניות סטודנטים – תואר ראשון פרופ' גלעד גל
 גב' סמא צפורי
ועדת הוראהיו"ר- ד"ר סברינה אופנהיימר
 ד"ר עופר פיין
 ד"ר יעל השילוני דולב
 ד"ר מירב כהן ציון
 ד"ר סיגל לוי
ועדת קבלת חריגים (מועמדים)- תואר ראשוןד"ר סברינה אופנהיימר
ועדת אתיקהד"ר אילנה הירסטון
ועדת פטוריםד"ר סמי חמדאן

אפשרויות המשך לימודים לבוגרי התוכנית

 

בוגרי התוכנית בעלי הישגים מתאימים יוכלו לבחור בין כמה אפשרויות להמשך לימודים.

א.  לימודי תואר שני בפסיכולוגיה

א.1.   במכללה פועלת תכנית לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה בארבעה מסלולי התמחות: פסיכולוגיה קלינית, נוירופסיכולוגיה שיקומית ופסיכולוגיה רפואית, המאפשרות גם לימוד במיקוד ילדים וכן מסלול בפסיכולוגיה תעסוקתית.

בוגרי  התוכנית וכן תלמידי שנה ג' יוכלו להגיש מועמדות לתוכנית הלימודים לתואר שני.

בנוסף לציון התואר הראשון, יידרשו המועמדים לתואר השני בפסיכולוגיה להציג ציון בבחינת מתא"ם.

סטודנטים או בוגרים המעוניינים להגיש מועמדות לשנת הלימודים תשע"ו וטרם נבחנו בבחינת מתא"ם, חייבים להיבחן לכל המאוחר בבחינה המתקיימת ב: 27.11.2014.

בחינת מתא"ם נערכת מטעם המרכז הארצי לבחינות והערכה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ישירות למרכז הארצי בטלפון: 02-6759512.

לקבלת ערכת רישום לתואר השני, ניתן לפנות למשרד המרשם במכללה,

טלפון: 03-6803333.

א.2.   קבלתם של בוגרי התוכנית ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה באוניברסיטאות בארץ נשקלת על פי אמות המידה הנהוגות ביחס לבעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה שלמדו באוניברסיטאות בארץ.

 

ב.  לימודי תואר שני בסוציולוגיה

קבלתם של בוגרי התוכנית ללימודי תואר שני בסוציולוגיה נשקלת על פי אמות המידה הנהוגות ביחס לבעלי תואר ראשון בסוציולוגיה שלמדו באוניברסיטאות בארץ.

מבוגרי התוכנית שיתקבלו ללימודי תואר שני בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה לא יידרשו השלמות, אם במסגרת לימודיהם בתוכנית ילמדו את הקורס "תיאוריות סוציולוגיות בנות זמננו". הקורס מוצע במסגרת לימודי החובה בתוכנית.

בנוסף לתואר שני כללי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מוצעים בחוגים אלו התמחויות שונות, כגון: סוציולוגיה ארגונית, סקרים ומחקרי דעת קהל, לימודי חברה וסביבה, סוציולוגיה של החינוך ועוד.

ג.  לימודי תואר שני בתחומים אחרים

בחוגים שונים באוניברסיטאות קיימת אפשרות קבלה לתואר שני גם לבעלי תואר ראשון בתחום שונה מתחום התואר. אפשרות זו כרוכה בדרך כלל בדרישות ללימוד קורסים נוספים.

קיימות תוכניות תואר שני נוספות שאינן מבוססות על לימודי תואר ראשון בתחום ספציפי והן פתוחות לבעלי B.A. בתחומים שונים.

 • התוכנית למדיניות ציבורית ותוכנית תואר שני בלימודי עבודה – במסגרת הפקולטה למדעי החברה.
 • התוכנית בהתנהגות ארגונית והתוכנית במינהל מערכות בריאות – במסגרת הפקולטה לניהול.

 

ביה"ס לממשל וחברה


תכנית לימודים לתואר "בוגר" (B.A.) בחברה-פוליטיקה

 

דקנית: פרופ' נעמי חזן

מרכזת לימודי הסוציולוגיה: ד"ר גרסיאלה טרכטנברג

מטרת התכנית

מטרת התכנית היא להקנות לסטודנטים מיומנות בנושאים הקשורים לתחומי הממשל, הפוליטיקה, החברה והקשר ביניהם. בעזרת הידע שרוכשים בתחומי  מדע המדינה וסוציולוגיה יוכלו הסטודנטים לבחון תהליכים פוליטיים וחברתיים ולהשוותם לתהליכים עכשוויים המתרחשים בסביבתם ובעולם הרחב. מושם דגש מיוחד על החברה הישראלית ועל הפוליטיקה הישראלית במבט השוואתי. במסגרת זו עוברים הסטודנטים גם התנסות מעשית מודרכת.

במרכז התכנית עומדים קורסי יסוד בנושאים הבאים: סדרי שלטון וממשל בישראל ובעולם, פוליטיקה בינלאומית, תהליכים חברתיים בישראל במבט השוואתי וכן תרבות ופוליטיקה. בהמשך הלימודים מתבקשים הסטודנטים לבחור בהתמחות באחד מארבעה מסלולים: החברה האזרחית, חברה ופוליטיקה ישראלית, מדיניות ציבורית, חברה קיימות וניהול,  או פוליטיקה בינלאומית. במסגרת מסלולי ההתמחות נחשפים הסטודנטים לגישות עיוניות מתקדמות ולעולם העשייה.

תכניות ההתמחות מפורטות בהמשך.

 

מבנה תכנית הלימודים:

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז. התכנית מורכבת מקורסי חובה, קורסי תשתית, קורסי בחירה, התמחות מקצועית וסמינר.

להלן טבלה המפרטת את מכסת נקודות הזכות הנדרשות לתואר בכל אחת מן המסגרות:

 

מסגרת קורסי חובה מסגרת קורסי תשתית מסגרת קורסי בחירה מסגרת סמינר מסגרת התמחות סה"כ
66 נ"ז16 נ"ז
(6 נ"ז מדע המדינה,
10 נ"ז סוציולוגיה)
20 נ"ז4 נ"ז6 נ"ז 112 נ"ז

 

נ"ז- נקודות זכות

ש"ס – שעות סמסטריאליות

* לסטודנטים בהתמחות  המשותפת "חברה, קיימות וניהול "תוכנית הלימודים מפורטת בהמשך

 

קורסי החובה

שנה א'

 

שם הקורס
מס' נ"ז

דרישות קדם

(ציון עובר)

דרישה ללימוד במקביל הרכב הקורס
סמסטר א'    
קריאה וכתיבה אקדמית במדעי החברה 2-  
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא למדע המדינה4-  
מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א' 2-  
מבוא ליחסים בינלאומיים4-מבוא למדע  המדינה 
סה"כ סמסטר א' 16   
שם הקורס מס' נ"ז

דרישות קדם

(ציון עובר)

דרישה ללימוד במקביל הרכב הקורס
סמסטר ב'    
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'4מבוא לסוציולוגיה ולחב' הישראלית  א' 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא לפוליטיקה השוואתית4-  
מבוא לסטטיסטיקה5- 

2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל

1 ש"ס מעבדה

מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'2מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'  
מבוא לאנתרופולוגיה4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
סה"כ סמסטר ב' 19   
סה"כ קורסי חובה שנה א' 35   

 

 

שנה ב'

 

שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם (ציון עובר)
הרכב הקורס
סמסטר א'  
שיטות מחקר כמותניות5מבוא לסטטיסטיקה2 ש"ס שיעור
3 ש"ס תרגיל
מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית4- 
תולדות הרעיון הפוליטי א'2מבוא למדע המדינה 
תיאוריות סוציולוגיות  א'4

מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

3 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
מבוא לתולדות  המזה"ת בעת החדשה3- 
סה"כ סמסטר א' 18  
סמסטר ב'  
שיטות מחקר איכותניות3

-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

-שיטות מחקר כמותניות 

2 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
תולדות הרעיון הפוליטי ב'2תולדות הרעיון הפוליטי א' 
המשטר במדינת ישראל*4- 
תיאוריות סוציולוגיות ב'  4תיאוריות סוציולוגיות  א' 
סה"כ סמסטר ב' 13  
סה"כ קורסי חובה שנה ב' 31  

 

*ניתן ללמוד גם בשנה א' במידה וזה מסתדר במערכת השעות

 

קורסי החובה של שנים א' ו- ב' עבור סטודנטים שמתחילים לימודיהם בסמסטר אביב (מרץ2015)

מסגרת קורסי חובה מסגרת קורסי תשתית מסגרת קורסי בחירה מסגרת סמינר מסגרת התמחות סה"כ
66 נ"ז16 נ"ז
(6 נ"ז מדע המדינה,
10 נ"ז סוציולוגיה)
20 נ"ז4 נ"ז6 נ"ז 112 נ"ז

 

סטודנטים שמתחילים לימודיהם בסמסטר אביב, ילמדו את קורסי החובה של שנים א' ו- ב' עפ"י החלוקה הבאה:

שנה א'

 

שם הקורס
מס' נ"ז

דרישות קדם

(ציון עובר)

הרכב הקורס
סמסטר ב'  
קריאת וכתיבה אקדמית במדעי החברה 2- 
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 4-2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא לפוליטיקה השוואתית4- 
מבוא לאנתרופולוגיה4-2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
סה"כ סמסטר ב' 14  
סמסטר קיץ   
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'4מבוא לסוציולוגיה ולחב' הישראלית א'2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא למדע המדינה4- 
מבוא לסטטיסטיקה5-

2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל

1 ש"ס מעבדה

סה"כ סמסטר קיץ 13  
סה"כ קורסי חובה שנה א' 27  


    

שנה ב'

שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם (ציון עובר)
דרישה ללימוד במקביל
הרכב הקורס
סמסטר א'    
מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית 4-  
מבוא ליחסים בינלאומיים 4-מבוא למדע המדינה 
מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'2-  
שיטות מחקר כמותניות5מבוא לסטטיסטיקה 2 ש"ס שיעור
3 ש"ס תרגיל
תולדות הרעיון הפוליטי א'2מבוא למדע המדינה  
תיאוריות סוציולוגיות א' 4

מבוא לסוציולוגיה ולחברה  הישראלית ב'

 

 3 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה3-  
סה"כ סמסטר א' 24   

 

שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם (ציון עובר)
דרישה ללימוד במקביל
הרכב הקורס
סמסטר ב'    
שיטות מחקר איכותניות3

-מבוא לסוציולוגיה ולחברה    הישראלית ב'

-שיטות מחקר כמותניות

 2 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
המשטר במדינת ישראל *4-  
מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'2מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'  
תולדות הרעיון הפוליטי ב'2תולדות הרעיון הפוליטי א'  
תיאוריות סוציולוגיות ב'  4תיאוריות סוציולוגיות א'  
סה"כ סמסטר ב' 15   
סה"כ קורסי חובה שנה ב' 39   

 

*ניתן ללמוד גם בשנה א' במידה וזה מסתדר במערכת השעות

 

התמחות מקצועית

על הסטודנט להשלים 6 נ"ז

 

בשנה ג' משתתפים הסטודנטים בהתמחות מקצועית (אפשרות זו תינתן בשנה ב' על בסיס מקום פנוי ובהתאם להישגי הסטודנט). ההתמחות הינה שנתית ומקנה 6 נ"ז.  במסגרת ההתמחות המקצועית מתנסים הסטודנטים בעבודה מעשית-התנדבותית של מספר שעות בשבוע בארגון או מוסד בפרויקט שיוגדר מראש. במקביל לעבודה זו יתקיים דיון אקדמי מעמיק בסוגיות, בעיות ותובנות שונות, הרלוונטיות להתנסות בארגון או במוסד.

 

התמחות

 

התמחות מקצועית דרישת קדם ( ציון עובר או לימוד מקביל)

חברה אזרחית

 

התמחות מקצועית בארגונים אזרחיים 
פוליטיקה וחברה ישראלית

התמחות מקצועית בארגונים אזרחיים

או במנהל ציבורי

 

מדיניות ציבורית

 

התמחות מקצועית במנהל ציבורימבוא לממשל ולמדיניות ציבורית
פוליטיקה בינלאומית

התמחות מקצועית בארגונים בינלאומיים

 

מבוא ליחסים בינלאומיים

חברה, קיימות וניהול

 

התמחות מקצועית בארגונים אזרחיים 

 

 

התמחות בחברה האזרחית

בעשור האחרון גרמו שינויים פוליטיים, חברתיים וכלכליים להתרחבות החברה האזרחית והארגונים השונים הפועלים בה: ארגונים לא ממשלתיים, ארגוני מתנדבים, ארגוני עובדים ועמותות לקידום זכויותיהם של קבוצות שונות בחברה.

 

התמחות בפוליטיקה וחברה ישראלית

רוב המחלקות למדע המדינה וסוציולוגיה באוניברסיטאות בארץ מדגישות היבטים תיאורטיים והשוואתיים של לימודי חברה ופוליטיקה. מטרת מקבץ זה לאפשר היכרות מקרוב של סוגיות מרכזיות בחברה ובפוליטיקה בישראל.

  

התמחות במדיניות ציבורית

אחד האתגרים המרכזיים בישראל היום הוא הצורך להשביח את המנהל הציבורי והשירותים  הניתנים לאזרח.

 

התמחות בפוליטיקה בינלאומית

תהליכי הגלובליזציה המואצים בשני העשורים האחרונים מחייבים בחינה מחודשת של מבנה המערכת הבינלאומית, הדינאמיקה שלה והשפעתה על תמורות באזורים שונים בעולם. מטרת מקבץ לימודים  זה, המאגד בתוכו מרכיבים מתחום היחסים הבינלאומיים ומתחום הפוליטיקה ההשוואתית, היא לאפשר היכרות קרובה יותר עם תהליכים מרכזיים בעולם  היום ולנתח את ההשפעות החיצוניות על החיים החברתיים,  התרבותיים והפוליטיים במקומות שונים. יושם דגש מיוחד על בדיקת תהליכים אלה באזור המזרח התיכון.

 

חברה, קיימות וניהול

בשנים האחרונות חדר לשיח  החברתי הארגוני, והניהולי  מושג ה"קיימות" (sustainability).

תחום הקיימות (או פיתוח בר קיימא) בוחן  כיצד ניתן לעודד פיתוח המאזן בין היבטים כלכליים, חברתיים וסביבתיים.  הרעיון העומד בבסיס המושג הנו חתירה לקדמה המספקת את צורכי הדור הזה מבלי לפגוע ביכולת של הדורות הבאים לספק את צרכיהם.

תפיסת הקיימות, שואפת, אם כן, ליצור חיבור בין הפן החברתי לפן הכלכלי. ההערכה היא כי שילוב התפיסה המקיימת עם עולמות תוכן אלו הופך חיוני בעידן הנוכחי, בו ארגונים שואפים להשגת חדשנות, קידמה  והצלחה ניהולית, בד בבד עם שמירה על צרכי הפרט, החברה והדורות הבאים.

        פירוט התוכנית עם ההתמחות המשותפת :      

  ממשל וחברה- נ"ז
שנה א'  *35
שנה ב' *31
קורסי תשתית *16
קורסי בחירה *8
קורסים במקבץ **12
סמינר*4
התמחות מקצועית בארגונים אזרחיים6

                  

                    *זהה לתוכנית הרגילה

      
** פירוט המקבץ -12 נ"ז:  

קורסי חובהשנה ב' (4 נ"ז) 
סמסטר א'- אחריות חברתית של עסקים (2 נ"ז)       
סמסטר ב' - קיימות ועסקים: היבטים חברתיים וסביבתיים  (2 נ"ז)

קורסי בחירה (4 נ"ז)                                  

על הסטודנט לבחור 2 קורסים מתוך הרשימה המוצעת         

 • עסקים חברתיים
 • שיווק ירוק
 • כלכלה בת קיימא
 • אקטיביזם ורגולציה תחת הסדר הניאו ליברלי
 • צרכנות ומדיניות ציבורית
 • סביבה ופוליטיקה            
 • אחריות תאגידית – קיימות בעסקים          

קורס משולב עם סדנא (4 נ"ז)

סמסטר א' - "אתגרי הקיימות של תאגידים עירוניים בישראל"

 

סמסטר ב' - "סדנת המשך - אתגרי הקיימות של התאגידים העירוניים בת"א-יפו"

 

 

 

 

קורסי תשתית
(למתחילי תשע"ה)
על הסטודנט להשלים 16 נ"ז  (6 נ"ז - תחום מדע המדינה, 10 נ"ז- תחום סוציולוגיה)

קורסי תשתית במדע המדינה

על הסטודנט לבחור מתוך  הרשימה המוצעת מטה 3 קורסים, סה"כ 6 נ"ז (כל קורס בהיקף של 2 נ"ז).

שם הקורס מרצה נ"ז דרישת קדם
סמסטר א'   

מבוא לתקשורת המונים 

*על  בסיס מקום פנוי בקורס

ד"ר נועה לביא4-
משפט ופוליטיקהפרופ' אסף מידני2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סוגיות מרכזיות בסכסוך הישראלי פלסטינישאול אריאלי2-
סמסטר ב'   
דת ומדינה בישראל ד"ר נתנאל פישר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מבוא לכלכלה פוליטיתד"ר אריה קרמפף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'  או  מבוא ליחסים בינלאומיים

מבוא לתקשורת פוליטית

*על  בסיס מקום פנוי בקורס

ד"ר מיכאל דהאן4מבוא לתקשורת המונים
מדיניות החוץ של ישראלד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
מדינת הלאום בעידן הגלובליזציהד"ר מתן אורם2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
קבלת החלטות וקביעת מדיניותד"ר עומרי שמיר2-

 

 

קורסי תשתית בסוציולוגיה

על הסטודנט לבחור מתוך  הרשימה המוצעת מטה 5 קורסים, סה"כ 10 נ"ז (כל אחד בהיקף של 2 נ"ז).

שם הסמינר מרצה נ"ז דרישת קדם
סמסטר א'   

מבוא לתקשורת המונים

*על  בסיס מקום פנוי בקורס

ד"ר נועה לביא4-
רפואה, בריאות וחברהד"ר תמי שיפטר-סגיב2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מבוא אנתרופולוגיה פוליטיתד"ר הדס ירון-מסגנה2

-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

-מבוא לאנתרופולוגיה

מגדר וחברהד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סוציולוגיה של ארגוניםד"ר דני יונג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
ריבוד מוביליות ואי שוויוןד"ר תמר לרנטל2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

תיאוריות פמיניסטיות

 

 ד"ר עמית קפלן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר ב' 2 
חינוך וחברה ד"ר שרי פייר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
פוליטיקה וחברהד"ר גרסיאלה טרכטנברג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

 

קורסי בחירה

על הסטודנט להשלים 20 נ"ז 

סטודנטים שהחלו לימודים עד תשע"ד כולל -יש להתעדכן במספר נ"ז להשלמה במסגרת זו לפי הידיעון הרלוונטי לתחילת שנת לימודיכם

 

שם הקורס שם המרצה נ"ז דרישות קדם (ציון  עובר)
סמסטר א'
אחריות חברתית של עסקיםד"ר תמר ברקאי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
אנתרופולוגיה אורבניתד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
אפריקה השחורה מכיבוש לעצמאותד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
בית והעדר בית בישראלד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
גלובליזציה ותקשורת ד"ר נועה לביא2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
דילמות בדמוקרטיה פרופ' נתן שניידר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

דמוקרטיה דיגיטלית

 

ד"ר מיכאל דהאן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
האיחוד האירופי: מוסדות והליכיםד"ר אריה קרמפף2מבוא ליחסים בינלאומיים
 (ניתן גם ללמוד את הקורס במקביל)
הון, שלטון וצדק חברתיד"ר עופר כסיף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הכנסת והפוליטיקה הישראליתפרופ' נעמי חזן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואלים של מדעי החברה א'פרופ' נתן שניידר2-
הרוסים באים, הרוסים באים לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
זהויות בעידן הפוסט-מודרניד"ר דיאנה לוצאטו2-
יזמות ושינוי חברתיד"ר עומרי שמיר2-
ילדות והורותפרופ' יעל השילוני-דולב2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מבוא לאנתרופולוגיה פוליטיתד"ר הדס ירון-מסגנה2מבוא לאנתרופולוגיה
מגדר וחברהד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מדיניות תרבותצח גרניט2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
משפט ופוליטיקהפרופ' אסף מידני2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
סוגיות מרכזיות בסכסוך הישראלי פלסטינישאול אריאלי2-

סוציולוגיה של אי-אימהוּת ואימהוּת

 

ד"ר אורנה דונת2-
סוציולוגיה של ארגוניםד"ר דני יונג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
עיתונות ועיתונאות: מוסד, שליחות ומקצועד"ר צבי בראל2-
על פוליטיקה של דיבור ושתיקהד"ר אורנה דונת2-
צרכנות, חברה ומדיניות ציבוריתד"ר עומרי שמיר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
קואליציות בעולם דמוקרטיד"ר דגנית אופק2מבוא למדע המדינה
ריבוד, מוביליות ואי שוויוןד"ר תמר לרנטל2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
רפואה, בריאות וחברהד"ר תמר שיפטר-סגיב2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
תורת הריאיון: פסיכולוגיה, דרמה ופוליטיקהרותי יובל2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
תינתן עדיפות לסטודנטים בחטיבה בזמן הרישום
תיאוריות פמיניסטיותד"ר עמית קפלן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר ב'
אחריות תאגידית – קיימות בעסקיםליעד אורתר2-
אסלאם ותרבות המערבד"ר צבי בראל2-
דת ומדינה בישראלד"ר נתאנל פישר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
היחיד במוסדותד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
המימד הגרעיני של הסכסוך הערבי ישראליפרופ' שלמה אהרונסון2-
המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואלים של מדעי החברה ב'פרופ' נתן שניידר2-

העולם הערבי בעידן של  טרנספורמציה

 

ד"ר יוסרי ח'יזראן

 

2-
חינוך וחברהד"ר שרי פייר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
טקסי מעברד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לאנתרופולוגיה
יזמות פוליטיתפרופ' אסף מידני2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
ייצוג מיעוטים בתקשורת הישראליתד"ר שגיא אלבז2-
מאגיה דת ומדע במבט אנתרופולוגיד"ר דיאנה לוצאטו2-
מבוא לכלכלה פוליטיתד"ר אריה קרמפף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'  או מבוא  ליחסים בינלאומיים
מדיניות החוץ של ארה"בד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
מדיניות החוץ של ישראל ד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
מדינת הלאום בעידן הגלובליזציהד"ר מתן אורם2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מהפכת הפריוןפרופ' יעל השילוני-דולב2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מחאה ותקשורתד"ר נועה לביא2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מלחמה ושלום בעידן הסייברד"ר מיכאל דהאן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
ממקורות היהדות לפילוסופיה פוליטיתד"ר מתן אורם2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
פוליטיקה וחברהד"ר גרסיאלה טרכטנברג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
פוליטיקה וחברה באפריקה העצמאיתד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
קבלת החלטות וקביעת מדיניותד"ר עומרי שמיר2-
קולנוע ופוליטיקהד"ר עופר כסיף2-
קריאה למצטייניםפרופ' נתן שניידר2מיועד לסטודנטים בעלי ממוצע ציונים גבוה משנה ג' . הנחיות לגבי הגשת מועמדות ותהליך הקבלה יימסרו  לקראת הרישום.

שלטון מקומיפרופ' אסף מידני2מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית
סמסטר קיץ

מעדות המזרח ליהודים-הערבים

 

ד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

ספרות ופוליטיקה

 

ד"ר מתן אורם2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'
קונפליקט וסולידריות: מבט סוציולוגי -אנתרופולוגיד"ר הדס ירון מסגנה2

-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

-מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

סיווג קורסים לפי התמחויותלמתחילי לימודים עד שנה"ל תשע"ד (כולל)

 

מקבץ התמחות בחברה האזרחית

 

שם הקורס שם המרצה נ"ז דרישות קדם (ציון  עובר)
סמסטר א'
אחריות חברתית של עסקיםד"ר תמר ברקאי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הון, שלטון וצדק חברתיד"ר עופר כסיף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הכנסת והחברה הישראליתפרופ' נעמי חזן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הרוסים באים, הרוסים באים לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
יזמות ושינוי חברתיד"ר עומרי שמיר2-
מגדר וחברהד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סוציולוגיה של ארגוניםד"ר דני יונג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
תיאוריות פמיניסטיותד"ר עמית קפלן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר ב'
ייצוג מיעוטים בתקשורת הישראליתד"ר שגיא אלבז2-
יזמות פוליטיתפרופ' אסף מידני2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
פוליטיקה וחברהד"ר גרסיאלה טרכטנברג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר קיץ
מעדות המזרח ליהודים-הערביםד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
קונפליקט וסולידריות: מבט סוציולוגי -אנתרופולוגיד"ר הדס ירון מסגנה2

-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

-מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

מקבץ התמחות בפוליטיקה וחברה ישראלית

 

שם הקורס

שם המרצה

נ"ז

דרישות קדם (ציון  עובר)

סמסטר א'
אחריות חברתית של עסקיםד"ר תמר ברקאי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הון, שלטון וצדק חברתיד"ר עופר כסיף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הרוסים באים, הרוסים באים לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
בית והעדר בית בישראלד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הכנסת והחברה הישראליתפרופ' נעמי חזן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מבוא לאנתרופולוגיה פוליטיתד"ר הדס ירון-מסגנה2

- מבוא לסוציולוגיה א'

-מבוא לאנתרופולוגיה

מגדר וחברהד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
מדיניות תרבותצח גרניט2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
משפט ופוליטיקהפרופ' אסף מידני2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
סוגיות מרכזיות בסכסוך הישראלי פלסטינישאול אריאלי2-
סוציולוגיה של ארגוניםד"ר דני יונג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה ישראלית ב'
צרכנות, חברה ומדיניות ציבוריתד"ר עומרי שמיר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
קואליציות בעולם דמוקרטיד"ר דגנית אופק2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
ריבוד, מוביליות ואי שוויוןד"ר תמר לרנטל2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
תיאוריות פמיניסטיותד"ר עמית קפלן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר ב'
דת ומדינה בישראלד"ר נתאנל פישר2-
יזמות פוליטיתפרופ' אסף מידני2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
המימד הגרעיני של הסכסוך הערבי ישראליפרופ' שלמה אהרונסון2-
ייצוג מיעוטים בתקשורת הישראליתד"ר שגיא אלבז2-
ממקורות היהדות לפילוסופיה פוליטיתד"ר מתן אורם2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
פוליטיקה וחברהד"ר גרסיאלה טרכטנברג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
שלטון מקומיפרופ' אסף מידני2מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית
סמסטר קיץ

מעדות המזרח ליהודים-הערבים

 

ד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
קונפליקט וסולידריות: מבט סוציולוגי -אנתרופולוגיד"ר הדס ירון מסגנה2

-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

-מבוא לאנתרופולוגיה

 

מקבץ התמחות במדיניות ציבורית

 

שם הקורס

שם המרצה

נ"ז

דרישות קדם (ציון  עובר)

סמסטר א'
אחריות חברתית של עסקיםד"ר תמר ברקאי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
יזמות ושינוי חברתיד"ר עומרי שמיר2-
מדיניות תרבותצח גרניט2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
משפט ופוליטיקהפרופ' אסף מידני2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
צרכנות, חברה ומדיניות ציבוריתד"ר עומרי שמיר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
סמסטר ב'
אחריות תאגידית – קיימות בעסקיםליעד אורתר2-
יזמות פוליטיתפרופ' אסף מידני2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
קבלת החלטות וקביעת מדיניותד"ר עומרי שמיר2-
שלטון מקומיפרופ' אסף מידני2מבוא לממשל ומדיניות ציבורית

 

מקבץ התמחות בפוליטיקה בינלאומית 

 

שם הקורס

שם המרצה

נ"ז

דרישות קדם (ציון עובר)

סמסטר א'
אפריקה השחורה מכיבוש לעצמאותד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
האיחוד האירופי: מוסדות והליכיםד"ר אריה קרמפף2מבוא ליחסים בינלאומיים
 (ניתן גם ללמוד במקביל את הקורס)
גלובליזציה ותקשורת ד"ר נועה לביא2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סוגיות מרכזיות בסכסוך הישראלי פלסטינישאול אריאלי2-
קואליציות בעולם הדמוקרטיד"ר דגנית אופק2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר ב'
אסלאם ותרבות המערבד"ר צבי בראל2-
המימד הגרעיני של הסכסוך הערבי ישראליפרופ' שלמה אהרונסון2-

העולם הערבי בעידן של טרנספורמציה

 

ד"ר יוסרי ח'יזראן

 

2-
מבוא לכלכלה פוליטיתד"ר אריה קרמפף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'  או מבוא ליחסים בינלאומיים
מדיניות החוץ של ארה"בד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
מדיניות החוץ של ישראל ד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
מדינת הלאום בעידן הגלובליזציהד"ר מתן אורם2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מלחמה ושלום בעידן הסייברד"ר מיכאל דהאן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
פוליטיקה וחברה באפריקה העצמאיתד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר קיץ
קונפליקט וסולידריות: מבט סוציולוגי -אנתרופולוגיד"ר הדס ירון מסגנה2

-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

-מבוא לאנתרופולוגיה

 

 

 

סמינר

על הסטודנט להשלים 4 נ"ז 

 

שנה ג'

שם הקורס דרישות קדם (ציון עובר)
סמינר – שנתי  (פירוט הסמינרים בהמשך)

-תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות

-שיטות מחקר איכותניות

 

הסמינר הינו התנסות בביצוע מחקר בליווי והנחיית המרצה. ההשתתפות בסמינר היא בשנה ג'.

הסמינר מתקיים במתכונת שנתית (שני סמסטרים). בסמסטר הראשון מתקיימים שיעורים סדירים. הסמסטר השני מוקדש להנחיה אישית. הסמינר מקנה 4 נ"ז.      

 

 

להלן רשימת הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשע"ה:

 

שם הסמינר מרצה
בית, קהילה, מדינה: חשיבותו של מקוםד"ר רינה נאמן
דפוסי מנהיגות ופתרון קונפליקטיםד"ר אריה גרוניק

הגירה ופליטות בין עבר להווה

 

ד"ר הדס ירון-מסגנה
הגירה לא אידיאולוגית לישראלפרופ' ליאורה גביעון

החברה האזרחית ושינוי חברתי

 

ד"ר נורית השמשוני-יפה

היבטים חברתיים של בריאות וחולי

 

ד"ר תמי שיפטר-סגיב

היבטים ביקורתיים על פולקלור ותרבות

 

ד"ר רחל רומברג

זכויות אדם בישראל

 

פרופ' אסף מידני
טכנולוגיות רפואיות במחלוקת חברתיתפרופ' יעל השילוני-דולב

טראומה והחלמה- ההקשר הפוליטי

 

פרופ' נתן שניידר
לחשוב את השואהפרופ' נתן שניידר
מגדר ואתניות בשוק העבודהד"ר תמר לרנטל
מחקר מעורב ואקטיביסטי

ד"ר הדס ירון-מסגנה
מחשבה ביקורתית ומודרניותד"ר מתן אורם
מריבונות למשילות גלובלית ( לקורס זה ישנה בנוסף  דרישת קדם של הקורס   "מבוא ליחסים בינלאומיים) ד"ר אריה קרמפף
משילות חדשה: מדינה, שוק וחברהד"ר תמר ברקאי
נשים בפוליטיקה ופוליטיקה של נשים
הסמינר יינתן בסמסטר ב'+ סמסטר קיץ
פרופ' חנה הרצוג

נשים, משפחות ושוק העבודה

 

ד"ר עמית קפלן

סוגיות במחקר החברתי של האמנות

 

ד"ר גרסיאלה טרכטנברג

סטייה חברתית

 

ד"ר דיאנה לוצאטו

עולמם החברתי של חפצים

 

ד"ר שלי שנהב

עולמם של מתבגרים וצעירים

 

ד"ר דיאנה לוצאטו

קהילתיות, אתניות וזיכרון

 

ד"ר שלי שנהב
תרבות, אזרחות ופוליטיקהד"ר גרסיאלה טרכטנברג

 

 

 

קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים

 

ניתן ללמוד קורסים ממסגרת זו בהיקף שלא יעלה על 6 נ"ז במהלך התואר כולו, והם יוכרו כקורסי בחירה.

להלן רשימת קורסי הבחירה בתחומי לימוד אחרים המוצעים בשנה"ל תשע"ה:

 

שם הקורס

נ"ז

דרישות קדם (ציון  עובר)

סמסטר א'
יהודים-ערבים:דיאלוג, קונפליקט ויחסים (ניתן ללמוד קורס זה החל משנה ב') – מידע אודו-ת הרישום לקורס יימסר בהמשך. כמו כן, סטודנטים שלמדו את הקורס "פסיכולוגיה של דעות קדומות" מנועים מללמוד קורס זה.*4_
האחר בקולנוע ובספרות –קורס זה יינתן בשפה האנגלית3_
היכולת להאמין- המדען, היזם והאימאם2-
סמסטר ב'
דמויות של נשים וגברים בקולנוע ובספרות –קורס זה יינתן בשפה האנגלית3-
תיאוריות עכשוויות באמנות2-
מבוא לחשיבה ביקורתית2-
המהפכה התרבותית של שנות ה- 602-
הגאון באמנות2-
סמסטר קיץ
גלובליזציה ורב תרבותיות באמנות2-
מיסטיקה ורציונאליות2-

 

*הקורס ייחשב גם כקורס בחירה בהתמחות "בחברה אזרחית" ובהתמחות "פוליטיקה וחברה ישראלית"
 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים.


שיפור ציון חיובי

עפ"י הוראת סעיף 12 ו' בפרק "תקנון לימודים" לתואר ראשון, ניתן לשפר ציון רק על ידי רישום מחדש לקורס בסמסטר העוקב (או בסמסטר הקרוב בו הקורס מתקיים), כל זאת בתנאי שתוכן הקורס, שאת ציונו מעוניין הסטודנט לשפר, אינו נכלל או מיושם בקורס אחר שכבר נלמד.

 

בהתאם להוראה זו להלן רשימת הקורסים (בעמודה הימנית) בהם לא ניתן לשפר ציון חיובי לאחר שנלמדו הקורסים המצוינים בעמודה השמאלית מאחר שאלה נכללים או מיושמים בהם:

 

שם הקורס לא ניתן לשפר ציון חיובי לאחר שנלמד הקורס
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות
מבוא למדע המדינהמבוא לפוליטיקה השוואתית
מבוא לסטטיסטיקהשיטות מחקר כמותניות
שיטות מחקר כמותניותשיטות מחקר איכותניות או סמינר
תולדות הרעיון הפוליטי א'תולדות הרעיון הפוליטי ב'
תיאוריות סוציולוגיות קלאסיותתיאוריות סוציולוגיות בנות זמננו או סמינר
שיטות מחקר איכותניותסמינר

 

וועדה לבחינת הישגים- תואר ראשון :
פרופ' חזן נעמי
ד"ר טרכטנברג גרסיאלה
ד"ר קפלן עמית

אפשרויות המשך לימודים לבוגרי התכנית

בוגרי התכניות, בעלי הישגים מתאימים, יוכלו לבחור בין כמה אפשרויות להמשך לימודים.

 

א.      לימודי תואר שני בסוציולוגיה ובמדע המדינה

בוגרי התכנית יוכלו להתקבל ללימודי תואר שני באוניברסיטת תל-אביב או באוניברסיטאות אחרות, בחוגים האמורים, על פי אמות המידה הנהוגות ביחס לבעלי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה אחרים בארץ.     

ב.      לימודי תואר שני בתחומים אחרים

בחוגים שונים באוניברסיטאות קיימת אפשרות קבלה לתואר שני גם לבעלי תואר ראשון בתחום שונה מתחום החוג. אפשרות זו כרוכה בדרך כלל בדרישות ללימוד קורסים נוספים.

קיימות תכניות תואר שני נוספות שאינן מבוססות על לימודי תואר ראשון בתחום ספציפי והן פתוחות לבעלי B.A. בתחומים שונים.

 

דוגמאות לתכניות מסוג זה:

 • התכנית למדיניות ציבורית ותכנית תואר שני בלימודי עבודה בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל-אביב.
 • התכנית בהתנהגות ארגונית והתכנית במינהל מערכות בריאות בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב.
 • היחידה לחקר התרבות והמכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן  בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב.
 • התכנית ליישוב סכסוכים בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית.
 • בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים.
 • התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן.

המידע המובא בסעיף זה הוא כללי. מומלץ לעיין בחוברות המידע למועמדים של המוסדות השונים.

 

 

 

 

תכנית לימודים לתואר "בוגר" (B.A.) בחברה-פוליטיקה בצירוף חטיבה בתקשורת פוליטית

 

בבית הספר לממשל וחברה קיימת מזה מספר שנים תכנית לימודים בחברה-פוליטיקה בצירוף חטיבת לימודים, המתמקדת בתקשורת פוליטית.

החטיבה בתקשורת פוליטית מציידת סטודנטים לתואר ראשון בכלים תיאורטיים ומתודולוגיים משני התחומים, הפוליטיקה והתקשורת, שיאפשרו להם לגבש הבנה עמוקה וזווית ראייה רחבה מהרגיל על הקשר וההשפעות ההדדיות שבין הפוליטיקה לתקשורת. בבסיסה הרעיוני של החטיבה התובנה שלא ניתן להבין את הקשר בין הפוליטיקה לתקשורת ללא התמצאות בשני התחומים.

 

החברה בת זמננו היא חברה עתירת תקשורת. התקשורת החדשה אינה רק גורם מתווך, כפי שהייתה בעבר, אלא מנסה להיות גם גורם המעצב את החברה וסדר יומה, כמו גם גורם המגדיר דימויים, צרכים וציפיות.

 

חדירת התקשורת לכל השדות החברתיים מורגשת מאוד גם בשדה הפוליטי. אי אפשר היום להבין מהי פוליטיקה מבלי להכיר במרכזיותה של התקשורת ומבלי להבין מהם אופני הייצור התקשורתי, מהי הלוגיקה של התקשורת וכיצד אלה משפיעים על תהליכים ומוסדות פוליטיים.

 

מטרת החטיבה:

החטיבה בתקשורת פוליטית באה לתרום לאלה המבקשים להבין את הקשרים המורכבים בין התקשורת והפוליטיקה. מטרת החטיבה להקנות ידע, תובנות וכלי ניתוח בתחומי ההתארגנות וקבלת החלטות פוליטיות מזווית תקשורתית, עיצוב התרבות המשותפת והשיח הציבורי והבנייתה של פעולה פוליטית קולקטיבית. במסגרת החטיבה יוכלו הסטודנטים להעמיק ולהבין מהו הקשר בין תרבות ההמונים לבין התרבות הפוליטית החדשה, מהו אופי התלות ההדדית בין פוליטיקה ותקשורת בזירה הבינלאומית והמקומית וכן להכיר את אופי המלחמות החדשות והטרור הבינלאומי. סטודנטים בתכנית יחשפו לשינויים שחלו במפת התקשורת בישראל, בדרכי ארגונם והפעלתם של אמצעי תקשורת ובהבנת הכלים החדשים בשיטות מדידת דעת קהל, החידושים בשיטות השיווק והפרסום הפוליטיים, כמו גם הגלובליזציה התקשורתית והשפעתה על ריבונות מדינות הלאום.

 

מבנה תכנית הלימודים:

התכנית מורכבת מקורסי חובה, תשתית ובחירה בתחום של ממשל וחברה, ומקורסי חובה, תשתית ובחירה ייעודיים בתקשורת פוליטית.  בנוסף מורכבת התכנית מסמינר ומהתמחות מקצועית ייעודיים בתקשורת פוליטית. החטיבה ניתנת במסגרת השווה לחטיבה מורחבת באוניברסיטאות.

מסגרת קורסי חובה

בממשל וחברה

מסגרת קורסי תשתית  בחטיבה מסגרת קורסי תשתית
מדע המדינה

מסגרת

קורסי בחירה

בממשל וחברה

מסגרת סמינר

בחטיבה

מסגרת התמחות מקצועית סה"כ
78106846112

קורסי החובה (בממשל וחברה ובחטיבה)

 

שנה א'

שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם (ציון עובר/לימוד מקביל) דרישה ללימוד במקביל הרכב הקורס
סמסטר א'    
קריאה וכתיבה אקדמית במדעי החברה 2-  
מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'2   
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא ליחסים בינלאומיים4 מבוא למדע המדינה 
מבוא למדע המדינה4-  
מבוא לתקשורת המונים 
קורס ייחודי לחטיבה
4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
סה"כ סמסטר א' 20   
סמסטר ב'    
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'4מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
מבוא לפוליטיקה השוואתית4-  
מבוא לסטטיסטיקה5- 

2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל

1 ש"ס מעבדה

מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו ב'2מבוא היסטורי לפוליטיקה של זמננו א'  
מבוא לאנתרופולוגיה4- 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל

מבוא לתקשורת פוליטית

קורס  ייחודי לחטיבה

4מבוא לתקשורת המונים 2 ש"ס שיעור
2 ש"ס תרגיל
סה"כ סמסטר ב' 23   
סה"כ קורסי חובה שנה א' 43   

 

שנה ב'

שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם (ציון עובר) דרישה ללימוד במקביל הרכב הקורס
סמסטר א'    
שיטות מחקר כמותניות5מבוא לסטטיסטיקה 2 ש"ס שיעור
3 ש"ס תרגיל
תולדות הרעיון הפוליטי א'2מבוא למדע המדינה  
תיאוריות סוציולוגיות א' 4

מבוא לסוציולוגיה ולחברה
הישראלית ב'

 

 3 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית4-  
מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדשה3-  
מוסדות התקשורת
קורס  ייחודי לחטיבה
2מבוא לתקשורת פוליטית  
סה"כ סמסטר א' 20   
סמסטר ב'
קורסי חובה בממשל וחברה
שיטות מחקר איכותניות3

-מבוא לסוציולוגיה ולחב'   
  הישראלית  ב'

-שיטות מחקר כמותניות

 2 ש"ס שיעור
1 ש"ס תרגיל
תולדות הרעיון הפוליטי ב'2תולדות הרעיון הפוליטי א'  
המשטר במדינת ישראל4-  
תיאוריות סוציולוגיות ב' 4תיאוריות סוציולוגיות א'   
דיני תקשורת וחופש הביטוי
קורס  ייחודי לחטיבה
2מבוא לסוציולוגיה ולחב' הישראלית  ב'  
סה"כ סמסטר ב' 15   
סה"כ קורסי חובה שנה ב' 35   

 

 

קורסי תשתית בחטיבה 
(רלוונטי רק למתחילי תשע"ה)

       על הסטודנט להשלים 10 נ"ז
         

שם הקורס שם המרצה נ"ז דרישות קדם (ציון  עובר)
סמסטר א'

גלובליזציה ותקשורת

 

ד"ר נועה לביא2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'

מדיה חדשה: ווב 2.0 ותקשורת פוליטית

 

ד"ר מיכאל דהאן2-
סדנא בכתיבה עיתונאית א'  (קורס שנתי)לילי גלילי2-
יצירתיות ברדיו - סדנא מעשית א' (קורס שנתי) יתקיים יום ראיונות לקורסדורי בן זאב2-
על פוליטיקה של דיבור ושתיקהד"ר אורנה דונת2-
עיתונות ועיתונאות: מוסד, שליחות ומקצועד"ר צבי בראל2-
סמסטר ב'
סדנא בכתיבה עיתונאית ב'  (קורס שנתי)לילי גלילי2סדנא בכתיבה עיתונאית א
יצירתיות ברדיו – סדנא מעשית ב' (קורס שנתי)דורי בן זאב2יצירתיות ברדיו - סדנא מעשית א'
סוגיות חברתיות בראי התקשורתלילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
קולנוע ופוליטיקהד"ר עופר כסיף2-

 

 

 

קורסי תשתית במדע המדינה

(רלוונטי רק למתחילי תשע"ה)

    על הסטודנט להשלים  6 נ"ז           

 

שם הקורס שם המרצה נ"ז דרישות קדם (ציון  עובר)
סמסטר א'
משפט ופוליטיקהפרופ' אסף מידני2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
סוגיות מרכזיות בסכסוך הישראלי פלסטינישאול אריאלי2-
סמסטר ב'
דת ומדינה בישראלד"ר נתנאל פישר2-
מבוא לכלכלה פוליטיתד"ר אריה קרמפף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'  או מבוא  ליחסים בינלאומיים
מדיניות החוץ של ישראל ד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
מדינת הלאום בעידן הגלובליזציהד"ר מתן אורם2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

 

 

קורסי בחירה

על הסטודנט להשלים 8 נ"ז

סטודנטים שהחלו לימודים עד תשע"ד כולל -יש להתעדכן במספר נ"ז להשלמה במסגרת זו לפי הידיעון הרלוונטי לתחילת שנת לימודיכם

שם הקורס שם המרצה נ"ז דרישות קדם (ציון  עובר)
סמסטר א'
אחריות חברתית של עסקיםד"ר תמר ברקאי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
אנתרופולוגיה אורבניתד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
אפריקה השחורה מכיבוש לעצמאותד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
בית והעדר בית בישראלד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
גלובליזציה ותקשורת ד"ר נועה לביא2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
דילמות בדמוקרטיה פרופ' נתן שניידר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

דמוקרטיה דיגיטלית

 

      ד"ר מיכאל דהאן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
האיחוד האירופי: מוסדות והליכיםד"ר אריה קרמפף2מבוא ליחסים בינלאומיים
 (ניתן גם ללמוד את הקורס במקביל)
הון, שלטון וצדק חברתיד"ר עופר כסיף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הכנסת והפוליטיקה הישראליתפרופ' נעמי חזן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואלים של מדעי החברה א'פרופ' נתן שניידר2-
הרוסים באים, הרוסים באים לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
זהויות בעידן הפוסט-מודרניד"ר דיאנה לוצאטו2-
יזמות ושינוי חברתיד"ר עומרי שמיר2-
ילדות והורותפרופ' יעל השילוני-דולב2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מבוא לאנתרופולוגיה פוליטיתד"ר הדס ירון-מסגנה2מבוא לאנתרופולוגיה
מגדר וחברהד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מדיניות תרבותצח גרניט2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
משפט ופוליטיקהפרופ' אסף מידני2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
סוגיות מרכזיות בסכסוך הישראלי פלסטינישאול אריאלי2-

סוציולוגיה של אי-אימהוּת ואימהוּת

 

ד"ר אורנה דונת2-
סוציולוגיה של ארגוניםד"ר דני יונג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
עיתונות ועיתונאות: מוסד, שליחות ומקצועד"ר צבי בראל2-
על פוליטיקה של דיבור ושתיקהד"ר אורנה דונת2-
צרכנות, חברה ומדיניות ציבוריתד"ר עומרי שמיר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
קואליציות בעולם דמוקרטיד"ר דגנית אופק2מבוא למדע המדינה
ריבוד, מוביליות ואי שוויוןד"ר תמר לרנטל2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
רפואה, בריאות וחברהד"ר תמר שיפטר-סגיב2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
תורת הריאיון: פסיכולוגיה, דרמה ופוליטיקהרותי יובל2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' 
תיאוריות פמיניסטיותד"ר עמית קפלן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר ב'
אחריות תאגידית – קיימות בעסקיםליעד אורתר2-
אסלאם ותרבות המערבד"ר צבי בראל2-
דת ומדינה בישראלד"ר נתנאל פישר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
היחיד במוסדותד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
המימד הגרעיני של הסכסוך הערבי ישראליפרופ' שלמה אהרונסון2-
המקורות ההיסטוריים והאינטלקטואלים של מדעי החברה ב'פרופ' נתן שניידר2-

העולם הערבי בעידן של  טרנספורמציה

 

ד"ר יוסרי ח'יזראן

 

2-
חינוך וחברהד"ר שרי פייר2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
טקסי מעברד"ר דיאנה לוצאטו2מבוא לאנתרופולוגיה
יזמות פוליטיתפרופ' אסף מידני2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
ייצוג מיעוטים בתקשורת הישראליתד"ר שגיא אלבז2-
מאגיה דת ומדע במבט אנתרופולוגיד"ר דיאנה לוצאטו2-
מבוא לכלכלה פוליטיתד"ר אריה קרמפף2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'  או מבוא  ליחסים בינלאומיים
מדיניות החוץ של ארה"בד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
מדיניות החוץ של ישראל ד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
מדינת הלאום בעידן הגלובליזציהד"ר מתן אורם2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מהפכת הפריוןפרופ' יעל השילוני-דולב2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מחאה ותקשורתד"ר נועה לביא2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מלחמה ושלום בעידן הסייברד"ר מיכאל דהאן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
ממקורות היהדות לפילוסופיה פוליטיתד"ר מתן אורם2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סוגיות חברתיות בישראל בראי התקשורת לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
פוליטיקה וחברהד"ר גרסיאלה טרכטנברג2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
פוליטיקה וחברה באפריקה העצמאיתד"ר נורית השמשוני-יפה2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
קבלת החלטות וקביעת מדיניותד"ר עומרי שמיר2-
קולנוע ופוליטיקהד"ר עופר כסיף2-
קריאה למצטייניםפרופ' נתן שניידר2מיועד לסטודנטים בעלי ממוצע ציונים גבוה משנה ג' . הנחיות לגבי הגשת מועמדות ותהליך הקבלה יימסרו  לקראת הרישום.

שלטון מקומיפרופ' אסף מידני2מבוא לממשל ולמדיניות ציבורית
סמסטר קיץ

מעדות המזרח ליהודים-הערבים

 

ד"ר שלומית בנימין2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'

ספרות ופוליטיקה

 

ד"ר מתן אורם2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'
קונפליקט וסולידריות: מבט סוציולוגי -אנתרופולוגיד"ר הדס ירון מסגנה2

-מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'

-מבוא לאנתרופולוגיה

 

קורסי בחירה בחטיבה- למתחילי לימודים עד שנה"ל תשע"ד (כולל)

שם הקורס שם המרצה נ"ז דרישות קדם (ציון  עובר)
סמסטר א'

גלובליזציה ותקשורת

 

ד"ר נועה לביא2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'

דמוקרטיה דיגיטלית

 

ד"ר מיכאל דהאן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
הרוסים באים, הרוסים באים לילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
יצירתיות ברדיו -   חלק א'  
(קורס שנתי)   יתקיים יום ראיונות לקורס
דורי בן זאב2-
מדיניות תרבותצח גרניט2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
עיתונות ועיתונאות: מוסד, שליחות ומקצועד"ר צבי בראל2-
על פוליטיקה של דיבור ושתיקהד"ר אורנה דונת2-
תורת הריאיון: פסיכולוגיה, דרמה ופוליטיקהרותי יובל2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
סמסטר ב'
ייצוג מיעוטים בתקשורת הישראליתד"ר שגיא אלבז2-
מדיניות החוץ של ישראל ד"ר אריה גרוניק2מבוא למדע המדינה
מחאה ותקשורתד"ר נועה לביא2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מלחמה ושלום בעידן הסייברד"ר מיכאל דהאן2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
יצירתיות ברדיו -  חלק ב' (קורס שנתי) דורי בן זאב2יצירתיות ברדיו–  חלק א'

סוגיות חברתיות בראי התקשורתלילי גלילי2מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית  ב'
קולנוע ופוליטיקהד"ר עופר כסיף2-

 

סמינר

על הסטודנט להשלים 4 נ"ז 

שנה ג'

שם הקורס דרישות קדם (ציון עובר)
סמינר - שנתי

-תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות

-שיטות מחקר איכותניות

 

          הסמינר הינו התנסות בביצוע מחקר בליווי והנחיית המרצה. ההשתתפות בסמינר היא בשנה ג'.

      הסמינר מתקיים במתכונת שנתית (שני סמסטרים). בסמסטר א' מתקיימים שיעורים סדירים.    
      סמסטר ב' מוקדש להנחיה אישית. הסמינר מקנה 4 נ"ז.

      

 

       הסמינרים המוצעים בשנה"ל תשע"ה:

        (יש להתעדכן בידיעון הרלוונטי לאותה שנת רישום,  בסמינרים הרלוונטיים)

 

שם הסמינר מרצה

יחסי חברה, תקשורת ופוליטיקה בישראל

 

ד"ר נועה לביא

פוליטיקה וחברה בעידן המידע

 

ד"ר מיכאל דאהן

שיווק פוליטי ותקשורת

 

ד"ר צבי בראל
תקשורת, דעת קהל ומהפכותד"ר צבי בראל

 

התמחות מקצועית

על הסטודנט להשלים 6 נ"ז

שנה ג'

 

שם הקורס דרישות קדם

התמחות מקצועית

 

לימוד במקביל של קורס אחד לפחות מתוך קורסי הבחירה בחטיבה

      

בשנה ג' משתתפים הסטודנטים בהתמחות מקצועית ההתמחות הינה שנתית ומקנה 6 נ"ז.  במסגרת ההתמחות המקצועית מתנסים הסטודנטים בעבודה מעשית-התנדבותית של מספר שעות בשבוע בארגון או מוסד בפרויקט שיוגדר מראש. סוגי הארגונים או המוסדות בהם משתלבים סטודנטים הם בין היתר מערכות תקשורת, מועצות מקומיות, משרדי יחסי ציבור, חברות לובינג וארגונים לשינוי חברתי. במקביל לעבודה זו יתקיים דיון אקדמי מעמיק בסוגיות, בעיות ותובנות שונות, הרלוונטיות להתנסות בארגון או במוסד.

     

 

קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים

ניתן ללמוד קורסים ממסגרת זו בהיקף שלא יעלה על 6 נ"ז במהלך התואר כולו, והם יוכרו כקורסי בחירה בממשל וחברה.

להלן רשימת קורסי הבחירה בתחומי לימוד אחרים המוצעים בשנה"ל תשע"ה:

שם הקורס

נ"ז

דרישות קדם (ציון  עובר)

סמסטר א'
יהודים-ערבים:דיאלוג, קונפליקט ויחסים  (ניתן ללמוד קורס  זה  החל משנה ב') – מידע אודות הרישום לקורס יימסר בהמשך. כמו כן, סטודנטים שלמדו את הקורס "פסיכולוגיה של דעות קדומות" מנועים מללמוד קורס זה.*4_
האחר בקולנוע ובספרות –קורס זה יינתן בשפה האנגלית3_
היכולת להאמין- המדען, היזם והאימאם2-
סמסטר ב'
דמויות של נשים וגברים בקולנוע ובספרות –קורס זה יינתן בשפה האנגלית3-
תיאוריות עכשוויות באמנות2-
מבוא לחשיבה ביקורתית2-
המהפכה התרבותית של שנות ה- 602-
הגאון באמנות2-
סמסטר קיץ
גלובליזציה ורב תרבותיות באמנות2-
מיסטיקה ורציונאליות2-

 

 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים

 

שיפור ציון חיובי

עפ"י הוראת סעיף 12 ו' בפרק "תקנון לימודים" לתואר ראשון, ניתן לשפר ציון רק על ידי רישום מחדש לקורס בסמסטר העוקב (או בסמסטר הקרוב בו הקורס מתקיים), כל זאת בתנאי שתוכן הקורס, שאת ציונו מעוניין הסטודנט לשפר, אינו נכלל או מיושם בקורס אחר שכבר נלמד.

 

בהתאם להוראה זו להלן רשימת הקורסים (בעמודה הימנית) בהם לא ניתן לשפר ציון חיובי לאחר שנלמדו הקורסים המצוינים בעמודה השמאלית מאחר שאלה נכללים או מיושמים בהם:

 

שם הקורס לא ניתן לשפר ציון חיובי לאחר שנלמד הקורס
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א'מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'
מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב'תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות
מבוא למדע המדינהמבוא לפוליטיקה השוואתית
מבוא לסטטיסטיקהשיטות מחקר כמותניות
שיטות מחקר כמותניותשיטות מחקר איכותניות
תולדות הרעיון הפוליטי א'תולדות הרעיון הפוליטי ב'
תיאוריות סוציולוגיות קלאסיותתיאוריות סוציולוגיות בנות זמננו או סמינר
שיטות מחקר איכותניותסמינר

 

וועדה לבחינת הישגים- תואר ראשון :
פרופ' חזן נעמי
ד"ר טרכטנברג גרסיאלה
ד"ר קפלן עמית

אפשרויות המשך לימודים לבוגרי התכניות

בוגרי התכניות, בעלי הישגים מתאימים, יוכלו לבחור בין כמה אפשרויות להמשך לימודים.

 

א.      לימודי תואר שני בסוציולוגיה ובמדע המדינה

בוגרי התכנית יוכלו להתקבל ללימודי תואר שני באוניברסיטת תל-אביב או באוניברסיטאות אחרות, בחוגים האמורים, על פי אמות המידה הנהוגות ביחס לבעלי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה אחרים בארץ.

 

ב.      לימודי תואר שני בתחומים אחרים

בחוגים שונים באוניברסיטאות קיימת אפשרות קבלה לתואר שני גם לבעלי תואר ראשון בתחום שונה מתחום החוג. אפשרות זו כרוכה בדרך כלל בדרישות ללימוד קורסים נוספים.

קיימות תכניות תואר שני נוספות שאינן מבוססות על לימודי תואר ראשון בתחום ספציפי והן פתוחות לבעלי B.A. בתחומים שונים.

 

דוגמאות לתכניות מסוג זה:

 • התכנית למדיניות ציבורית ותכנית תואר שני בלימודי עבודה בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל-אביב.
 • התכנית בהתנהגות ארגונית והתכנית במינהל מערכות בריאות בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב.
 • היחידה לחקר התרבות והמכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן  בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב.
 • התכנית ליישוב סכסוכים בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית.
 • בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים.
 • התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן.

 

 

 

ביה"ס למדעי הסיעוד

תכנית לתואר "בוגר" בסיעוד B.S.N. *

 


דקנית: ד"ר פזית עזורי

 

מטרת התכנית

תכנית הלימודים לתואר "בוגר" בסיעוד תואמת למגמה של אקדמיזציה של התחום והיא משלבת תכנים עיוניים עם לימודים קליניים והתנסות קלינית. שילוב זה מקנה לבוגרים את המיומנויות הדרושות לעיסוק בסיעוד ותשתית ראשונית לניהול שירותי סיעוד, כמו גם יכולות אנליטיות וכישורים הדרושים ללימודי המשך במהלך הקריירה.  התכנית מותאמת  לדרישות של משרד הבריאות והמל"ג.

 

מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים לתואר בוגר בסיעוד נמשכת ארבע שנים והיא בהיקף של  160 נ"ז (223 ש"ס).

התוכנית מורכבת מחטיבות למידה (חובה):

 • חטיבת מדעי יסוד
 • חטיבת מדעי הסיעוד
 • חטיבת לימודים עיוניים קליניים
 • חטיבת התנסות קלינית
 • חטיבת ניהול צוותי בריאות

 

פירוט הקורסים בחלוקה לחטיבות

חטיבת מדעי יסודחטיבת מדעי סיעוד

חטיבת לימודים עיוניים קליניים

 

התנסות קליניתחטיבת ניהול צוותי בריאות
סוציולוגיה של הבריאות והרפואהמדעי הסיעודמבוא למדעי הרפואה והסיעודהתנסות קלינית – חטיבת המבוגר (פנימית וכירורגית)כלכלת בריאות והשפעת תחלואה על ניהול הבריאות
מבוא לפסיכולוגיה פסיכולוגיה התפתחותיתתקשורת ומיומנויות בין אישיותמדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' (פנימית)התנסות קלינית – נשיםמבוא להתנהגות אירגונית
אנטומיה ופיזיולוגיה פתולוגיה כלליתחשיבה קלינית, ניהול הטיפול והדרכת מטופליםמדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק ב' (כירורגיה)התנסות קלינית – ילדיםניהול אירגוני שירות בטיפול בפרט ובקבוצת מטופלים
מבוא לאימונולוגיה מיקרוביולוגיה וירולוגיהמיומנויות קליניותמדעי הרפואה והסיעוד 2 (ילד ומתבגר)התנסות קלינית – פסיכיאטריהשימוש ברשומות ממוחשבות לצרכי ניהול
ביולוגיה של התאחוק ומשפט בבריאותמדעי הרפואה והסיעוד 3 (בריאות האישה ומיילדות)התנסות קלינית – קהילהניהול מערכות בריאות בסביבה דינאמית
כימיה ביוכימיה כללית וקליניתקידום בריאותמדעי הרפואה והסיעוד 4 (בריאות הנפש)התנסות קלינית – רפואה דחופהסמינר בניהול-חלק א'
כתיבה מדעית שיטות מחקר מבוא לסטטיסטיקהאיכות ומדידת תהליכים ותוצאות בבריאותמדעי הרפואה והסיעוד 5 חלק א'+ב' (כירורגיה ספציפית)התנסות קלינית מתקדמתסמינר בניהול- חלק ב'
פרמקולוגיה ופרמקולוגיה קליניתאתיקה ואחריות מקצועיתבריאות  הציבור והקהילה  
גנטיקה ואמבריולוגיה מדעי הרפואה והסיעוד 6 (רפואה דחופה)  
מבוא לאפידמיולוגיה מדעי הסיעוד הגריאטרי  
תזונה ודיאטטיקה    

* הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

 

מהלך הלימודים ופירוט תכנית הלימודים:

 

שנה א'שם הקורס

נקודות זכות

(נ"ז)

שעות

שבועיות

(ש"ס)

דרישות קדם
סמסטר א'סוציולוגיה של הבריאות והרפואה22 
מבוא לפסיכולוגיה22 
אנטומיה ופיזיולוגיה א'44 
חוק ומשפט בבריאות *11 
ביולוגיה של התא22 
כימיה22 
מבוא לאימונולוגיה11 
שיטות מחקר 111 
מבוא להתנהגות ארגונית22 
אתיקה אחריות מקצועית*22 
כתיבה מדעית 11 
מדעי הסיעוד א*22 
סה"כ2222 

סמסטר

ב'

פסיכולוגיה התפתחותית22 
ביוכימיה כללית וקלינית22כימיה
אנטומיה ופיזיולוגיה ב'44 
כלכת הבריאות והשפעת התחלואה על ניהול בריאות11 
תקשורת ומיומנויות בינאישיות א'22 
מבוא לסטטיסטיקה (שיעור)22 
מבוא לסטטיסטיקה (תרגיל)11 

מבוא למדעי הרפואה א' (עקרונות הסיעוד הקליני)

 

33 
מדעי הסיעוד ב' *22 
מיקרוביולוגיה11 
וירולוגיה11 

מבוא למדעי הרפואה  ב'

 

33 

סה"כ

 

2424 
 

סה"כ שנה א'

 

4646 

 

 

     * יש להשיג בקורס זה ציון 70 (לפחות)

שנה ב'

 

שם הקורס

נקודות זכות

(נ"ז)

שעות שבועיות

(ש"ס)

דרישות קדם

סמסטר

א'

 

פתולוגיה כללית44 
פרמקולוגיה 44ביוכימיה
תקשורת ומיומנויות בינאישיות ב' *22תקשורת ומיומנויות בין אישיות א'
מדעי הסיעוד ג'  - סיעוד בגריאטריה        22אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו-ב', פרמקולוגיה-לימוד במקביל, מבוא למדעי הרפואה ב'
תזונה ודיאטטיקה22 

חטיבת ניהול צוותי בריאות:

ניהול ארגוני שרות וטיפול בפרט ובקבוצה

22 
מדעי הרפואה והסיעוד 1  חלק א' (סיעוד פנימי )1010אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו-ב', פרמקולוגיה-לימוד במקביל,  מבוא למדעי הרפואה ב'
סה"כ2626 

סמסטר

ב'

 

מדעי הרפואה והסיעוד  1   חלק ב' (כירורגיה)88אנטומיה ופיזיולוגיה   א' ו-ב'
מדעי הרפואה והסיעוד  5 חלק א' + ב' (כירורגיה ספציפית) 44אנטומיה ופיזיולוגיה   א' ו-ב'
מיומנויות קליניות (סימולציות ותרגול) *44תקשורת ומיומנויות בינאישיות א+ב' *
מבוא לאפידמיולוגיה22 
שיטות מחקר 2 22 
חשיבה קלינית, ניהול הטיפול  והדרכת מטופלים *33 
גנטיקה ואמבריולוגיה22 

חטיבת ניהול צוותי בריאות:

שימוש ברשומות ממוחשבות לצרכי ניהול

11 
סה"כ2626 
 

סה"כ שנה ב'

 

5252 

 

     * יש להשיג בקורס זה ציון 70 (לפחות)

 

שנה ג'שם הקורס

נקודות זכות

(נ"ז)

שעות שבועיות

(ש"ס)

דרישות קדם

סמסטר

 א'

התנסות קלינית- (פנימית/כירורגית) *414מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' ו-ב', סיעוד בגריאטריה, התנסות קלינית פנימית/כירורגית
התנסות קלינית- (פנימית/כירורגית) *414מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' ו-ב', סיעוד בגריאטריה, התנסות קלינית פנימית/כירורגית.
מדעי הרפואה והסיעוד 4 (נפש) 55אנטומיה ופיזיולוגיה   א' ו-ב'
מדעי הרפואה והסיעוד  3 (אישה)77אנטומיה ופיזיולוגיה  א' ו-ב'
סה"כ2040 
מדעי הרפואה והסיעוד  2 (ילד ומתבגר) 77אנטומיה ופיזיולוגיה  א' וב'
מדעי הרפואה והסיעוד  6 (טראומה ורפואה דחופה)44אנטומיה ופיזיולוגיה  א' ו-ב'
התנסות קלינית- נשים *310מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 3 (אישה),  התנסות קלינית פנימית כירורגית חלק א'+ חלק ב' 
בריאות הציבור והקהילה33אנטומיה ופיזיולוגיה  א' ו-ב'
התנסות קלינית- פסיכיאטריה *27מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*,  פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 4 (נפש), התנסות קלינית פנימית כירורגית חלק א'+ חלק ב' 
סה"כ1931 
סה"כ שנה ג'3971 

  

  * יש להשיג בקורס זה ציון 70 (לפחות)

 

שנה ד'שם הקורס

נקודות זכות

(נ"ז)

שעות שבועיות

(ש"ס)

דרישות קדם

סמסטר

א'

איכות ומדידת תהליכים ותוצאות בבריאות *11 
פרמקולוגיה קלינית22פרמקולוגיה

חטיבת ניהול צוותי בריאות:

ניהול מערכות בריאות בסביבה דינאמית

22 
קידום הבריאות *11 
התנסות קלינית – ילד ומתבגר *27מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, מדעי הרפואה והסיעוד 2 פרמקולוגיה, התנסות קלינית פנימית כירורגית חלק א'+ חלק ב' 
התנסות קלינית- קהילה *310מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, בריאות הציבור והקהילה, פרמקולוגיה, התנסות קלינית פנימית כירורגית חלק א'+ חלק ב' 

התנסות קלינית- רפואה דחופה *

 

27מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול)*, מדעי הרפואה והסיעוד 6 (טראומה ורפואה דחופה) , פרמקולוגיה, התנסות קלינית פנימית כירורגית חלק א'+ חלק ב' 

חטיבת ניהול צוותי בריאות:

סמינר בניהול- חלק א'

ניתוח אירועים קריטיים

22 
סה"כ1532 

חטיבת ניהול צוותי בריאות:

סמינר בניהול- חלק ב'

ניתוח אירועים קריטיים

22 
התנסות קלינית מתקדמת *620כל ההתנסויות הקודמות
 סה"כ822 
 סה"כ שנה ד'2354 
סה"כ

 

 

160223 

 

   * יש להשיג בקורס זה ציון 70 (לפחות)

 

תקנות

 1. בקורסי החטיבה במדעי הסיעוד, בקורסי ההתנסות הקלינית וההתנסות הקלינית המתקדמת יש להשיג ציון 70 (לפחות).
 2. סטודנט הנכשל בקורס אחד– חייב לחזור עליו במועד הקרוב  ביותר בו מתקיים הקורס.
 3. התנסות קלינית:
  • בחלק מההתנסויות יידרש גם מבחן מסכם קליניקה. כמו כן יידרש הסטודנט לעמוד בהצלחה בבחינת אומדן ידע בתחומים בהם לא ביצע התנסות מעשית. עמידה בבחינה מהווה תנאי לסיום לימודיו הקליניים של הסטודנט.
  • ההחלטות האקדמיות והמקצועיות בכל הקשור לסטודנטים במהלך ההתנסות, תתקבלנה על סמך ביצועיו האקדמיים של הסטודנט, התנהגותו המקצועית והאישית, כפי שהם באים לידי ביטוי בהערכות המתבצעות ע"י המדריך בשדה, סגל היחידה ללימודים קליניים ומבחני הידע.
  • סטודנט הנכשל באחת מהתנסויות הקליניות וקיבל היתר להמשיך בלימודיו – יוכל להמשיך בהתנסות קלינית מתקדמת רק לאחר שיעבור בהצלחה את ההתנסות בה נכשל.
  • יתכן כי ההתנסות בלימודים קליניים מעשיים תתקיים במהלך חופשות הסמסטר ובמהלך חופשת הקיץ.

פירוט מערך ההתנסויות הקליניות ראה קישור הבא: https://www.mta.ac.il/BachelorOfScienceInNursing/CTMSN/Pages/default.aspx

 1. תנאים לקבלת תואר בוגר בסיעוד:
  • ציון 70 (לפחות) בקורסי החטיבה במדעי הסיעוד ובלימודים הקליניים.
  • סיום כל חובות התואר בתקופה שלא תעלה על 5 שנות לימוד.

 

 1.  תנאים לקבלת תעודת רישום של אח/ות מוסמך/ת של משרד הבריאות:
  • עמידה בבחינה הממשלתית לתואר אח/ות מוסמך/ת
  • על הסטודנט מוטלת החובה לבדוק את דרישות משרד הבריאות כתנאי להגשת  מועמדות למבחן ממשלתי לתואר אח/ות מוסמך/ת ולרישום בפנקס האחים והאחיות :  www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/Pages/default.aspx

 

 

 

בית הספר לניהול וכלכלה


דקן: פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ
ראש תכנית התואר הראשון בכלכלה וניהול: ד"ר שירית כתב-הרץ

במסגרת לימודי תואר ראשון בבית הספר לניהול וכלכלה מתקיימות שלוש תוכניות לימוד:

1) תכנית לתואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול.

במסגרת הלימודים בתכנית ניתן להתמחות באחד מהתחומים הבאים (ביטוי ללימודי המסלול יינתן בגיליון הציונים של הבוגר):

א. תואר "בוגר"B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול יזמות.

ב. תואר "בוגר"B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול בשוק ההון.

ג. תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול באחריות תאגידית בניהול.

ד. תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול במשאבי אנוש.

ה. תואר "בוגר" B.A. בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול השירות.

 

2) תכנית לתואר "בוגר" B.A. בניהול מערכות מידע.

3) תכנית לתואר בוגרB.A. במדעי המחשב ובכלכלה וניהול.

מידע מפורט על התוכנית ניתן למצוא בידיעון תשע"ד בבית הספר למדעי המחשב.

 

מעבר תכניות בתוך בית הספר לניהול וכלכלה:

 

בתום שנה א' יתקיים מפגש מסלולים בו יוצגו המסלולים השונים בבית הספר.

לאחר המפגש יהיה רשאי כל סטודנט להחליף תכנית לימודים, כמפורט להלן:

· סטודנט הלומד בתכנית הכללית (ללא מסלול) יוכל לעבור לתכנית עם מסלול.

· סטודנט הלומד בתכנית עם מסלול יוכל לעבור לתכנית הכללית (ללא מסלול).

· סטודנט הלומד בתכנית עם מסלול יוכל להחליף את סוג המסלול.

ניתן יהיה לבצע מעבר נוסף בתום סמסטר א' של שנה ב' ובתום סמסטר ב' של שנה ב'.

מועדים להגשת בקשות לשינוי מסלול יפורסמו בהמשך. 

 

תכנית לתואר "בוגר"B.A. בכלכלה וניהול

 

מטרת התכנית

התכנית מיועדת להקנות לסטודנטים ידע כללי בתורת הניהול והכלכלה, לתת בידיהם כלים לניתוח בעיות יישומיות, תוך היכרות מקיפה עם הסביבה הכלכלית של המשק הישראלי האזורי והעולמי וקשרי הגומלין ביניהם. התכנית תכשיר את בוגריה להשתלבות טובה ויעילה בשוק העבודה, הן במגזר העסקי והן במגזר הציבורי, ותקנה להם בסיס איתן להמשך לימודיהם לתארים גבוהים יותר.

מבנה תכנית הלימודים

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

  סה"כ נ"ז קורסי חובה סמינר קורסי בחירה*
ניהול כלכלה
סה"כ112884128
שנה א'3939   
שנה ב'3838   
שנה ג'35114128

            * קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.

בתכנית הכללית (ללא מסלול) ניתן להמיר עד 4 נ"ז מן מכסת קורסי הבחירה בניהול בלבד בקורסים מתחומי לימוד אחרים. קורסים אלה ניתן ללמוד החל משנה א'.

קורסי החובה

שנה א'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

מבוא למיקרו כלכלה5416-
יסודות התנהגות ארגונית מיקרו22-2-
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה3214-
מתמטיקה א'5416-
מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה22-2-
חשבונאות א'3214-
סמסטר ב'
מבוא למאקרו כלכלה4315מבוא למיקרו כלכלה
הסקה סטטיסטית3215מבוא להסתברות  וסטטיסטיקה
מתמטיקה ב'33-3מתמטיקה א'
תורת המחירים א'4315

מבוא למיקרו כלכלה

מתמטיקה א'

חשבונאות ב'3214חשבונאות א'
יסודות התנהגות ארגונית מאקרו22-2יסודות התנהגות ארגונית מיקרו
סה"כ 39     48  

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

תורת המחירים ב'5416

תורת המחירים א'

מתמטיקה ב'

מאקרו כלכלה א'33-3

מתמטיקה א'

מבוא למאקרו כלכלה

אקונומטריקה א'3214

מתמטיקה ב'

הסקה סטטיסטית

תורת ההחלטות22-2

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

מתמטיקה ב'

יסודות השיווק33-3-
תורת המחירים ג'4315תורת המחירים ב'
אקונומטריקה ב'3214

אקונומטריקה א'

 

אתיקה ואחריות תאגידית בניהול22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
מאקרו כלכלה ב'33-3מאקרו כלכלה א'
סמסטר ב'
תורת המחירים ג'4315תורת המחירים ב'
אקונומטריקה ב'3214

אקונומטריקה א'

 

מאקרו כלכלה ב'33-3מאקרו כלכלה א'
יסודות האסטרטגיה33-3-
יסודות מערכות מידע22-2מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
יסודות היזמות33-3-
מבוא לניהול משאבי אנוש22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
סה"כ 38   42 

 


 

 

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורס נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס נ"ז לקורס
כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית 22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

יסודות המימון5416

הסקה סטטיסטית

תורת המחירים א

חשבונאות א'

מתמטיקה ב'

דיני עסקים22-2-
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סמסטר ב'
דיני עסקים22-2-
כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סה"כ 15   14  

 


 

 

מתחילי אביב פברואר 2014 (סמסטר אביב)

קורסי החובה

שנה א'

סמסטר ב'
שם הקורס נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס נ"ז לקורס
מבוא למיקרו כלכלה5416-
יסודות התנהגות ארגונית מיקרו22-2-
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה3214-
מתמטיקה א'5416-
מבוא לטכנולוגיות מידע 22-2-
חשבונאות א'3214-
סמסטר קיץ
מבוא למאקרו כלכלה4315מבוא למיקרו כלכלה
הסקה סטטיסטית3215מבוא להסתברות  וסטטיסטיקה
מתמטיקה ב'33-3מתמטיקה א'
תורת המחירים א'4315

מבוא למיקרו כלכלה

מתמטיקה א'

חשבונאות ב'3214חשבונאות א'
יסודות התנהגות ארגונית מאקרו22-2יסודות התנהגות ארגונית מיקרו
סה"כ 39   48  

 

שנה ב' + ג'

תכנית הלימודים זהה לתכנית הלימודים של  מתחילי אוקטובר (סמסטר חורף).

קורסי בחירה

במסגרת קורסי הבחירה על הסטודנט ללמוד 6 קורסים ממסגרת קורסי הבחירה בניהול ו 4 קורסים ממסגרת קורסי הבחירה בכלכלה (מלבד המסלול בניהול השירות בו על הסטודנט ללמוד 3 קורסים במסגרת קורסי בחירה בכלכלה )

להלן רשימת קורסי הבחירה המוצעים בתשע"ה ודרישות הקדם שלהם. כל קורס נלמד בהיקף 2 נ"ז.

 

קורסי בחירה סמסטר א'

קורסי בחירה בכלכלה

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל
כלכלת עבודה

מבוא למיקרו כלכלה

מבוא למאקרו כלכלה

תורת המחירים א'

תורת המחירים ב'

אקונומטריקה א'

אקונומטריקה ב'

 
מדיניות ציבורית

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ב'

 
קורסי בחירה בניהול

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל
שיווק למיזמים חדשיםיסודות השיווק 
ארגוני שירות

יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו

יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו

 
יצירתיות וחדשנות בשיווק--
ניהול מרכזי שירות לקוחות

יסודות השיווק

אירגוני שירות

 
אחריות סביבתית של עסקיםאתיקה ואחריות תאגידית בניהול-
חדשנות עסקית

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

חשבונאות א'

-
פרויקט יזמים צעירים בישראל (שנתי)יסודות השיווקיסודות היזמות
פרויקט באחריות תאגידית- ניהול כוח אדם מגוון- 
תקשורת בניהוליפורסם בהמשך 
שירות כמנוף כלכלי

ארגוני שירות

ניהול השירות

 
קורסי בחירה הן בניהול והן בכלכלה:

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל
היבטים כלכליים של מדינת רווחהמאקרו כלכלה ב' 
כלכלת משאבי טבע וסביבה תורת המחירים ב' 
קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים:

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל

יהודים ערבים-דיאלוג קונפליקט ויחסים

 

  

"היכול להאמין

המדען, היזם והאימאם"

 

  

The Outsider in Literature and Film

 

  

 

 

קורסי בחירה סמסטר ב'

קורסי בחירה בכלכלה

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל
כלכלת בריאות

מבוא למיקרו כלכלה

מבוא למאקרו כלכלה

 
כלכלת חדשנות

תורת המחירים ב'

תורת המחירים ג'

יסודות היזמות

 
כלכלה הגירה

תורת המחירים ב'

אקונומטריקה ב'

 
קורסי בחירה בניהול

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל
אחריות תאגידית – קיימות בעסקיםאתיקה ואחריות תאגידית בניהול 
תורת ההשקעותיסודות המימון 
שוק ההון (בישראל)- מבנה, הסדרה והתנהלותיסודות המימון 
השקעות בשוק ההוןיסודות המימון 
מימון מיזמים הון סיכון וצמיחהיסודות המימון 
התהליך היזמי יסודות היזמות 
תקשורת ושיווק חברתי--
ניהול פיננסייסודות המימון 
פרויקט יזמות עסקית

חשבונאות

יסודות השיווק

יסודות המימון

יסודות היזמות
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות

חשבונאות ב'

יסודות המימון

 
דיני עבודהדיני עסקים 
איתור והערכת הזדמנויות עסקיות

חשבונאות א' ו-ב'

יסודות השיווק

 
אג"ח,איגוח וניהול סיכוניםיסודות המימון 
התנהגות צרכניםיסודות השיווק 
ניהול השיווק והשירות

יסודות השיווק

אירגוני שירות

 
יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתייסודות השיווק 
דוחות מאוחדים בחברות רב שכבתיות א'

חשבונאות א'

חשבונאות ב'

 
ניהול שיווק ושירות במוקדי מכירהיפורסם בהמשך 
קורסי בחירה הן בניהול והן בכלכלה:

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל
דיני מס בישראלדיני עסקים 
סוגיות בכלכלת הגבלים עסקייםתורת המחירים ב' 
דוחות מאוחדים בחברות רב שכבתיות ב'

חשבונאות א'

חשבונאות ב'

 
מבוא לכלכלת נדל"ן

מאקרו כלכלה א' ו-ב'

אקונומטריקה א'

 


 

קורסי בחירה מתחומי לימוד אחרים:

שם הקורס

דרישות קדם: ציון עובר

לימוד במקביל
הגאון באומנות (2 נ"ז)  

מבוא לחשיבה ביקורתית(2 נ"ז)

 

  

המהפכה התרבותית של שנות השישים (2 נ"ז)

 

  

על מושג החרות (2 נ"ז)

 

  

images of men and womenin fiction and film

 

  
   

 

סמינר

עבודת הסמינר הינה משימת התנסות בביצוע מחקר, או עבודת שדה, על נושא כלכלי או ניהולי. העבודה תכלול הגדרת נושא, איתור מקורות, לימוד הנושא וניתוחו וכתיבת מסמך מסכם. העבודה תיעשה תוך כדי ליווי של מרצה. הליווי כולל סיוע בהגדרת הנושא ובאיתור המקורות, הנחייה והדרכה בשלבים השונים, וקריאת העבודה והערכתה.

על הסטודנט לקבל אישור של המרצה לנושא הסמינר על-פי לוח זמנים שיפורסם בתחילת הסמסטר. את הסמינר יש להשלים ולהגיש עד תום הסמסטר בו רשום הסטודנט, למעט סמסטר הקיץ בו ניתן להשלים את הסמינר עד תחילת שנה"ל העוקבת.

 

להלן רשימת הסמינרים המוצעים בתשע"ה:

כל הסמינרים דורשים ציון עובר בקורסי הליבה : אקונומטריקה א' ו-ב', מאקרו כלכלה א' ו-ב', תורת המחירים א, ב' ו-ג' .

כל סמינר הינו בהיקף של 4 נ"ז.

סמסטר א'
סמינר מרצה דרישות קדם נוספות
סוגיות בכלכלת הגבלים עסקייםד"ר זיו חגאי 
השקעות אלטרנטיביותד"ר שלומית זוטאציון עובר בקורס יסודות המימון
כלכלת הגירהד"ר אודליה הייזלרלימוד במקביל /מוקדם של הקורס "כלכלת הגירה"
אחריות וקיימות בזירה העסקיתד"ר דנה לנדאו 
היבטים רגשיים במפגשי שירותד"ר חנה לירז מדלר

ציון עובר ביסודות התנהגות ארגונית מיקרו וביסודות התנהגות אירגונית מאקרו.

לימוד במקביל/מוקדם של הקורס ארגוני שירות

רגשות וקוגניציה בתהליך היזמיד"ר ציפי שפרלינגציון עובר ביסודות האסטרטגיה
החלטות בלתי רציונאליותד"ר מירון גרוס 
התמחות מעשית (שנתי)סני זיו 

 

סמסטר ב'
כלכלת חינוךד"ר אסנת ליפשיץ 
היבטים ניהוליים בתחום השירותד"ר חנה לירז מדלרציון עובר בארגוני שירות, ניהול השירות
כלכלת משאבי טבע וסביבה  
יזמותיפורט בהמשך 
ממשל תאגידי ובעיות סוכן בארץ ובעולםד"ר שלומית זוטאציון עובר בקורס יסודות המימון
נושאים נבחרים בניהולפרופ' איזי בורוביץ 

 

 

תכנית לתואר "בוגר" (B.A) בכלכלה וניהול עם מסלול ביזמות

 

ראש המסלול: ד"ר אייל בנימין

מטרת המסלול

מטרת המסלול בניהול יזמות היא  לתת בידי יזמים פוטנציאליים ומנהלים בחברות וארגונים מתפתחים ומשתנים כלים להקמה ולניהול של מיזמים, ולגרום בכך להגדלת סיכויי ההצלחה.  התכנית תכשיר מנהלים וכלכלנים שיוכלו להשתלב ולתפקד ביתר קלות בסביבה יזמית, מחדשת ויוצרת. במהלך לימודי החובה והבחירה יחשפו הסטודנטים לעקרונות היזמות ויעמיקו את הידע והמיומנויות הנדרשות לכך.  בשלב הלימוד המתקדם תקנה החטיבה, באמצעות לימודי החובה והבחירה וההשתתפות בפרויקטים יזמיים, התנסות ומעורבות ביזמות אינדיבידואלית וצוותית.  החשיפה תהיה ליזמות בתחומים שונים כולל יזמות עסקית, יזמות פנים ארגונית ויזמות חברתית שאינה למטרות רווח. לימודי החטיבה יחלו בשנה ג'. 

מבנה תכנית הלימודים

 

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

  סה"כ נ"ז קורסי חובה קורסים במסלול סמינר

קורסי בחירה

בכלכלה*

 

סה"כ112881248
שנה א'3939   
שנה ב'3838   
שנה ג'35111248

* קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.

קורסי החובה

קורסי החובה זהים לקורסים בתכנית הלימודים הרגילה.

 

קורסי החובה במסלול:

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

שיווק למיזמים חדשים22-2יסודות השיווק


 

 

סמסטר ב'
מימון מיזמים הון סיכון וצמיחה22-2יסודות המימון
יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתי22-2יסודות השיווק
סה"כ 6     6  

 

קורסי בחירה במסלול:

יש לבחור קורס אחד בהיקף של 2 נ"ז

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

חדשנות עסקית22-2

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

חשבונאות א'

חשיבה יצירתית 22-2-
סמסטר ב'
ניהול פיננסי 2יסודות המימוןניהול פיננסי2יסודות המימון
איתור והערכת הזדמנויות עסקיות2

חשבונאות א' ו-ב'

יסודות השיווק

איתור והערכת הזדמנויות עסקיות2

חשבונאות א' ו-ב'

יסודות השיווק

 

פרויקט

על הסטודנטים לבחור אחד מבין שני הפרויקטים המפורטים להלן:

פרויקט יזמות עסקית - 4 נ"ז. דרישת קדם: ציון עובר בקורס יסודות השיווק ולימוד במקביל  את הקורס יסודות המימון. הקורס ניתן בסמסטר א' בלבד.

 

מטרת הפרויקט

מטרת פרויקט ייחודי זה הינה להתנסות בתכנון מיזם על רעיונות אמיתיים ובדיקתו בתהליך של הכנת תכנית עסקית, ותוך כדי כך להתוודע לתהליכי יזמות עסקית.

הכרת תכנית עסקית והתנסות ממשית בהכנתה חשובים לאלה המתעתדים לפנות ליזמות אך לא פחות מכך לעובדים ולמנהלים בארגונים קיימים, הזקוקים לבחון תכניות עסקיות ו/או להכינן, בעת תכנון פרויקטים חדשים בארגון כמו גם בחיפושיהם אחר השקעות, ערוצי שיווק או שיתופי  פעולה. במסגרת הפרויקט יעבדו צוותי הסטודנטים על הכנת תכנית עסקית למיזמים חדשים, על ניתוח הסביבה הרלוונטית לעסק, על המודל העסקי ועל פיתוח תכנית אופרטיבית להקמתו ותפעולו.

מבנה הקורס

 

כל צוות של 4-3 סטודנטים יכין במהלך הסמסטר תכנית עסקית עבור מיזם חדש.  הצוות יעבוד על הכנת התכנית, המבוססת על איסוף מידע רלבנטי. בנוסף לבדיקת המתחרים וקהלי היעד, ואיתור היתרונות היחסיים של המיזם יבדקו סיכוייו בשוק וכדאיותו הכלכלית.  בסוף הסמסטר כל צוות יכין מצגת של הפרויקט בשיעור וכן יגיש את התכנית העסקית בכתב.

הקורס יכלול הרצאות פרונטאליות בנושאים רלבנטיים להכנת התכנית העסקית, חלקן ע"י מרצים אורחי ויזמים אורחים. בתום המפגש הפרונטלי מדי שבוע ייפגש כל צוות עם מנחה הפרויקטים למפגש בן מחצית השעה לקידום הפרויקט הצוות.

חלק מהמיזמים בקורס יוקדשו לתכנון פרויקטים בתחום של יזמות סביבתית ירוקה.   

 

פרויקט  יזמים צעירים בישראל - 4 נ"ז. – דרישת קדם: ציון עובר בקורס יסודות השיווק ולימוד במקביל את הקורס יסודות היזמות.

במסגרת הפרויקט ינחו הסטודנטים קבוצות של תלמידי חטיבות ביניים בגילאי 16-15 ביזמות עסקית. התכנית היא שנתית וההנחיה תבוצע ע"י צוות של שני סטודנטים למשך כל שנת הלימודים. פרויקט ההנחיה מתבצע במסגרת "יזמים צעירים בישראל" המסונפת לחברת Junior Achievement International , המנהלת תכנית להפעלת קבוצות של תלמידי תיכון ביזמות עסקית במדינות שונות.

הסטודנטים החונכים יקבלו הנחיה והכשרה שוטפת ממובילי התכנית והן ידונו בנושאים הקשורים בהנחיה במסגרת סדנא ייחודית למנחים ב"יזמים צעירים" בסמסטר א'.

השתתפות בפרויקט זה תעניק לסטודנטים הזדמנות להתנסות באופן מעשי בגיבוש קבוצת צעירים לפרויקט עסקי, החל מהקמת חברה וחלוקת תפקידים בחברה, בחירת מוצר, בדיקת השוק למוצר, יצורו ושיווקו. הסטודנטים יפתחו ויתרגלו יכולת ליווי וניהול פרויקטים, פיתוח מנהיגות, כישורי יעוץ ניהולי והקניית ניסיון שטח בסוגיות ניהול ויזום עסקים.

 

סמינר

עבודת הסמינר הינה משימת התנסות בביצוע מחקר או עבודת שדה, בנושא יזמות, חדשנות עסקית או כלכלה. העבודה תכלול הגדרת נושא, איתור מקורות, לימוד הנושא וניתוחו וכתיבת מסמך מסכם. העבודה תיעשה באופן עצמאי,  תוך כדי ליווי של מרצה. הליווי כולל סיוע בהגדרת הנושא ובאיתור המקורות, הנחייה והדרכה בשלבים השונים, וקריאת העבודה והערכתה.

על הסטודנט לקבל אישור של המרצה לנושא הסמינר על-פי לוח זמנים שיפורסם בתחילת הסמסטר. את הסמינר יש להשלים ולהגיש עד תום הסמסטר בו רשום הסטודנט, למעט סמסטר הקיץ בו ניתן להשלים את הסמינר עד תחילת שנה"ל העוקבת.

הסמינרים הינם בהיקף 4 נ"ז. (יש ללמוד סמינר אחד.)

דרישת הקדם לסמינרים היא ציון עובר בכל קורסי הליבה .

 

הסמינרים המוצעים :

פרוט לגבי הסמינרים והרשימה המוצעת לשנה"ל תשע"ה מופיעים בהסבר של התכנית הרגילה.

 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.

 

תכנית לתואר "בוגר" (A..B) בכלכלה וניהול עם מסלול בשוק ההון

 

ראש המסלול: מ"מ פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ

מטרת המסלול

התמחות שוק ההון היא התמחות חדשה וייחודית שמטרתה להכשיר אנשים למקצועות שונים בשוק ההון. בשנים האחרונות, ובמיוחד מאז רפורמת בכר, ביצע שוק ההון קפיצת מדרגה מבחינת מספר השחקנים בשוק, התחרות ביניהם והתחכום הנדרש לעבודה. גם בקרב העובדים התחום נעשה יותר ויותר תחרותי בשל ההתעניינות הרבה בו, מגמה שלהערכתנו רק תלך ותגבר. בנוסף השנים האחרונות אופיינו בתהפוכות רבות, שגרמו לעלייה משמעותית במעורבותם של הרגולטורים השונים בשוק ההון.  כל אלו הופכים את שוק ההון למורכב בהרבה מאשר היה רק לפני שנים אחדות. לכן חשוב להכשיר עובדים שתהיה להם גם התשתית התיאורטית כדי להבין לעומק את הסוגיות הרלוונטיות ולהיות מסוגלים לראות את התמונה הכוללת, וגם את הכלים הספציפיים לעיסוקים השונים בשוק ההון, כדוגמת מנהלי השקעות, יועצי השקעות, ברוקרים, סוחרים וכו'.  לימודי ההתמחות יחלו בשנה ב'.

 

מבנה תכנית הלימודים

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז.

 

  סה"כ נ"ז קורסי חובה קורסים במסלול סמינר

קורסי בחירה

בכלכלה*

 

סה"כ112881248
שנה א'3939   
שנה ב'3737   
שנה ג'36121248

* קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.

 

קורסי חובה

שנה א'

קורסי החובה זהים לקורסים בתכנית הלימודים הרגילה.

 

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

תורת המחירים ב'5416

תורת המחירים א'

מתמטיקה ב'

מאקרו כלכלה א'33-3

מתמטיקה א'

מבוא למאקרו כלכלה

אקונומטריקה א'3214

מתמטיקה ב'

הסקה סטטיסטית

תורת ההחלטות22-2

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

מתמטיקה ב'

יסודות המימון5416

הסקה סטטיסטית

תורת המחירים א

חשבונאות א'

מתמטיקה ב'

תורת המחירים ג'4315תורת המחירים ב'
אקונומטריקה ב'3214

אקונומטריקה א'

 

מאקרו כלכלה ב'33-3מאקרו כלכלה א'
אתיקה ואחריות תאגידית בניהול22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
סמסטר ב'
מאקרו כלכלה ב'33-3מאקרו כלכלה א'
תורת המחירים ג'43-3תורת המחירים ב'
אקונומטריקה ב'3214

אקונומטריקה א'

 

מבוא לניהול משאבי אנוש22-2 יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
יסודות מערכות מידע22-2 מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
יסודות היזמות33-3-
סה"כ37  40  

 

 

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

יסודות השיווק33-3-
כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

דיני עסקים22-2-
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סמסטר ב'
כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

דיני עסקים22-2-
יסודות האסטרטגיה33-3מבוא למיקרו כלכלה
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סה"כ16  14  

 

קורסי חובה במסלול:

שנה ב'

סמסטר ב'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

השקעות בשוק ההון22-2יסודות המימון
תורת ההשקעות22-2יסודות המימון
סה"כ4  4  

 

שנה ג'

 

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

מסחר ומוצרים פיננסיים

 

22-2תורת ההשקעות
סמסטר ב'
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות22-2חשבונאות ב'
סה"כ4  4  

 

קורסי בחירה במסלול:

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז)

 

סמסטר א'
שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם: ציון עובר
שוק ההון (בישראל)- מבנה, הסדרה והתנהלות2יסודות המימון
   
סמסטר ב'
ניהול פיננסי2יסודות המימון
אג"ח , איגוח וניהול סיכונים2יסודות המימון
סה"כ4 

סמינר

פרוט לגבי הסמינרים והרשימה המוצעת לשנה"ל תשע"ה מופיעים בהסבר של התכנית הרגילה.

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.

 

תכנית לתואר "בוגר" (.B.A) בכלכלה וניהול עם מסלול בחברה קיימות וניהול

(בשיתוף עם בית הספר לממשל וחברה)

ראש המסלול: ד"ר דנה לנדאו

 

מטרת המסלול 

מטרת המקבץ המשולב לתואר ראשון בחברה, קיימות וניהול, להקנות ראייה רחבה ומאוזנת בין משאבים וצרכים חברתיים, כלכליים וסביבתיים, ולהעניק ארגז כלים משולב זה בידי בוגרי התוכנית. המסלול פונה למקבלי ההחלטות העתידיים בתחומי הממשל, הניהול  והכלכלה , במגזר הציבורי, הפרטי ובארגוני מגזר שלישי, במטרה לסייע להם להתמודד עם נושאי הקיימות במגוון תחומי עיסוקם. 

במרכזו של המסלול מצויות נקודות המפגש בין התחומים. התוכנית המוצעת שמה דגש מיוחד על חינוך הסטודנטים לראיית מאקרו רחבה ורב-ממדית של מקצועות הלימוד בכלל, והבנת השילוב ואופן חיבורו לעולם התוכן של לימודי התואר הספציפי בו בחרו, בפרט. הערך המוצע - כפול , עסקי וחברתי כאחד . השילוב בין בתי הספר לכלכלה וניהול  לבין בית הספר לממשל וחברה, יאפשר חידוד והרחבה, פיתוח חשיבה ביקורתית, והקנייה של כלי פעולה יעילים בידי הלומדים/ות.

לימודי ההתמחות יחלו בשנה ב'.

מבנה תכנית הלימודים

 

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

 

  סה"כ נ"ז קורסי חובה קורסים במסלול סמינר

קורסי בחירה

בכלכלה*

 

סה"כ112881248
שנה א'3939   
שנה ב'3838   
שנה ג'35111248

* קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג

 

קורסי החובה

 

שנה א'

קורסי החובה בשנה א' זהים לקורסי החובה בתכנית הרגילה.

 

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

תורת המחירים ב'5416

תורת המחירים א'

מתמטיקה ב'

מאקרו כלכלה א'33-3

מתמטיקה א'

מבוא למאקרו כלכלה

 

אקונומטריקה א'3214

מתמטיקה ב'

הסקה סטטיסטית

תורת ההחלטות22-2

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

מתמטיקה ב'

תורת המחירים ג' 4315תורת המחירים ב'
מאקרו כלכלה ב' 33-3מאקרו כלכלה א'
אקונומטריקה ב' 3214

אקונומטריקה א'

 

אתיקה ואחריות תאגידית בניהול22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
יסודות השיווק 33-3_
סמסטר ב'
תורת המחירים ג' 4315תורת המחירים ב'
מאקרו כלכלה ב' 33-3מאקרו כלכלה א'
אקונומטריקה ב' 3214

אקונומטריקה א'

 

יסודות האסטרטגיה33-3-
מבוא לניהול משאבי אנוש 22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
יסודות מערכות מידע22-2מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
יסודות היזמות 33-3-
סה"כ38  42  

 

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

יסודות המימון5416

הסקה סטטיסטית

תורת המחירים א

חשבונאות א'

מתמטיקה ב'

דיני עסקים22-2-
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סמסטר ב'
כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

דיני עסקים22-2-
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סה"כ15   14  

 

 

קורסי חובה במסלול:

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

אחריות חברתית של עסקים22-2-
סמסטר ב'
קיימות ועסקים: היבטים חברתיים וסביבתיים22-2-
סה"כ44-4 

 

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

התמחות מעשית ניהול כוח אדם מגוון (שנתי)44-4 
סה"כ44-4 

 

קורסי בחירה במסלול:

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז)

בית ספר לניהול וכלכלה
שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם : ציון עובר

עסקים חברתיים

 

2-

שיווק ירוק

 

2-
בית ספר לממשל וחברה
אקטיביזם ורגולציה תחת הסדר הניאו ליברלי2-
צרכנות ומדיניות ציבורית2                   -

סביבה ופוליטיקה

 

2                   -

 

 

סמינר

פירוט לגבי הסמינרים והרשימה המוצעת לשנה"ל תשע"ד מופיעים בהסבר של תכנית הלימודים הרגילה.

 

התמחות מעשית: ניהול כח אדם מגוון

במסגרת המסלול המשותף הסטודנטים יכולים לבחור בהתנסות מעשית המחברת את הלמידה העיונית עם השטח. מטרת ההתמחות הינה התנסות בעולם  גיוס כח אדם מגוון, (המגיע ממגזרים שונים באוכלוסייה), מנקודת מבט המעסיק, בדרך של עבודה מעשית והתבוננות עצמית ("רפלקציה").

המטרה כוללת רכיבים שונים ובהם: הנחלת ידע מקצועי בתחום, חשיבה ביקורתית על המצב הקיים והצגת נקודות מבט שונות, הבנת היחס בין התאוריה למציאות (פרקטיקה) והסיבות לפערים, הקניית כלים לחולל שינוי בעולם התעסוקה ע"י שיח עם "מנטורים" (מנהלי גיוס ומשאבי אנוש) והעצמת קולן של אוכלוסיות ממגזרים שונים ("הלקוחות"), העשרת המחקר האקדמי באמצעות תובנות מהניסיון המצטבר של סמינר מעשי זה.

ההתמחות המעשית נלמדת בהיקף של 4 נ"ז במתכונת שנתית.

 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.

 

תכנית לתואר "בוגר" (.B.A) בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול במשאבי אנוש

 

 ראש המסלול: ד"ר רפאל שניר

מהו ניהול משאבי אנוש

ישנן פונקציות עיקריות, הרלוונטיות לכל מנהל באשר הוא: תכנון, ארגון, הרכבת סגל עובדים, הנהגה ובקרה. ניהול משאבי אנוש מורכב מהמדיניות ופרקטיקה בהקשר להיבט של "האנשים", או המשאב האנושי בניהול. הווה אומר - אופני איוש תפקידים בארגון, הדרכת עובדים, הערכת ביצועיהם, הנעתם, וכדומה. בספרות האקדמית בנושא משאבי אנוש מתוארת התקופה הנוכחית כתקופה של שינוי מואץ, אשר משפיע השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה ודרכי הפעולה של ארגונים. שינוי זה נגרם בעיקר בשל תהליכי הגלובליזציה, ההתקדמות הטכנולוגית והשלכותיה על אופי העבודה (למשל, הצורך בלמידה ורכישת ידע במשך כל הקריירה התעסוקתית), הגיוון הרב יותר בכוח העבודה, ותמורות ערכיות (לדוגמא, הדרישה לשוויון הזדמנויות בעבודה). כפועל יוצא של השינוי המואץ, ארגונים נדרשים לפעול בסביבה  סוערת ותחרותית יותר, בה קיים אלמנט מובנה של חוסר וודאות. בתנאי סביבה שכאלה, גדלה החשיבות של המשאב האנושי, כמקור אפשרי ליתרון היחסי של הארגון לעומת מתחריו. יתרה מכך, מנהלי משאבי אנוש נדרשים להיות מעורבים בהליך בנית האסטרטגיה העסקית, ולגזור ממנה אסטרטגיה מתאימה של משאבי אנוש. קרי,  עליהם להתאים את הפרקטיקות הסטנדרטיות של ניהול משאבי אנוש לצרכי הארגון הספציפיים, מזווית ראיה מערכתית.

יתרונות המסלול

לימודי המסלול יסייעו להשתלבות בעבודה במחלקות משאבי אנוש בארגונים ובמכוני פיתוח ארגוני. כמו כן, הם יכולים להוות בסיס ללימודי תואר שני בניהול משאבי אנוש, התנהגות ארגונית, ויעוץ ארגוני. הווה אומר, ההתמחות אמורה להגדיל הן את הפוטנציאל התעסוקתי והן את האפשרות ללימודים מתקדמים של הבוחרים בה.

 

מבנה תכנית הלימודים

 

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

  סה"כ נ"ז קורסי חובה קורסים במסלול סמינר

קורסי בחירה

בכלכלה*

 

סה"כ112881248
שנה א'3939   
שנה ב'3838   
שנה ג'35111248

* קורסים אלה יילמדו בשנים ב'/ג'.

קורסי החובה

שנה א'

קורסי החובה בשנה א' זהים לקורסי החובה בתכנית הרגילה.

 

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

תורת המחירים ב'5416

תורת המחירים א'

מתמטיקה ב'

מאקרו כלכלה א'33-3מתמטיקה א'
אקונומטריקה א'3214

מתמטיקה ב'

הסקה סטטיסטית

תורת ההחלטות22-2

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

מתמטיקה ב'

מבוא לניהול משאבי אנוש 22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
תורת המחירים ג' 4315תורת המחירים ב'
מאקרו כלכלה ב' 33-3מאקרו כלכלה א'
אקונומטריקה ב' 3214

אקונומטריקה א'

 

יסודות השיווק 33-3-
אתיקה ואחריות תאגידית בניהול22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
סמסטר ב'
תורת המחירים ג' 4315תורת המחירים ב'
מאקרו כלכלה ב' 33-3מאקרו כלכלה א'
אקונומטריקה ב' 3214

אקונומטריקה א'

 

יסודות האסטרטגיה33-3-
יסודות מערכות מידע22-2מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
יסודות היזמות 33-3-
סה"כ 38     42  

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

יסודות המימון5416

הסקה סטטיסטית

תורת המחירים א

חשבונאות א'

מתמטיקה ב'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

דיני עסקים22-2-
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סמסטר ב'

כלכלת ישראל

 

 

22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

דיני עסקים22-2-
כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סה"כ 15   14  

 

קורסי חובה במסלול:

שנה ב'

סמסטר ב'
שם הקורס נ"ז לקורס נ"ז לקורס נ"ז לקורס ש"ס לקורס נ"ז לקורס
מיון, הדרכת עובדים והערכת תפקוד בארגונים44-4מבוא לניהול משאבי אנוש
סה"כ4   4  

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

מנהיגות והנעת עובדים22-2מבוא לניהול משאבי אנוש
סמסטר ב'
פיתוח ארגוני22-2מבוא לניהול משאבי אנוש
סה"כ 4     4  

 

קורסי בחירה במסלול:

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז)

קורסי הבחירה יפורסמו בהמשך

 

סמינר

כל הסמינרים, למעט הסמינרים הייחודים  למסלול (ראו פירוט בהמשך), דורשים ציון עובר בקורסים: מאקרו כלכלה א', מאקרו כלכלה ב' , אקונומטריקה א', אקונומטריקה ב', תורת המחירים א', תורת המחירים ב' ותורת המחירים ג'.

הסמינרים נלמדים בהיקף של 4 נ"ז.

סטודנטים שירצו להעמיק את ידיעותיהם בנושאי ההתמחות יוכלו ללמוד סמינר בהיקף של 4 נ"ז מתוך היצע סמינרים כגון: משמעות העבודה, לחץ ושחיקה בעבודה, ניהול רגשות בארגונים, ניהול צוותים, למידה ארגונית, וניהול משאבי אנוש בפרספקטיבה בין-תרבותית. במידה והביקוש לסמינר יעלה על ההיצע, תינתן עדיפות בהרשמה לסטודנטים בעלי ממוצע הציונים הגבוה יותר בלימודי ההתמחות. למען הסר ספק, מודגש בזאת כי  לימוד סמינר בנושא הספציפי להתמחות איננו חובה.

 * ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.

תכנית לתואר "בוגר" (.B.A) בכלכלה וניהול עם מסלול בניהול השירות

 

ראש המסלול: ד"ר חנה מדלר-לירז

 

מטרת המסלול 

מטרת התוכנית הינה להציג את הידע העכשווי בתחום השירות והשיווק ולאפשר התמחות רב תחומית הממוקדת בלקוח - לבחון אתגרים והזדמנויות עמם מתמודדים ארגונים בתחומים הקשורים לשיווק ולשירות משלב גיוס הלקוח ועד לשלב שימור לקוחות. התוכנית תציג את המורכבות של ניהול שירות ושיווק ותגביר את מודעות הסטודנטים לחשיבות השירות בהצלחתם של ארגונים.

 

יתרונות המסלול

שירות הפך לבסיס בידול מרכזי ומהווה יתרון תחרותי בין חברות ברחבי העולם. לפיכך, סטודנטים המסיימים את הלימודים במסגרת מסלול זה, צוברים לעצמם ידע אקדמי ופרקטי בתחומים הרלבנטיים לכל תפקיד ארגוני. היות ורבים מבוגרי בית הספר משתלבים בתפקידי שיווק ושירות, במהלך או בתום לימודיהם, העשרת הידע בתחומים אלו תסייע להם במסגרת תפקידם הנוכחי והעתידי ואנו מקווים כי תסייע לשיפור ולהעלאת רמת השירות בארץ. לימודי ההתמחות יחלו בשנה ב'.

 

סטודנטים המתלבטים ומעוניינים בייעוץ ושאילת שאלות מוזמנים לפנות אל ראש המסלול:

 

ד"ר חנה מדלר-לירז

מייל: hanamedl@mta.ac.il  

 

מבנה תכנית הלימודים

 

היקף לימודי התכנית הוא 112 נ"ז .

מבנה תוכנית הלימודים:

 

  סה"כ נ"ז קורסי חובה קורסים במסלול סמינר

קורסי בחירה

בכלכלה*

 

סה"כ112881446
שנה א'3939   
שנה ב'3838   
שנה ג'35111446

 

קורסי החובה

 

שנה א'

קורסי החובה בשנה א' זהים לקורסי החובה בתכנית הרגילה.

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

תורת המחירים ב'5416

תורת המחירים א'

מתמטיקה ב'

מאקרו כלכלה א'33-3

מתמטיקה א'

מבוא למאקרו כלכלה

 

אקונומטריקה א'3214

מתמטיקה ב'

הסקה סטטיסטית

תורת ההחלטות22-2

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

מתמטיקה ב'

תורת המחירים ג' 4315תורת המחירים ב'
מאקרו כלכלה ב' 33-3מאקרו כלכלה א'
אקונומטריקה ב' 3214

אקונומטריקה א'

 

אתיקה ואחריות תאגידית בניהול22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
יסודות השיווק 33-3_
סמסטר ב'
תורת המחירים ג' 4315תורת המחירים ב'
מאקרו כלכלה ב' 33-3מאקרו כלכלה א'
אקונומטריקה ב' 3214

אקונומטריקה א'

 

יסודות האסטרטגיה33-3-
מבוא לניהול משאבי אנוש 22-2יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו
יסודות מערכות מידע22-2מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
יסודות היזמות 33-3-
סה"כ38  42  

 

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

יסודות המימון5416

הסקה סטטיסטית

תורת המחירים א

חשבונאות א'

מתמטיקה ב'

דיני עסקים22-2-
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סמסטר ב'
כלכלת ישראל22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

כלכלה יישומית22-2

אקונומטריקה ב'

מאקרו כלכלה ב'

תורת המחירים ג'

דיני עסקים22-2-
סמינר44-2כל קורסי הליבה – פרוט בהסבר על הסמינרים
סה"כ15   14  

 

קורסי חובה במסלול:

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

ארגוני שירות22-2התנהגות ארגונית מיקרו, התנהגות ארגונית מאקרו
סמסטר ב'
ניהול השירות22-2ארגוני שירות
התנהגות צרכנים22-2יסודות השיווק
סה"כ66-6 

 

שנה ג'

סמסטר א'/ב'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

סמינר ייחודי למסלול44-4ארגוני שירות, ניהול השירות, יסודות השיווק, התנהגות צרכנים
ניהול השירות: מתאוריה לפרקטיקה (פרקטיקום)44-4ארגוני שירות, ניהול השירות, יסודות השיווק, התנהגות צרכנים
סה"כ88-8 

 

קורסי בחירה במסלול:

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז) מתוך הרשימה הבאה:

שנה ג'

סמסטר א'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

ניהול שירות ושיווק במוקדי מכירה22-2יסודות השיווק, ארגוני שירות
שירות כמנוף כלכלי22-2אירגוני שירות וניהול השירות
ניהול מרכזי שירות לקוחות22-2ארגוני שירות
חשיבה יצירתית22-2 
שיווק למיזמים חדשים22-2יסודות השיווק
סה"כ44-4 לבחירה – 2 קורסים
 • קורסי הבחירה משתנים מדי שנה.

 

סמינר

יש לבחור סמינר אחד מתוך הרשימה הבאה:

שנה ג'

סמסטר א'/ב'
שם הקורס
נ"ז לקורס נ"ז שיעור נ"ז תרגיל ש"ס לקורס
דרישות קדם

ציון עובר

היבטים רגשיים בארגוני שירות44-4ארגוני שירות, ניהול השירות, יסודות השיווק, התנהגות צרכנים
היבטים ניהוליים בתחום השירות44-4ארגוני שירות, ניהול השירות, יסודות השיווק, התנהגות צרכנים
סה"כ44-4 לבחירה – 1 סמינר

 

על הפרקטיקום:

ניהול השירות: מתאוריה לפרקטיקה – מטרת הקורס (בהיקף 4 נ"ז) לאפשר יישום הידע הנרכש במהלך לימודי המסלול. הקורס יבצע אינטגרציה של הידע האקדמי והיישומי ויפתח את יכולות הסטודנטים להתמודדות עם אתגרים עדכניים בתחום ורכישת ניסיון מקצועי. בכל מפגש הסטודנטים ייחשפו לחקר מקרים (case-study) של חברות מובילות בתחום השירות בעולם וינותחו דילמות בתחום השירות והשיווק במסגרת קבוצתית. בנוסף, במסגרת ההרצאות יתארחו מנהלי שירות ושיווק ויציגו את תפיסת ארגונם בתחומים השונים.

 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה, הבחירה והסמינרים במסלול.

תוכנית לתואר ראשון (B.A) בניהול מערכות מידע

 

ראש התוכנית: ד"ר רותי גפני

 

אודות תחום מערכות מידע (Information Systems)

בחיים המודרניים הטכנולוגיה עוטפת אותנו מכל עבר ומלווה אותנו במשך כל היום, הן בפעילויות האישיות והן בעבודה. עבור עסקים, שילוב של מערכות מידע וטכנולוגיה הינו תנאי בסיסי להצלחה בתחרות מול עסקים אחרים. השימוש במחשבים, תקשורת, אינטרנט, טלפונים חכמים ומחשבי לוח, הוא מהותי לכל ענפי התעשייה, לרבות בידור, רפואה, בנקאות, ייצור, קמעונאות ועוד. כמו כן, עולם ההיי-טק בכלל וחברות הסטארט-אפ בפרט, מתבססים על טכנולוגיות אלו.

עם הגידול בשימוש, עולה גם הביקוש לאנשים מיומנים בניהול ופיתוח בטכנולוגיות אלו, המסוגלים להבין את צרכי הארגון, הלקוחות והספקים, ולתרגם דרישות אלו למערכת מידע המבוססת על הטכנולוגיות המתקדמות המתאימות ביותר.

ארגונים קטנים וגדולים, מקומיים ורב-לאומיים, במגזר הפרטי והציבורי, מעסיקים אנשי מערכות מידע, בתפקידים שונים ובמיומנויות שונות.

 

התוכנית לניהול מערכות מידע

בתוכנית לניהול מערכות מידע מפגישים בין שני עולמות, עולם הטכנולוגיה ומדעי המחשב מחד, ועולם ניהול העסקים והכלכלה מאידך. מטרת התוכנית היא, בעיקר, ללמד את הסטודנט להשתמש בטכנולוגיה על מנת לעזור לעסקים לשפר את מצבם התחרותי בשוק. לשם כך, על הסטודנט להכיר את שני העולמות, ולדעת לבחור את הפתרון האידיאלי והמתקדם המתאים לכל צורך.

התוכנית לניהול מערכות מידע הינה תכנית רב תחומית שמכשירה את הסטודנטים בסוגי טכנולוגיה שונים, פעילויות שונות, והתאמה לשינוי מתמיד.

 

על מנת להשיג מטרות אלו, הסטודנטים מקבלים:

 • הכשרה בסיסית מעמיקה בתחומי מדעי המחשב והניהול
 • כלים להיכרות עם הדינאמיקה של החדשנות, ויכולת להוביל בבטחה חידושים ושינויים
 • יכולת ניהול, הובלה וקבלת החלטות
 • התנסות בעבודת צוות
 • כלים להמשך לימוד עצמאי, בתמורות הזמן והטכנולוגיה המתפתחת ללא הרף

 

התוכנית שמה לעצמה דגש על הוראת תחומים מודרניים, כגון: מחשוב ענן, מחשוב נייד, מחשוב חברתי, סיכוני סייבר, פיתוח ל-Web ולמכשירים ניידים ((Android, , BI וכריית מידע ועוד.

 

 

הקשר בין התוכנית לניהול מערכות מידע לתעשייה בישראל

התוכנית מקיימת קשר ושיתופי פעולה עם חברות שונות בתעשייה בישראל:

 • קשר הדוק עם חברת הייעוץ STKI, המובילה בתחומי מערכות מידע, בראשות ד"ר ג'ימי שוורצקופף
 • שיתופי פעולה אקדמיים עם חברות מובילות כגון:
  • SAP – קורס ייחודי ללימוד ERP, המבוסס על SAP Academy, המובלת על ידי אוניברסיטת מינכן
  • הסכם עם חברת מתודה – המפתחת של נוהל מפת"ח
 • קישור סטודנטים למנחים מובילים בתעשייה במסגרת הכנת העבודות בלמידה עצמית
 • הצגת העבודות של למידה עצמית באירועי סיכום סמסטריאליים בפני קהל מוזמנים מהתעשייה

 

הסמכות

 • התוכנית מעניקה תואר בוגר (BA)
 • התוכנית מוכרת על ידי לשכת מנתחי המערכות בישראל. הבוגרים יכולים להירשם ללשכה בתום לימודיהם
 • התוכנית מכינה את הסטודנטים לבחינת ההסמכה של PMI (ניהול פרויקטים)
 • התוכנית מכינה את הסטודנטים לקראת בחינת ההסמכה ב-SAP

 

 

קורסי העשרה מחוץ לתוכנית

אנו ממליצים לסטודנטים ולבוגרים להשתתף בקורסים מקוונים הקיימים ברשת האינטרנט – MOOCS –  (massive open online courses)  שמקורם באוניברסיטאות מובילות בעולם, על-מנת להעשיר את הידע בתחומים נוספים. ניתן למצוא את פירוט הקורסים באתרים שונים. לדוגמה:

 

 

יתרונות הבוגרים בשוק העבודה

בוגרי התוכנית לניהול מערכות מידע נהנים מרמת לימודים אקדמית גבוהה ומקבלים במשך הלימודים כלים מעשיים רבים שיעזרו להם בהשתלבותם בתפקידים מגוונים בתעשייה.

בין היתר:

 • מגוון קורסים מעשיים בתחומים שונים, המכסים סוגים רבים של פעילויות והתמחויות, הנדרשים במקומות עבודה
 • התנסות בעבודת צוות
 • התנסות בהובלת צוותים ופעילויות
 • התנסות בהצגת נושאים ופרויקטים בפני קהל
 • התנסות בניתוח כולל של מצבים, תוך העמקה והתייחסות לפרטים הקטנים
 • ביצוע פרויקטים רבים בתחומים שונים, חלקם עבור ארגונים ועמותות אמיתיים.

 

בתום הלימודים הבוגרים יוכלו להשתלב ולהוביל בתפקידי מגוונים במערכות מידע, כגון: ניתוח, יישום, הטמעה וניהול מערכות מידע עסקיות, ניהול רשתות ותקשורת מחשבים, תכנון וניהול בסיסי נתונים, תכנון וניהול אבטחה של מחשבים ומידע, ניתוח מידע, פיתוח אפליקציות, ועוד.

 

 המועמדים מוזמנים להתרשם מן החוויה של התוכנית לניהול מערכות מידע התוכנית:

בדף הפייסבוק של התכנית - https://www.facebook.com/MISinIL

 

 

מבנה התוכנית בחלוקה לאשכולות (למתחילי תשע"ה):

הערה: התוכנית ניתנת לעדכון משיקולים אקדמיים ואחרים.

 

 

שנה/
סמ'

אשכול

מדעי המחשב

אשכול

ניהול וכלכלה

אשכול

מערכות מידע

קורסי בחירה

ואשכול

למידה עצמית –

סמינר, פרויקט, סדנא,

א/1

א/2

 • מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
 • מתמטיקה א'
 • מבוא למדעי המחשב
 • הסקה סטטיסטית
 • מתמטיקה ב'
 • מבוא למיקרו כלכלה
 • מבוא למאקרו כלכלה
 • חשבונאות א'
 • מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה
 • יסודות מערכות מידע
 • מבני נתונים
 • שיטות מחקר במ"מ

ב/1

ב/2

 • מבוא לתקשורת מחשבים
 • שפת JAVA

 

 • התנהגות ארגונית מיקרו
 • חשבונאות ב'
 • יסודות האסטרטגיה
 • יסודות השיווק
 • התנהגות ארגונית מאקרו
 • ניתוח מערכות מידע
 • ניהול פרויקטים
 • -SQL  תכנון וניהול        מסדי נתונים
 • עיצוב ופיתוח מ"מ
 • מבוא ל-SAP ERP
 • מנשקי אדם מחשב
 • בחירה/למידה עצמית

ג/1

ג/2

 • תכנות WEB
 • חדשנות ומ"מ

 

 

 • הטמעת מערכות מידע
 • כריית מידע
 • הערך האסטרטגי של מ"מ
 • כלכלת מערכות מידע
 • אחזור מידע
 • בחירה/למידה עצמית

סה"כ

נ"ז

 

28- מדעי המחשב 24 - ניהול וכלכלה 37- מערכות מידע

19 בחירה

12 למידה עצמית

סה"כ נ"ז לתואר במערכות מידע:    120 נ"ז

 

שימו לב:

בתכנית לניהול מערכות מידע, שעת שיעור הינה שוות ערך לנקודת זכות, ושעת תרגיל הינה שוות ערך לחצי נקודת זכות.


 

מבנה תכנית הלימודים למתחילי שנה"ל תשע"ה (תלמידי שנה א' בתוכנית) תכנית מספר 2766

קורסי חובה

קורסי בחירה

מערכות מידע ומחשבים

קורסי בחירה

ניהול וארגון

 

קורסי בחירה

תחומים אחרים

סמינר

מערכות מידע

פרויקט

מערכות מידע

סדנא

מערכות מידע

סה"כ

נ"ז

 
89 9 נ"ז 4נ"ז 6נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 4 נ"ז 120

 

קורסי חובה

שנה א'

שם הקורס
שעות  שיעור שעות תרגיל

מס'

נ"ז

דרישות קדם -

 ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד קודם או מקביל של:

סמסטר א'     
מבוא למיקרו כלכלה 223- 
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 223- 

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

(ציון עובר בקורס זה הוא 70)

220- 
מתמטיקה א'324- 
מבוא למדעי המחשב 425- 
סמסטר ב'     
מבוא למאקרו כלכלה223מבוא למיקרו כלכלה 
מתמטיקה דיסקרטית 223- 
הסקה סטטיסטית למ"מ223מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 
מתמטיקה ב'324מתמטיקה א' 
יסודות מערכות מידע202מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה 
חשבונאות א'223- 
מבני נתונים223מבוא למדעי המחשב 
שיטות מחקר במערכות מידע223

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

הסקה סטטיסטית
סה"כ     39  

 

חובה לקבל ציון "עובר" בכל קורסי שנה א' על מנת ללמוד את הקורסים השייכים לשנה ג'
שנה ב'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד מוקדם או מקביל של:

סמסטר א'     
יסודות התנהגות ארגונית מיקרו202- 
חשבונאות ב'223חשבונאות א' 
יסודות האסטרטגיה202מבוא למיקרו כלכלה 
ניתוח מערכות מידע223יסודות מערכות מידעניהול פרויקטים
ניהול פרויקטים223יסודות מערכות מידעניתוח מערכות מידע
*תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA223מבוא למדעי המחשב 
*מבוא לתקשורת מחשבים223מבוא למדעי המחשב 
SQL*- תכנון וניהול מסדי נתונים223מבני נתוניםניתוח מערכות מידע
*יסודות השיווק 223- 
סמסטר ב'     
יסודות התנהגות ארגונית מאקרו202 
מבוא ל-SAP ERP223

ניתוח מערכות מידע

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

ניהול פרויקטים

 
עיצוב ופיתוח מערכות מידע223ניתוח מערכות מידע 
מנשקי אדם מחשב למערכות מידע202

ניתוח מערכות מידע

 

עיצוב ופיתוח מערכות מידע
*תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA223מבוא למדעי המחשב 
*מבוא לתקשורת מחשבים223מבוא למדעי המחשב 
SQL*- תכנון וניהול מסדי נתונים223מבני נתוניםניתוח מערכות מידע
*יסודות השיווק 223- 
סה"כ     35  

*הקורס  ניתן גם בסמסטר א' וגם בסמסטר ב'

שנה ג' 

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד במקביל של:

סמסטר א'     
חדשנות ומערכות מידע223כל קורסי שנה א' 
כריית מידע223

מבני נתונים

שיטות מחקר

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 

 

 

 

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

דרישות קדם -

לימוד במקביל של:

הטמעת מערכות מידע202

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

 
תכנות WEB223

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

SQL- תכנון וניהול מסדי נתונים

 
סמסטר ב'     
הערך האסטרטגי של מערכות מידע202

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

עיצוב מערכות מידע

 
כלכלת מערכות מידע202

מבוא למיקרו כלכלה

יסודות השיווק

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

הטמעת מערכות מידע

 
אחזור מידע223

הסקה סטטיסטית
יסודות מערכות מידע
מבוא למדעי המחשב

מבני נתונים

 
סה"כ     18  

קורסי בחירה

היקף נדרש: 19  נ"ז על פי החלוקה שלהלן:

קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים סה"כ
נקודות זכות
9 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 19

הקורסים יילמדו החל משנה ב'. ראה הרשימה של קורסי הבחירה בהמשך.

קורסי למידה עצמית

היקף נדרש: 12 נ"ז.

 

שם הקורס (סוג עבודה) מס' נ"ז דרישות קדם - ציון עובר בקורסים:

 

סמינר

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- שיטות מחקר במערכות מידע

- הסקה סטטיסטית

סדנא

 

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

-מבוא למדעי המחשב

-תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

 

פרויקט

 

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- ניתוח מערכות מידע

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

- ניהול פרויקטים

סה"כ נקודות זכות 12 

 

 

עדכון תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ד (תלמידי שנה ב' בתוכנית) תכנית מספר 2754

  קורסי חובה סמינר במערכות מידע פרויקט במערכות מידע סדנא מערכות מידע קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים  
סה"כ
נ"ז
89 נ"ז 4 נ"ז 4נ"ז 4 נ"ז 9 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 120

 

קורסי החובה

שנה ב'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם

ציון עובר ב:

סמסטר א'    
יסודות התנהגות ארגונית מיקרו202-
חשבונאות ב'223חשבונאות א'
יסודות האסטרטגיה202מבוא למיקרו כלכלה
ניתוח מערכות מידע223יסודות מערכות מידע
ניהול פרויקטים223יסודות מערכות מידע
*תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA223מבוא למדעי המחשב
*מבוא לתקשורת מחשבים223מבוא למדעי המחשב
SQL*- תכנון וניהול מסדי נתונים223

מבני נתונים

ניתוח מערכות מידע 

*יסודות השיווק 223-
סמסטר ב'    
יסודות התנהגות ארגונית מאקרו202
מבוא ל-SAP ERP223

ניתוח מערכות מידע

יסודות התנהגות ארגונית מיקרו

ניהול פרויקטים

עיצוב ופיתוח מערכות מידע223ניתוח מערכות מידע
מנשקי אדם מחשב למערכות מידע202

ניתוח מערכות מידע

עיצוב ופיתוח מערכות מידע-לימוד במקביל

*תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA223מבוא למדעי המחשב
*מבוא לתקשורת מחשבים223מבוא למדעי המחשב
SQL*- תכנון וניהול מסדי נתונים223

מבני נתונים

ניתוח מערכות מידע 

* יסודות השיווק 223-
סה"כ     36 

*הקורס  ניתן גם בסמסטר א' וגם בסמסטר ב'

שנה ג'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

סמסטר א'
חדשנות ומערכות מידע223כל קורסי שנה א'
כריית מידע223

מבני נתונים

שיטות מחקר

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

הטמעת מערכות מידע202

כל קורסי שנה א'

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

תכנות WEB223

כל קורסי שנה א'

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

עיצוב ופיתוח מערכות מידע

מבוא לתקשורת מחשבים

SQL- תכנון וניהול מסדי נתונים

סמסטר ב'
הערך האסטרטגי של מערכות מידע202

יסודות האסטרטגיה

יסודות השיווק

מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

עיצוב מערכות מידע

כלכלת מערכות מידע202

מבוא למיקרו כלכלה

יסודות השיווק

ניהול פרויקטים

ניתוח מערכות מידע

הטמעת מערכות מידע

אחזור מידע223

הסקה סטטיסטית
יסודות מערכות מידע
מבוא למדעי המחשב

מבני נתונים

 

 

קורסי בחירה

היקף נדרש: 21  נ"ז על פי החלוקה שלהלן:

קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים סה"כ
נקודות זכות
9 נ"ז 4 נ"ז 6 נ"ז 21

 

הקורסים יילמדו החל משנה ב'. רשימת קורסי הבחירה מפורטת בהמשך.

 

קורסי למידה עצמית

היקף נדרש: 12 נ"ז.

שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם - ציון עובר בקורסים:

 

 

סמינר

4

 

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- שיטות מחקר במערכות מידע

סדנא

 

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

 

פרויקט

 

4

 

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- ניתוח מערכות מידע

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

סה"כ נקודות זכות 12 

 

עדכון תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ג (תלמידי שנה ג' בתוכנית) תכנית מספר 2752

קורסי חובה

סמינר
במערכות מידע

 

פרויקט במערכות מידע סדנא מערכות מידע קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים

סה"כ

נ"ז

874441146120

 

קורסי החובה

שנה ג'

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

סמסטר א'    
חדשנות ומערכות מידע223כל קורסי שנה א'
כריית מידע223כל קורסי שנה א'
הטמעת מערכות מידע202כל קורסי שנה א'
סמסטר ב'    
הערך האסטרטגי של מערכות מידע202כל קורסי שנה א'
כלכלת מערכות מידע202כל קורסי שנה א'
סה"כ     12 

 

קורסי בחירה

היקף נדרש: 21 נ"ז על פי החלוקה שלהלן:

קורסי בחירה בתחום מערכות מידע ומחשבים קורסי בחירה בתחום ניהול וארגון קורסי בחירה מתחומים אחרים

סה"כ

נ"ז

114621

 

הקורסים יילמדו החל משנה ב'.  רשימת קורסי הבחירה מפורטת בהמשך.

קורסי למידה עצמית

היקף נדרש: 12 נ"ז.

שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם – ציון עובר בקורסים:

 

סמינר

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- שיטות מחקר במערכות מידע

סדנא

 

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

 

פרויקט

 

4

- מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה

- ניתוח מערכות מידע

- עיצוב ופיתוח מערכות מידע

סה"כ נקודות זכות 12 

 

פירוט קורסי בחירה

שם הקורס ש"ס שיעור ש"ס תרגיל

מס'

נ"ז

תחום

דרישות קדם –

ציון עובר ב:

סמסטר א'      
תכנות WEB223מערכות מידע ומחשבים

עיצוב מערכות מידע

תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA

איומים מקוונים והארגון המודרני 202ניהול וארגון 
מיקור המונים202מערכות מידע ומחשבים 
כלים משפטיים בניהול202ניהול וארגון  
מגוטנברג עד צוקרברג 202תחומים אחרים 
סמסטר ב'     
מנשקי אדם מחשב202מערכות מידע ומחשביםניתוח מערכות מידע
מבוא לעולמות וירטואליים223מערכות מידע ומחשביםמבוא למדעי המחשב
אבטחת מידע ממוחשב202מערכות מידע ומחשבים
סוגיות מתקדמות במערכות מידע 202מערכות מידע ומחשביםהטמעת מערכות מידע
עסקים גלובליים 202ניהול וארגון 
השפעות האינטרנט 223מערכות מידע ומחשביםניתוח מערכות מידע
סמסטר קיץ     
פיתוח יישומים לאנדרואיד223מערכות מידע ומחשביםפיתוח עצמים בשפת JAVA

 

 

הערות:

*  היצע קורסי הבחירה והיקפם עשוי להשתנות.

 

 

חזרה לתפריט