כניסה

תוכנית המצטיינים - 2015

ראש התוכנית: ד"ר דורית שוויקי


כללי

התוכנית מיועדת לעודד סטודנטים בעלי יכולת גבוהה במיוחד להעמיק את הידע בתחומי התעניינותם העיקריים ולאפשר להם הרחבת אופקים, במקביל ללימודיהם בתוכנית הלימודים לתואר בוגר.
קבלת סטודנטים לתוכנית המצטיינים מתבצעת לקראת שנת הלימודים השנייה. מספר המתקבלים לתוכנית הינו 18-16 סטודנטים כל שנה. הליך הקבלה מורכב וכולל סינון ראשוני של מועמדים על סמך הישגים בשנה א', בכפוף לסיום מלוא חובות הלימודים בשנה זו, ובהתאם לדרישות שיפורסמו לאחר פרסום רשימת המועמדים. סטודנטים שהצטרפו לתוכנית המצטיינים נדרשים להשתתף בכל פעילויות התוכנית באופן שוטף ופעיל, לרבות פעילות התנדבותית בסיוע לסטודנטים המתקשים בלימודיהם, ולשמור על רמת הישגים אקדמית גבוהה (מעל 90) לאורך כל לימודיהם. סטודנטים בתוכנית המצטיינים זכאים למלגת לימודים בשיעור שכר לימוד מלא.

 

עבודה אקדמית ייחודית

בשנה ב' ישתתפו תלמידי תכנית המצטיינים בסדנה שמטרתה העמקה בנושאים אינטרדיסיפלינאריים ולימוד אופני המחקר שמאפיינים את הנושא הנבחר. השתתפות בסדנה מזכה ב-2 נקודות זכות במסגרת לימודי הבחירה בתחום בתוכנית הלימודים.
בשנה ג' יבחר כל משתתף נושא בתחום העניין שלו ויכין עבודה (פרויקט גמר) במסגרת אינדיבידואלית או קבוצתית. פרויקט הגמר מזכה ב-2 נקודות זכות במסגרת לימודי הבחירה בתחום בתוכנית הלימודים.
ראש התוכנית מלווה את הסטודנטים בכל שלבי לימודיהם בתכנית.

 

מהלך הלימודים 


תוכנית הלימודים של תלמידי התוכנית נקבעת בייעוץ אישי.

חזרה לתפריט