כניסה

מוסדות המכללה ונושאי תפקידים בה - 2016

​​

מוסדות האקדמית

חבר הנאמנים

חבר הנאמנים הוא הרשות העליונה של המכללה ובמסגרת סמכויותיו עפ"י התקנון הכללי נמנים בחירת יו"ר חבר נאמנים, ועד מנהל ויו"ר ועד מנהל, בחירת נשיא המכללה וסגניו, בחירת מבקר, ועדת ביקורת וקביעת סמכויותיהם. פיקוח על הנהלת ענייניה, עסקיה ונכסיה של המכללה. אישור התוכניות והתקציבים הרב שנתיים לפיתוח המכללה. התקנת תקנות משנה לעבודת המועצה האקדמית והועדה האקדמית, הקמת ועדות קבע אד הוק וקביעת סמכויותיהן. מינוי רו"ח וקביעת שכרו, אישור מאזן העמותה, תיקונים לתקנון העמותה, החלטה על השימוש בנכסי העמותה ורכושה בתהליכי פירוק.

 

יו"ר חבר הנאמנים
יו"ר חבר הנאמנים יבחר מתוך חבר הנאמנים לתקופה של שלוש שנים. בסיומה יוכל הוא לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות בנות שלוש שנים כל אחת. סה"כ תשע שנים.
יו"ר חבר הנאמנים יוכל, במידת הצורך, למנות לו סגנים, באישור חבר הנאמנים.
 
 

יו"ר חבר הנאמנים- מר אריק שטיינברג

חברי חבר הנאמנים

מובילי עסקים ודעת קהל מכל תחומי העשייה בחברה. החברים מתמנים ע"י חבר הנאמנים. בחבר הנאמנים נציגים מהאקדמיה, שוק ההון, עולם ההיי טק, המגזר העסקי, הציבורי והחברתי. חבר הנאמנים פועל גם לתמיכה בשיפור והרחבה של פעילותה האקדמית של המכללה.

 

 • גב' רלי אבישר                
 • פרופ' יאיר אורגלר
 • גב' יפעת אורון
 • גב' הילה אורן
 • מר אברהם אטיאס
 • גב' יעל אילן
 • מר בני אלון
 • מר שלמה אליהו
 • מר יצחק אלרון
 • מר דרור אמיר
 • מר יואל אסתרון
 • פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ
 • פרופ' שלמה בידרמן
 • עו"ד ענת בירן
 • רו"ח מיקי בלומנטל
 • מר עפר בנגל
 • ד"ר רונית בנדורי
 • מר קובי ברדה
 • גב' יהודית ברוניצקי
 • ד"ר ארנה ברי
 • מר דן ברנע
 • פרופ' גילי גולדצוויג
 • מר רמי גוזמן
 • מר נעמן גור
 • מר מיכה גיגר
 • מר דוד גרנות
 • מר אבי דומושביצקי
 • פרופ' יורם דינשטיין
 • פרופ' גדעון דרור
 • ד"ר הילה הדס
 • מר זאב הולצמן
 • עו"ד אמיר הלוי
 • מר דן וילנסקי
 • גב' חולוד זבאנה טנאס
 • קאדי מוחמד זיבדה
 • מר גורי זילכה
 • גב' מיכל זימלר
 • מר זהר זיסאפל
 • מר רון חולדאי
 • פרופ' אסף מידני
 • פרופ' עמירם יהודאי
 • גב' רים יונס
 • מר בני ילין
 • מר פול ישראל
 • מר מרדכי כהן
 • גב' אסתר לבנון
 • מר שי לבנת
 • מר עופר לוין
 • מר עמירם לוינברג
 • מר דוד לויתן
 • פרופ' דליה מור
 • פרופ' חנה נווה
 • גב' דליה נרקיס
 • עו"ד אורי סלונים
 • מר צבי סלונימסקי
 • מר יוסי סלע
 • מר עמוס ספיר
 • עו"ד דן עופר
 • ד"ר פזית עזורי
 • פרופ' דן עמיר
 • מר אבינעם ערמוני
 • פרופ' שאול פוקס
 • גב' דליה פישלזון
 • ד"ר ישראל פלג
 • מר זאב פלדמן
 • מר עופר פרי
 • פרופ' נחמיה פרידלנד
 • גב' דליה פרשקר
 • מר רביב צולר
 • פרופ' ישראל צנג
 • פרופ' גיורא קינן
 • מר צבי קנור
 • מר בן רבינוביץ
 • פרופ' יהודה רודיטי
 • מר אלון רוזן
 • ד"ר שולה רקנאטי
 • עו"ד יוסף שטח
 • מר אריק שטיינברג
 • ד"ר סיגל שלח
 • מר צבי שפירא
 • מר תומר שרת

 

           

הוועד המנהל

הוועד המנהל נבחר על ידי חבר הנאמנים. הוועד המנהל הינו גוף אופרטיבי הבא לקבל החלטות שוטפות, ליישם את החלטות חבר הנאמנים ולפקח על יישומן. לוועד המנהל הסמכות השיורית בכל ענייני המכללה שלא הוקנו במפורש בתקנון.

 
יו"ר הוועד המנהל

בראש הוועד המנהל יעמוד יו"ר שייבחר על ידי חבר הנאמנים מקרב חבריו לתקופת כהונה של שלוש שנים שבסיומה הוא יוכל לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות בנות שלוש שנים כל אחת.

 

יו"ר הוועד המנהל- דר' ארנה ברי

                     

קורות חיים

 

חברי הוועד המנהל
 
 • יו"ר - ארנה ברי
 • גב' אסתר לבנון
 • מר אברהם אטיאס
 • מר בן רבינוביץ
 • מר יואל אסתרון
 • מר אבינועם ערמוני
 • פרופ' חנה נווה

 

המועצה האקדמית

יו"ר - פרופ' שלמה בידרמן

פרופ' רוניתאביצור פרופ' עמירםיהודאי
פרופ' שלמה אהרונסון פרופ' רבקהיעקובי
פרופ' אמיראוורבוךפרופ' אריהלב
פרופ'יגאלאילפרופ'דןלוי
ד"ראודליהאלקנהפרופ'  דליהמור
פרופ' בוריסאפשטיין פרופ' אסףמידני
פרופ' עפראריאליפרופ' שמואלמלמד
פרופ' ישראלבורוביץד"ר פזיתעזורי
פרופ' אמיר בן עמרםפרופ' פיליפעין דור
פרופ'חדוהבראונשטיין ברקוביץפרופ' חייםעינת
מראלוןבניפרופ'שאולפוקס
פרופ' דבורהברנעפרופ'נחמיהפרידלנד
פרופ' דרור גדעון פרופ' מיכלפרנס
פרופ'גילי גולדצויגפרופ' חנןפרנק
פרופ'גלעדגלפרופ' גיל קפלן
פרופ' מרצלהרצוג פרופ' תמרקרון
פרופ'יעלהשילוניפרופ' יהודהרודיטי
פרופ' יצחקונציהפרופ'אריה תמיר
פרופ' נעמיחזן פרופ'מיכלשטרן
פרופ'שמואלטישברוביץפרופ' נתןשניידר
ד"רגרסיאלהטרכטנברג פרופ'רותשרבני
פרופ' מיכאלטרסי

 

 

בעלי תפקידים 

 
נשיא האקדמית – פרופ' שלמה בידרמן
סגנית הנשיא לעניינים אקדמיים - פרופ' דליה מור ​
מנכ"ל - מר בני אלון

מנהלת כספים וחשבת - גב' חגית תם-קדוש

ראש המינהל האקדמי - גב' חן-יה מימון ​
מנהל מערכות מידע וממונה על יישום חוק חופש המידע - מר אמיר פייגנבוים ​
ראש מינהל סטודנטים - גב' מיכל רז
מנהלת השיווק וראש מינהל מועמדים - גב' גלית ברכה ​
מנהלת קשרי חוץ וגיוס משאבים גב' ליאת וייס שחף ​

מנהלת תפעול גב' אפרת בר אור

מנהלת משאבי אנוש - גב' גלית צלרמאיר ​
מנהלת הספרייה - ד"ר ולרי מגידוב

מנהלת תחום שכר והטבות - גב' אסנת חסיד ​

 

מינהל סטודנטים
מיכל רז – ראש מינהל סטודנטים
איילת תירוש- עוזרת ראש מינהל סטודנטים לבקרה ולתוכניות לימודים מיוחדות
לילך קלי - גלעד - מזכירות מינהל סטודנטים
טל': 03-6803331, פקס: 03-6803324, Email: michalra@mta.ac.il

ביה"ס למדעי המחשב

דקן בית הספר – פרופ' גדעון דרור

טל': 03-6803322

פקס: 03-6803342

Email: compsec@mta.ac.il

אהובי צדוק - ראש מינהל ביה"ס

לימור שרבי – ע' ראש מינהל

רחלי נר – רכזת אקדמית

אלכסנדרה בוגוסלבסקי - רכזת אקדמית

ציפי גורודיש – אחראית בחינות

לבנה רובין – אחראית חדר חלוקה

 
 
ביה"ס לניהול וכלכלה
דקן ביה"ס – פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ
טל': 03-6802727 פקס: 03-6802770
ויקטוריה אהרונוב – ראש מינהל ביה"ס
חלי אילוז - ע' ראש מינהל
ענת צימבר אלימלך - רכזת אקדמית תואר שני ביעוץ ופיתוח ארגוני
מיכל גביש - רכזת M.B.A
ענת לוטן - רכזת אקדמית
חני ברקוביץ-אחראית בחינות
 

התכנית למערכות מידע

ד"ר רותי גפני - ראש התכנית

נטלי קפלן - רכזת אקדמית

שני לוגסי - רכזת אקדמית

טלפון: 03-6802710, פקס: 03-6802770

E-Mail: mis@mta.ac.il​ ​

ביה"ס למדעי הסיעוד

דקן ביה"ס - ד"ר פזית עזורי

אירינה שיניאבסקי-ראש מינהל ביה"ס

איה פז- ע.ראש מינהל ביה"ס

ירדן לוי - רכזת אקדמית

טלפון: 03-6802701

פקס: 03-6803454

E-Mail: nursing@mta.ac.il

ביה"ס לממשל וחברה

דקן ביה"ס – פרופ' אסף מידני

טל': 03-6803344 פקס: 03-6803342

Email: polisec@mta.ac.il

שני אגסי – ראש מינהל ביה"ס

טלי מזרחי - רכזת אקדמית

ביה"ס למדעי ההתנהגות

דקן ביה"ס – פרופ' גיל גולדצוויג

טל': 03-6802525 פקס: 03-6802526

Email: bev@mta.ac.il

לימור סקופ - ראש מינהל ביה"ס

אירינה פלג - ע' ראש מנהל

ויקי נבון – רכזת אקדמית

דיקלה חלף - רכזת אקדמית

ישראלה פז - רכזת אקדמית

אביבה ברמן - אחראית בחינות

נורית קונסטנטינובסקי -אחראית חדר חלוקה

​​

מדור בחינות

רחלי מיכאלי דה-ליאו - ראש מדור בחינות

  

מכינות
למיא סואלחי - רכזת המכינות ואחראית על הסטודנטים בני החברה הערבית במכללה

המינהל האקדמי
חן –יה מימון – ראש המינהל האקדמי
דליה גרופי – עוזרת ראש המינהל האקדמי ומנהלת היחידה לקידום איכות ההוראה
דיקלה סולימן – מזכירת המינהל האקדמי
טל': 03-6803325, 
פקס: 03-6803324 
Email: Minhalac@mta.ac.il

המרכז לקשרי אקדמיה-קהילה

מור דר – מנהלת היחידה

לילך בניה- מנהלת חממת יזמות עסקית-חברתית

אופיר יהלום- רכזת המרכז לקשרי אקדמיה-קהילה

מתן אלבוים-רכזת נגיעות אקדמיות

טל' 03-6803321, פקס: 03-6803301 Email: kehila@mta.ac.il

מערכות מידע לסטודנט
ורדה ביקוביצקי – ראש מינהל מערכות מידע לסטודנט
דנה מרקל – גוטמן – מרכזת מערכות מידע לסטודנט ומרכזת מענקי מחקר
טל': 03-6803335, פקס: 03-6803324 Email: vardab@mta.ac.il

מינהל מועמדים

גלית ברכה – מנהלת השיווק וראש מינהל מועמדים

מיכל בנר – מנהלת מרכז רישום

טל סטליק - ע. מנהלת מרכז רישום

טל סער- יועצת רישום

אורטל בן-אריה- יועצת רישום

סיגל ז'ולטי- יועצת רישום

גל גורביץ' - יועצת רישום

רן כהן -אחראי תחום דיגיטל

גיל זבולון - אחראית כנסים, אירועים ופרוייקטים שיווקיים

Email: gilzv@mta.ac.il

טל': 03-6803429

מיכל לוי-חן - מנהלת מוקד טלמרקטינג

טל': 03-6806080, פקס: 03-6803360

 Email: mirsham@mta.ac.il

המרכז לניהול קריירה וקשרי בוגרים

לילך כהן  פדרובסקי – מנהלת המרכז לניהול קריירה וקשרי בוגרים

 טל': 03-6802724, פקס: 03-

6803451  

lilah@mta.ac.il  :Email  

מינהל כללי

אפרת בר אור - מנהלת תפעול

שי תשובה - אחראי תחום רכש

הילה שביט - אחראית תחום תפעול ולוגיסטיקה

ענת לויאן - רכזת מנהל כללי

טלפון: 03-6803300, פקס: 03-6803301

קשרי חוץ וגיוס משאבים
ליאת וייס - שחף - מנהלת קשרי חוץ וגיוס משאבים טלפון: 03-6803418
יחידת הכספים
חגית תם-קדוש - מנהלת כספים וחשבת
אפרת בר-אור- כלכלנית וע' חשבת
אווה גלדשטיין - תקציבאית
שני שרר - תקציבאית
טלפון : 03-6803317 Email:hagitta@mta.ac.il 
שכר
אסנת חסיד - מנהלת תחום שכר והטבות
מירב דמרי- חשבת שכר
גילה שגב
טל': 03-6803316
פקס: 03-6803301
 הנהלת חשבונות
לבנה קמחי- מנהלת
רחלה רובינשטיין- מנהלת חשבונות
לידיה קלמנוביץ –מנהלת חשבונות
טל': 03-6803312
פקס: 03-6803301
שכר לימוד ומלגות
ענת קמפינסקי - מנהלת שכר לימוד ומלגות
אינס פבלנקו - ע.מנהלת שכר לימוד ומלגות
ליאת סולומון - רכזת שכר לימוד ומלגות
חגית גריידי - רכזת שכר לימוד ומלגות
שרון גביזון - רכזת שכר לימוד ומלגות
דינה סביון - רכזת שכר לימוד ומלגות
אלון שמלי - רכז שכר לימוד ומלגות
טלפון: 03-6803330 Email: tuition@mta.ac.il
 
משאבי אנוש
גלית צלרמאיר - מנהלת משאבי אנוש
אורנית טל - רכזת משאבי אנוש
03-6803423
ספרייה
ד"ר ולרי מגידוב – מנהלת הספריות
טל': 03-6802500, פקס: 03-6802501, Email: valery@mta.ac.il
ספריית מדעי ההתנהגות
בניין פומנטו למדעי ההתנהגות
טל': 03-6802500
פקס: 03-6802501
ולרי מגידוב – מנהלת
מרינה קנציפר
עמליה עזר
רז פנחס
מוטי בן חיים
ליאת שרטר
ויקי מליכסון
ספריית ניהול וכלכלה
ספריית ממשל וחברה
בניין ווסטון למדעי המחשב
טל': 03-6803377
פקס: 03-6803378
לירן מיכאלי עוואד-מנהלת
שלי ניישטדט
מיכל נויטל – יששכרוב
ביאטריס קפלן
מיכל לב - ארי

                          
אחזקה
אריאל בראל – מנהל אחזקה ראשי
בניין פומנטו למדעי ההתנהגות
טל': 03-6802515
סלבה טריטצקי
אולג סוקול
בניין ווסטון למדעי המחשב
טל': 03-6803346
יצחק וולמן
אורי עזרא
סרגי פטרוסוב
ערן חמו
בניין כלכלה וניהול
טל' 03-6802713
טימור זמודיקוב
איוון טימצ'נקו
יחידת המחשב ​ ​ ​ ​
אמיר פייגנבויםמנהל מערכות מידעטל 03-6803442 amirfe@mta.ac.il
אבי מוסרימנהל יחידת המחשבטל 03-6803370 avim@mta.ac.il
שרית אלבומנהלת יישומיםטל  03-6803374 salbo@mta.ac.il
ליאור כהןSystemטל03-6803373 liorco@mta.ac.il
יצחק ישכיל Unix Sys Adminטל  03-6803432 itzhaky@mta.ac.il
מרכז תמיכה מחשובי: ​ ​  
אייל צורר"צ תמיכה טל 03-6803431  helpdesk@mta.ac.il
אלון קורן​טכנאי​

עילי קוסובסקי​

טכנאי​​​​

עופר צברי​טכנאי​​​​
​ ​

 

 

 

 

המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו נוצרת את זכרם של:

 

פרופ' גדעון פישלזון ז"ל

ממייסדי המכללה

סגן הנשיא לעניינים אקדמיים

נפטר בשנת 1995

 

אייל עזורי ז"ל

בוגר המכללה, חלל מערכות ישראל

נפל בשנת 2002

פרופ' שמעון אבן ז"ל

סגן הנשיא לעניינים אקדמיים

נפטר בשנת 2004

 

ד"ר ברק שוהם ז"ל

חבר סגל ביה"ס למדעי המחשב

נפטר בשנת 2003

 

ד"ר אייבי כהן ז"ל

חבר סגל ביה"ס למדעי המחשב

נפטר בשנת 2005

 

יוסף שמש ז"ל

עובד המכללה

נפטר בשנת 2007

 

זהבה סלנט ז"ל

עובדת המכללה

נפטרה בשנת 2007

 

פרופ' אברהם גרוספלד-ניר ז"ל

חבר סגל ביה"ס לניהול וכלכלה

נפטר בשנת 2012

 

פרופ' יהודית בירק ז"ל

חברת חבר הנאמנים – ממייסדי המכללה

נפטרה בשנת 2013

חזרה לתפריט