כניסה

מידע כללי - ידיעון 2017

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
 • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג

כללי

ידיעון זה מכיל את עיקרי המידע הדרוש לסטודנט בנושאי תוכניות הלימודים במכללה, תקנותיה ונהליה.

הסטודנטים מתבקשים לקרוא היטב את הידיעון ולעקוב באופן שוטף אחר החוזרים והמודעות, המופיעים על גבי לוחות המודעות, וכן באתר האינטרנט של המכללה.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים, התקנות ותוכניות הלימודים המתפרסמים בידיעון זה, בלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

לשימוש הסטודנטים עומדת "תחנת מידע לסטודנט" המספקת מידע שוטף ומעודכן על תאריכי בחינות, ציוני קורסים, ביטולי שיעורים, שיעורי השלמה וכיו"ב.

מערכת השעות המופיעה באתר האינטרנט של המכללה מתעדכנת באופן שוטף, והיא כוללת מידע על מועדי הקורסים, מועדי הבחינות, וכן את תקצירי הקורסים. סילבוסים של הקורסים מוצגים באתר האינטרנט של המכללה: בקישור "אודות המכללה - מנועי חיפוש" או "ספרייה".

הידיעון מיועד לסטודנטים ולסטודנטיות ונכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 

מקומות הלימוד

בשנת הלימודים תשע"ז הלימודים יתקיימו בקמפוס המכללה ביפו, ברחוב רבנו ירוחם.

 

בית הספר לניהול וכלכלה

תוכנית לימודים לתואר "בוגר" בכלכלה וניהול

תוכנית לימודים לתואר "בוגר" במערכות מידע

תוכנית לימודים לתואר "מוסמך" במנהל עסקים

תוכנית לימודים לתואר "מוסמך" ביעוץ ופיתוח ארגוני

בבניין ניהול וכלכלה

בית הספר למדעי הסיעוד

 

בית הספר למדעי ההתנהגות

תכנית לימודים לתואר "בוגר" במדעי הסיעוד

 

תוכנית לימודים לתואר "בוגר" במדעי ההתנהגות

ותוכנית לימודים לתואר "מוסמך" בפסיכולוגיה

 

 

בבניין פומנטו למדעי ההתנהגות

 

בית הספר למדעי המחשב

 

 

בית הספר לממשל וחברה

 

תוכנית לימודים לתואר "בוגר" במדעי המחשב

תוכנית לימודים לתואר "מוסמך" במדעי המחשב

 

תוכנית לימודים לתואר "בוגר" בחברה-פוליטיקה

 

בניין ווסטון למדעי המחשב

 

לוח שנת הלימודים תשע"ז (2016-2017)

30.10.2016כ"ח בתשרייום א'היום הראשון ללימודים
13.11.2016י"ב בחשוןיום א'טקס לזכרו של יצחק רבין ז"ל
27.1.2017כ"ט בטבתיום ו'היום האחרון לסמסטר א'
5.3.2017ז' באדריום א'היום הראשון לסמסטר ב'
12.3.2017י"ד באדר יום א'חופשת פורים
6.4.2017י' בניסןיום ה'היום האחרון ללימודים לפני חופשת הפסח
18.4.2017כ"ב בניסןיום ג'היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
24.4.2017כ"ח בניסןיום ב'טקס יום השואה*
30.4.2017ד' באייריום א'טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל *
1.5.2017ה' באייריום ב'יום הזיכרון לחללי צה''ל **
2.5.2017ו' באייריום ג'חופשת יום העצמאות
25.5.2017כ"ט באייריום ה'יום הסטודנט***
30-31.5.2017ה'-ו' בסיוןימים ג'-ד'חופשת שבועות
20.6.2017  כ"ו בסיוןיום ג'היום האחרון לסמסטר ב'
19.7.2017כ"ה בתמוזיום ד'היום הראשון לסמסטר הקיץ
19.9.2017כ"ח באלוליום ג'היום האחרון לסמסטר הקיץ
22.10.2017ב' בחשוןיום א'היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשע"ח

 

הערות ללוח שנת הלימודים:

(*)   בימים אלה יופסקו הלימודים בין השעות 9:45-10:30

(**)  ביום הזיכרון לא יתקיימו לימודים. בערב יום הזיכרון 30.4.2017 יופסקו הלימודים בשעה 18:00.

(***) ביום הסטודנט לא יתקיימו לימודים.

ימי מנוחה וימי צום דתיים לשנה"ל תשע"ו 2017-2016

חגי המוסלמים

עיד אלאדחא (חג הקורבן)ארבעה ימים11.9.2016
1 מוחרם - ראש השנה ההיג'רית 1431 יום אחד2.10.2016
יום הולדת הנביא מוחמדיום אחד10.12.2016
עיד אל פיטר – חג הפסקת הצוםשלושה ימים25.6.2017

           

חגי העדה הדרוזית

עיד אלאדחה (חג הקורבן)ארבעה ימים11.9.2016
חג הנביא אליהויום אחד25.1.2017
חג הנביא שועייבארבעה ימים25.4.2017

 

חגי העדות הנוצריות

החג קתולים, פרוטסטנטים אורתודוכסים ארמנים
חג המולד25.12.201607.01.201719.1.2017
יום שני לחג המולד26.12.201608.01.201720.01.2017
ראש השנה1.1.201714.1.201714.1.2017
חג ההתגלות6.1.201719.1.201719.1.2017
יום שישי הגדול לפני הפסחא14.4.201714.4.2017614.4.2017
פסחא16.4.201716.4.201716.4.2017
יום שני לפסחא17.4.201717.4.201717.4.2017
העליה השמיימה25.5.201725.5.201725.5.2017

 

ימי צום ביהדות

עשרה בטבתי' טבת תשע"ז 8.1.2017
תענית אסתרי"א אדר תשע"ז 9.3.2017
שבעה עשר בתמוזי"ז תמוז תשע"ז 11.7.2017
תשעה באבט' אב תשע"ז 1.8.2017
צום גדליהג' תשרי תשע"ח 23.9.2017
יום הכיפורים

י' תשרי תשע"ח 30.9.2017

 הערות:

1.      סטודנטים בני העדות הנ"ל יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חגם בהתאם לתאריכים הנ"ל.

2.      סטודנטים בני העדות הנ"ל שיעדרו בתקופת הבחינות לרגל חג המופיע בלוח זה, זכאים למועד מיוחד כמפורט בתקנון "סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד".

3.      יתכנו שינויים בתאריכי החגים לעדות הדרוזים והמוסלמים הנקבעים על-פי הלבנה.

         

מספרי טלפון שימושיים

במכללה

קריית המכללה ביפו

מנהל בית הספר לניהול וכלכלה

התכנית במערכות מידע 

מנהל בית הספר למדעי הסיעוד

03-6802727

03-6802710

03-6802701

התכנית לתואר שני במנהל עסקים03-6802706
התכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני03-6802728
מנהל בית הספר למדעי ההתנהגות03-6802525
ספריית בתי הספר למדעי ההתנהגות, למדעי הסיעוד  ולממשל וחברה03-6802500
מנהל בית הספר למדעי המחשב03-6803322
מנהל בית הספר לממשל וחברה03-6803344
ספריית בתי הספר למדעי המחשב ולניהול וכלכלה 03-6803377
חדר מערכות מחשב בנין ווסטון03-6803431

 

מספרים נוספים

נשיא המכללה03-6803300
סגנית נשיא לעניינים אקדמיים03-6803300
מנכ"ל האקדמית03-6803300
ראש המינהל האקדמי03-6803325
ראש מינהל סטודנטים03-6803331
מנהלת השיווק וראש מינהל מועמדים03-6803328
מרכז רישום03-6803333
יחידת שכר לימוד03-6803330
יחידה למעורבות חברתית03-6803321
המרכז לניהול קריירה וארגון הבוגרים03-6802724
אגודת הסטודנטים03-6817011
יו"ר אגודת הסטודנטים052-4421136

           

מחוץ למכללה

משרדי פר"ח03-6438892/3
אבחוני מת"ל – אוניברסיטת ת"א03-6405449
המרכז ללימודי עברית03-6408947/7128

רכז מינהל הסטודנטים של הסוכנות היהודית

(משרד מנהל הסטודנטים בתל-אביב)

03-5209139

 

טיפול בסטודנט

א.    מנהל בית הספר מטפל ברישום לקורסים, בהזנת ציונים, בקביעת מערכת השעות והבחינות. מנהל בית הספר הינו        הכתובת הראשונה לכל פניה הנוגעת ללימודי הסטודנט.

במנהל בית הספר ניתן לקבל אישורים הנוגעים למצב הלימודים (פרוט סוגי האישורים - ראה בפרק התקנון) וכן אישורים לולת"ם.

ב.    ועדה לפניות סטודנטים – דנה בבקשות חריגות, הנוגעות ללימודיו של הסטודנט. ניתן להגיש בקשה לוועדה לפניות     סטודנטים על גבי טופס הניתן להורדה באתר האינטרנט בקישור. את הבקשה יש להגיש דרך מנהל בית הספר.

ג.    ראש מינהל סטודנטים מטפלת בעניינים שלא מצאו את פתרונם במסגרת הטיפול השגרתי של תוכניות הלימוד ומנהל בתי   הספר.

ד.    הדקנים עומדים לרשות הסטודנטים בנושאים הנוגעים ללימודי התוכנית, הכרה בלימודים אקדמיים קודמים בתחום וכיו"ב.

שעות הקבלה של הדקנים וכן של מורי הקורסים מתפרסמים מדי סמסטר על לוחות המודעות ובאתר האינטרנט של המכללה.

בענייני לימודים, כמו גם בנושאים אחרים הנוגעים למכללה, יכול הסטודנט לפנות לסגנית נשיא המכללה, לנשיא המכללה למנכ"ל המכללה.

 

הספרייה

בקמפוס המכללה פועלות שתי ספריות המשרתות  את כלל הסטודנטים ומספקות שירותי השאלה, יעץ ועיון.

בבניין פומנטו – ספריית בתי הספר למדעי ההתנהגות, ממשל וחברה ומדעי הסיעוד.

בבניין ווסטון – ספריית בתי הספר למדעי המחשב וניהול-כלכלה.

בכל ספרייה  נמצאים חומרי לימוד ייחודים לתכנית הלימודים הבית ספריתקטלוג הספרייה נכלל ברשת הספריות האקדמיות בארץ – "אל"ף". הקטלוג זמין בגישה מרחוק באמצעות אתר האינטרנט של המכללה ומאפשר לבצע חיפושים ולהזמין ספרים.

מתוך המכללה ובגישה מרחוק,  ניתן לגשת למאגרי מידע אלקטרוניים המכילים אלפי כתבי עת בטקסט מלא והמתעדכנים באופן שוטף. לאחרונה, הושק בספרייה גם אוסף ראשוני של ספרים בטקסט מלא, בפורמט אלקטרוני.

 

נוסף לאלפי ספרים, העוסקים בתחומי הלימוד והמחקר של בתי הספר השונים, קיים בספרייה אוסף מובחר של ספרות יפה להנאת הקוראים.

בספרייה צוות ספרנים מקצועי ומיומן, שישמח לסייע בכל שאלה.

הספרייה מקיימת הדרכות פרונטאליות ומקוונות בשימוש במשאבים השונים.

למידע נוסף – אנא פנו לצוותי הספריות.

נהלי הספרייה מפורטים בקובץ "תקנות למשתמשים בשרותי הספרייה".

 

מערכות המחשב

תלמידי המכללה נהנים ממספר שירותים הניתנים על ידי מערכות המחשב של המכללה: שימוש במעבדות המחשבים בכל אחד מבניני הקמפוס, חשבון דוא"ל, תצוגת מחברות בחינה, שטח לאחסון קבצים, אירוח אתר אינטרנט אישי , גישה מרוחקת למאגרי המידע ולתוכנות שבמכללה ואתר אינטרנט המכיל מידע אישי לסטודנט. בנוסף , מריבתם של חומרי הלימוד המועברים בקורסים מצויים וניתנים לצפייה באתר האקדמית. הדרכה לגבי התקנה ותפעול של המערכות השונות ניתנת באופן שוטף על ידי צוות אנשי הסיסטם ומצויה גם באתר המכללה.

הנחיות לסטודנטים חדשים בדבר אופן "העברת מיילים מדוא"ל המכללה לדוא"ל פרטי" כמו גם אופן הפניה לצוות השירות והתמיכה המחשובי ניתן למצוא באתר המכללה באינטרנט, במסלול ---->  סטונטים--->מידע לסטודנט --- < מרכז שירות מרכז שירות ותמיכה מחשובי.

 

ולת"ם - ועדה לתאום שרות מילואים

ולת"ם פועלת במסגרת צ.ה.ל. ומטפלת בבקשות לדחייה, קיצור או ביטול שרות מילואים.

להלן עיקרי הנחיות ולת"ם לתלמידי התואר הראשון במוסדות להשכלה גבוהה:

א.    חייל מילואים המתחיל ללמוד במוסד להשכלה גבוהה חייב לדווח על כך ליחידתו עד חודש מתחילת שנה"ל. הדיווח נועד   לסייע בתכנון קריאת הסטודנט לשרות מילואים. על הסטודנט להעביר ליחידתו אישור לימודים לאחר הרישום לקורסים.

ב.    סטודנט הנקרא לשרות מילואים של לפחות 6 ימים רצופים במהלך "שנה אקדמית" (אוקטובר עד יולי) זכאי לפנות לולת"ם בבקשה לדחייה או קיצור השרות. על הבקשה להגיע לולת"ם לכל המאוחר 30 יום לפני מועד הגיוס הנקוב בצו. הבקשה  תסתמך רק על נתונים אקדמיים. המכסה המרבית של ימי מילואים במהלך "שנה אקדמית" היא 21 יום ברצף.

ג.    ערעור ניתן להגיש רק על סמך נתונים אקדמיים שלא נכללו בפנייה הראשונית. טופס הערעור יוגש למדור ולת"ם תוך 7 ימים  ממועד ישיבת הוועדה (את תאריך הישיבה ניתן לברר טלפונית).

מספר הטלפון של ולת"ם 03-6553655 או 6535*.

מידע נוסף על פנייה לולת"ם וערעור ולת"ם בקישור.

 

זכויות סטודנטים המשרתים במילואים  

זכויות סטודנטים המשרתים במילואים בכל הקשור לזכאות למועד חלופי לבחינות סוף סמסטר, מועד חלופי להגשת תרגילים ועבודות, סיוע בהשלמת חומר השיעורים, זכאות לכרטיסי צילום, חזרה על קורס ללא תשלום בגין שירות מילואים, אי פגיעה במועד הרישום לקורסים ושאילת ספרים בספריה מפורטים ב"תקנון זכויות סטודנטים המשרתים במילואים".

גב' איילת תירוש, עוזרת ראש מנהל סטודנטים לענייני סטודנטים תשמש כרכזת לטיפול בסטודנטיות/סטודנטים הזכאים להתאמות מכח התקנון הנ"ל. דוא"ל: ayelette@mta.ac.il

 

סטודנטית בטיפולי פוריות, בהיריון ובשמירת היריון, סטודנטית וסטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת זכאים להקלות בנושא

סטודנטית בטיפולי פוריות, בהיריון ובשמירת היריון, סטודנטית וסטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת זכאים להקלות בנושא: היעדרות משיעורים, מועד נוסף/מיוחד, דחייה במועד עבודות, חזרה על קורס ללא תשלום שכ"ל ועוד. לפירוט ההקלות הנ"ל ראה בנוהל "זכויות סטודנטיות בטיפולי פוריות, בהיריון ובשמירת היריון וסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת".

גב' איילת תירוש, עוזרת ראש מנהל סטודנטים לענייני סטודנטים תשמש כרכזת לטיפול בסטודנטיות/סטודנטים הזכאים להקלות מכח הנוהל הנ"ל, בפיקוחה של ד"ר יעל השילוני-דולב, יועצת נשיא המכללה למעמד האישה. דוא"ל: ayelette@mta.ac.il

 

זכויות לסטודנטים ששרתו כלוחמים בצ.ה.ל. 

לוחמים משוחררים מצה"ל (כהגדרתם על פי רשויות הצבא) שיתקבלו ללימודים במכללה האקדמית, יהיו פטורים מתשלום עבור קורסי הכנה במתמטיקה, אנגלית עד רמת פטור, הכרת המחשב וכל קורס אחר במסגרת המכללה שנועד לחזק מיומנויות יסוד ואינו מקנה נקודות זכות לתואר.
זכאי להנות מן הפטור מי שהחל בלימודיו תוך שנתיים ממועד השחרור משירות חובה (לקצין, תוך שלוש שנים ממועד השחרור משירות חובה), וניתן לממשו במהלך כל שנות הלימוד לתואר ראשון במכללה.

 

מערך הסיוע לסטודנטים

המכללה מעניקה מדי שנה מלגות לתלמידיה.

 

מלגות הצטיינות

מוענקות לסטודנטים אשר השיגו הישגים מעולים בלימודיהם במכללה בשנה הקודמת. רשימת מקבלי מלגות אלה תפורסם במהלך סמסטר א'.

כללים המפרטים דרישות סף לקבלת מלגות הצטיינות לתלמידי התואר הראשון והשני מתפרסמים בפרקי "תקנון הלימודים" בידיעון זה ובאתר האינטרנט של המכללה.

מלגות  סיוע מטעם המכללה האקדמית

 

 • מלגות סיוע כלכלי
 • מלגות דיור בשיתוף עם עיריית תל אביב יפו
 • מלגות לימודים במסגרת יזמות חברתית ביפו (מותנה בפתיחת התוכנית)
 • מלגה בגין השתתפות בפעילות חברתית במסגרת המרכז לקשרי אקדמיה קהילה
 • מלגות קרן אייסף
 • מלגות לסטודנטים ששירתו כלוחמים בצה"ל

  הלוואות
 • הלוואות – הסדרי מימון חסרי תקדים לשכר לימוד
 • הלוואות ומענקים לסטודנטים מטעם המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך והתרבות

  מלגות מטעם גופים אחרים
 • קרן "הישג" – מלגות לחיילים בודדים
 • קרן IMPACT – מלגות ללוחמי צה"ל משוחררים
 • פרויקט פר"ח
 • ארגון ידידים למען הנוער והחברה
 • עתידים – עתודה לתעשייה
 • תכנית המלגות של היא"ס ישראל
 • מפעל הפיס
 • הקרן להכוונת חיילים משוחררים – הטבה לתושבי פריפריה

  מערך סיוע נוסף
 • פיקדון אישי
 • הסדר שכ"ל מיוחד למשרתים במילואים
 • שירותי ביטוח
   
  כל המידע על מערך הסיוע לסטודנט מפורסם באתר המכללה באינטרנט

  שכר לימוד ומלגות ï מלגות לסטודנטים או בניתוב:

https://www.mta.ac.il/tuition/Pages/tuti.aspx

הסדר בחינות מיוחד לסטודנטים עם לקויות למידה/בעיות תפקודיות 

סטודנטים עם לקויות למידה/בעיות תפקודיות זכאים להתאמות מסוימות בבחינות. הזכאות להתאמות מבוססת על חוות דעת הניתנת על ידי אחד מהגורמים הבאים:

 

 • מכונים המבצעים אבחון באמצעות מת"ל  - מערכת (ממוחשבת) לאבחון תפקודי למידה:

 

שם מרכז האבחון טלפון
המרכז לאבחון לקויות למידה של אוניברסיטת תל-אביב03-6405449
חממה, מרכז תמיכה ללקויי למידה, המכללה האקדמית תל חי04-8181427
מכון יה"ל, אוניברסיטת חיפה04-8249022
מכון יעל, חיפה04-8383373
מכון ברוש, המכללה האקדמית עמק יזרעאל04-6423449
מלל, מרכז לאבחון לקויות למידה, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה09-7781126
מכון בן-דרור, רמת השרון

03-5493862

03-5499895

מרכז אבחון, האוניברסיטה העברית

(סניפים בהר הצופים ובפקולטה לחקלאות ברחובות)

02-5881183
מכון אלה, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ירושלים02-6759584
מכון אלה-אחווה, המכללה האקדמית אחווה08-8588139
המכללה האקדמית בית ברל, ליד כפר סבא (למועמדים ולומדים בבית ברל בלבד)09-7476394
מרכז האבחון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע08-6479487
מרכז אבחון, המכללה האקדמית גליל מערבי04-9015238
מרכז מנעד, מכללת לוינסקי לחינוך, תל-אביב03-6901634
מכון אורן, מכללת אורנים04-9838997/71
המרכז האקדמי רופין, עמק חפר09-8983863
מכון אבחון לקויות למידה, אוניברסיטת אריאל בשומרון03-9076577

              

 • מכון ניצן - אבחון דידקטי (אפשר גם אבחון פסיכודידקטי).

 

סטודנטים המבקשים התאמות בבחינות עקב בעיות קשב וריכוז נדרשים להציג את אחד מהאבחונים המקצועיים הבאים:

 

או    אבחון פסיכו-דידקטי מלווה ב-TOVA  או BRC או MOXO.
או    חוות דעת של פסיכיאטר מלווה ב-TOVA  או BRC או MOXO.
או    חוות דעת של רופא נוירולוג מלווה ב-TOVA  או BRC או MOXO.

 

במקרה של בעיות תפקודיות אחרות (דוגמת קשיי ראיה, נכות מוטורית ועוד) יש להגיש אבחונים והמלצות להתאמות שניתנו ע"י רופא מומחה, בצירוף תוצאות הבדיקות.

 

חוות הדעת תהיה תקפה אם נערכה על סמך אבחון שעשה הסטודנט לאחר שמלאו לו שמונה עשרה שנים וטרם חלפו חמש שנים ממועד עריכתה.

 

על מנת שניתן יהיה לטפל בכל הפניות ולהיערך בהתאם, מומלץ לפנות מוקדם ככל האפשר ורצוי עוד לפני תחילת הלימודים.

בקשות להתאמות יש להגיש לכל המאוחר עד חודש לפני מועד תחילת הבחינות.

 

את דוחות האבחון יש למסור במעטפה סגורה למינהל בית-הספר/מינהל סטודנטים. תנאי בחינה מיוחדים יאושרו, בהתבסס על דוחות האבחון, ע"י גורם מקצועי שהוסמך לכך ע"י המכללה. עצם הצגת האבחון אינה מבטיחה מתן תנאי בחינה מיוחדים.

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לגב' מיכל רז  - ראש מינהל הסטודנטים, בטלפון: 03-6803331 או בדוא"ל: michalra@mta.ac.il

 

מניעת הטרדה מינית

במטרה להבטיח כי המכללה תשמש מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית, הגדירה המכללה, כמתחייב מהחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998, את הנוהל למניעת הטרדה מינית במכללה האקדמית של תל-אביב-יפו, הוראה מס' 004-01.

הנוהל האמור מתפרסם באתר המכללה באינטרנט – בקובץ נוהלי המכללה.

נציבת קבילות לענייני הטרדה מינית, ד"ר רונית רוט-חנניה (ביה"ס למדעי ההתנהגות),

דוא"ל: ronitrot@mta.ac.il

סגנית נציבת קבילות  לענייני הטרדה מינית, מנהלת משאבי אנוש - גב' גלית צלרמאיר

טל: 03-6802717  galitze@mta.ac.il

 

ביטוח תאונות אישיות

המכללה האקדמית תל אביב-יפו מבטחת את כל תלמידיה מפני תאונות אישיות באמצעות חברת מנורה מבטחים. הביטוח מבטח את הסטודנט בכל מקום בעולם ובכל שעה ביממה, מפני מקרים של אובדן כושר עבודה, אובדן כושר לימודים, נכות או מוות כתוצאה מתאונה– כל זאת במגבלות ובתנאים המפורטים בפוליסה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מיכל פרי בכתובת

Michal.LieberPerry@marsh.com

 

שירות פסיכולוגי

הארבעה- מרכז רב מקצועי לטפול פסיכולוגי

 

השרות הפסיכולוגי הקליני במכללה מיועד לכם הסטודנטים בתחומי הלימוד ובתארים השונים, ומותאם למגוון הנושאים המעסיקים אתכם (לימודים, עבודה, זוגיות ועוד).

 

במסגרת זו, השירות הפסיכולוגי מציע סוגי טפול רבים כמו: פסיכותרפיה דינמית, ייעוץ קצר מועד, ממוקד מטרה וטיפול קוגניטיבי התנהגותי. אופן הטפול מותאם אישית לכל פונה בהתאם לצרכיו ולשקולים מקצועיים.

 

בהתאם לביקוש, נפתחות גם סדנאות ייעודיות כמו סדנה להתמודדות עם חרדת בחינות.

 

השלוחה פועלת בקמפוס המכללה, בניין כלכלה וניהול, חדרים 325, 326.

 

כיצד פונים? הטיפול ניתן בכפוף לקבלת טופס 17 מקופת החולים בה אתם מבוטחים. לאחר קבלת טופס 17 מהקופה הנכם מוזמנים לפנות לשירות הפסיכולוגי במכללה. חשוב לציין, כי בעת בקשת טופס 17 זה אין צורך בכל הסבר מדוע נעשית הפניה. גם בהמשך כל הפרטים יישמרו בהתאם לכללי הסודיות הרפואית, וימסרו לפי הצורך רק בתיאום ובאישור (בכתב) שלכם בלבד.

לנוחותכם מצורף טופס הפניה למרכז הארבעה ובסופו מכתב פנייה אל קופת החולים עם ציון הטופס הנדרש קישור לטופס

 

כמו כן ניתן לקבל טפול ביופידבק משולב ב- CBTללא טפסי 17 בתשלום (טפול זה אינו כלול בסל בטוח הבריאות של קופות החולים). במידה ואתם מעוניינים בטיפול זה יש למלא רק את טופס הפניה למרכז.

 

צוות מרכז הארבעה ישמח לעמוד לרשותכם לקבלת פרטים נוספים ולסיוע בכל שאלה או בעיה. נעשה הכל על מנת שתזכו לקבל את הטיפול המקצועי והטוב ביותר לו אתם זכאים.

 

ניתן ליצור קשר טלפוני עם מזכירות מרכז הארבעה: 03-5615211. כמו כן, ניתן להגיע לשעת קבלה בחדר 326 בימי ה' בין השעות 13:00 ל-14:00, או ליצור קשר עם מרכזת השלוחה מטעם הארבעה, ד"ר עירית יוהס זק  באמצעות המייל:  Irit.YZ@MKY.HEALTH.GOV.IL

שירות הודעות לטלפונים הסלולריים (SMS)

שירות הודעות לטלפונים סלולאריים (S.M.S) ניתן לתלמידי האקדמית על ידי חברה חיצונית המקבלת מידע משרתי המכללה.

השירות כולל משלוח הודעות על ציונים והודעות כלליות אחרות. השירות ניתן חינם לכל הסטודנטים הפעילים.

 

נציבות קבילות סטודנטים

כל סטודנט רשאי להגיש קבילה לנציבת קבילות סטודנטים. הקבילה תוגש לנציב בכתב בחתימת הסטודנט עצמו ותפרט את המעשים/המחדלים עליהם מלין הסטודנט ואת הצעדים שנקט לתיקון העוול לו הוא טוען עד להגשת הקובלנה. לקובלנה יצרף הקובל עותקי מסמכים המצויים בידו להם קשר לעניין. הקובלנה תוגש לנציב באמצעות מנהל הסטודנטים. כנציבת קבילות סטודנטים משמשת פרופ' דליה מור – סגנית נשיא לעניינים אקדמיים. פרטי התקשרות עמה: מספר הטלפון: 03-6803300, כתובת דוא"ל: dmoore@mta.ac.il .

מנהל סטודנטים נמצא בבניין ווסטון למדעי המחשב (בנין 2) קומה 3, חדר 321, טל': 03-6803331, ניתן להגיש קובלנה לדוא"ל: student@mta.ac.il.

פרטים נוספים לגבי אופן הגשת הקובלנה והטיפול בה מופיעים ב"תקנון נציב קבילות סטודנטים תש"ע". התקנון האמור מתפרסם באתר המכללה באינטרנט – בקובץ נהלי המכללה.

 

המרכז לקשרי אקדמיה קהילה

ההחלטה להקים את קמפוס הקבע של המכללה האקדמית תל-אביב-יפו ביפו הטילה על המוסד שליחות חברתית. בהתאם לכך, קבעה האקדמית את המעורבות החברתית כאחד מיעדיה העיקריים ורואה עצמה גורם מרכזי בהנעת שינוי חברתי ביפו ובדרום תל אביב.

המרכז לקשרי אקדמיה קהילה פועל על בסיס מספר עקרונות: פעילות ארוכת טווח ביפו ודרום תל-אביב, עידוד שותפויות, פעילות בכל המגזרים, ניצול תשומות ארגוניות של האקדמית תל-אביב-יפו על מנת להותיר את מירב המשאבים המגויסים לפעילות בשטח. הדגש בקביעת מטרות המרכז מושם תמיד על צרכי הקהילה. המרכז עוסק בחינוך, הנגשת ההשכלה, מצוינות בבתי הספר, פעילות בקרב קבוצות הורים, טיפוח יזמות, פעילות למניעת התנהגויות אלימות, קידום והטמעת ידע טכנולוגי בקרב התושבים, שילוב פגועי נפש בקהילה, הטמעת "חינוך ירוק" ביפו ועוד.

אנו מזמינים את ציבור הסטודנטים לקחת חלק בפעילות החברתית הענפה. לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לכתובת: kehila@mta.ac.il או לקרוא באתר המכללה www.mta.ac.il  תחת "אקדמיה קהילה".

 

המרכז לניהול קריירה

המרכז לניהול קריירה וקשרי בוגרים הוקם במטרה לשמש בית חם של ידע מקצועי ועזרה במימוש הפוטנציאל התעסוקתי של כל בוגר וסטודנט.

במסגרת המרכז יקבלו הסטודנטים והבוגרים כלים יישומיים אשר יסיעו בהשתלבותם בהצלחה בשוק העבודה התחרותי.

למידע נוסף ניתן לפנות לדף האינטרנט של  המרכז לניהול קריירה.

כמו כן, ניתן לפנות  ללילך כהן פדרובסקי- מנהלת המרכז לניהול קריירה וקשרי בוגרים

בטלפון 03-6802724 או במייל lilah@mta.ac.il

ארגון הבוגרים

בפעילות בוגרים מאורגנת טמון כוח רב, הן לבוגרי המכללה והן למוסד עצמו. כיום עומד מספר בוגרי האקדמית על למעלה מ-10,000  בוגרים ומוסמכים, מספר לא מבוטל אשר מאחוריו מספר דומה של סיפורי הצלחה.

המכללה רואה את בוגריה ככוח מניע, אשר בהצלחתו הוא מקדם אינטרסים משותפים של בנייה והעצמה, ועל כן רואה המכללה כיעד ראשון במעלה את טיפוח הבוגרים בכל תחומי החיים ובכל שלב בו הם נמצאים במהלך חייהם. במסגרת ארגון הבוגרים מציעה המכללה לבוגריה שירותי ניהול קריירה, כנסים מקצועיים והזדמנות ליצירת נטוורקינג אשר ייתן פתח להזדמנויות מקצועיות נוספות.

למידע נוסף ניתן לפנות לדף האינטרנט של ארגון הבוגרים.

כמו כן, ניתן לפנות  ללילך כהן פדרובסקי-מנהלת המרכז לניהול קריירה וקשרי בוגרים

בטלפון 03-6802724 או במייל lilah@mta.ac.il

 

קניין רוחני בעבודות סטודנטים

הקניין הרוחני – פטנט, זכות יוצרים וכיו"ב - בכל עבודה של סטודנט שייך לסטודנט עצמו.

היוצאים מן הכלל הם:

א.  אותם מקרים בהם המרצה (או כל עובד מכללה אחר) תורם לעבודה יותר מאשר את עצם ההנחיה (שהנה חלק מחובותיו     כמרצה) ויכול להצביע על תרומה של ממש לפיתוח הקניין הרוחני הטמון בעבודה. במקרים מעין אלה רשאי העובד –  או המכללה, כמי שעל פי חוק זכאית לבעלות בקניין רוחני שפותח עקב ותוך כדי עבודת עובדיה –   לדרוש שותפות קניין הרוחני.

ב.  מקרים שבהם משקיעה המכללה משאבים – מעבר לאלה שנהוג להשקיע בעבודה מאותו סוג – בכסף או בעין, בביצוע העבודה ומתנה הסכמתה להשקעתם בקבלת זכויות בקניין הרוחני שיפותח במסגרת העבודה.

ג.  מקרים בהם מוותר הסטודנט מראש על הזכויות בקניין הרוחני, כולן או מקצתן, לטובת גורם חיצוני הממן את ביצוע העבודה,  כולה או חלקה.

"תקנון  חלוקת הזכויות  בקניין הרוחני של פרויקטים של סטודנטים" מופיע באתר האינטרנט של המכללה, בקישור:    https://www.mta.ac.il/about_us/Pages/regulations.aspx

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של האקדמית ת"א-יפו הינה מוסד ללא כוונת רווח אשר מאגד את הסטודנטיות והסטודנטים במכללה ופועל למען רווחתם/ן וטובתם/ן, תוך שמירה על האינטרסים החברתיים, הכלכליים והציבוריים של החברים והחברות בה.

מטרות ושירותי האגודה:

·         ייצוג הסטודנטים/ות כלפי כל רשות, מוסד, גוף ואדם בכל הקשור למעמדם/ן כסטודנטים/ות.

·         פעילות שוטפת למען רווחת הסטודנטים/ות במכללה.

·         שמירת מעמדם/ן האקדמי של הסטודנטים/ות במכללה ומחוצה לה.

·         תמיכה אקדמית רחבה הכוללת: סיכומי קורסים, חוברות בחינות עם פתרונות, מרתונים, וסיוע מיוחד לסטודנטים/ות עולים/ות, לקויי/ות למידה ומילואימניקים/יות.

·         תמיכה מקצועית בנושאים משפטיים.

·         הכוונה תעסוקתית.

·         אספקת שירותים מוזלים הכוללים:  פעילויות תרבות וספורט, ציוד משרדי, שירותי הדפסה, ועוד.

·         קידום החיים החברתיים במכללה באירועים ופעילויות רבות ומגוונות.

 

אגודת הסטודנטים היא הבית החם של הסטודנטיות והסטודנטים במכללה!

לכל פניה, בקשה, או סתם כדי לומר שלום, האגודה תמיד כאן בשבילכן ובשבילכם!

 

שעות פתיחת משרדי האגודה (חדר 27-28 בניין ווסטון):

בימים א'-ד' :  9:00-12:45 , 13:45-17:00 יום ה' : 9:00-12:45, 13:45-19:00

טלפון: 03-6817011 כתובתנו באינטרנטhttp://www.aguda-mta.co.il

חפשו אותנו בפייסבוק: אגודת הסטודנטים האקדמית תא-יפו

 

יו"ר האגודה, דניאל אזולאי - yor-aguda@mta.ac.il

סיו"ר האגודה, אלעד נחשון  sayor.aguda@gmail.com

חזרה לתפריט