כניסה

מידע כללי - ידיעון 2018

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
 • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג

מידע כללי

ידיעון זה מכיל את עיקרי המידע הדרוש לסטודנט בנושאי תוכניות הלימודים במכללה, תקנותיה ונהליה.

הסטודנטים מתבקשים לקרוא היטב את הידיעון ולעקוב באופן שוטף אחר החוזרים והמודעות, המופיעים על גבי לוחות המודעות, וכן באתר האינטרנט של המכללה.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים, התקנות ותוכניות הלימודים המתפרסמים בידיעון זה, בלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

לשימוש הסטודנטים עומדת "תחנת מידע לסטודנט" המספקת מידע שוטף ומעודכן על תאריכי בחינות, ציוני קורסים, ביטולי שיעורים, שיעורי השלמה וכיו"ב.

מערכת השעות המופיעה באתר האינטרנט של המכללה מתעדכנת באופן שוטף, והיא כוללת מידע על מועדי הקורסים, מועדי הבחינות, וכן את תקצירי הקורסים. סילבוסים של הקורסים מוצגים באתר האינטרנט של המכללה: בקישור "אודות המכללה - מנועי חיפוש" או "ספרייה".

הידיעון מיועד לסטודנטים ולסטודנטיות ונכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 

מקומות הלימוד

בשנת הלימודים תשע"ז הלימודים יתקיימו בקמפוס המכללה ביפו, ברחוב רבנו ירוחם.

 

בית הספר לניהול וכלכלה

תוכנית לימודים לתואר "בוגר" בכלכלה וניהול

תוכנית לימודים לתואר "בוגר" במערכות מידע

תוכנית לימודים לתואר "מוסמך" במנהל עסקים

תוכנית לימודים לתואר "מוסמך" ביעוץ ופיתוח ארגוני

בבניין ניהול וכלכלה

בית הספר למדעי הסיעוד

 

בית הספר למדעי ההתנהגות

תכנית לימודים לתואר "בוגר" במדעי הסיעוד

 

תוכנית לימודים לתואר "בוגר" במדעי ההתנהגות

ותוכנית לימודים לתואר "מוסמך" בפסיכולוגיה

 

 

בבניין פומנטו למדעי ההתנהגות

 

בית הספר למדעי המחשב

 

 

בית הספר לממשל וחברה

 

תוכנית לימודים לתואר "בוגר" במדעי המחשב

תוכנית לימודים לתואר "מוסמך" במדעי המחשב

 

תוכנית לימודים לתואר "בוגר" בחברה-פוליטיקה

 

בניין ווסטון למדעי המחשב


לוח שנה אקדמי 

לוח שנת הלימודים תשע"ח (2018-2017) -
 בתי הספר: 
מדעי המחשב, מדעי ההתנהגות, ניהול וכלכלה וממשל וחברה

19.11.2017 א' בחשון יום א' היום הראשון ללימודים
2.2.2018 י"ז בשבט יום ו' היום האחרון לסמסטר א'
4.3.2018 וי"ז באדר יום א' היום הראשון לסמסטר ב'
29.3.2018י"ג בניסןיום ה'היום האחרון ללימודים לפני חופשת הפסח
8.4.2018כ"ג בניסןיום א'היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
11.4.2018כ"ו בניסןיום ד'ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה**
12.4.2018כ"ז בניסןיום ה'טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה*
17.4.2018ב' באייריום ג'טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל *
17.4.2018ב' באייריום ג' ערב יום הזיכרון לחללי צה''ל **
18.4.2018ג' באייריום ד'יום הזיכרון לחללי צה''ל ***
19.4.2018ה' באייריום ה'חופשת יום העצמאות***
20.5.2018ו' בסיוןיום א'חופשת שבועות
8.6.2018  כ"ה בסיון יום ו' היום האחרון לסמסטר ב'
8.7.2018 כ"ה בתמוז יום א' היום הראשון לסמסטר הקיץ
7.9.2018 כ"ז באלול יום ו' היום האחרון לסמסטר הקיץ
14.10.2018 ה' בחשון יום א' היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשע"ט

 

הערות ללוח שנת הלימודים:

(*)   בימים אלה יופסקו הלימודים בין השעות 9:45-10:30

(**) הלימודים יופסקו בשעה 18:00.

(***)      לא יתקיימו לימודים.

 

הערות

 1. קורסים שהתקיימו מתחילת הסמסטר, יסתיימו במועד המקורי של סיום הסמסטר (19.1.2018).
 2. מועדי הבחינות של כל הקורסים שונו. תקופת הבחינות תחל ביום 4.2.2018.


ימי מנוחה וימי צום דתיים     חגי המוסלמים והצ'רקסים

מוחרם - ראש השנה ההיג'ריתיום אחד21.9.2017
יום הולדת הנביא מוחמדיום אחד30.11.2017
עיד אל פיטר – חג הפסקת הצוםשלושה ימים15-17.6.18
עיד אל אדחא (חג הקורבן)ארבעה ימים21-24.8.2018


הערה: היות וראש החודש בשנה ההיג'רית נקבע על פי הלבנה, עשויים לחול שינויים במועדי החגים המוסלמים והצום, בגבול של יום ואפילו יומיים.


חגי העדה הדרוזית

חג הנביא אליהויום אחד25.1.2018
חג הנביא שועייבארבעה ימים25-28.4.2018
עיד אל אדחה (חג הקורבן)ארבעה ימים21-24.8.2018


חגי העדות הנוצריות

החגקתולים, פרוטסטנטים אורתודוכסיםארמנים
חג המולד25.12.20177.1.201819.1.2018
יום שני לחג המולד26.12.20178.1.201820.1.2018
ראש השנה1.1.201814.1.201814.1.2018
חג ההתגלות6.1.201819.1.201819.1.2018
יום שישי הגדול לפני הפסחא30.3.20186.4.20186.4.2018
פסחא1.4.20188.4.20188.4.2018
יום שני לפסחא2.4.20189.4.20189.4.2018
העליה השמיימה10.5.201817.5.201817.5.2018
שבועות20.5.201827.5.201827.5.2018
יום שני לשבועות21.5.201828.5.201828.5.2018

 


ימי צום ביהדות

עשרה בטבתי' טבת תשע"ח 28.12.2017 
תענית אסתרי"ג אדר תשע"ח 28.2.2018 
שבעה עשר בתמוזי"ח תמוז תשע"ח 1.7.2018 
תשעה באבי' אב תשע"ח 22.7.2018 
צום גדליהג' תשרי תשע"ט 12.9.2018 
יום הכיפוריםי' תשרי תשע"ט 19.9.2018 

 

הערות:

1.      סטודנטים בני העדות הנ"ל יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חגם בהתאם לתאריכים הנ"ל.

2.      סטודנטים בני העדות הנ"ל שיעדרו בתקופת הבחינות לרגל חג המופיע בלוח זה, זכאים למועד מיוחד כמפורט בתקנון "סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד".

3.      יתכנו שינויים בתאריכי החגים לעדות הדרוזים והמוסלמים הנקבעים על-פי הלבנה.

 


  

מספרי טלפון שימושיים

מספרי טלפון שימושיים

נשיא המכללה03-6803300
סגנית נשיא לעניינים אקדמיים03-6803300
מנכ"ל האקדמית03-6803300
ראש המנהל האקדמי03-6803325
ראש מנהל סטודנטים03-6803331
מנהלת השיווק וראש מנהל מועמדים03-6803328
מרכז רישום03-6803333
יחידת שכר לימוד03-6803330
יחידה למעורבות חברתית03-6803321
המרכז לניהול קריירה וארגון הבוגרים03-6802724
אגודת הסטודנטים03-6817011
יו"ר אגודת הסטודנטים054-5900517

מנהל בית הספר לניהול וכלכלה

התכנית במערכות מידע 

מנהל בית הספר למדעי הסיעוד

03-6802727

03-6802710

03-6802701

התכנית לתואר שני במנהל עסקים03-6802706
התכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני03-6802728
מנהל בית הספר למדעי ההתנהגות03-6802525
ספריית בתי הספר למדעי ההתנהגות, למדעי הסיעוד  ולממשל וחברה03-6802500
ספריית בתי הספר למדעי המחשב ולניהול וכלכלה 03-6803377
חדר מערכות מחשב – תמיכה מחשובית - בניין ווסטון03-6803431

 

 

טיפול בסטודנט


א.    מנהל בית הספר הינו הכתובת הראשונה לכל פניה הנוגעת ללימודי הסטודנט. מנהל בית הספר מטפל ברישום לקורסים, בהזנת ציונים, בקביעת מערכת השעות, במתן אישורים הנוגעים ללימודי הסטודנט, במתן יעוץ לגבי הלימודים ותכנית הלימודים וכן במתן אישורים לולת"ם.

שעות הפעילות של מנהלות בתי הספר בזמן לימודים הן: בימים א'-ה' בשעות 8:00-18:00, בימי ו' בשעות 8:00-12:00. הפסקה לצורך פעילות פנימית בימים א'-ה' בשעות 12:30-13:30.

ב.     ועדה לפניות סטודנטים – דנה בבקשות חריגות, הנוגעות ללימודיו של הסטודנט. ניתן להגיש בקשה לוועדה לפניות סטודנטים על גבי טופס המופיע באתר האינטרנט בקישור. את הבקשה יש להגיש באמצעות מנהל בית הספר.

ג.     ראשי תחומים וראשי תכניות – משמשים כתובת לפניות סטודנטים בנושאים אקדמיים הקשורים לתכנית הלימודים.

ד.     דקני בתי הספר אחראים על פעילות בית הספר, על יחידות המשנה ומסלולי הלימוד השונים שבו.

ה.    מנהל סטודנטים מטפל בנושאים הבאים: מתן התאמות בבחינות ושירותי תמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה/בעיות תפקודיות, לימודי אנגלית לפטור, בחינת אמיר"ם, מתן ייעוץ לסטודנטים המעוניינים לעבור תכנית לימודים, מימוש זכויות סטודנטים וסטודנטיות המשרתים במילואים וסטודנטיות לאחר לידה ונושאים מנהליים שלא נמצא להם פתרון במסגרת בית הספר.


הספרייה


בקמפוס המכללה פועלות שתי ספריות המשרתות  את כלל הסטודנטים ומספקות שירותי השאלה, יעץ ועיון.

בבניין פומנטו – ספריית בתי הספר למדעי ההתנהגות, ממשל וחברה ומדעי הסיעוד.

בבניין ווסטון – ספריית בתי הספר למדעי המחשב וניהול-כלכלה.

בכל ספרייה  נמצאים חומרי לימוד ייחודים לתכנית הלימודים הבית ספריתקטלוג הספרייה נכלל ברשת הספריות האקדמיות בארץ – "אל"ף". הקטלוג זמין בגישה מרחוק באמצעות אתר האינטרנט של המכללה ומאפשר לבצע חיפושים ולהזמין ספרים.

מתוך המכללה ובגישה מרחוק,  ניתן לגשת למאגרי מידע אלקטרוניים המכילים אלפי כתבי עת בטקסט מלא והמתעדכנים באופן שוטף. לאחרונה, הושק בספרייה גם אוסף ראשוני של ספרים בטקסט מלא, בפורמט אלקטרוני.

 

נוסף לאלפי ספרים, העוסקים בתחומי הלימוד והמחקר של בתי הספר השונים, קיים בספרייה אוסף מובחר של ספרות יפה להנאת הקוראים.

בספרייה צוות ספרנים מקצועי ומיומן, שישמח לסייע בכל שאלה.

הספרייה מקיימת הדרכות פרונטאליות ומקוונות בשימוש במשאבים השונים.

למידע נוסף – אנא פנו לצוותי הספריות.

נהלי הספרייה מפורטים בקובץ "תקנות למשתמשים בשרותי הספרייה".

 

מערכות המחשב


תלמידי המכללה נהנים ממספר שירותים הניתנים על ידי מערכות המחשב של המכללה: שימוש במעבדות המחשבים בכל אחד מבניני הקמפוס, חשבון דוא"ל, תצוגת מחברות בחינה, שטח לאחסון קבצים, אירוח אתר אינטרנט אישי , גישה מרוחקת למאגרי המידע ולתוכנות שבמכללה ואתר אינטרנט המכיל מידע אישי לסטודנט. בנוסף , מריבתם של חומרי הלימוד המועברים בקורסים מצויים וניתנים לצפייה באתר האקדמית. הדרכה לגבי התקנה ותפעול של המערכות השונות ניתנת באופן שוטף על ידי צוות אנשי הסיסטם ומצויה גם באתר המכללה.

הנחיות לסטודנטים חדשים בדבר אופן "העברת מיילים מדוא"ל המכללה לדוא"ל פרטי" כמו גם אופן הפניה לצוות השירות והתמיכה המחשובי ניתן למצוא באתר המכללה באינטרנט, במסלול ---->  סטונטים--->מידע לסטודנט --- < מרכז שירות מרכז שירות ותמיכה מחשובי.

 

ולת"ם - ועדה לתאום שרות מילואים


ולת"ם פועלת במסגרת צ.ה.ל. ומטפלת בבקשות לדחייה, קיצור או ביטול שרות מילואים.

להלן עיקרי הנחיות ולת"ם לתלמידי התואר הראשון במוסדות להשכלה גבוהה:

א.    חייל מילואים המתחיל ללמוד במוסד להשכלה גבוהה חייב לדווח על כך ליחידתו עד חודש מתחילת שנה"ל. הדיווח נועד   לסייע בתכנון קריאת הסטודנט לשרות מילואים. על הסטודנט להעביר ליחידתו אישור לימודים לאחר הרישום לקורסים.

ב.    סטודנט הנקרא לשרות מילואים של לפחות 6 ימים רצופים במהלך "שנה אקדמית" (אוקטובר עד יולי) זכאי לפנות לולת"ם בבקשה לדחייה או קיצור השרות. על הבקשה להגיע לולת"ם לכל המאוחר 30 יום לפני מועד הגיוס הנקוב בצו. הבקשה  תסתמך רק על נתונים אקדמיים. המכסה המרבית של ימי מילואים במהלך "שנה אקדמית" היא 21 יום ברצף.

ג.    ערעור ניתן להגיש רק על סמך נתונים אקדמיים שלא נכללו בפנייה הראשונית. טופס הערעור יוגש למדור ולת"ם תוך 7 ימים  ממועד ישיבת הוועדה (את תאריך הישיבה ניתן לברר טלפונית).

מספר הטלפון של ולת"ם 03-6553655 או 6535*.

מידע נוסף על פנייה לולת"ם וערעור ולת"ם בקישור.

 

זכויות סטודנטים המשרתים במילואים 

 

זכויות סטודנטים המשרתים במילואים בכל הקשור לזכאות למועד חלופי לבחינות סוף סמסטר, מועד חלופי להגשת תרגילים ועבודות, סיוע בהשלמת חומר השיעורים, זכאות לכרטיסי צילום, חזרה על קורס ללא תשלום בגין שירות מילואים, אי פגיעה במועד הרישום לקורסים ושאילת ספרים בספריה מפורטים ב"תקנון זכויות סטודנטים המשרתים במילואים".

גב' איילת תירוש, עוזרת ראש מנהל סטודנטים לענייני סטודנטים תשמש כרכזת לטיפול בסטודנטיות/סטודנטים הזכאים להתאמות מכח התקנון הנ"ל. דוא"ל: ayelette@mta.ac.il

 

סטודנטית בטיפולי פוריות, בהיריון ובשמירת היריון, סטודנטית וסטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת זכאים להקלות בנושא


סטודנטית בטיפולי פוריות, בהיריון ובשמירת היריון, סטודנטית וסטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת זכאים להקלות בנושא: היעדרות משיעורים, מועד נוסף/מיוחד, דחייה במועד עבודות, חזרה על קורס ללא תשלום שכ"ל ועוד. לפירוט ההקלות הנ"ל ראה בנוהל "זכויות סטודנטיות בטיפולי פוריות, בהיריון ובשמירת היריון וסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת".

גב' איילת תירוש, עוזרת ראש מנהל סטודנטים לענייני סטודנטים תשמש כרכזת לטיפול בסטודנטיות/סטודנטים הזכאים להקלות מכח הנוהל הנ"ל, בפיקוחה של ד"ר יעל השילוני-דולב, יועצת נשיא המכללה למעמד האישה. דוא"ל: ayelette@mta.ac.il

 

זכויות לסטודנטים ששרתו כלוחמים בצ.ה.ל. 

לוחמים משוחררים מצה"ל (כהגדרתם על פי רשויות הצבא) שיתקבלו ללימודים במכללה האקדמית, יהיו פטורים מתשלום עבור קורסי הכנה במתמטיקה, אנגלית עד רמת פטור, הכרת המחשב וכל קורס אחר במסגרת המכללה שנועד לחזק מיומנויות יסוד ואינו מקנה נקודות זכות לתואר.
זכאי להנות מן הפטור מי שהחל בלימודיו תוך שנתיים ממועד השחרור משירות חובה (לקצין, תוך שלוש שנים ממועד השחרור משירות חובה), וניתן לממשו במהלך כל שנות הלימוד לתואר ראשון במכללה.

 

< h3> < id="13">מערך סיוע לסטודנטים הלומדים באקדמית – מלגות, הסדרי מימון והלוואות

המכללה מעניקה מדי שנה מלגות לתלמידיה.

 מלגות הצטיינות

מוענקות לסטודנטים אשר השיגו הישגים מעולים בלימודיהם במכללה בשנה הקודמת. רשימת מקבלי מלגות אלה תפורסם במהלך שנת הלימודים העוקבת.

כללים המפרטים דרישות סף לקבלת מלגות הצטיינות לתלמידי התואר הראשון והשני מתפרסמים בפרקי "תקנון הלימודים" בידיעון זה ובאתר האינטרנט של המכללה. 

            מלגות  לימודים

 • מלגות סיוע כלכלי
 • מלגות דיור בשיתוף עם עיריית תל אביב יפו
 • מלגה בגין השתתפות בפעילות חברתית במסגרת המרכז לקשרי אקדמיה קהילה
 • מלגות לוחם – לסטודנטים ששירתו כלוחמים בצה"ל

הלוואות והסדרי מימון

 • הסדרי מימון לשכ"ל
 • הלוואות ומענקים לסטודנטים מטעם המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך והתרבות

מלגות מטעם גופים חיצוניים

להלן חלק מרשימת המלגות מטעם גופים חיצוניים, הרשימה מתעדכנת במהלך שנת הלימודים:

 • קרן "הישג" – מלגות לחיילים בודדים
 • קרן IMPACT – מלגות ללוחמי צה"ל משוחררים
 • פרויקט פר"ח
 • מלגה ע"ש סא"ל אליעזר דינאי – הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים
 • מלגות "המקום" והקרן ע"ש קטרין ודויד רוזבלאום
 • מלגות חרדים לאקדמיה של עמותת ידיות טורונטו
 • סיוע לסטודנטים מטעם המינהל לסטודנטים עולים
 • הקרן להכוונת חיילים משוחררים – הטבה לתושבי הפריפריה
 • מלגות מטעם היא"ס ישראל
 • פרויקט מלגות פיס להשכלה גבוהה
 • מלגות מטעם העמותה לניהול פרויקטים בישראל
 • מלגות לסטודנטים בעלי אזרחות קנדית
 • מלגות ארגון יוצאי מרכז אירופה
 • מלגות לימודים של סחל"ב
            
  מידע נוסף
 • פיקדון אישי
 • שירותי ביטוח
   
  פרטים נוספים לגבי מלגות ניתן למצוא בקישור   

  לבירורים בנושא שכר לימוד ומלגות ניתן לפנות בכתובת: tuition@mta.ac.il

  בכל פניה בכתב יש לציין שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת, מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני.


מרכז תמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה/מוגבלויות תפקודיות

התאמות בבחינות

האקדמית פועלת במישורים שונים על מנת לתת הזדמנות שווה לסטודנטים הנזקקים לתמיכה מיוחדת עקב לקויות למידה / מוגבלויות תפקודיות.

 התמיכה של המכללה הינה רחבה והיא כוללת:

תמיכה בסטודנטים באמצעות חונכים, טכנולוגיות מסייעות, מתן פתרונות לסטודנטים עם מוגבלויות תפקודיות – נגישות, קיום סדנאות לשיפור מיומנויות למידה והתאמות בבחינות. 

אמצעי התקשורת student@mta.ac.il טל': 03-6803331, בניין ווסטון (בניין מספר 2), קומה 3, חדרים 318 ו-321. 


איזה שירותים מציע המרכז?

 התאמות בבחינות

 • סטודנטים עם לקויות למידה זכאים להתאמות מסוימות בבחינות. הזכאות להתאמות מבוססת על חוות דעת  הניתנת ע"י אחד מהגורמים הבאים:

מכונים המבצעים אבחון באמצעות מת"ל  - מערכת (ממוחשבת) לאבחון תפקודי למידה:


שם מרכז האבחוןטלפון
מרכז אבחון "בצוותא" אוניברסיטת תל-אביב03-6405449
מרכז מנעד, מכללת לוינסקי לחינוך, תל-אביב03-6901634
חממה, מרכז תמיכה ללקויי למידה, המכללה האקדמית תל חי04-8181427
מכון יה"ל, אוניברסיטת חיפה04-8249022
מכון יעל, חיפה04-8383373
מכון ברוש, המכללה האקדמית עמק יזרעאל04-6423449
מלל, מרכז לאבחון לקויות למידה, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה09-7781126

מרכז אבחון, האוניברסיטה העברית

(סניפים בהר הצופים ובפקולטה לחקלאות ברחובות)

02-5881183
מכון אלה, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ירושלים02-6759584
מכון אלה-אחווה, המכללה האקדמית אחווה08-8588139
המכללה האקדמית בית ברל, ליד כפר סבא (למועמדים ולומדים בבית ברל בלבד)09-7476394
מרכז האבחון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע08-6479487
מרכז אבחון, המכללה האקדמית גליל מערבי04-9015238
מכון אורן, מכללת אורנים04-9838971
המרכז האקדמי רופין, עמק חפר09-8983863
מכון אבחון לקויות למידה, אוניברסיטת אריאל בשומרון03-9076577

 

 • מכון ניצן - אבחון דידקטי (אפשר גם פסיכודידקטי).
   

  סטודנטים המבקשים התאמות בבחינות עקב הפרעות קשב וריכוז נדרשים להציג את אחד מהאבחונים המקצועיים הבאים:

או    אבחון פסיכו-דידקטי מלווה ב-TOVA  או BRC או MOXO.
או    חוות דעת של פסיכיאטר מלווה ב-TOVA  או BRC או MOXO.
או    חוות דעת של רופא נוירולוג מלווה ב-TOVA  או BRC או MOXO.

 

תוקף האבחונים / מבדקי קשב וריכוז הוא ל-5 שנים ובתנאי שנעשו לאחר גיל 18.

במקרה של בעיות תפקודיות אחרות (דוגמת קשיי ראיה, נכות מוטורית ועוד) יש להגיש אבחונים והמלצות להתאמות שניתנו ע"י רופא מומחה, בצירוף תוצאות הבדיקות.


חוות הדעת תהיה תקפה אם נערכה על סמך אבחון שעשה הסטודנט לאחר שמלאו לו שמונה עשרה שנים וטרם חלפו חמש שנים ממועד עריכתו.


על מנת שניתן יהיה לטפל בכל הפניות ולהיערך בהתאם, מומלץ לפנות מוקדם ככל האפשר ורצוי עוד לפני תחילת הלימודים.
בקשות להתאמות יש להגיש לכל המאוחר עד חודש לפני מועד תחילת הבחינות.
 

את דוחות האבחון יש למסור במעטפה סגורה למינהל בית-הספר/מינהל סטודנטים. תנאי בחינה מיוחדים יאושרו, בהתבסס על דוחות האבחון, ע"י גורם מקצועי שהוסמך לכך ע"י המכללה. עצם הצגת האבחון אינה מבטיחה מתן תנאי בחינה מיוחדים.

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לגב' מיכל רז  - ראש מנהל הסטודנטים, בטלפון: 03-6803331.


פרויקט תכנית חונכות

המכללה מקצה משאבים לטובת פרויקט חונכות עבור סטודנטים/ות המתקשים בלימודים. תינתן עדיפות לסטודנטים עם לקויות למידה ומוגבלויות תפקודיות.

סטודנטים בעלי הישגים גבוהים בלימודים חונכים סטודנטים הזקוקים לסיוע בלימודים. החונכות תינתן לסטודנטים ללא עלות כספית.


סדנאות לשיפור מיומנויות למידה

המכללה מקיימת סדנאות לשיפור כישורי למידה.

במהלך הסדנא מקבלים הסטודנטים כלים כיצד ללמוד ביעילות ולשפר הישגים בלימודים וכיצד להתמודד עם ריבוי מטלות ועמידה בלוחות זמנים. 


נגישות  - לפרטים לחצו כאן

מעבר להיות המכללה מוסד חדיש ונגיש לאוכלוסיות מגוונות, באקדמית קיימים אמצעי נגישות טכנולוגיים ופיסיים רבים שהותקנו ונרכשו לטובת אנשים בעלי צרכים מיוחדים.

רכזת נגישות – לילך קלי גלעד, טל: 03-6803329, דוא"ל lilachka@mta.ac.il 

מנהל הסטודנטים בשיתוף עם אגודת הסטודנטים מקיימים מפגש אוריינטציה לסטודנטים עם לקויות למידה / מוגבלויות תפקודיות סמוך לתחילת שנת הלימודים האקדמית.


מניעת הטרדה מינית


במטרה להבטיח כי המכללה תשמש מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית, הגדירה המכללה, כמתחייב מהחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998, את הנוהל למניעת הטרדה מינית במכללה האקדמית של תל-אביב-יפו, הוראה מס' 004-01.

הנוהל האמור מתפרסם באתר המכללה באינטרנט – בקובץ נוהלי המכללה.

נציבת קבילות לענייני הטרדה מינית, ד"ר רונית רוט-חנניה (ביה"ס למדעי ההתנהגות),

דוא"ל: ronitrot@mta.ac.il

סגנית נציבת קבילות  לענייני הטרדה מינית, מנהלת משאבי אנוש - גב' גלית צלרמאיר

טל: 03-6802717  galitze@mta.ac.il


 

ביטוח תאונות אישיות


המכללה האקדמית תל אביב-יפו מבטחת את כל תלמידיה מפני תאונות אישיות באמצעות חברת מנורה מבטחים. הביטוח מבטח את הסטודנט בכל מקום בעולם ובכל שעה ביממה, מפני מקרים של אובדן כושר עבודה, אובדן כושר לימודים, נכות או מוות כתוצאה מתאונה – כל זאת במגבלות ובתנאים המפורטים בפוליסה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מיכל פרי בכתובת: Michal.LieberPerry@marsh.com

 

שירות פסיכולוגי

הארבעה- מרכז רב מקצועי לטפול פסיכולוגיהשלוחה הפועלת באקדמית תל-אביב-יפו

השרות הפסיכולוגי הקליני במכללה מיועד לכם הסטודנטים בתחומי הלימוד ובתארים השונים, ומותאם למגוון הנושאים המעסיקים אתכם (לימודים, עבודה, זוגיות ועוד).

במסגרת זו, השירות הפסיכולוגי מציע סוגי טפול רבים כמו: פסיכותרפיה דינמית, ייעוץ קצר מועד, ממוקד מטרה וטיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT). אופן הטפול מותאם אישית לכל פונה בהתאם לצרכיו ולשקולים מקצועיים.

המרכז פותח במהלך שנת הלימודים גם סדנאות ייעודיות כמו סדנה להתמודדות עם חרדת בחינות, סדנה העוסקת ביחסים בינאישיים, זוגיות וקשרים.

 

כיצד פונים? הטיפול ניתן בכפוף לקבלת טופס 17 מקופת החולים בה אתם מבוטחים. לאחר קבלת טופס 17 מהקופה הנכם מוזמנים לפנות לשירות הפסיכולוגי במכללה. גם בהמשך כל הפרטים יישמרו בהתאם לכללי הסודיות הרפואית, וימסרו לפי הצורך רק בתיאום ובאישור (בכתב) שלכם בלבד.

לנוחותכם מצורף טופס הפניה למרכז הארבעה ובסופו מכתב פנייה אל קופת החולים עם ציון הטופס הנדרש קישור לטופס

כמו כן ניתן לקבל טפול ביופידבק משולב ב- CBTללא טפסי 17 בתשלום (טפול זה אינו כלול בסל בטוח הבריאות של קופות החולים). במידה ואתם מעוניינים בטיפול זה יש למלא רק את טופס הפניה למרכז.

צוות מרכז הארבעה ישמח לעמוד לרשותכם לקבלת פרטים נוספים ולסיוע בכל שאלה או בעיה. נעשה הכל על מנת שתזכו לקבל את הטיפול המקצועי והטוב ביותר לו אתם זכאים.

ניתן ליצור קשר טלפוני עם מזכירות מרכז הארבעה: 03-5615211. כמו כן, ניתן לפנות ל ד"ר עירית יוהס זק, ראש צוות השלוחה מטעם "הארבעה"  באמצעות המייל:  Irit.YZ@MKY.HEALTH.GOV.IL  או להגיע לשעת קבלה בחדר 326 בימי ה' בין השעות 13:00 ל- 14:00 (רצוי לתאם מראש במייל).


שירות הודעות לטלפונים הסלולריים (SMS)


שירות הודעות לטלפונים סלולאריים (S.M.S) ניתן לתלמידי האקדמית על ידי חברה חיצונית המקבלת מידע משרתי המכללה.

השירות כולל משלוח הודעות על ציונים והודעות כלליות אחרות. השירות ניתן חינם לכל הסטודנטים הפעילים.

 

נציבות קבילות סטודנטים


כל סטודנט רשאי להגיש קבילה לנציבת קבילות סטודנטים. הקבילה תוגש לנציב בכתב בחתימת הסטודנט עצמו ותפרט את המעשים/המחדלים עליהם מלין הסטודנט ואת הצעדים שנקט לתיקון העוול לו הוא טוען עד להגשת הקובלנה. לקובלנה יצרף הקובל עותקי מסמכים המצויים בידו להם קשר לעניין. הקובלנה תוגש לנציב באמצעות מנהל הסטודנטים. כנציבת קבילות סטודנטים משמשת פרופ' דליה מור – סגנית נשיא לעניינים אקדמיים. פרטי התקשרות עמה: מספר הטלפון: 03-6803300, כתובת דוא"ל: dmoore@mta.ac.il .

מנהל סטודנטים נמצא בבניין ווסטון למדעי המחשב (בנין 2) קומה 3, חדר 321, טל': 03-6803331, ניתן להגיש קובלנה לדוא"ל: student@mta.ac.il.

פרטים נוספים לגבי אופן הגשת הקובלנה והטיפול בה מופיעים ב"תקנון נציב קבילות סטודנטים תש"ע". התקנון האמור מתפרסם באתר המכללה באינטרנט – בקובץ נהלי המכללה.

 

המרכז לקשרי אקדמיה קהילה


ההחלטה להקים את קמפוס הקבע של המכללה האקדמית תל-אביב-יפו ביפו הטילה על המוסד שליחות חברתית. בהתאם לכך, קבעה האקדמית את המעורבות החברתית כאחד מיעדיה העיקריים ורואה עצמה גורם מרכזי בהנעת שינוי חברתי ביפו ובדרום תל אביב.

המרכז לקשרי אקדמיה קהילה פועל על בסיס מספר עקרונות: פעילות ארוכת טווח ביפו ודרום תל-אביב, עידוד שותפויות, פעילות בכל המגזרים, ניצול תשומות ארגוניות של האקדמית תל-אביב-יפו על מנת להותיר את מירב המשאבים המגויסים לפעילות בשטח. הדגש בקביעת מטרות המרכז מושם תמיד על צרכי הקהילה. המרכז עוסק בחינוך, הנגשת ההשכלה, מצוינות בבתי הספר, פעילות בקרב קבוצות הורים, טיפוח יזמות, פעילות למניעת התנהגויות אלימות, קידום והטמעת ידע טכנולוגי בקרב התושבים, שילוב פגועי נפש בקהילה, הטמעת "חינוך ירוק" ביפו ועוד.

אנו מזמינים את ציבור הסטודנטים לקחת חלק בפעילות החברתית הענפה. לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לכתובת: kehila@mta.ac.il או לקרוא באתר המכללה www.mta.ac.il  תחת "אקדמיה קהילה".

 

המרכז לניהול קריירה


המרכז לניהול קריירה וקשרי בוגרים הוקם במטרה לשמש בית חם של ידע מקצועי ועזרה במימוש הפוטנציאל התעסוקתי של כל בוגר וסטודנט.

במסגרת המרכז יקבלו הסטודנטים והבוגרים כלים יישומיים אשר יסיעו בהשתלבותם בהצלחה בשוק העבודה התחרותי.

למידע נוסף ניתן לפנות לדף האינטרנט של  המרכז לניהול קריירה.

כמו כן, ניתן לפנות  ללילך כהן פדרובסקי- מנהלת המרכז לניהול קריירה וקשרי בוגרים

בטלפון 03-6802724 או במייל lilah@mta.ac.il


ארגון הבוגרים


בפעילות בוגרים מאורגנת טמון כוח רב, הן לבוגרי המכללה והן למוסד עצמו. כיום עומד מספר בוגרי האקדמית על למעלה מ-10,000  בוגרים ומוסמכים, מספר לא מבוטל אשר מאחוריו מספר דומה של סיפורי הצלחה.

המכללה רואה את בוגריה ככוח מניע, אשר בהצלחתו הוא מקדם אינטרסים משותפים של בנייה והעצמה, ועל כן רואה המכללה כיעד ראשון במעלה את טיפוח הבוגרים בכל תחומי החיים ובכל שלב בו הם נמצאים במהלך חייהם. במסגרת ארגון הבוגרים מציעה המכללה לבוגריה שירותי ניהול קריירה, כנסים מקצועיים והזדמנות ליצירת נטוורקינג אשר ייתן פתח להזדמנויות מקצועיות נוספות.

למידע נוסף ניתן לפנות לדף האינטרנט של ארגון הבוגרים.

כמו כן, ניתן לפנות  ללילך כהן פדרובסקי-מנהלת המרכז לניהול קריירה וקשרי בוגרים

בטלפון 03-6802724 או במייל lilah@mta.ac.il

 

קניין רוחני בעבודות סטודנטים


הקניין הרוחני – פטנט, זכות יוצרים וכיו"ב - בכל עבודה של סטודנט לתואר בוגר שייך לסטודנט עצמו.

היוצאים מן הכלל הם:

א.    אותם מקרים בהם המרצה (או כל עובד מכללה אחר) תורם לעבודה יותר מאשר את עצם ההנחיה (שהנה חלק מחובותיו כמרצה) ויכול להצביע על תרומה של ממש לפיתוח הקניין הרוחני הטמון בעבודה. במקרים מעין אלה רשאי העובד –  או המכללה , כמי שעל פי חוק זכאית לבעלות בקניין רוחני שפותח עקב ותוך כדי עבודת עובדיה –   לדרוש שותפות בקניין הרוחני.

ב.     מקרים שבהם משקיעה המכללה משאבים – מעבר לאלה שנהוג להשקיע בעבודה מאותו סוג – בכסף או בעין, בביצוע העבודה ומתנה הסכמתה להשקעתם בקבלת זכויות בקניין הרוחני שיפותח במסגרת העבודה.

ג.     מקרים בהם מוותר הסטודנט מראש על הזכויות בקניין הרוחני, כולן או מקצתן, לטובת גורם חיצוני הממן את ביצוע העבודה, כולה או חלקה. "תקנון  חלוקת הזכויות  בקניין הרוחני של פרויקטים של סטודנטים" מופיע באתר האינטרנט של המכללה,   בקישור

הקניין הרוחני בהמצאה או יצירה של סטודנט לתואר מוסמך מוסדר ב"תקנון קניין רוחני". "תקנון קניין רוחני" מופיע באתר האינטרנט של המכללה,  בקישור.

 

 

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות


אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של האקדמית ת"א-יפו הינה מוסד ללא כוונת רווח אשר מאגד את הסטודנטיות והסטודנטים במכללה ופועל למען רווחתם/ן וטובתם/ן, תוך שמירה על האינטרסים החברתיים, הכלכליים והציבוריים של החברים והחברות בה.

מטרות ושירותי האגודה:

 • ייצוג הסטודנטים/ות כלפי כל רשות, מוסד, גוף ואדם בכל הקשור למעמדם/ן כסטודנטים/ות.
 • פעילות שוטפת למען רווחת הסטודנטים/ות במכללה.
 • שמירת מעמדם/ן האקדמי של הסטודנטים/ות במכללה ומחוצה לה.
 • תמיכה אקדמית רחבה הכוללת: סיכומי קורסים, חוברות בחינות עם פתרונות, מרתונים, וסיוע מיוחד לסטודנטים/ות עולים/ות, לקויי/ות למידה ומילואימניקים/יות.
 • תמיכה מקצועית בנושאים משפטיים.
 • הכוונה תעסוקתית.
 • אספקת שירותים מוזלים הכוללים:  פעילויות תרבות וספורט, ציוד משרדי, שירותי הדפסה, ועוד.
 • קידום החיים החברתיים במכללה באירועים ופעילויות רבות ומגוונות.
   
  אגודת הסטודנטים היא הבית החם של הסטודנטיות והסטודנטים במכללה.
  על מנת להתעדכן בעשייה, במידע ובאירועים השוטפים יש ללחוץ "לייק" לעמוד הפייסבוק של האגודה - אגודת הסטודנטים האקדמית תא-יפו.
  שעות פתיחת משרדי האגודה (חדר 28 בניין ווסטון):
  בימים א'-ד' :  9:00-12:45 , 13:45-17:00 יום ה' : 9:00-12:45, 13:45-19:00
  טלפון: 03-6817011 כתובתנו באינטרנטhttp://www.aguda-mta.co.il/
  יו"ר האגודה, אלעד נחשון - yor-aguda@mta.ac.il
  סיו"ר האגודה, איגור נילוב -  sayor.aguda@gmail.com
חזרה לתפריט