כניסה

בתי ספר ותוכניות לימוד לתואר שני - 2018

​​בית הספר למדעי המחשב

דקן בית הספר: פרופ' גדעון דרור

ראש התכנית: ד"ר עדי שרייבמן

 

תכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) במדעי המחשב (מסלול ללא תזה)  

       

תאור כללי

תכנית הלימודים לתואר שני מיועדת להרחיב ולהעמיק את הידע של הסטודנטים, בעיקר על פי הצרכים של התעשייה עתירת הידע. התכנית מרחיבה את התשתית התיאורטית שנלמדת בתואר הראשון, ומוסיפה העמקה והרחבה בתחומי ידע נוספים וביכולות המקצועיות של הלומדים. לימודי התואר השני מאפשרים ללומדים להתעדכן ולגשר על פערי ידע שנוצרים עם ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה והיישומים בתחום, על בסיס תוצאות המחקר העדכניות ביותר. מבנה התכנית ומשך הלימודים מאפשרים לבוגרי תואר ראשון המועסקים בתחום לשלב לימודים לתואר שני עם עבודתם.

 

התכנית נבנתה במתכונת גמישה, על מנת לאפשר לסטודנטים שילוב לימודים עם עבודה. לפיכך, משך הלימודים יהיה בין ארבעה לשמונה סמסטרים, ובלבד כי משך הזמן המירבי של הלימודים לא יעלה על ארבע שנים, בהתאם לקצב ההתקדמות של הסטודנט. כל סטודנט יעצב את תכנית לימודיו, הרכבה ומשכה, באופן אישי.


הרכב תכנית הלימודים (מסלול ללא תזה)

תכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב הינה בהיקף של 48 נ"ז, והיא כוללת שלושה מרכיבים:

מרכיב נ"ז
קורס חובה: פרקים במדעי המחשב התיאורטיים.5
קורסי בחירה ייחודים לתואר שני, וביניהם לפחות שני קורסים תיאורטיים; לפחות שני קורסים מעשיים; סמינר אחד או שניים; ועד 9 נ"ז קורסי בחירה מתקדמים לתואר ראשון.

 

33

פרויקט גמר שנתי ובסיומו בחינה בעל פה על הפרויקט ועל נושאים קשורים10

 

הערות:

1. לא כולל לימודי השלמה, אם יידרשו. 

2. עמידה בהצלחה בכל אחד מהמרכיבים הנ"ל הינה תנאי הכרחי לסיום הלימודים. 

3. לתשומת לב התלמידים, המשקל של קורסי בחירה לתואר שני, רובם ככולם, הוא 3 נ"ז. מומלץ להתחשב בכך בעת תכנון המערכת האישית.


עבודת הגמר

הסטודנט יבצע עבודת גמר בהיקף של 10 נ"ז, בהנחיית חבר סגל ביה"ס למדעי המחשב. תנאי מוקדם לביצוע העבודה: השלמת 20 נ"ז ובכללם קורס החובה.

תהליך ביצוע עבודת הגמר מפורט בסעיף 4 לתקנות.תכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) במדעי המחשב (מסלול עם תזה)


תאור כללי 

התכנית מיועדת להרחיב ולהעמיק את הידע התיאורטי והמעשי של הלומדים בהתאם להתפתחויות המחקריות והטכנולוגיות במדעי המחשב. התכנית תרחיב את התשתית התיאורטית שנלמדה בתואר הראשון, ותעמיק ותרחיב את תחומי הידע והיכולות המקצועיות של הסטודנטים. מבנה התכנית ומשך הלימודים יאפשרו ללומדים בה לשלב לימודים לתואר שני עם עבודה.

 

ייחודה של התכנית המוצעת, בהשוואה לתכנית הקיימת לתואר שני נלמד, נעוץ באפשרות שהיא נותנת לתלמידים, אשר נחנו ביכולת ובמוטיבציה לעסוק במחקר, להתנסות בעשייה מחקרית ולהתפתח בה. החשיפה למחקר וההתנסות הבלתי אמצעית במחקר חשובה לאלה השואפים להמשיך את מסלול הלימודים שלהם לקראת התואר השלישי, אך היא חשובה מאוד גם לאלה השואפים להשתלב בתעשייה בתפקידי מחקר ופיתוח. 


הרכב תכנית הלימודים (במסלול עם תזה)

תכנית הלימודים לתואר שני (עם תיזה) במדעי המחשב הינה בהיקף של 49 נ"ז, והיא כוללת שלושה מרכיבים:


פירוט מבנה הקורסים נ"ז אופן שקלול ציון הגמר לתואר
קורס חובה: פרקים במדעי המחשב התיאורטיים5 
קורסי בחירה, מתוכם שניים תיאורטיים ושניים מעשיים, ובנוסף סמינר עיוני אחד או שניים24 
סה"כ קורסים2960%
תזה מחקרית2040%


הערות:

1. לא כולל לימודי השלמה, אם יידרשו. 

2. עמידה בהצלחה בכל אחד מהמרכיבים הנ"ל הינה תנאי הכרחי לסיום הלימודים. 

3. לתשומת לב התלמידים, המשקל של קורסי בחירה לתואר שני, רובם ככולם, הוא 3 נ"ז. מומלץ להתחשב בכך בעת תכנון המערכת האישית.


שלבי תכנית הלימודים

א.    בשלב הראשון של הלימודים על הסטודנט יהיה להשלים לימודים בהיקף 20 נ"ז לפחות, ובכלל אלה קורס החובה.

ב.    בשלב השני יתחיל הסטודנט ב"עבודת הגמר" (בהנחיית חבר סגל בית הספר למדעי המחשב). בשלב זה ישלים הסטודנט את יתר חובות הקורסים.

להלן פרוט נוסף של כל אחד ממרכיבי תכנית הלימודים:


קורסים

על הסטודנט בתכנית הלימודים לתואר שני עם תזה (לא כולל לימודי השלמה, אם יידרש) ובתכנית במסלול התיזה עליו להשלים 29 נ"ז. 

קורס חובה:

הקורס 'פרקים במדעי המחשב התאורטיים' בהיקף 5 נ"ז אותו יש ללמוד במהלך השנתיים הראשונות ללימוד התואר.


קורסי בחירה:

 • לפחות שניים מקורסי הבחירה צריכים להיות מוגדרים כקורסים תאורטיים ולפחות שניים נוספים, צריכים להיות מוגדרים כקורסים יישומיים, מתוך קורסי הבחירה הייעודיים לתואר.
 • במסגרת קורסי הבחירה יוכל הסטודנט ללמוד גם קורסים מתקדמים המשותפים לתלמידי התואר הראשון והשני (כמפורט להלן). הסטודנט יהיה רשאי ללמוד קורסים בהיקף של עד 9 נ"ז לכל היותר מבין הקורסים המתקדמים לתואר הראשון.

בכל מקרה, סטודנט בתכנית התואר השני יידרש ללמוד קורסי בחירה במלוא ההיקף הנדרש, של 33 נ"ז, ולא יוכל לקבל פטור בגין קורסים שלמד לתואר הראשון. יוצאים מכלל זה סטודנטים אשר למדו במהלך התואר הראשון קורסי בחירה מתקדמים המשותפים לשני התארים, וקורסים אלה לא שוקללו בציון הגמר (קורסים עודפים).


תהליך ביצוע עבודת הגמר מפורט בסעיף 4 לתקנות.


רשימת קורסי הבחירה אשר יוצעו במסגרת התואר השני:

להלן רשימת הקורסים המוצעים לתלמידי תואר שני במסגרת לימודי הבחירה:

היקף כל קורס הינו 3 נ"ז.

שם הקורס יישומי / תיאורטי
סמסטר א' 
יישומים של למידה עמוקהיישומי
למידת מכונה: למידה מדוגמאותיישומי
ניתוח ועיצוב מונחי עצמיםיישומי
סדנה בחישוב על מידע מוצפןיישומי
סמינר: חישוב על מידע מוצפןסמינר
סמסטר ב' 
סמינר: נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנהסמינר
סמינר: עיבוד מידע בענן תוך שמירה על סודיות המידעסמינר
עיבוד שפה טבעיתיישומי
שיטות אופטימיזציהתיאורטי
​תורת הקבוצות​תיאורטי

 

סמינרים (יש לקחת סמינר אחד לפחות ועד שניים מתכנית הלימודים)


קורסי בחירה משותפים לתואר ראשון ושני:

(קורסי בחירה מתואר ראשון הפתוחים גם לתואר שני. מידע על דרישות קדם ונ"ז ניתן למצוא בידיעון של התואר הראשון)

 • אבטחת יישומים ברשת
 • אוטומטים ושפות פורמליות
 • אלגוריתמים וביולוגיה מולקולרית
 • אנליזה של ביג דאטה
 • בניית יישומים מאובטחים
 • בניית יישומים ברשת
 • גאומטריה חישובית
 • חידושים במבני נתונים
 • טכנולוגיות ווב ומוביל מתקדמות
 • לוגיקה למדעי המחשב
 • למידה חישובית יישומית
 • מבוא לאינטליגנציה משחקית
 • מבוא לבינה מלאכותית
 • מבוא לתורת המספרים
 • מודלים לשידור
 • מנתונים לידע
 • נושאים מתקדמים באינטרנט
 • ניהול מערכת תפעולית או ניהול פרויקטים (ניתן ללמוד אחד מ  2 הקורסים)
 • ניתוח מערכות
 • עיבוד אותות ותמונות במחשב
 • פיתוח יישומי אינטרנט
 • פיתוח תוכנה מקוד למוצר
 • קומפיילרים וניתוח מתקדם של שפות תכנות
 • תורת הגרפים
 • תכנות מקבילי
 • Data mining


עבודת הגמר

הסטודנט יבצע עבודת גמר בהיקף של 10 נ"ז, בהנחיית חבר סגל ביה"ס למדעי המחשב. 

תנאי מוקדם לביצוע העבודה: השלמת 20 נ"ז ובכללם קורס החובה.

תהליך ביצוע עבודת הגמר מפורט בסעיף 4 לתקנות.


עבודת התזה

הסטודנט יבצע עבודת גמר בהיקף של 20 נ"ז, בהנחיית חבר סגל ביה"ס למדעי המחשב. תנאי מוקדם לביצוע העבודה: השלמת 20 נ"ז ובכללם קורס החובה. 

תהליך ביצוע עבודת הגמר מפורט בסעיף 4 לתקנות.


תקנות

הערה: תקנות אלה באות בנוסף לאמור בתקנון הלימודים לתואר מוסמך 

1. בחינות, שיפור ציון והפסקת לימודים בעקבות כישלונות:
1.1 בקורסים של תכנית הלימודים לתואר שני מתקיים מועד בחינה אחד.  חרף זאת, יהיה דקן ביה"ס רשאי לקבוע, מדי שנה, קורסים בהם  יתקיים מועד נוסף, וזאת על מנת לאפשר לסטודנט שנכשל בקורס כאמור  להיבחן במועד זה ולהשיג בו ציון חיובי.

1.2 סטודנט שקיבל בקורס ציון הנמוך מ-60 יהיה רשאי לתקן כישלונו פעם אחת בלבד וזאת ע"י רישום לקורס, במועד הראשון שבו הוא מוצע, לימוד הקורס מחדש ומילוי כל החובות בו או ע"י עמידה בבחינת המועד הנוסף, אם יתקיים כזה. 
סטודנט שנכשל בקורס,  נרשם אליו מחדש ונכשל שנית בבחינה, לא יהיה זכאי להבחן במועד נוסף שלאחר כישלונו השני, אף אם יתקיים מועד כזה.

1.3 סטודנט שייכשל שנית בקורס, יופסקו לימודיו.

1.4 סטודנט שיצבור במהלך לימודיו שלושה כישלונות בקורסים שונים יופסקו לימודיו.

2. משך הזמן המרבי לסיום הלימודים
על הסטודנט לסיים את כל חובותיו לתואר "מוסמך" בפרק זמן שלא יעלה על ארבע שנים.
 
3. כללים לגבי מכסת הלימודים בתכנית לימודים וכו' ראה בתקנון לימודים לתואר מוסמך. 

4. תהליך ביצוע עבודת גמר
4.1 מהות עבודת הגמר והזכאות לביצועה
א. עבודת הגמר הינה תוצאת תהליך חקר אותו  מבצע הסטודנט  באופן אישי  בהנחיית חבר סגל אקדמי מתחום מדעי המחשב. אופי העבודה הוא מעשי או תיאורטי, והכנתה מחייבת עבודה עצמאית ורציפה של הסטודנט, וכן פגישות שוטפות עם מנחה העבודה. פרק הזמן העומד לרשות הסטודנט להכנת עבודת הגמר הוא כשני סמסטרים.  
ב. זכאי להתחיל בביצוע עבודת גמר סטודנט שסיים בהצלחה קורסים בהיקף 20 נ"ז לפחות, ובכללם קורס החובה "פרקים במדעי המחשב" בכפוף  לאישור הבקשה לביצוע עבודה הגמר כמפורט בהמשך.
ג. כעיקרון, יש להגיש בקשות לביצוע עבודת גמר (כמפורט בסעיף 4.3 למטה) לקראת תחילת   סמסטר א' או סמסטר ב', וזאת על מנת להחל בעבודה בסמסטר המבוקש. התחלת עבודה באמצע סמסטר עלולה לגרום להתמשכות תקופת ביצוע העבודה מעבר לשני סמסטרים ולכך יש השלכה על שכר לימוד.

4.2 בחירת מנחה לעבודה 
א. על הסטודנט שעמד בתנאים המפורטים בסעיף  4.1 ב.  לבחור מנחה לעבודת הגמר. כמנחה יכול לשמש חבר הסגל האקדמי הבכיר בביה"ס למדעי המחשב (מנחה פנימי) או חבר סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה אחר מוכר בארץ או מומחה בעל שם מהתעשייה שתחום מומחיותו קשור לנושא עבודת הגמר (מנחה חיצוני). רשימת המנחים מקרב סגל ביה"ס ותחומי התמחותם מופיעה באתר האינטרנט של המכללה (בניתוב: ביה"ס למדעי המחשב, תואר שני, פרויקט גמר).

ב. בחירת מנחה חיצוני טעונה אישור ועדת תואר שני. אישרה הוועדה את המנחה החיצוני, תמנה היא מנחה מקשר מקרב סגל ביה"ס, שתפקידו יהיה ללוות את תהליך ביצוע עבודת הגמר בכלל, ובפרט לקרוא את הצעת המחקר, לאשרה ולעזור למנחה החיצוני למנות שופטים לעבודה.

ג. הוועדה לתואר שני תהיה רשאית לאשר בקשת סטודנט למינוי מנחה נוסף לעבודה אם תסבור כי יש לכך הצדקה מקצועית.

4.3 הגשת בקשה לאישור נושא  ומנחה לעבודת גמר.
א. לאחר שהסטודנט ייצור קשר עם מנחה העבודה (ובמקרה של מנחה חיצוני – לאחר קבלת אישור ועדת תואר שני לבחירה זו) ויגבש עמו את נושא העבודה, ימלא הסטודנט  "טופס בקשה לביצוע עבודת גמר" ויעבירו למזכירות להמשך טיפול.

ב. נוסח טופס הבקשה מובא בהמשך המסמך.

ג. על הבקשה להיות מאושרת ע"י  יו"ר ועדת תואר שני, שבין השאר יקבע מועדים  להגשת הצעת מחקר ולהגשת העבודה. משאושרו פרטי טופס  הבקשה ע"י יו"ר ועדת תואר שני, יאשר מנחה העבודה בחתימתו כי הוא מסכים לשמש מנחה העבודה וכי הובא לידיעתו לוח הזמנים לביצועה. 

4.4 הגשת הצעת מחקר
במהלך פרק הזמן שנקבע בטופס הבקשה להגשת תכנית עבודה, יגיש הסטודנט למינהל ביה"ס למדעי המחשב את תכנית עבודת הגמר (הנושאת את חתימת מנחה העבודה). 
יש לצרף לתכנית את הטופס שבהמשך.

מבנה תכנית העבודה:  
תיאור מטרת העבודה וחשיבותה. רקע לבעיה וסקר ספרותי התחלתי.
תכולה מתוכננת של הפרויקט (בפרט, שלבים מתוכננים לעבודה)
כלים (מעשיים או תיאורטיים) מתוכננים לשימוש.
הישג מינימלי שייחשב כהצלחה.
לוח זמנים מתוכנן לביצוע השלבים השונים של העבודה.
 
הצעת המחקר תאושר ע"י יו"ר ועדת תואר שני. אישור זה מהווה תנאי להמשך ביצוע עבודת הגמר. ישנו טופס ייעודי לכך, הינו מובא בתחתית המסמך.

4.4 תזכורת להגשת עבודת הגמר ומינוי שופטים לעבודה
א. מינהל ביה"ס ידאג לשלוח תזכורת לסטודנט ולמנחה העבודה בדבר מועד הגשת העבודה. תזכורת זו תישלח לא יאוחר מחודשיים לפני מועד הגשת העבודה.

ב. על מנחה העבודה יהיה למנות שני שופטים, על פי קביעתו, לעבודה. באישור ראש התוכנית ניתן יהיה להסתפק בשופט אחד. כן יקבע המנחה מועד להצגת העבודה בעל פה. מועד זה לא יפחת מחודש ולא יעלה על חודשיים ממועד הגשת העבודה. מינוי השופטים ומועד הצגת עבודת הגמר יאושרו על ידי ראש התוכנית לתואר שני על גבי הטופס הייעודי לכך, שמובא בתחתית המסמך.

ג. מבנה עבודת הגמר: 
1) הצגת הבעיה ומקורותיה, כולל סקר ספרות מקיף.
2) הסבר על תרומת העבודה: תיאור מדויק של התוצאות שהושגו וחשיבותן.
3) בעבודה תיאורטית: תיאור מדויק של התוצאות שהוכחו, הוכחות מדויקות ומפורטות.
4) בעבודה מעשית: תיאור המערכת, הפתרונות שהושגו, הכלים שהיו בשימוש, תיאור היישומים או הסימולציות שנערכו, תיאור התוצאות שהושגו, ניסויים ומסקנות.
5) רשימה ביבליוגרפית מקיפה.

4.5 הגשת העבודה, הצגתה, ביצוע תיקונים ומתן ציון.
א. על הסטודנט להגיש את עבודת הגמר למינהל ביה"ס במספר עותקים כמספר השופטים שנקבע. יש לצרף דף שער בפורמט קבוע מראש. ניתן להוריד את הפורמט באתר המכללה. בתיאום עם המנחה ניתן להעביר לשופט, באמצעות המנחה, עותק דיגיטלי של העבודה. 

ב. הצגת העבודה תתבצע כהרצאה בפני המנחה והשופט/ים. משך ההרצאה המומלץ הוא כשעה.

ג. במעמד הצגת העבודה, על הסטודנט לענות לשאלות שמטרתן לעמוד על היקף ידיעותיו בנושאים הרלוונטיים לעבודתו.

ד. השופטים רשאים יהיו לבקש מהסטודנט לתקן את העבודה לאחר הצגתה. על הסטודנט יהיה לבצע את התיקונים הנדרשים עד לחודש מהמועד בו התבקש לבצע תיקונים אלה. לאחר ביצוע התיקונים יעביר הסטודנט עותק מהעבודה המתוקנת למנחה ולכל אחד מהשופטים על מנת לקבל את אישורם לעבודה.

ה. לאחר הצגת העבודה בע"פ או לאחר קבלת אישור המנחה והשופטים לתיקונים אותם נדרש הסטודנט לבצע בעבודה, יגיש הסטודנט שני עותקים כרוכים של העבודה למינהל ביה"ס למדעי המחשב (עותק אחד מיועד לספריית ביה"ס).  

ו. הציון לעבודה יוענק רק לאחר תיקונה, אם יידרש הסטודנט לתקנה. 

ז. הרכב הציון של עבודת הגמר: 80% לעבודת הגמר הכתובה; 20% להוכחת ידע כללי בתחום.

ח. הציון לעבודה ייקבע לאחר התייעצות בין המנחה והשופטים. אם יתגלעו חילוקי דעות בין המנחה והשופטים באשר לציון אותו יש להעניק לעבודה, ייקבע הציון  ע"י   חישוב ממוצע הציונים שיינתנו ע"י כל אחד מהם. מונה  לעבודה יותר ממנחה אחד, יהיה משקל הציון שייתנו המנחים כמשקל ציונו של שופט אחד. 

ט. הציון לעבודה יינתן עד שבוע ממועד הצגת העבודה בע"פ ע"י הסטודנט  או תוך שבועיים מהמועד בו הוגשה העבודה המתוקנת, אם נדרש הסטודנט לתקנה. הציון לעבודה יינתן על גבי טופס "הערכת עבודה" אותו ימלאו המנחה והשופטים. טופס זה יועבר ע"י מנחה העבודה למזכירות ביה"ס למדעי המחשב ויתויק בתיקו האישי של הסטודנט. 

4.6 שינוי מנחה ו/או נושא עבודת גמר
ב. יבקש הסטודנט להחליף מנחה או לשנות את נושא עבודת גמר לאחר שזה אושר, יפנה הוא בכתב לוועדת תואר שני וינמק את הסיבה לבקשת השינוי.

ג. אושרה בקשת הסטודנט לשינוי זהות מנחה העבודה או נושא העבודה, יהיה עליו להגיש בשנית את "טופס הבקשה לביצוע עבודת גמר" (כמפורט בסעיף 5.3 דלעיל).

ד. לא יאושר יותר משינוי אחד בזהות המנחה.

ועדת תואר שני

תפקידי הוועדה
1. טיפול בבקשות מועמדים לתכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב (להלן: "התכנית") וקביעת לימודי השלמה עפ"י הצורך. 
2. דיון בהפסקת לימודים של  סטודנטים שלא עמדו בתנאי התכנית. 
3. פיתוח תכניות נלוות.
4. ייזום עדכונים לתכנית (הוספת מסלולי התמחות שונים, עדכון קורסי הבחירה והסמינרים, וכו'). 
5. טיפול בבקשות סטודנטים. 
6. ציוות סטודנט למנחה עבודת גמר.
7. קביעת מועדים להגשת הצעת המחקר ועבודת גמר.

חברי הוועדה: פרופ' גדעון דרור- יו"ר 
                     פרופ' מיכל פרנס 
             ד"ר עדי שרייבמן
           ד"ר עדי עקביה
           גב' אהובי צדוק

           גב' לימור שרבי

בית הספר לניהול וכלכלה

תכנית לימודים לתואר מוסמך במנהל עסקים ללא תזה (M.B.A)


דקן: פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ

ראש התכנית: פרופ' יצחק ונציה

 

מטרת התוכנית

מטרת תכנית הלימודים הינה להקנות ידע רחב ומעמיק בתחומי הניהול השונים, אשר יאפשר למוסמכים לעסוק בתפקידים ניהוליים מורכבים בכל ארגון ובכל תחום בו ישתלבו. במהלך הלימודים יינתנו כלים אשר ישמשו את הסטודנטים בפיתוח יכולות ניהוליות ויעזרו להם להפיק את המיטב עבור המשתתפים הרלוונטיים בשוק כגון: בעלי העניין, בעלי המניות, העובדים והלקוחות.

הלומדים במסלול זה מתעתדים להשתלב בתפקידי ניהול ובשל כך מתמקדת התוכנית בהקניית ידע מעשי ופיתוח המיומנויות הדרושות, דוגמת שיפור היכולת לנתח ולתכנן מערכות אירגוניות, פיתוח היכולת לקבל החלטות נכונות ולפתור בעיות, הקניית ידע בשיטות מחקר ועוד. במהלך הלימודים, יקבלו הסטודנטים השכלה נרחבת ושיטתית בתחומי ניהול שונים וכן יוכלו להתמקצע בתחומיו העיקריים של עולם העסקים והניהול בכלל.

במסגרת לימודי התואר השני במנהל עסקים ניתן להתמחות באחד משלושה תחומים, כאשר ביטוי ללימודי ההתמחות יינתן בגיליון הציונים של המוסמך.

להלן תחומי ההתמחות:

 1. התמחות באסטרטגיה, יזמות וחדשנות
 2. התמחות במימון
 3. התמחות בניהול השיווק

מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מורכבת משש קבוצות של קורסים:


קבוצה א – כלי ניהול משותפים (קורסי חובה)

קבוצה זו מכילה קורסים מדיסציפלינות שונות, המשתמשים לניהול עסקים וארגונים שונים:

התנהגות ארגונית למנהל עסקים

כלכלה למנהל עסקים

סטטיסטיקה למנהל עסקים

 

קבוצה ב – היבטים ניהוליים (קורסי חובה)

קבוצה זו מכילה קורסים מתחום הניהול המשותפים לכלל תחומי הניהול:

יסודות החשבונאות

הכרה וניתוח דוחות כספיים

אתיקה עסקית ואחריות תאגידית בניהול

אסטרטגיה עסקית

עקרונות היזמות העסקית


קבוצה ג – פונקציות ניהוליות (קורסי חובה)

קבוצה זו מכילה קורסים המתמקדים ביסודות מקצוע הניהול. הם ממוקדים בכלים יותר מן הקורסים שהוזכרו עד כה, ומומלץ לכל מנהל להבין את עקרונותיהם:

דיני עסקים

ניהול המימון

ניהול השיווק

יסודות מערכות מידע

ניהול אסטרטגי של המשאב האנושי


קבוצה ד – כלי ניהול מתקדמים והבנת הסביבה (קורסי בחירה)

בקורסים אלה נלמדים נושאים מתקדמים, אשר תורמים להבנתו של המנהל את סביבת הפעילות הארגונית ואת תהליכיה:

ניהול פרויקטים

ניהול משא ומתן בינלאומי

חדשנות בעסקים

מבוא לקיימות


* הערות לגבי קבוצה ד:

1. יש לבחור שני קורסים מתוך הקורסים המוצעים.


קבוצה ה – לימודי התמחות

 1. אסטרטגיה, יזמות וחדשנות
 2. מימון
 3. ניהול השיווק

 

לכל התמחות דרישות קדם אותן יש למלא טרם התחלת לימודי ההתמחות. להלן דרישות הקדם בהתמחויות:

 • התמחות באסטרטגיה, יזמות וחדשנות
      על התלמיד להשלים בציון 70  לפחות את הקורסים "אסטרטגיה עסקית" (מקבוצה ב') ולהשלים בציון "עובר" (60 לפחות) את הקורס "עקרונות היזמות העסקית" (מקבוצה ב').
 
 • התמחות במימון.
      על התלמיד להשלים בציון 70 לפחות את הקורס "ניהול המימון" (מקבוצה ג') ולהשלים בציון "עובר" (60 לפחות) את הקורס "יסודות החשבונאות" (מקבוצה ב')
 
 • התמחות בניהול השיווק.

על התלמיד להשלים בציון 70 לפחות את הקורס "ניהול השיווק" (מקבוצה ג')


פירוט ההתמחויות יוצג בהמשך.

 

קבוצה ו – עבודת גמר  חובה (פרויקט גמר מעשי משלב)

קורס החובה המשלב הינו "פרויקט גמר מעשי", שפרטים עליו יובאו בהמשך. דרישות הקדם לרישום לפרויקט הגמר הינן לימודים מוקדמים הקורסים 'ניהול המימון', 'ניהול השיווק'  ו'אסטרטגיה עסקית' ורישום  לשני קורסי חובה בהתמחות.

 

פירוט מבנה תכנית הלימודים

 

היקף לימודי התוכנית הינו 54 נ"ז .

שנה

סה"כ

נקודות

זכות

קורסי חובהקורסי בחירה

התמחות

קורסי חובה

התמחות

קורסי בחירה

פרויקט גמר מעשי
קב' אקב' בקב' גקב' דקב' הקב' ו
שנה א2991064   
שנה ב25 26 1124
סה"כ 54 9 12 12 4 11 2 4

 


קורסי חובה

שנה א'

 

סמסטר א'
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד מוקדם
התנהגות ארגונית למנע"ס3  
סטטיסטיקה למנע"ס3  
יסודות החשבונאות2  
כלכלה למנע"ס3  
ניהול השיווק3  
סמסטר ב' ​ ​ ​
ניהול המימון3יסודות החשבונאות, כלכלה למנע"ס, סטטיסטיקה למנע"ס 
הכרת דוחות כספיים 2יסודות החשבונאות 
עקרונות  היזמות העסקית3כלכלה למנע"ס ניהול השיווק
אסטרטגיה עסקית3כלכלה למנע"ס 
סה"כ 25  

 

הערות:

סטודנטים אשר למדו במסגרת תואר ראשון את הקורסים בתחומים ב'ניהול המימון', 'ניהול השיווק' ו'אסטרטגיה עסקית'  צריכים להגיש בקשה לפטור למזכירות בצירוף סילבוסים.
במידה ועברו פחות משלוש שנים מאז לימוד קורסים אלו אז יינתן פטור למי שהקורס הנלמד יזכה אותו בפטור.

במידה ועברו יותר משלוש שנים מאז לימוד הקורס אז יתאפשר לגשת לבחינות פטור ומי שעובר את הבחינה אינו מחויב ללמוד את הקורס.

 

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
אתיקה  עסקית ואחריות תאגידית בניהול2התנהגות ארגונית למנע"ס 
דיני עסקים2  
פרויקט גמר 4ניהול המימון, ניהול השיווק, אסטרטגיה עסקיתשני קורסי חובה בהתמחות
סמסטר ב' ​ ​ ​
פרויקט גמר- המשך4
שני קורסי חובה בהתמחות
ניהול המימון, ניהול השיווק, אסטרטגיה עסקית
סה"כ8  

 

 

קורסי חובה נוספים

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז) מתוך הרשימה הבאה:

סמסטר ב'
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
ניהול אסטרטגי של המשאב האנושי2
 התנהגות ארגונית למנע"ס
יסודות מערכות מידע2  

 

 

קורסי בחירה

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז) מתוך הרשימה הבאה:


שנה א'

סמסטר א'
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
ממשל תאגידי2  
עיצוב ארגוני2  
משברים פיננסים בעולם2  
סמסטר ב'
​ ​ ​
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
ניהול פרויקטים2
 
חדשנות בעסקים2
 התנהגות ארגונית למנע"ס
יישומים בחקר ביצועים2סטטיסטיקה למנע"ס 
שוק ההון ונדל"ן2  

 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה והבחירה

 

 

תכנית לתואר "מוסמך" במנהל עסקים M.B.A. עם התמחות באסטרטגיה, יזמות וחדשנות


ראש ההתמחות: פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ


מטרת ההתמחות

"אם לא תדעי לאן את רוצה להגיע, אין זה משנה לאיזה כיוון תלכי" במשפט קצר וממוקד מסכם החתול לאליסה בארץ הפלאות את הדילמה של בחירת מסלול וכיוון התקדמות, ובכך גם משקף למנהלים את החשיבות של התכנון האסטרטגי של כל ארגון. תכנון אסטרטגי כבר מזמן אינו נחלתם הבלעדית של חברות הייעוץ כמו מקנזי ואחרות, והוא מוטמע בתהליכים של מרבית הארגונים, אם בצורת מחלקות אסטרטגיה ואם בצורת צוות תכנון המובל ע"י ההנהלה הבכירה בארגון. מסלול האסטרטגיה בתוכנית ה MBA  מיועד לתת למנהלים בארגונים את הכלים לביצוע ניתוח ותכנון אסטרטגי בתנאי השוק העדכניים.

 

דרישת הקדם ללימוד ההתמחות באסטרטגיה יזמות וחדשנות הינה קבלת ציון 70 לפחות בקורס "אסטרטגיה שיווקית" (מקבוצה ב')  וקבלת ציון "עובר" (60 לפחות) בקורס "עקרונות היזמות העסקית' (מקבוצה ב').  

 

קורסי חובה בהתמחות אסטרטגיה, יזמות וחדשנות

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
אסטרטגיה תחרותית בסביבה גלובלית3אסטרטגיה עסקית 
ניהול מיזוגים ורכישות3 אסטרטגיה עסקית 
סמינר שנתי חובה2אסטרטגיה עסקית 
סמסטר ב' ​ ​ ​
חדשנות אסטרטגית3אסטרטגיה עסקית 
המשך סמינר שנתי חובה באסטרטגיה, יזמות וחדשנות אסטרטגיה עסקית 
סה"כ 11  

 

קורסי בחירה בהתמחות אסטרטגיה, יזמות וחדשנות
יש לבחור קורס בהיקף של 2 נ"ז מתוך הרשימה הבאה:

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
מודיעין אסטרטגי בסביבת התחרות העסקית2 אסטרטגיה עסקית  
סמסטר ב'
​ ​ ​
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
עקרונות עסקים בינלאומיים2אסטרטגיה עסקית 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה והבחירה בהתמחות.

 

תכנית לתואר "מוסמך" במנהל עסקים M.B.A. עם התמחות במימון


ראש ההתמחות: פרופ' יצחק ונציה

 

מטרת ההתמחות

ההתמחות במימון מכשירה את הלומד לתפקידי ניהול פיננסי בחברות עסקיות ולתפקידים מקצועיים במגוון ארגונים ומוסדות פיננסיים, תוך הקניית ידע רחב ופיתוח יכולות אסטרטגיות המאפשרות ללומד קבלת החלטות מקצועיות, מהירות ומושכלות.

 

 

דרישת הקדם ללימוד ההתמחות במימון הינה קבלת ציון 70 לפחות בקורס "ניהול המימון" (מקבוצה ג')  וקבלת ציון "עובר" (60 לפחות) בקורס "יסודות החשבונאות (מקבוצה ב')

 

קורסי חובה בהתמחות במימון

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך3ניהול המימון 
ניהול פיננסי3ניהול המימון 
סמינר שנתי חובה במימון2ניהול המימון 
סמסטר ב' ​ ​ ​
הערכת שווי חברות3ניהול המימון 
המשך סמינר שנתי חובה במימון ניהול המימון 
סה"כ 11  

 

קורסי בחירה בהתמחות במימון

יש לבחור קורס בהיקף של 2 נ"ז מתוך הרשימה הבאה:

שנה ב'

סמסטר א'
​ ​ ​
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
ניהול סיכונים וביטוח2ניהול המימון 
סמסטר ב'
​ ​ ​
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
מימון התנהגותי2ניהול המימון 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה והבחירה בהתמחות.


 

תכנית לתואר "מוסמך" במנהל עסקים M.B.A. עם התמחות בניהול השיווק


מטרת ההתמחות

בשנים האחרונות מתחרים ארגונים רבים על תשומת ליבו של הלקוח הפוטנציאלי. תחרות זו הפכה את תחום השיווק לחשוב ומרכזי בחייו של כל מנהל, הן בארגונים הפועלים בסביבה מקומית והן בארגונים הפועלים בסביבה בינלאומית. ההתמחות בניהול השיווק מכשירה למגוון תפקידי ניהול בתחומי השיווק השונים, תוך הקניית ידע רחב וכלים רבי עוצמה בתחומים החשובים ביותר.

דרישת הקדם ללימוד ההתמחות בניהול השיווק הינה קבלת ציון 70 לפחות בקורס "ניהול השיווק" (מקבוצה ג')  

 

קורסי חובה בהתמחות ניהול השיווק

שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
מודלים של התנהגות צרכנים3ניהול השיווק 
חקר שווקים בעידן דיגיטלי3ניהול השיווק 
סמינר שנתי חובה בניהול השיווק2ניהול השיווק 
סמסטר ב' ​ ​ ​
אסטרטגיה שיווקית3ניהול השיווק 
המשך סמינר שנתי חובה בניהול השיווק ניהול השיווק 
סה"כ 11  

 

קורסי בחירה בהתמחות ניהול השיווק

יש לבחור קורס בהיקף של 2 נ"ז מתוך הרשימה הבאה:

 שנה ב'

סמסטר א'
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
ניהול הפרסום2ניהול השיווק 
סמסטר ב'
​ ​ ​
שם הקורס
מס' נ"ז
דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
קבלת החלטות בשיווק2ניהול השיווק 

* ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה והבחירה בהתמחות.

 


פרויקט גמר מעשי

תיאור כללי של פרויקט הגמר

 

פרויקט הגמר הינו שנתי ומהווה את גולת הכותרת של תכנית הלימודים ומבוסס במידה רבה על כלל הידע אשר נרכש על-ידי הסטודנטים במהלך לימודיהם.

הפרויקט יעסוק בבעיה ניהולית אמתית שבמסגרת האחריות והטיפול של הניהול הבכיר בארגון, וכולל ניתוח, הצגת חלופות והצעת פתרונות, כמו גם התייחסות להשלכות האסטרטגיות של הבעיה והפתרון המוצע לתחומים השונים של פעילות הארגון.

על מנת להגדיר נכונה את הבעיה הניהולית עמה בחרו להתמודד, יתבקשו הסטודנטים לעשות שימוש בכלים המקצועיים אשר נלמדו לכל אורך הלימודים ובמיוחד בקורסי ההתמחות, לסכם את הספרות המקצועית הרלוונטית לנושא שבחרו, לגבש ולנתח חלופות לפעולה ולגבש המלצות אופרטיביות לטיפול בבעיה.

 

מטרות

נושא פרויקט הגמר ייחקר, ייכתב ויוצג כעבודת צוות של סטודנטים, ומטרתו רכישת ניסיון בניתוח מקיף וממצה של בעיה ניהולית יישומית בתחומי לימודי מנהל העסקים.

על הבעיה להיות בעלת השלכות משמעותיות לתפקוד העסקי ולביצועי הארגון.

 

תקנות התכנית לתואר שני במנהל עסקים

הערה: תקנות אלה באות בנוסף לאמור בתקנון הלימודים לתואר מוסמך של המכללה.

1.         בחינות, שיפור ציון והפסקת לימודים בעקבות כישלונות:

1.1       בקורסים של תכנית הלימודים לתואר שני מתקיים מועד בחינה יחיד.  חרף זאת, יהיה דקן ביה"ס רשאי לקבוע, מדי שנה, קורסים  בתוכנית בהם יתקיים מועד נוסף עקב נסיבות מיוחדות.

1.2       סטודנט שקיבל בקורס ציון נכשל (הנמוך מ-60) יהיה רשאי לתקן כישלונו פעם אחת בלבד וזאת על ידי רישום לקורס, במועד הראשון שבו הוא מוצע, לימוד הקורס מחדש ומילוי כל החובות בו או על ידי עמידה בבחינת המועד הנוסף, אם יתקיים כזה.

1.3       סטודנט שייכשל פעמיים באותו קורס חובה, יופסקו לימודיו. 

1.4       תלמיד הנכשל בקורס המהווה דרישת קדם לקורס אחר, לא יורשה להשתתף בקורס הדורש את הדרישה.

 

2.      מהלך הלימודים ומשכם:

2.1       תכנית הלימודים לתואר "מוסמך במנהל עסקים" ערוכה במתכונת של שנתיים אקדמיות (ארבעה סמסטרים(.

2.2       על סטודנטים בשנה א' ושנה ב' להירשם לכל הקורסים המוגדרים בידיעון כקורסי שנה א' וכקורסי שנה ב' של התוכנית, בהתאמה.

2.3       סטודנט חייב לסיים את כל חובותיו לתואר, כולל פרויקט גמר מעשי בתוך פרק הזמן האמור בסעיף 2.1 ולהגיש את עבודת הגמר בפרק הזמן שייקבע על ידי רשויות בית- הספר.

2.4       סטודנט שייבצר ממנו לסיים בהצלחה את כל חובות התואר בתוך שנתיים אקדמיות בשל כישלון בקורס/ים או עקב הפסקת לימודים יהיה רשאי לסיימן עד לתום השנה האקדמית השלישית בלבד. כאמור, סטודנט יהיה חייב להגיש את עבודת הגמר בפרק הזמן שייקבע על ידי רשויות בית הספר.

 

3.         הכרה בלימודים קודמים (פטורים)

3.1       סטודנט המתחיל ללמוד במכללה לאחר שלמד במוסד אקדמי מוכר או המחדש לימודיו במכללה חייב עקרונית לעמוד במלוא תכנית הלימודים. עם זאת, רשאי הסטודנט להגיש בקשה לפטור מקורס/ים על בסיס קורס שקול )בהיקף, בתכנים ובדרישות) שלמד כסטודנט מן המניין במסגרת לימודים לתואר ראשון/שני במוסד אקדמי מוכר. מוסד אקדמי מוכר הוא אוניברסיטה או מכללה המקיימת לימודים לתואר בהיתר המועצה להשכלה גבוהה. הגורם המוסמך להכיר בקורסים הוא ראש התוכנית.  את הבקשה יש להגיש על גבי טופס "הכרה בקורסים". הטופס ניתן להורדה באתר בקישור: סטודנטים –> טפסים להורדה-> 'בקשה להכרה בקורסים'  עם הבקשה יש להמציא גיליון ציונים רשמי המתעד את מלוא לימודיו הקודמים של הסטודנט ואת פרשיית הלימודים (סילבוס) של הקורס המהווה בסיס לבקשת הפטור. על הסטודנט להגיש את טופס הבקשה לכל המאוחר שבועיים לפני תחילת הסמסטר בו נלמד הקורס נשוא הבקשה. (ראה סעיף 5.7 בהמשך.)

3.2       ניתן להגיש בקשה לפטור מקורסים בהם הסטודנט קיבל ציון "עובר" (60 לפחות) במוסד שבו למד.

3.3       מכסת הלימודים לתואר "מוסמך במנהל עסקים"  הינה 54 נקודות זכות. ניתן לקבל פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים עד למכסה של 13 נקודות זכות ללא צורך בהשלמת קורסים חלופיים מכסת הלימודים המינימלית הנדרשת לתואר מוסמך במנהל עסקים הינה 41 נקודות זכות.  תלמיד שעל סמך לימודיו הקודמים יקבל פטור מעל 13 נקודות זכות ישלים את המכסה המינימלית לתואר (41 נקודות זכות), על ידי לימודי קורסים המוצעים בתכנית.

3.4      לתשומת ליבכם, בהתאם לתקנות שכר הלימוד הנהוגות במוסדות להשכלה גבוהה, מינימום שכר לימוד המצטבר לתואר שני הינו 200% שכר לימוד. פטור אקדמי שניתן על סמך לימודים לתואר ראשון אינו פוטר מתשלום מלוא שכר הלימוד לתואר.
המכללה מאפשרת לכם לקחת קורסים חלופיים מתוך תכנית הלימודים לתואר שני במנע"ס (קורסי בחירה נוספים)  בהיקף הפטורים שניתנו לך. אם תבחר לא לנצל זכות זו ו/או לא תצבור את מינימום שכר הלימוד המצטבר לתואר, תחויב ביתרה שתחושב לפי תעריף שכר הלימוד בשנה האחרונה בה תלמד, בעת בקשתך לקבלת אישור זכאות לתואר. 
 אנו ממליצים לעיין בתקנות שכ"ל המפורסמות באתר האינטרנט של המכללה.

3.5.      ההכרה בקורסים תקפה רק לאחר אישור ראש מנהל  בית הספר.

3.6.      ציוני מוסדות אחרים ששימשו בסיס למתן פטור לא ישוקללו בציון הגמר.

3.7.      באחריות הסטודנטים המעוניינים לבקש פטורים מקורסים בתוכנית,

          להגיש בקשה לפטור לכל המאוחר עד שבועיים לפני תחילת הסמסטר

          בו נלמד הקורס נשוא הבקשה.

                     יחד עם את, המכללה שומרת לעצמה את הזכות להעניק סטודנטים                           

                        פטורים, על  סמך לימודיהם הקודמים, גם אם הסטודנט לא הגיש

                        בקשה רשמית.

3.8       במסגרת החובות האקדמיים לתואר לא ניתן ללמוד קורס ממנו אושר פטור.

יודגש, כי למעט מקרים חריגים, לא ניתן לקבל פטורים מהקורסים: קורסים מהתמחות ופרויקט גמר על סמך לימודי תואר ראשון

 

ועדת תואר שני

תפקידי הוועדה:

דיון בבקשות מיוחדות של סטודנטים.

מעקב אחרי הישגי הסטודנטים בתכנית.

 

 

ייזום עדכונים לתכנית (הוספת מסלולי התמחות שונים, עדכון קורסי החובה והבחירה).

חברי הוועדה:  

דקן בית הספר לניהול וכלכלה – פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ

ראש התכנית – פרופ' יצחק ונציה

יו"ר הועדה לפניות סטודנטים - ד"ר חנה מדלר לירז

ראש מינהל בית הספר – ויקטוריה אהרונוב כוכבי

ע' ראש מינהל בית הספר – חלי אילוז

רכזת התכנית - מיכל גביש

 


תכנית לימודים לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני

 

 

 

דקן בית הספר: פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ'

ראש התכנית: ד"ר רפי שניר


מטרת תכנית הלימודים

התקופה הנוכחית היא תקופה של שינויים מואצים, אשר משפיעים השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה, ודרכי הפעולה של ארגונים. אלה נאלצים להתמודד עם אתגרים, כגון ההתפתחות הטכנולוגית ותהליכי הגלובליזציה, שינויים ערכיים, הגיוון בכוח העבודה, עליית חשיבותו של הלקוח, ומציאות בעלת מרכיב מובנה של חוסר וודאות. היות והאתגרים עמם מתמודדים ארגונים כיום הינם רב-תחומיים (טכנולוגיים, כלכליים, תרבותיים, חברתיים, דמוגרפיים, ועוד), אין להם מענה בלעדי בדיסציפלינה ספציפית כלשהיא. מציאות זו היא שהפכה את הייעוץ והפיתוח הארגוני למקצוע חשוב ונדרש. מטרת תכנית הלימודים היא הכשרת יועצים בעלי רמה גבוהה של ידע ומיומנויות רלוונטיים, להכוונה וליווי של תהליכי שינוי ופיתוח ארגוני.

 

תיאור כללי של תכנית הלימודים

התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום. תכנית הלימודים רלוונטית במיוחד לבוגרי תואר ראשון בתחומים הבאים: פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, סוציולוגיה, ניהול, מנהל עסקים, ומדעי החברה.

נדרשת צבירה של 48 נ"ז במהלך ארבעה סמסטרים (סמסטרים א' ו-ב' בשתי שנות לימוד). התכנית מורכבת מלימודי ליבה (20 נ"ז) ולימודים מתקדמים (28 נ"ז) כדלקמן:


 

לימודי ליבה:

 • קורסי תשתית בייעוץ ופיתוח ארגוני - 12 נ"ז
 • קורסי תשתית בניהול וכלכלה ליועצים ארגוניים - 8 נ"ז
20 נ"ז

לימודים מתקדמים:

·         סוגי התערבויות עיקריים בייעוץ ופיתוח ארגוני - 6 נ"ז

 • ייעוץ ופיתוח ארגוני במיקוד מגזרי ובארגונים גלובליים  - 6 נ"ז
 • הקניית מיומנויות, גיבוש זהות פרופסיונאלית, ואתיקה בייעוץ ארגוני -  6 נ"ז
 • לימודי העשרה והרחבה - 4 נ"ז
 • הדרכה לפרקטיקום  ופרקטיקום – 6 נ"ז
 • מבט למחקר ולשטח – ללא נ"ז
 • מבחן גמר בייעוץ ופיתוח ארגוני (ללא נ"ז) או עבודת מחקר כמותנית*

28 נ"ז 

 

סה"כ 48 נ"ז

 

*סטודנטים מצטיינים שיבצעו עבודת מחקר כמותנית יזוכו ב-2 נ"ז נוספות, מעבר ל-48 נ"ז.


מבנה תכנית הלימודים

התכנית מסווגת לתשעה נושאים:

נושא א': קורסי תשתית בייעוץ ופיתוח ארגוני (קורסי חובה)
   •       היחיד והקבוצה בארגון
   •       הארגון וסביבתו
   •       מנהיגות בארגונים
   •       מדידה והערכה בארגונים
   •       מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני א'
    •       מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב'
נושא ב': קורסי תשתית בניהול וכלכלה ליועצים ארגוניים (קורסי חובה)
 •         מבוא לאסטרטגיה
 •         מבוא לכלכלה
 •         הכרת הדיווח הפיננסי
 •         מבוא למערכות מידע
ארבעת הקורסים הנ"ל אינם "קורסי מדף" – הם יותאמו במיוחד ליועצים ארגוניים. מטרתם להקנות לסטודנטים מושגי יסוד בתחומים הנ"ל, אשר יתרמו לראיה הארגונית המערכתית שלהם ויקלו עליהם לתקשר עם מומחים אחרים בארגון.
 
נושא ג': סוגי ההתערבויות העיקריות בייעוץ ופיתוח ארגוני
 •       התערבויות אסטרטגיות – קורס חובה
בחירה של שניים מתוך שלושה קורסים:
 • התערבויות של תהליכי אנוש
 • התערבויות טכניות-מבניות
 • התערבויות של ניהול משאבי אנוש
קורסים אלה נועדו להקנות לסטודנטים יכולת לתכנן וליישם שינוי ארגוני, אשר בד"כ מתבסס על תמהיל חלקי/מלא של התערבויות מארבעת הסוגים הנ"ל, בהתאם לבעיה/אתגר עמם מתמודד הארגון.

 

נושא ד': ייעוץ ופיתוח ארגוני במיקוד מגזרי ובארגונים גלובליים

בחירה של שניים מתוך ארבעה קורסים:
 • ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הפרטי
 • ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הציבורי ובשלטון המקומי
 • ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר השלישי ובחברה האזרחית
 • ייעוץ ופיתוח ארגוני בחברות משפחתיות

 

 • ייעוץ ארגוני בארגונים גלובליים קורס חובה

הנחת היסוד בנושא זה היא ההנחה שההתערבויות בייעוץ ופיתוח ארגוני צריכות להיות מותאמות למגזר הרלוונטי, כמו גם להיבטים הבין-תרבותיים שחשובים בהקשר של התערבות בארגונים גלובליים.


נושא ה': הקניית מיומנויות, גיבוש זהות פרופסיונלית ואתיקה בייעוץ ארגוני (קורסי חובה)

 • מיומנויות ייעוץ למנהלים
 • גיבוש זהות פרופסיונלית כיועץ ארגוני
 • אתיקה ואחריות חברתית בייעוץ ארגוני
 • הדרכה פרופסיונלית אישית – פגישה אישית עם כל סטודנט/ית במשך שעתיים במהלך שנה ב'.


נושא ו': לימודי העשרה והרחבה (חובה)

 • סמינר (בחירה של סמינר אחד מתוך 4)
 • סדנה (בחירה של סדנה אחת מתוך 4)

נושא ז': פרקטיקום (התנסות מעשית-חובה)

 • הדרכה לפרקטיקום
 • פרקטיקום

התנסות מעשית הינה מרכיב הכרחי בתכנית לימודים בייעוץ ופיתוח ארגוני. לפיכך, במהלך סמסטרים א' ו-ב' של שנה ב' יבצעו הסטודנטים  בזוגות פרויקט ייעוצי בארגון מתאים. הפרויקט ילווה הן בהדרכה אקדמית של חבר/ת סגל המכללה והן בהדרכה של איש קשר לארגון (יועץ/ת הפנים בארגון,  או יועץ/ת  בחברה לייעוץ ארגוני), לצורך העמקה והטמעה של הידע אותו ירכשו בתכנית הלימודים המוצעת. ביצוע הפרקטיקום בזוגות חשוב לצורך למידה הדדית והתנסות בעבודה בצוות. היקף הפעילות הייעוצית יהיה 24 שעות חודשיות לפחות, אך לא יעלה על 40 שעות חודשיות.

 

נושא ח': מבט למחקר ולשטח

במפגש במשך שעה וחצי, כפעם או פעמיים בסמסטר במהלך סמסטרים א' ו-ב' של שתי שנות הלימוד בתוכנית המוצעת, יתוודעו הסטודנטים למחקרים רלוונטיים בייעוץ ופיתוח ארגוני, כמו גם התערבויות שמבוצעות בארגונים ותובנות לגביהן.

 

נושא  ט': מבחן גמר בייעוץ ופיתוח ארגוני או עבודת מחקר כמותנית

הסטודנטים יידרשו לעמוד בהצלחה במבחן גמר (ללא נ"ז) בסיום שנה ב'. מבחן הגמר יתמקד בסוגיות העיקריות בייעוץ ופיתוח ארגוני, כפי שהן משתקפות בקורסי החובה לתואר השני. סטודנטים מצטיינים (בעלי ממוצע  90 לפחות בקורסי שנה א')  המעוניינים בכך, יוכלו באופן חלופי לבצע עבודת מחקר כמותנית, שתוגש עד יום פתיחת שנת הלימודים העוקבת לשנת סיום לימודי שנה ב'. יובהר לסטודנטים אלה  כי אין ערובה שאוניברסיטאות יכירו בעבודה זו כאקוויוולנטית לתזה. שני תנאים מקדימים נוספים לביצוע העבודה הינם: לימוד הקורס סטטיסטיקה לתואר שני בפסיכולוגיה במהלך שנה א' וקבלת ציון 90 לפחות, והסכמת מרצה מאנשי סגל ההוראה המוסמכים לכך להנחיית עבודת המחקר. כאמור, הסטודנטים שיבצעו עבודת מחקר כמותנית יזוכו ב-2 נ"ז נוספות. משקל מבחן הגמר/עבודת המחקר הכמותנית בציון הסופי לתואר הוא  15%.

 

זכאי לגשת לבחינת הגמר רק מי שעונה על כל התנאים הבאים:

1. עמד בהצלחה בכל הדרישות האקדמיות של שנה א' ושל סמסטר א' בשנה ב'.

2. רשום לכל הקורסים של סמסטר ב' שנה ב'.

3. לא נכשל בקורס כלשהוא בסמסטר ב' של שנה ב'.

מי שלא עומד בתנאים הנ"ל יכול להגיש בקשה להיתר חריג להיבחן לראש התוכנית.

ראש התוכנית ישקול את הבקשה ויחליט החלטה סופית בסוגיה.


 

דרישות קדם לתכנית הלימודים

המועמדים יידרשו להוכיח ידע מוקדם (קרי, לימודים במסגרת התואר הראשון וקבלת ציון עובר) בארבעת הקורסים הבאים:

(1) סטטיסטיקה לתואר ראשון במדעי החברה

(2) שיטות מחקר לתואר ראשון במדעי החברה

(3) מבוא לפסיכולוגיה

(4) מבוא לסוציולוגיה

*חסרי ידע מוקדם יידרשו לעמידה במבחני פטור בסמסטר הקיץ שלפני תחילת שנה א'. 


דרישות קדם לתכנית הלימודים

המועמדים יידרשו להוכיח ידע מוקדם (קרי, לימודים במסגרת התואר הראשון וקבלת ציון עובר) בארבעת הקורסים הבאים:

(1) סטטיסטיקה לתואר ראשון במדעי החברה

(2) שיטות מחקר לתואר ראשון במדעי החברה

(3) מבוא לפסיכולוגיה

(4) מבוא לסוציולוגיה

*חסרי ידע מוקדם יידרשו לעמידה במבחני פטור בסמסטר הקיץ שלפני תחילת שנה א'. 

 

פירוט מבנה תכנית הלימודים

היקף לימודי התכנית הינו 48 נ"ז.

שנהסה"כ נקודות זכותקורסי חובהקורסי בחירההתמחות מעשית (פרקטיקום)
נושא א נושא ב נושא ג נושא ד נושא ה נושא ו נושא ג נושא ד נושא ז
שנה א26128  2 4  
שנה ב22  2244 46
סה"כ481282264446


קורסי חובה

שנה א'

סמסטר א'
שם הקורס מספר נ"ז דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
מבוא לכלכלה2  
היחיד והקבוצה בארגון2  
מדידה והערכה בארגונים2  
מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני א'2 היחיד והקבוצה בארגון, הארגון וסביבתו
מבוא למערכות מידע2  
הארגון וסביבתו2 היחיד והקבוצה בארגון
סמסטר ב' ​ ​ ​
הכרת הדיווח הפיננסי2  
מנהיגות בארגונים2היחיד והקבוצה בארגון, הארגון וסביבתו 
אתיקה ואחריות חברתית בייעוץ ארגוני2 מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב'
מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב'2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני א' 
מבוא לאסטרטגיה2  
סה"כ22  


שנה ב'


סמסטר א'
שם הקורס מספר נ"ז דרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
התערבויות אסטרטגיות2מבוא לאסטרטגיה, מבוא לכלכלה, 2 מתוך 3 קורסי הבחירה של ההתערבויות 
מיומנויות ייעוץ למנהלים2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב', אתיקה ואחריות חברתית בייעוץ ארגוני 
*סמינר: ניהול והערכת ביצוע בארגונים 2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב' 
*סמינר: ניהול קונפליקטים ומשא ומתן2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב' 
*סמינר: גישות קוגניטיביות בייעוץ ארגוני2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב' 
*סדנה: דינמיקה קבוצתית2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב' 

*סדנה: ניהול מו"מ בגישה מחוללת שינוי

 

2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב' 
*סדנה: שימוש בשאלונים ובמבחנים בייעוץ ארגוני2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב' 
סמסטר ב' ​ ​
גיבוש זהות פרופסיונלית כיועץ\ת ארגוני\ת2מיומנויות ייעוץ למנהלים 
ייעוץ ארגוני בארגונים גלובליים2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב' 

 

*סמינר: מגדר בארגונים

2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב' 
*סדנה: השקעה ניכרת בעבודה - טבעה, גורמיה, והשלכותיה2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב' 
שנתי
הדרכה לפרקטיקום3

מדידה והערכה בארגונים,

מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב'.

מיומנויות ייעוץ למנהלים
פרקטיקום3 הדרכה לפרקטיקום
סה"כ18  

 

*יש לבחור סמינר אחד מבין הארבעה (באחד מהסמסטרים) וסדנה אחת מבין השלוש.

**ייתכנו שינויים\התאמות בהיצע קורסי הבחירה ובפריסתם.

קורסי בחירה

שנה א'

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז) מתוך הרשימה הבאה:

סמסטר א/ב
שם הקורסמספר נ"זדרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
התערבויות של ניהול משאבי אנוש סמסטר ב'2 מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב'
התערבויות של תהליכי אנוש סמסטר ב'2 מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב'
התערבויות טכניות מבניות  סמסטר ב'2 מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב'

**ייתכנו שינויים\התאמות בהיצע קורסי הבחירה ובפריסתם.

 

שנה ב'

יש לבחור שני קורסים בהיקף של 2 נ"ז כל אחד (סה"כ 4 נ"ז) מתוך הרשימה הבאה:

 

סמסטר א'
שם הקורסמספר נ"זדרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
ייעוץ ופיתוח ארגוני בחברות משפחתיות2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב' 
ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר השלישי ובחברה האזרחית2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב' 
ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הפרטי2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב' 

 

 

סמסטר ב'
שם הקורסמספר נ"זדרישות קדם
ציון עוברלימוד במקביל
ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הציבורי ובשלטון המקומי2מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני ב' 

**ייתכנו שינויים\התאמות בהיצע קורסי הבחירה ובפריסתם.


 

תקנות

הערה: תקנות אלה באות בנוסף לאמור בתקנון הלימודים לתואר מוסמך של המכללה.

 

1.      בחינות, שיפור ציון והפסקת לימודים בעקבות כישלונות:

 1. בקורסים של תכנית הלימודים לתואר שני מתקיים מועד בחינה יחיד. חרף זאת, יהיה דקן ביה"ס רשאי לקבוע, מדי שנה, קורסים בתכנית בהם יתקיים מועד נוסף עקב נסיבות מיוחדות.
 2. סטודנט שקיבל בקורס ציון נכשל (הנמוך מ-65) יהיה רשאי לתקן כישלונו פעם אחת בלבד וזאת על-ידי רישום לקורס, במועד הראשון שבו הוא מוצע, לימוד הקורס מחדש ומילוי כל החובות בו או על-ידי עמידה בבחינת המועד הנוסף, אם יתקיים כזה.
 3. סטודנט שייכשל פעמיים באותו הקורס, יופסקו לימודיו.
 4. תלמיד הנכשל בקורס המהווה דרישת קדם לקורס אחר, לא יורשה להשתתף בקורס הדורש את הדרישה.

   

2.      מהלך הלימודים ומשכם:

 1. תכנית הלימודים לתואר "מוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני" ערוכה במתכונת של שנתיים אקדמיות (ארבעה סמסטרים).
 2. על סטודנטים בשנה א' ושנה ב' להירשם לכל הקורסים המוגדרים בידיעון כקורסי שנה א' וכקורסי שנה ב' של התכנית, בהתאמה.
 3. סטודנט חייב לסיים את כל חובותיו לתואר, כולל מבחן הגמר (במידה ולא ביצע עבודת מחקר כמותנית) בתוך פרק הזמן האמור בסעיף 2.1 ולהגיש את עבודת המחקר הכמותנית (אם בחר לבצע אותה כחלופה למבחן הגמר) עד יום פתיחת שנת הלימודים העוקבת לשנת סיום לימודי שנה ב'.
 4. סטודנט שייבצר ממנו לסיים בהצלחה את כל חובות התואר בתוך שנתיים אקדמיות בשל כישלון בקורס\ים או עקב הפסקת לימודים יהיה רשאי לסיימן עד לתום השנה האקדמית השלישית בלבד. 

   

3.      הבחינות בתכנית יתקיימו בשעות הבוקר או בשעות אחר-הצהריים בכל ימות השבוע.

 

4.      הכרה בלימודים קודמים (פטורים):

 1. סטודנט המתחיל ללמוד במכללה לאחר שלמד במוסד אקדמי מוכר או המחדש לימודיו במכללה חייב עקרונית לעמוד במלוא תכנית הלימודים. עם זאת, רשאי הסטודנט להגיש בקשה לפטור מקורס\ים (המפורטים בסעיף 5.2) על בסיס קורס שקול (בהיקף, בתכנים ובדרישות) שלמד כסטודנט מן המניין במסגרת לימודים לתואר ראשון\שני במוסד אקדמי מוכר. מוסד אקדמי מוכר הוא אוניברסיטה או מכללה המקיימת לימודים לתואר בהיתר המועצה להשכלה גבוהה. הגורם המוסמך להכיר בקורסים הוא ראש התכנית. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס "הכרה בקורסים". הטופס ניתן להורדה באתר בקישור: סטודנטים-> טפסים להורדה-> 'בקשה להכרה בקורסים'. עם הבקשה יש להמציא גיליון ציונים רשמי המתעד את מלוא לימודיו הקודמים של הסטודנט ואת פרשיית הלימודים (סילבוס) של הקורס המהווה בסיס לבקשת הפטור.
 2. קיימים שני סוגי פטור:
 • פטור ללא זיכוי בנקודות זכות – הסטודנט יהיה פטור מלימוד הקורס אך יחויב בלימוד קורס חלופי בהיקף נקודות זכות זהה. את מכסת נקודות הזכות ניתן יהיה להשלים מתוך הסמינרים והסדנאות בנושא לימודי ההעשרה וההרחבה בתוכנית המוצעת, או בקורסים רלוונטיים אחרים בביה"ס לניהול וכלכלה ובביה"ס למדעי ההתנהגות (רשימת הקורסים תפורסם בהמשך).
 • פטור מהותי – הסטודנט יהיה פטור מלימוד הקורס ולא יחויב בקורס חלופי. פטור זה נועד על מנת לתת מענה למקרה ייחודי בו מתקבל/ת לתוכנית הלימודים מועמד/ת בעל תואר שני בתחום קרוב, שיבקש/תבקש פטור גם מקורסים מתקדמים על בסיס קורסים שנלמדו בעבר במסגרת תואר שני. הפטור המהותי המקסימלי שיינתן יהיה בהיקף של 4 נ"ז.

ציוני מוסדות אחרים ששימשו בסיס למתן פטור לא ישוקללו בציון הגמר.

5.      תנאי מעבר משנה לשנה:
עמידה בהצלחה בכל הדרישות של שנה א', הווה אומר, קבלת ציון 65 לפחות בכל אחד מקורסי שנה א'.

 

6.      תנאי סיום הלימודים בתכנית:
קבלת ציון של 65 לפחות בכל אחד מקורסי החובה והבחירה, כמו גם במבחן הגמר בייעוץ ופיתוח ארגוני (או בחלופה של עבודת המחקר הכמותנית, שתוצע לסטודנטים מצטיינים המעוניינים בכך), עמידה בכל דרישות הפרקטיקום, וציון ממוצע משוקלל של 70 לפחות בלימודי התואר בכללותם.
 

7.      הציון הסופי בתואר:

          ציוני הקורסים והפרקטיקום מקבלים משקל של 85% בציון הסופי לתואר. משקל מבחן

          הגמר/עבודת המחקר הכמותנית בציון הסופי לתואר מהווה את  15% הנותרים.

 

8.      ועדת תואר שני:

תפקידי הוועדה:

 1. דיון בבקשות מיוחדות של סטודנטים.
 2. מעקב אחרי הישגי הסטודנטים בתכנית.
 3. ייזום עדכונים לתכנית (הוספת מסלולי התמחות שונים, עדכון קורסי החובה והבחירה).

חברי הוועדה:

ראש התכנית – ד"ר רפי שניר

דקן בית הספר לניהול וכלכלה – פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ

יו"ר הועדה לפניות סטודנטים - ד"ר חנה מדלר לירז

ראש מנהל בית הספר – ויקטוריה אהרונוב כוכבי

ע' ראש מנהל בית הספר – מיכל גביש

 

בית הספר למדעי ההתנהגות


דקן ביה"ס: פרופ' גיל גולדצויג


לימודים לתואר מוסמך (M.A. בפסיכולוגיה)

 


1. המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית
2. המגמה לפסיכולוגיה קלינית
3. המגמה לפסיכולוגיה רפואית
4. המגמה לנוירופסיכולוגיה שיקומית
5. המגמה לפסיכולוגיה תעסוקתית

 

מטרת התוכנית

 

תוכנית הלימודים לתואר השני נועדה להכשיר את הסטודנטים  לקראת התמחות באחת מחמש מגמות: פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה רפואית, נוירופסיכולוגיה שיקומית, פסיכולוגיה התפתחותית ופסיכולוגיה תעסוקתית. תכניות הלימוד במגמות השונות אושרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה והן עומדות בדרישות המוקדמות לתחילת התמחות של הוועדות המקצועיות מטעם מועצת הפסיכולוגים. ייחודה של התוכנית הוא בכך שהיא משלבת ידע עדכני המאפשר חשיפה להתפתחויות תיאורטיות ומחקריות בכל אחת ממגמות הלימוד, עם מגוון גישות אבחוניות וטיפוליות תואמות, כמו גם כלים למדידה ולהערכה ביקורתית של הפרקטיקה בכל אחד מהתחומים. קיום במקביל של חמש מגמות לימוד וההשקה ביניהן מאפשרים תכנית מגוונת ועשירה הכוללת לימודי ליבה כמו גם היכרות עם תכנים ייחודיים לכל מגמת לימוד.

המגמות: הקלינית, הנוירו-שיקומית והרפואית מציעות מסלול לימודים במיקוד ילדים. חלק מלימודי מסלול זה ניתן במשותף וחלק במסגרת מגמות האם.

החל משנת הלימודים תשע"ח נפתח מסלול מחקרי המיועד לתלמידי המגמות: קלינית, רפואית, נוירופסיכולוגיה שיקומית ותעסוקתית. המסלול המחקרי (עם תזה) יתקיים במקביל למסלול הלימודים הרגיל (עם עבודת גמר) והוא יהיה פתוח רק לאותם סטודנטים שיעמדו בקריטריוני קבלה שיפורטו בתחילת שנה"ל ובהתאם למכסות שתקבענה מידי שנה.

סטודנטים שילמדו במסלול לימודים עם תזה ישתתפו בנוסף לתכנית הכללית בקורסים הבאים:

סמינר מחקר בהיקף 4 נ"ז –( 2 נ"ז בסמסטר ב' תשע"ח ו-2 נ"ז בסמסטר א' תשע"ט).

קורס בכתיבה מדעית בהיקף 2 נ"ז

המסלול עם תזה הוא בהיקף 58 נ"ז.

סטודנטים שילמדו במסלול הלימודים הרגיל ישתתפו בנוסף לתכנית הכללית בקורסים הבאים: סמינר עבודת גמר בהיקף 4 נ"ז –(2 נ"ז בסמסטר ב' תשע"ח ו-2 נ"ז בסמסטר א' תשע"ט).

שני קורסי בחירה מתוך כלל קורסי הבחירה אשר ילמדו בשנה ב' – 4 נ"ז

המסלול הרגיל הוא בהיקף 60 נ"ז.

 

 

קיצורים המופיעים בידיעון:

ד"ק- דרישות קדם

שו"ת-שיעור ותרגיל

 

פרוט תכניות הלימודים:

 

1. המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית

 

ראשת המגמה: פרופ' רות שרבני

 

מטרת התוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית היא להכשיר פסיכולוגים התפתחותיים שיוכלו להתמחות ולעבוד במסגרות שונות של הגיל הרך (אוכלוסיית תינוקות פעוטות וילדים צעירים), ביניהם מכונים להתפתחות הילד, שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים, מרכזים לבריאות הנפש ועוד.

בבסיס התכנית דגש על הקניית ידע רחב ומעמיק, תיאורטי, מחקרי ויישומי לגבי השינויים ההתפתחותיים הנורמטיביים המצופים בכל שטחי ההתפתחות.

התוכנית תקנה מיומנויות בתחומי התפתחות שונים תוך כדי הבנת יחסי הגומלין המורכבים בין הפרט לסביבתו. הסטודנטים יקבלו ידע תיאורטי ויישומי לגבי גורמים המשפיעים על הפרט בכל אחד משלבי ההתפתחות, הן גורמים המטפחים ומעצימים את התפתחות הילד והן אלה המסכנים את ההתפתחות.

התוכנית תקנה ידע וכלים לגבי שיטות הערכה ואבחון. בנוסף הסטודנטים יקבלו כלים בגישה רב-מערכתית  לבניית  תכניות התערבות בתחום הטיפול והמניעה ברמות שונות החל מהפרט והמשפחה דרך מוסדות שילדים מטופלים בהם, ועד למדיניות כלפי ילדים.

התכנית תקנה גם ידע מחקרי והבנה של שיטות מחקר המקובלות בפסיכולוגיה, תוך השתתפות במחקרים בתחום.

בתום הלימודים הסטודנטים יגישו עבודת גמר שתהיה מבוססת על מחקר רלוונטי בתחום. ידע זה  יאפשר לבוגרים מעקב ואינטגרציה של הבנה מחקרית תוך כדי עבודה בשדה.

מבנה התוכנית

תוכנית הלימודים הינה בהיקף 60 נ"ז. היא כוללת קורסי חובה וסמינר. לבד מהקורסים והסמינר, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום יומיים בשבוע (פרקטיקום א' – בסמסטר ב' בשנה א' ופרקטיקום ב' – בסמסטר קיץ בשנה א' ופרקטיקום ג' – בסמסטר א' בשנה ב'), להיפגש אחת לחודש לאורך שנה א' ושנה ב'  עבור קולוקויום התפתחותי ולהגיש עבודת גמר.

 

שנה א'- תשע"ח

שם קורסנ"ז
סמסטר א'שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני2
אבחון ילדים התפתחותי א' (שו"ת)

4

 

מודלים של התפתחות רגשית וחברתית בפרספקטיבה אקולוגית2
התפתחות נורמטיבית קוגניטיבית – מינקות ועד התבגרות2
הפרעות נוירו -התפתחותיות 2
התצפית ההתפתחותית במחקר: הערכה והתערבות (שו"ת)

4

 

מבוא לפסיכותרפיה2
סה"כ סמ' א' 18 נ"ז
סמסטר ב'סטטיסטיקה2
אבחון ילדים התפתחותי ב' (שו"ת)4
התפתחות נורמטיבית רגשית וחברתית – ינקות וגיל הרך2
פסיכופתולוגיה התפתחותית2
קשר הורה-ילד: התמודדות, אתגרים והתערבות2
סמינר עבודת גמר2
פרקטיקום א' 
הדרכה לפרקטיקום א' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
סה"כ סמ' ב' 16 נ"ז
סמסטר קיץפרקטיקום ב' 
הדרכה לפרקטיקום ב' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
 2 נ"ז
סכום שנה א'- 36 נ"ז

 

 

שנה ב'- תשע"ח

שם קורסנ"ז
סמסטר א'התפתחות נורמטיבית רגשית וחברתית – ילדות והתבגרות2
שיטות מחקר וסוגיות אתיות בפסיכולוגיה התפתחותית2
טיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT)2
הפרעות בקשת האוטיסטית2
הפרעות נוירו-התפתחותיות2
הדרכה לפרקטיקום ג'2
סמינר עיוני (שנתי**)4
 16 נ"ז
סמסטר ב'בניית תכנית התערבות מערכתית: אקולוגיה ומדיניות2
הורות בראייה רב-תחומית ומחקרית2
פרקטיקום 4
סוגיות אתיות בפסיכולוגיה
 8 נ"ז
סכום שנה ב'24 נ"ז
סה"כ תואר 60 נ"ז

 

*              על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות.       

**       סטודנטים ישתתפו בקורס בחירה מסך קורסי הבחירה בתואר שני.

 

2. המגמה לפסיכולוגיה קלינית


ראשת המגמה: ד"ר דפנה דולברג

מטרת המגמה הקלינית להכשיר את בוגריה לעולם הטיפול העדכני תוך פיתוח חשיבה רבגונית ויכולת לנוע ולשלב בין מיומנויות קליניות ויכולות מחקריות. בהתאמה, לימודי הליבה במגמה נועדו על מנת להקנות ידע נרחב ועדכני ומיומנויות קליניות בתחומי הפסיכופתולוגיה, האבחון, הריאיון הקליני והטיפול וכן ידע והיכרות עם כלים ומתודולוגיה של מחקר יישומי וקליני. ליבת התוכנית כוללת קורסי מבוא וקורסי העמקה בתחומים אלה, במסגרתם נחשפים הסטודנטים להמשגות בתחום הפסיכופתולוגיה המתבססות על מודלים פסיכולוגיים, התפתחותיים, ביולוגיים ורב-תרבותיים; היכרות והתנסות במגוון כלי אבחון וראיון עם דגש על ראייה כוללת של הפרט; וכן חשיפה למגוון דרכי טיפול, כולל גישות פסיכודינמיות, מערכתיות-משפחתיות, קוגניטיביות-התנהגותיות ועבודה קבוצתית. בנוסף, מקבלים הסטודנטים קורס ביסודות הפסיכופרמקולוגיה. הלימודים כוללים התנסות מעשית (פרקטיקום) במסגרות ציבוריות של בריאות הנפש. ההתנסות המעשית מלווה בהדרכה בשדה וכן בקבוצות הדרכה קטנות במכללה, הניתנות ע"י מדריכים קליניים בכירים מתוך סגל המגמה. המגמה מציעה גם מסלול לימודים במיקוד ילדים. במסלול זה מוצעים קורסים ייחודיים והתנסות מעשית (פרקטיקום) עם דגש על התפתחות, טיפול במשחק, עבודה טיפולית עם הורים ושאר נושאים הרלוונטיים לפסיכולוגיה הקלינית של הילד.

 
מבנה התוכנית

תוכנית הלימודים כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. היקף השעות למסלול עם תזה הינו 58 נ"ז, היקף השעות במסלול הרגיל הינו 60 נ"ז. בנוסף לקורסים הנלמדים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יומיים בשבוע (פרקטיקום א' – בסמסטר ב' בשנה א', פרקטיקום ב' – בסמסטר קיץ בשנה א' ופרקטיקום ג' – בסמסטר א' בשנה ב').       

 

       קלינית מבוגר

       שנה א' תשע"ח

שם הקורסנ"ז מסלול עם תזהנ"ז מסלול רגיל
סמסטר א'שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני22
הריאיון הקליני (שו"ת)44
אבחון והערכה של האישיות א' (שו"ת)44
פסיכופתולוגיה א'22
התפתחות ופסיכופתולוגיה22
מבוא לפסיכותרפיה22
 16 נ"ז16 נ"ז
סמסטר ב'סטטיסטיקה22
אבחון והערכה של האישיות ב' (שו"ת)(ד"ק- אבחון והערכה של האישיות א'; לימוד במקביל: פרקטיקום)44
עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי א' (ד"ק- לימוד במקביל: הדרכה לפרקטיקום א' ופרקטיקום)22
טיפול מערכתי משפחתי22
סמינר מחקר2-
סמינר עבודת גמר-2
הדרכה לפרקטיקום א' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)22
 14 נ"ז14 נ"ז
סמסטר קיץהדרכה לפרקטיקום ב' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2 נ"ז2 נ"ז
סה"כ שנה א' 32 נ"ז32 נ"ז

 

קלינית מבוגר – 60 נ"ז

שנה ב'- תשע"ח

שם הקורסנ"ז

סמסטר א'

*שיטות מחקר איכותניות/כמותניות - חלק ב' (ד"ק- שיטות מחקר כמותניות/ איכותניות א')2
פסיכופרמקולוגיה2
פסיכופתולוגיה ב' (ד"ק- פסיכופתולוגיה א')2
עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי ב' (ד"ק- עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי א'; לימוד במקביל: פרקטיקום)2
הקבוצה- תיאוריה ופרקטיקה2
**סמינר עיוני (שנתי)4
הדרכה לפרקטיקום ג' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
 16 נ"ז
סמסטר ב'פסיכופתולוגיה ג' (ד"ק- פסיכופתולוגיה א' ו-ב')2
CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי2
אבחון והערכה של האישיות ג'(ד"ק- אבחון והערכה של האישיות א' ו-ב')2
היסודות ביולוגיים של פסיכופתולוגיה2
סוגיות אתיות בפסיכולוגיה2
עבודת גמר-
פרקטיקום4
 14 נ"ז
סה"כ שנה ב' 30 נ"ז

 

על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות.
 את הקורסים איכותניות או כמותניות יש ללמוד על שני חלקיהם (חלק א + חלק ב) .

           שימו לב כי חלק ב' נלמד בסמסטרים שונים (שיטות מחקר איכותניות ב'- סמסטר א', שיטות מחקר כמותניות ב'- סמסטר ב').

**             הסטודנט ילמד סמינר מאלו המוצעים בשנת הלימודים תשע"ח.            

 

קלינית ילד

שנה א'- תשע"ח

שנה א'שם הקורסנ"ז מסלול עם תזהנ"ז מסלול רגיל
סמסטר א'שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני22
הריאיון הקליני (שו"ת)44
אבחון והערכה של האישיות א' (שו"ת)44
התפתחות ופסיכופתולוגיה בילדות ובבגרות22
פסיכופתולוגיה התפתחותית א'22
מבוא לפסיכותרפיה22
 16 נ"ז16 נ"ז
סמסטר ב'סטטיסטיקה22
אבחון והערכה של האישיות ב' (שו"ת) (ד"ק: אבחון והערכה של האישיות א'. לימוד במקביל:פרקטיקום)44
פסיכופתולוגיה התפתחותית ב' (ד"ק: פסיכופתולוגיה התפתחותית א')22
עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי בילדים א' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)22
עבודה טיפולית עם הורים (ד"ק  פרקטיקום)22
סמינר מחקר2-
סמינר עבודת גמר-2
הדרכה לפרקטיקום א' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)22
 16 נ"ז16 נ"ז
סמסטר קיץהדרכה לפרקטיקום ב' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2 נ"ז2 נ"ז
סה"כ שנה א' 34 נ"ז34 נ"זקק

 

 

שנה ב'- תשע"ח

שם הקורסנ"ז

סמסטר א'

*שיטות מחקר איכותניות/כמותיות - חלק ב' 2
פסיכופרמקולוגיה2
**סמינר עיוני (שנתי)4
CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי2
הדרכה לפרקטיקום ג' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
 12 נ"ז
סמסטר ב'  
סוגיות אתיות בפסיכולוגיה2
היסודות הביולוגיים של פסיכופתולוגיה 2
מתבגרים- תיאוריה, פסיכופתולוגיה ודרכי התערבות2
עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי בילדים ב' (ד"ק: עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי א')2
אבחון והערכה של האישיות ג' (ד"ק: אבחון והערכה של האישיות א' וב')2
עבודת גמר
פרקטיקום2
 12 נ"ז
סה"כ שנה ב' 24 נ"ז
סה"כ נ"ז קורסי חובה 58 נ"ז
קורסי בחירה 2 נ"ז

 

בנוסף לקורסי החובה על הסטודנטים ללמוד קורס בחירה, במהלך השנתיים ללימודיהם, מתוך הקורסים הבאים:

 

סמסטר אטיפול מערכתי הורה-ילד2 נ"ז
סמסטר בטיפול מערכתי משפחתי2 נ"ז

 

 

*       על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות.
 את הקורסים איכותניות או כמותניות יש ללמוד על שני חלקיהם (חלק א + חלק ב) .

           שימו לב כי חלק ב' נלמד בסמסטרים שונים (שיטות מחקר איכותניות ב'- סמסטר א', שיטות מחקר כמותניות ב'- סמסטר ב').

**       הסטודנט ילמד סמינר מאלו המוצעים בשנת הלימודים תשע"ח.    

    

3. המגמה לפסיכולוגיה רפואית


ראשת המגמה: פרופ' רבקה יעקובי

 

פסיכולוגיה רפואית הינו תחום מחקר וטיפול המתמקד בהבנת הקשר בין המשתנים הפיזיולוגיים לבין המשתנים הפסיכולוגים, החברתיים והתרבותיים המעורבים בהתפרצות תופעות ומחלות גופניות, דרכי ההתמודדות איתן ומניעתן.  

ככזו, הפסיכולוגיה הרפואית חובקת את כל הרצף של בריאות וחולי החל ממניעה דרך התמודדות עם מחלות אקוטיות או כרוניות, ועד לתהליכים הקשורים בסוף החיים.

הענף המחקרי והענף הטיפולי פועלים בשילוב ומזינים זה את זה.

 

המגמה לפסיכולוגיה רפואית מכשירה פסיכולוגים לעבודה במערכת הבריאות ולטיפול בחולים במחלות גופניות במסגרת אשפוזית או אמבולטורית. תוכנית הלימודים כוללת שלושה מרכיבים:

 •  קורסים בתחומי הפסיכולוגיה הרפואית (בנושאים כגון: דחק והתמודדות, גורמי פגיעות וחוסן,  התמודדות עם מחלות, תקשורת רופא-חולה).
 •  קורסים המקנים ידע ומיומנויות קליניות (כגון: ראיון, אבחון  ופסיכותרפיה).
 • קורסים המקנים יסודות להבנת מחלות גופניות ודרכי הטיפול בהן (כגון: פיזיולוגיה ופרמקולוגיה).


 
כל אלה מקנים בסיס להבנת הקשר בין תהליכים  פסיכולוגים, פיזיולוגיים, חברתיים ותרבותיים, ותשתית לקורסים מתקדמים יותר.  קורסים נוספים כמו סוציולוגיה של הרפואה ואתיקה כמו גם מגוון גישות טיפוליות, מאפשרים השלמת הידע והעמקתו בנושאים הרלבנטיים לעבודתו של הפסיכולוג הרפואי. ניתן ללמוד תוכנית זו במוקד ילדים.

 מבנה התכנית

תוכנית הלימודים כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. היקף השעות למסלול עם תזה הינו 58 נ"ז, היקף השעות במסלול הרגיל הינו 60 נ"ז. בנוסף לקורסים הנלמדים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יומיים בשבוע (פרקטיקום א' – בסמסטר ב' בשנה א', פרקטיקום ב' – בסמסטר קיץ בשנה א' ופרקטיקום ג' – בסמסטר א' בשנה ב').       

 

רפואית מבוגר 

שנה א'- תשע"ח

שם הקורסנ"ז מסלול עם תזהנ"ז מסלול רגיל
סמסטר א'שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני22
ראיון ככלי אבחוני וטיפולי (שו"ת)22
אבחון והערכה א'22
פסיכופתולוגיה א'22
מבוא לפסיכותרפיה22
סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית א'22
הפיזיולוגיה של תגובות עקה22
 14 נ"ז14 נ"ז
סמסטר ב'סטטיסטיקה22
אבחון והערכה ב (שו"ת)44
סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית ב'22
פסיכופתולוגיה ב'-פסיכופתולוגיה וגופניות22
מבוא לנוירופסיכולוגיה קלינית22
פסיכותרפיה רפואית22
טיפול מערכתי משפחתי22
סמינר מחקר2-
סמינר עבודת גמר-2
הדרכה לפרקטיקום א' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)22
 20 נ"ז20 נ"ז
סמסטר קיץהדרכה לפרקטיקום ב' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)22
 2 נ"ז2 נ"ז
סה"כ שנה א' 36 נ"ז36 נ"ז

 

רפואית מבוגר

 שנה ב'- תשע"ח

שם הקורסנ"ז

סמסטר א'

*שיטות מחקר איכותניות/כמותניות - חלק ב' 2
פסיכופרמקולוגיה 2
הבנית מקרה: אינטגרציה בין תיאוריה לפרקטיקה2
טיפולים קצרי מועד: עקרונות משותפים ומודלים ספציפיים2
**סמינר עיוני (שנתי)4
הדרכה לפרקטיקום ג' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
 14 נ"ז
סמסטר ב'  
CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי2
סוגיות אתיות בפסיכולוגיה2
שילוב ביופידבק בטיפול פסיכו-רפואי2
עבודת גמר-
פרקטיקום4
 10 נ"ז
סה"כ שנה ב' 24 נ"ז

 

*         על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות.
 את הקורסים איכותניות או כמותניות יש ללמוד על שני חלקיהם (חלק א + חלק ב) .

           שימו לב כי חלק ב' נלמד בסמסטרים שונים (שיטות מחקר איכותניות ב'- סמסטר א', שיטות מחקר כמותניות ב'- סמסטר ב').

**       הסטודנט ילמד סמינר מאלו המוצעים בשנת הלימודים תשע"ח.      

רפואית ילד 

שנה א'- תשע"ח

שם הקורסנ"ז מסלול עם תזהנ"ז מסלול רגיל
סמסטר א'שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני22
ראיון ככלי אבחוני טיפולי (שו"ת)22
אבחון והערכה א'22
פסיכופתולוגיה התפתחותית א'22
מבוא לפסיכותרפיה22
סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית א'22
הפיזיולוגיה של תגובות עקה22
 14 נ"ז14 נ"ז
סמסטר ב'סטטיסטיקה22
אבחון והערכה ב' (שו"ת)44
פסיכופתולוגיה ב', פסיכופתולוגיה וגופניות22
מבוא לנוירופסיכולוגיה קלינית22
פסיכותרפיה רפואית עם ילדים22
עבודה טיפולית עם הורים (ד"ק: פרקטיקום)22
טיפול מערכתי משפחתי22
סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית ב'22
סמינר מחקר2-
סמינר עבודת גמר-2
הדרכה לפרקטיקום א' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)22
 22 נ"ז22 נ"ז
סמסטר קיץהדרכה לפרקטיקום ב' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)22
 2 נ"ז2 נ"ז
סה"כ שנה א' 38 נ"ז38 נ"ז

 

רפואית ילד 

שנה ב'-תשע"ח

שם הקורסנ"ז
סמסטר א'*שיטות מחקר איכותניות/כמותניות - חלק ב' 2
פסיכופרמקולוגיה 2
CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי2
הבנית מקרה: אינטגרציה בין תיאוריה לפרקטיקה2
**סמינר עיוני (שנתי)4
הדרכה לפרקטיקום ג' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2
 14 נ"ז
סמסטר ב'  
סוגיות אתיות בפסיכולוגיה2
פרקטיקום4
עבודה טיפולית עם הורים (ד"ק- פרקטיקום)2
שילוב ביופידבק בטיפול פסיכו-רפואי2
עבודת גמר-
 10 נ"ז
סה"כ שנה ב' 24 נ"ז

 

*         על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות.
 את הקורס איכותניות וכמותניות יש ללמוד על שני חלקיו (חלק א+חלק ב) .

           שימו לב כי חלק ב' נלמד בסמסטרים שונים (שיטות מחקר איכותניות ב'- סמסטר א', שיטות מחקר כמותניות ב'- סמסטר ב').

**             הסטודנט ילמד סמינר מאלו המוצעים בשנת הלימודים תשע"ח.            

4. נוירופסיכולוגיה שיקומית

ראשת המגמה: ד"ר מיכל בראון


המגמה לנוירופסיכולוגיה שיקומית (מיקוד מבוגר ומיקוד ילד), מקנה לסטודנטים יסודות תיאורטיים וטיפוליים בתחום הפסיכולוגיה השיקומית על מנת להכשירם לטפל באנשים עם מוגבלויות פיזיות, קוגניטיביות, נפשיות, התפתחותיות וחברתיות.  

המגמה מתמקדת בהכשרה בנוירופסיכולוגיה, אחד מהתחומים המתפתחים והמובילים בעולם הפסיכולוגיה, אשר משלב בין עולם הטיפול הפסיכולוגי לעולם מדעי המוח. 

מסלול לימודים זה מעניק ידע וכלים מגוונים בתחומי הטיפול והאבחון הפסיכולוגי, תפיסות העולם והטיפול השיקומי, אבחון וטיפול נוירופסיכולוגי.

הסטודנטים משתתפים לאורך תכנית הלימודים בהכשרה מעשית-טיפול ואבחון, במוסדות המובילים בתחום ובנוסף נדרשים לעבודה מחקרית אמפירית ברמה גבוהה.

המגמה שמה דגש על ראיית המטופל לא דרך מוגבלותו, אלא ראייתו כאדם שלם, על תפיסה מערכתית,  על שוויון זכויות וכבוד למטופל.

המגמה מכשירה פסיכולוגים לעמידה בדרישות לתחילת התמחות בפסיכולוגיה שיקומית. 


מבנה התוכנית

תוכנית הלימודים כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. היקף השעות למסלול עם תזה הינו 58 נ"ז, היקף השעות במסלול הרגיל הינו 60 נ"ז. בנוסף לקורסים הנלמדים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יומיים בשבוע (פרקטיקום א' – בסמסטר ב' בשנה א', פרקטיקום ב' – בסמסטר קיץ בשנה א' ופרקטיקום ג' – בסמסטר א' בשנה ב').           


    

נוירופסיכולוגיה שיקומית מבוגר 

שנה א' – תשע"ח

   


שם הקורסנ"ז מסלול עם תזהנ"ז מסלול רגיל
סמסטר א'שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני 22

ראיון ככלי אבחוני וטיפולי (שו"ת)33

פסיכופתולוגיה א'22

מבוא לפסיכותרפיה22

מבוא לפסיכולוגיה שיקומית22

נאורואנטומיה פונקציונאלית22

מבוא לנוירופתולוגיה22

טיפול נוירופסיכולוגי22

 17 נ"ז17 נ"ז
סמסטר ב'סטטיסטיקה22

פסיכודיאגנוסטיקה (שו"ת)33

אבחון נוירופסיכולוגי (שו"ת)44

פסיכופתולוגיה ב' – מודלים של אבל בשדה השיקומי22

טיפול מערכתי משפחתי22

סמינר עבודת מחקר2-

סמינר עבודת גמר-2

הדרכה לפרקטיקום א' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)22

 17 נ"ז17 נ"ז
סמסטר קיץהדרכה לפרקטיקום ב' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2

 2 נ"ז2 נ"ז
סה"כ שנה א' 36 נ"ז36 נ"ז

   

שנה ב'- תשע"ח


שם הקורסנ"ז

סמסטר א'

*שיטות מחקר איכותנית/כמותניות חלק ב'2

פסיכופרמקולוגיה2

הדרכה לפרקטיקום ג' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2

פסיכותרפיה שיקומית2

קורסי בחירה**4

 12 נ"ז

 

סמסטר ב'  

נכות, הסתגלות ושיקום תעסוקתי2

סוגיות אתיות בפסיכולוגיה2

פרקטיקום4

מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT)2

עבודת גמר-

 10 נ"ז
סה"כ שנה ב' 22 נ"ז

 

*         על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות.
 את הקורסים איכותניות או כמותניות יש ללמוד על שני חלקיהם (חלק א + חלק ב) .

     שימו לב כי חלק ב' נלמד בסמסטרים שונים (שיטות מחקר איכותניות ב'- סמסטר א', שיטות מחקר כמותניות ב'- סמסטר ב').

**       בשנה ב' על הסטודנט לבחור 2 מתוך 3 קורסי בחירה:

 1. טיפולים קצרי מועד: עקרונות משותפים ומודלים ספציפיים - סמסטר א'
 2. פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית- סמסטר א'
 3. טיפול נוירופסיכולוגי מתקדם- סמסטר א'

נוירופסיכולוגיה שיקומית ילד

שנה א'- תשע"ח


שם הקורסנ"ז מסלול עם תזהנ"ז מסלול רגיל
סמסטר א'שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני22

ראיון ככלי אבחוני וטיפולי (שו"ת)33

פסיכופתולוגיה התפתחותית א'22
מבוא לפסיכותרפיה22

מבוא לפסיכולוגיה שיקומית22

נוירואנטומיה פונקציונאלית22

טיפול נוירופסיכולוגי22

 15 נ"ז15 נ"ז
סמסטר ב'סטטיסטיקה22

פסיכודיאגנוסטיקה (שו"ת)33

אבחון נוירופסיכולוגי (שו"ת)44

פסיכופתולוגיה התפתחותית ב'22

הפרעות נוירו-התפתחותיות22

עבודה טיפולית עם הורים (ד"ק: פרקטיקום)22

טיפול מערכתי משפחתי22

סמינר עבודת מחקר2-

סמינר עבודת גמר-2

הדרכה לפרקטיקום א' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)22

 21 נ"ז21 נ"ז
סמסטר קיץהדרכה לפרקטיקום ב' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2

 2 נ"ז2 נ"ז
סה"כ שנה א' 38 נ"ז38 נ"ז


שנה ב'- תשע"ח


שם הקורסנ"ז

סמסטר א'

*שיטות מחקר איכותניות/כמותניות חלק ב'2

פסיכופרמקולוגיה2

סוגיות אתיות בפסיכולוגיה2

CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי2

הדרכה לפרקטיקום ג' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2

קורס בחירה**2


 12 נ"ז
סמסטר ב'  

פרקטיקום4

נכות הסתגלות ושיקום תעסוקתי2

עבודת גמר-

פסיכופתולוגיה ב': אבל ואובדן בשדה השיקומי2

 8 נ"ז
סה"כ שנה ב' 20 נ"ז

 

*         על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות.
 את הקורסים איכותניות או כמותניות יש ללמוד על שני חלקיהם (חלק א + חלק ב) .

           שימו לב כי חלק ב' נלמד בסמסטרים שונים (שיטות מחקר איכותניות ב'- סמסטר א', שיטות מחקר כמותניות ב'- סמסטר ב').

**  בשנה ב' על הסטודנט לבחור 1 מתוך 4 קורסי בחירה:

 1. טיפולים קצרי מועד: עקרונות משותפים ומודלים ספציפיים - סמסטר א'
 2. פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית- סמסטר א'
 3. טיפול נוירופסיכולוגי מתקדם- סמסטר א'
 4. פסיכותרפיה שיקומית – סמסטר א'


נוירופסיכולוגיה שיקומית ילד

שנה א'- תשע"ח


שם הקורסנ"ז מסלול עם תזהנ"ז מסלול רגיל
סמסטר א'שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני22
ראיון ככלי אבחוני וטיפולי (שו"ת)33

פסיכופתולוגיה התפתחותית א'22

מבוא לפסיכותרפיה22

מבוא לפסיכולוגיה שיקומית22

נוירואנטומיה פונקציונאלית22

טיפול נוירופסיכולוגי22

 15 נ"ז15 נ"ז
סמסטר ב'סטטיסטיקה22

פסיכודיאגנוסטיקה (שו"ת)33

אבחון נוירופסיכולוגי (שו"ת)44

פסיכופתולוגיה התפתחותית ב'22

הפרעות נוירו-התפתחותיות22
עבודה טיפולית עם הורים (ד"ק: פרקטיקום)22

טיפול מערכתי משפחתי22

סמינר עבודת מחקר2-

סמינר עבודת גמר-2

הדרכה לפרקטיקום א' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)22

 21 נ"ז21 נ"ז
סמסטר קיץהדרכה לפרקטיקום ב' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2

 2 נ"ז2 נ"ז
סה"כ שנה א' 38 נ"ז38 נ"ז


שיקומית ילד

שנה ב'- תשע"ח


שם הקורסנ"ז

סמסטר א'

*שיטות מחקר איכותניות/כמותניות חלק ב'2

פסיכופרמקולוגיה2

סוגיות אתיות בפסיכולוגיה2

CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי2

הדרכה לפרקטיקום ג' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2

קורס בחירה**2

 12 נ"ז
סמסטר ב'  

פרקטיקום4

נכות הסתגלות ושיקום תעסוקתי2

עבודת גמר-

פסיכופתולוגיה ב': אבל ואובדן בשדה השיקומי2

 8 נ"ז
סה"כ שנה ב' 20 נ"ז

 

*         על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות.
 את הקורסים איכותניות או כמותניות יש ללמוד על שני חלקיהם (חלק א + חלק ב) .

           שימו לב כי חלק ב' נלמד בסמסטרים שונים (שיטות מחקר איכותניות ב'- סמסטר א', שיטות מחקר כמותניות ב'- סמסטר ב').

           **  בשנה ב' על הסטודנט לבחור 1 מתוך 4 קורסי בחירה:

 1. טיפולים קצרי מועד: עקרונות משותפים ומודלים ספציפיים - סמסטר א'
 2. פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית- סמסטר א'
 3. טיפול נוירופסיכולוגי מתקדם- סמסטר א'
 4. פסיכותרפיה שיקומית – סמסטר א'


5. פסיכולוגיה תעסוקתית


ראשת המגמה: פרופ' חדוה בראונשטיין ברקוביץ'


המגמה התעסוקתית מכשירה פסיכולוגים לעבוד במרכזי ייעוץ לבחירת מקצוע, בחברות לאבחון ומיון כוח-אדם, במחלקות משאבי אנוש של חברות וארגונים וביחידות לשיקום תעסוקתי. תחומי עיסוקו של הפסיכולוג התעסוקתי הינם: ייעוץ בבחירת מקצוע ותכנון קריירה, אבחון ומיון משאבי אנוש, התערבות קצרת מועד במשברים הנוגעים בעולם העבודה ופיתוח הקריירה, ייעוץ ופיתוח משאבי אנוש בתוך הארגון ופיתוח אמצעי מיון והערכה חדשניים. ליבת תוכנית הלימודים משקפת תחומי עיסוק אלו וכוללת 3 מוקדים: אבחון ומיון, ייעוץ ותכנון קריירה ומשאבי אנוש בארגון.

מבנה התוכנית

תוכנית הלימודים כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. היקף השעות למסלול עם תזה הינו 58 נ"ז, היקף השעות במסלול הרגיל הינו 60 נ"ז. בנוסף לקורסים הנלמדים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יום אחד בשבוע (פרקטיקום א' – בסמסטר קיץ בשנה א', פרקטיקום ב' – בסמסטר א' בשנה ב' ופרקטיקום ג' – בסמסטר ב' בשנה ב').        


תעסוקתית 

שנה א'- תשע"ח


שם הקורסנ"ז מסלול עם תזהנ"ז מסלול רגיל
סמסטר א'שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני 22

הריאיון התעסוקתי (שו"ת)44

אבחון והערכה א' (שו"ת)44

פסיכופתולוגיה 22

מבוא לפסיכולוגיה אירגונית 22

פיתוח כלי מדידה וניתוחם: תיאוריה, מתודולוגיה ויישום22

הלכה ומעשה במיון התעסוקתי22

 18 נ"ז18 נ"ז
סמסטר ב'סטטיסטיקה22

אבחון והערכה ב' (שו"ת)44

אבחון ארגוני22

פסיכותרפיה-גישות ושיטות בייעוץ וטיפול22

גישות ושיטות לתכנון וייעוץ קריירה (שו"ת)44

פסיכולוגיה תעסוקתית מבוססת ראיות – חלק א'**22

סמינר מחקר2-

סמינר עבודת גמר-2

 18 נ"ז18 נ"ז
סמסטר קיץהדרכה לפרקטיקום א'(ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)11

פסיכולוגיה תעסוקתית מבוססת ראיות – חלק ב'**--

 1 נ"ז1 נ"ז
סה"כ שנה א' 37 נ"ז37 נ"ז

 

תעסוקתית 

שנה ב'- תשע"ח


שם הקורסנ"ז
סמסטר א'*שיטות מחקר איכותניות/כמותניות - חלק ב' 2

**סמינר תעסוקתי- חלק ב' (ד. שוורץ)-

הדרכה לפרקטיקום ב' (ד"ק- לימוד במקביל: פרקטיקום)2

תהליכים קבוצתיים בארגון ובייעוץ2

סוגיות אתיות בפסיכולוגיה תעסוקתית-ארגונית2

פיתוח ארגוני2

אבחון ארגוני2

לחץ ושחיקה ומוטיבציה בעבודה2

 14 נ"ז

ייעוץ וטיפול בשיטה הקוגניטיבית התנהגותית2

הדרכה לפרקטיקום ג'2

סוגיות בפסיכולוגיה תעסוקתית- חקר ויישום2

עבודת גמר-

פרקטיקום3

 9 נ"ז
סה"כ שנה ב' 23 נ"ז
סה"כ נ"ז  60 נ"ז

 

*       על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות.
 את הקורס איכותניות וכמותניות יש ללמוד על שני חלקיו (חלק א+חלק ב) .

        שימו לב כי חלק ב' נלמד בסמסטרים שונים (שיטות מחקר איכותניות ב'- סמסטר א', שיטות מחקר כמותניות ב'- סמסטר ב').

**     הסטודנט ילמד סמינר מאלו המוצעים למגמה התעסוקתית בשנת הלימודים תשע"ז.


להלן שמות הסמינרים המוצעים למגמה התעסוקתית בשנה"ל תשע"ז-

 1. הקונטקסט המשפחתי-חברתי-תרבותי בקריירה ובייעוץ- פרופ' חדוה בראונשטיין ברקוביץ.

הטיות בתהליכי מיון והערכה: סוגיות תיאורטיות והיבטים מעשיים- ד"ר דוד שוורץ. 


תקנות

הערה: תקנות אלה באות בנוסף לאמור בתקנון הלימודים לתואר "מוסמך".

1.מהלך הלימודים ומשכם: ​ ​
 1.1

תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך" בפסיכולוגיה ערוכה במתכונת של שנתיים  
אקדמיות (ארבעה סמסטרים).

 1.2

על סטודנט שנה א' וסטודנט שנה ב' להירשם לכל הקורסים המוגדרים בידיעון כקורסי שנה א'  וכקורסי שנה ב'  של התוכנית, בהתאמה.

 

 1.3

סטודנט חייב לסיים את כל חובות השמיעה לתואר, כולל פרקטיקום, בתוך פרק הזמן האמור בסעיף 1.1 ולהגיש את עבודת הגמר בפרק הזמן שייקבע ע"י רשויות בית-הספר.

 

 1.4

סטודנט שייבצר ממנו לסיים בהצלחה את כל חובות השמיעה בתוך שנתיים אקדמיות בשל כשלון בקורס/ים או עקב הפסקת לימודים,  יהיה רשאי לסיימן עד לתום השנה האקדמית השלישית בלבד. סטודנט כאמור יהיה חייב להגיש את עבודת הגמר בפרק הזמן שייקבע ע"י רשויות בית-הספר.

 

2.הפסקת לימודים מטעמים אקדמיים: ​ ​
 2.1כישלונות:            
      2.1.1סטודנט שיצבור שני כישלונות בקורס, יופסקו לימודיו, כמפורט להלן:    סטודנט שייכשל  בקורס יהיה רשאי לתקן כישלונו בקורס כאמור פעם אחת בלבד,  ע"י הרשמה, לימוד מחדש של אותו קורס ומילוי כל חובות הקורס בהצלחה. על הסטודנט להירשם לקורס במועד הקרוב ביותר שבו הוא מתקיים. יתקיים בקורס חובה מועד  בחינה נוסף ( על פי קביעת ראש ביה"ס), יהיה רשאי סטודנט שנכשל בקורס, להבחן במועד הנוסף על מנת להשיג בו ציון  חיובי.  סטודנט כאמור יהיה רשאי לבחור בין עמידה בבחינה במועד הנוסף לבין הרשמה מחדש לקורס ומילוי כל החובות בו.  סטודנט שנכשל בקורס, נרשם אליו מחדש ונכשל שנית בו, לא יהיה זכאי להבחן  במועד נוסף שלאחר כישלונו השני.
  2.1.2

סטודנט  שיצבור במהלך לימודיו יותר משלושה כישלונות בקורסים שונים, יופסקו לימודיו.

 

 2.2אי השלמת פרקטיקום בהצלחה: ​
  

לא תתאפשר חזרה על פרקטיקום, בחלקו או במלואו, בין באותו במוסד ובין במוסד אחר. לפיכך, סטודנט שפרקטיקום שלו הופסק ע"י המוסד בו עשה הוא פרקטיקום (להלן: "המוסד") וסטודנט שנכשל בפרקטיקום להערכת הגורמים המקצועיים במוסד, יופסקו לימודיו.

 

 2.3אי התאמה: ​
  המכללה רשאית להפסיק לימודי סטודנט בתוכנית אם ייקבע בהתאם ל"נוהל בדבר מצב בריאותם של סטודנטי המכללה-(תשס"ה)" כי אישיותו אינה מתאימה לעיסוק בתחום הפסיכולוגיה שבו לומד הוא. ​
 2.4אי סיום חובות שמיעה במועד: ​
 

 

 

סטודנט שלא יסיים את חובות השמיעה לתואר, כולל פרקטיקום, תוך שנתיים אקדמיות, וסטודנט שנכשל בקורס/ים שלא יסיים חובות אלה בתוך שלוש שנים אקדמיות, יופסקו לימודיו. ​
 2.5

סטודנט שלא יגיש את עבודת הגמר עד למועד האחרון הנקוב בסעיף 1.3 או 1.4 , הכול לפי הענין, לא יהיה זכאי לקבל התואר אפילו השלים חובותיו האחרים.

 

3.בחינות   ​ ​
 

בקורסי התואר השני יינתן מועד בחינה אחד בלבד.  חרף זאת, יהיה ראש ביה"ס רשאי לקבוע, מדי שנה, קורס או קורסי חובה בתוכנית בהם יתקיים מועד נוסף, וזאת על מנת לאפשר לסטודנט שנכשל בקורס/ים כאמור להבחן במועד זה ולהשיג בו ציון חיובי. סטודנט יהיה רשאי להבחן במועד הבחינה הנוסף  בתנאי כי לא  צבר עד למועד זה שני כישלונות בקורס.

לאפשרות שיפור ציון "נכשל" בקורס, ראה סעיף    2.1.1דלעיל.

 

​ ​
4.

עבודה מעשית מודרכת (פרקטיקום)

 

​ ​
 

בהתאם לכללים הנהוגים בארץ להכשרתם המעשית של סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה, ישתלבו סטודנטים מתואר שני בעבודה מעשית מודרכת בהתאם לתחום המסלול של כל סטודנט. תקופת ההתמחות (פרקטיקום) פרוסה על פני שניים עד שלושה סמסטרים בהתאם לדרישות המגמה.

5. השתתפות ב'הדרכת היכרות עם שירותי הספרייה'

במהלך הסמסטר הראשון ללימודים מנהל בית הספר יפרסם מועדים בהם תתקיימנה הדרכות אודות השימוש בשירותי הספרייה. הנוכחות בהדרכות אלו היא חובה. סטודנט שלא ישלים את ההדרכה לא יוכל להירשם לקורס 'סדנת עבודת גמר'.

​ ​


6.

אופן שקלול ציון הגמר בתואר שני


קורסי חובה
סמינריונים
קורסי בחירה

85%
 עבודת גמר15%

 חזרה לתפריט