תקנון לימודים לתואר "בוגר"

1 תקנון לימודים לתואר "בוגר" 1. '' '' סטודנט – הגדרה סטודנט המכללה האקדמית של תל - אביב - יפו הוא מי ש: .א התקבל ללימודים לתואר "בוגר" ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על - פי כללי המכללה ו תוכנית ים הלימוד בה הוא לומד. .ב עשה את הנדרש ללימודיו, כולל רישום לקורסים והסדרת ש כר לימוד. 2. תנאי קבלה א. תנאי קבלה כלליים: 1. זכאות לתעודת בגרות (העונה על דרישות המכללה). 2. עמידה בבחינה הפסיכומטרית ברמה הנדרשת על - ידי המכללה. 3. ידיעת השפה האנגלית – על מנת להיות זכאי להתחיל בלימודים במכללה על המתקבל להגיע לפחות לרמת "בינוני" בבחינת המיון באנ גלית (תקנה זו אינה חלה על עולים חדשים מארצות שאינן דוברות אנגלית). ב. תנאי קבלה ייחודיים בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים קיימים תנאי קבלה ייחודיים לחלק מ כניות תו הלימודים. ג. תוקף החלטת קבלה החלטת קבלה תקפה רק לשנת לימודים מסוימת. זכות הקבלה אינה נשמרת לשנה עוקבת . 3 . תחולת התקנון .א התקנון החל על ה סטודנט הוא התקנון המתפרסם בידיעון השנה השוטפת וכן תקנות המתפרסמות בהודעות ובחוזרים. .ב תקנות חדשות חלות על כל ה סטודנט ים, ללא תלות בשנה בה החלו ללמוד, אלא אם נאמר בהן אחרת. .ג נוסף על תקנון המכללה חל על ה סטודנט תקנון תוכנית הלי מודים בה הוא לומד. .ד חריגות מן התקנון ייתכנו רק באישור בכתב ממוסדות המכללה. 4. תחולת תוכניות לימודים .א ככלל תוכנית הלימודים המחייבת את ה סטודנט היא זו המתפרסמת בידיעון השנה בה החל ללמוד. ייתכנו שינויים ב תוכנית הלימודים. מידע על שינויים אלה נמסר בידיעוני השנים הע וקבות, במודעות ובחוזרים. סטודנט שלא סיים את כל קורסי החובה בכל שנת לימודים עשוי להידרש להתאמות בתוכנית הלימודים. .ב סטודנט שהחליף תוכנית ים לימוד , חלה עליו תוכנית הלימודים של השנה בה החל ללמוד תוכנית ב הלימודים החדשה. .ג סטודנט , המחדש לימודים לאחר הפסקה, חלות עליו תקנות מיוחדות (ראה בהמשך בסעיף ''חידוש לימודים'').

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MDI0