B.S.N. תכנית לתואר "בוגר" בסיעוד

ביה"ס למדעי הסיעוד ד"ר : קנית ד פזית עזורי .א ת כנית לתואר "בוגר" ס יעוד ב . S. NB. * מטרת הת כנית תכנית הלימודים לתואר "בוגר" בסיעוד תואמת למגמה של אקדמיזציה של התחום והיא משלבת תכנים עיוניים עם לימודים קליניים ו התנסות קלינית . שילוב זה מקנה לבוגרים את המיומנויות הדרושות לעיסוק בסיעוד ותשתית ראשונית לניהול שירותי סיעוד, כמו גם יכולות אנליטיות וכישורים הדרושים ללימוד ה י משך במהלך הקריירה. התכנית מותאמת לדרישות של משרד הבריאות והמל .ג" מבנה תכנית הלימודים תכנית הלימודים לתואר בוגר סיעוד ב נמשכת ארבע שנים והיא בהיק ף של 061 נ"ז ( 222 . ש"ס) התוכנית מורכבת מחטיבות למידה (חובה):  חטיבת מדעי יסוד  חטיבת מדעי הסיעוד  חטיבת לימודים עיוניים קליניים  חטיבת התנסות קלינית  חטיבת ניהול צוותי בריאות פירוט הקורסים בחלוקה לחטיבות חטיבת מדעי יסוד חטיבת מדעי סיעוד חטיבת לימודים עיוניים קליניים התנסות קלינית חטיבת ניהול צוותי בריאות סוציולוגיה של הבריאות והרפואה מדעי הסיעוד מבוא למדעי הרפואה אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד הקליני התנסות קלינית – חטיבת המבוגר (פנימית וכירורגית) כלכלת בריאות ומערכת מידע דיגיטלית מבוא ל פסיכולוגיה פסיכול וגיה התפתחותית תקשורת ומיומנויות בין אישיות מדעי הרפואה והסיעוד 0 חלק א' (פנימית) התנסות קלינית – נשים מבוא ל התנהגות אירגונית אנטומיה ופיזיולוגיה פתולוגיה כללית חשיבה קלינית, ניהול הטיפול והדרכת מטופלים מדעי הרפואה והסיעוד 0 חלק ב' (כירורגיה) התנסות קליני –ת ילדים ניהול אירגוני שירות בטיפול בפרט ובקבוצת מטופלים מבוא לאימונולוגיה מיקרוביולוגיה וירולוגיה מיומנויות קליניות מדעי הרפואה והסיעוד 2 (ילד ומתבגר) התנסות קלינית – פסיכיאטריה איכות וניהול הטיפול ביולוגיה של התא אתיקה וחוק בבריאות מדעי הרפואה והסיעוד 2 (בריאות האישה ומיילדות) התנסות קלינית – קהילה א'ק חל סמינר כימיה ביוכימיה כללית וקלינית קידום בריאות מדעי הרפואה והסיעוד 4 (בריאות הנפש) התנסות קלינית – רפואה דחופה סמינר חלק ב' כתיבה מדעית שיטות מחקר מבוא לסטטיסטיקה מדעי הרפואה והסיעוד 5 ב' ( +' חלק א כירורגיה ספציפית) התנסות קלינית מתקדמת פרמקולוגיה ופרמקולוגיה קלינית בריאות הציבור והקהילה גנטיקה ואמבריולוגיה מדעי הרפואה והסיעוד 6 (רפואה דחופה) מבוא לאפידמיולוגיה מדעי הסיעוד הגריאטרי תזונה ודיאטטיקה

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MDI0