תכנית הלימודים לתואר שני במדעי המחשב (M.Sc.)

1 בי ת הספר למדעי המחשב הת כנית לימודים ל אר שני תו (M.Sc.) במדעי המחשב דקן בית הספר: פרופ' גדעון דרור ראש התכנית: ד"ר ראיד סעאבנה תכנית לימודים ל אר שני תו (M.Sc.) במדעי המחשב (מסלול ללא תזה) תאור כללי אותל םידו הלימ ת יכנת ר שני מיועדת להרחיב ולהעמיק את סה הידע של טודנטים, בעיקר על פי ל התעש ש הצרכים יהי יה עתירת דע. התכנית מרחיבה איתה תשתי ת את ה ורטית שנלמדת בתואר הראשון, ומוסיפה רהו מקה הע חבה בתח נ ע י יד ומ וספים וביכולות המקצועיות של הלומ . יםד לימודי הת ארו הל יםמדוללם רישפמא י השנ תעדכן ולגשר על פערי ידע שנוצרים עם ההתפתחו ת ה מהירה של הטכנולוגיה והיישומי ם בתחום, על הנב ר. מתביו תיו עדכנ קר ה ח אות המ צות בסיס תה כנית ומשך הלימודים מאפשרים לבוגרי תו אר ראשון המועס קי ם בתחום לשלב לימודים לתואר שני עם ם.תבודע התכנית נבנתה במתכונת גמישה, על מנת לאפשר לסטודנטים שילוב לימודים עם עבודה. לפיכך, משך הלימודים יהיה בין ארבעה לשמונה סמסטרים, ובלבד כי משך הזמן המרבי של הלימודים לא יעלה על ארבע שנים, בהתאם לקצב ההתקדמות של הסטודנט. כל סטודנט יעצב את תכנית לימודיו, הרכבה ומשכה, באופן אישי. הרכב תכנית הלימודים (מסלול ללא תזה) כנית ה ת דימו לי מדב נישר ם לתוא עי המחשב הינה בהיקף של 84 נ"ז, והיא כוללת שלושה מרכיבים: מרכיב נ"ז קורס חובה: פרקים במדעי המחשב התיאורטיים . 5 קורסי בחירה ייחודים לתואר שני, ו ביניהם לפחות שני קורסים תיאורטיים ; לפחות שני קורסים מעשיים ; סמינר אחד או שניים ; ועד 9 נ"ז קורסי בחירה מתקדמים לתואר ראשון. 33 פרויקט גמר שנתי ובסיומו בחינה בעל פה על הפרויקט ועל נושאים קשורים 01

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MDI0