תכנית לימודים לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני

1 בית הספר לניהול וכלכלה תכנית לימודים לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני דקן בית הספר: פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ' ראש התכנית: שניר אל רפ פרופ' כניתת מטרת הלימודים התקופה הנוכחית היא תקופה של שינויים מואצים, אשר משפיעים השפעה ניכרת על הגדרת המטרות, המבנה, ודרכי הפעולה של ארגונים. אלה נאלצים להתמודד עם אתגרים, כגון ההתפתחות הטכנולוגית ותהליכי הגלובליזציה, שינויים ערכיים, הגיוון בכוח העבודה, עליית חשיבותו של הלקוח, ומציאות בעלת מרכיב מובנה של חוסר וודאות. היות והאתגרים עמם מתמודדים ארגונים כיום הינם רב - ם תחומיי (טכנולוגיים, כלכליים, תרבותיים, חברתיים, דמוגרפיים, ועוד), אין להם מענה בלעדי בדיסציפלינה ספציפית כלשהיא. מציאות זו היא שהפכה את הייעוץ והפיתוח הארגוני למקצוע חשוב ונדרש. מטרת תכנית הלימודים היא הכשרת יועצים בעלי רמה גבוהה של ידע ומיומנויות רלוונטיים, לה כוונה וליווי של תהליכי שינוי ופיתוח ארגוני. תיאור כללי של כניתת הלימודים הת כנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בכל תחום. תכנית הלימודים רלוונטית במיוחד לבוגרי תואר ראשון בתחומים הבאים: פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, סוציולוגיה, ניהול, מנהל עסקים, ומדעי החברה. נדרשת צבירה של 84 נ"ז במהלך ארבעה סמסטרים (סמסטרי - ם א' ו ב' בשתי שנות לימוד). כנית הת מורכבת מלימודי ליבה ( 20 נ"ז) ולימודים מתקד מים ( 24 נ"ז ) כדלקמן: * סטודנטים מצטיינים שיבצעו עבודת מחקר כמותנית יזוכו ב -2 נ"ז נוספות , מעבר ל -84 . נ"ז נ"ז לימודי ליבה:  קורסי תשתית בייעוץ ופיתוח ארגוני - 12 נ"ז  קורסי תשתית בניהול וכלכלה ליועצים ארגוניים - 4 נ"ז 20 לימודים מתקדמים:  סוגי התערבויות עיקריים בייעוץ ופיתוח ארגוני - 6 נ"ז  ייעוץ ופיתוח ארגוני במיקוד מגזרי ובארגונים גלובליים - 8 נ"ז  הקניית מיומנויות, גיבוש זהות פרופסיונאלית, ואתיקה בייעוץ ארגוני - 6 נ"ז  לימודי העשרה והרחבה - 8 נ"ז  הדרכה לפרקטיקום ופרקטיקום – 4 נ"ז  מבט למחקר ולשטח – ללא נ"ז  מבחן גמר בייעוץ ופיתוח ארגוני (ללא נ"ז) או עבודת מחקר כמותנית * 24 סה"כ 84

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MDI0