ידיעון תואר ראשון בפסיכולוגיה תש"פ

1 בית הספר למדעי ההתנהגות דקן ביה"ס: פרופ' יונתה לוי תוכנית לימודים לתואר "בוגר" . B.A בפסיכולוגיה ראש התכנית: פרופ' נתן שניידר מט רת התוכנית הת וכנית מכוונת להקנות ל סטודנט ים ידע וכלי מחקר בשני התחומים יספ - כולוגיה וסוציולוגיה. התוכנית מפגישה את סטודנט ה ים ע ם תחומי התוכן ועם נושאי המחקר העיקריים של שתי הדיסציפלינות, תוך הדגשת הזיקות ביניהן. ל סטודנט ים מוקנות, בנוסף, מיומנויות מחקר באמצעות קורסים אינטנסיביים בשיטות מחקר, בסטטיסטיקה, במדידה ובשימושי מחשב. בשנת ילה מודים השלישית משתתפים ה סטודנט ים בשני סמינריוני מח קר, אחד בתחום הפסיכולוגיה ואחד בתחום הסוציולוגיה. במסגרת זו, המתקיימת בקבוצות קטנות, עורך כל סטודנט מחקר עצמאי, בהדרכה אישית. התוכנית מותאמת לדרישות התואר השני בחוגים לפסיכולוגיה ולסוציולוגיה באוניברסיטאות ץ. באר מב נה התוכנית הי קף לימודי התוכנית הוא 112 נ קודות זכות, המורכבים מ -90 נ"ז בקורסי חובה ו -22 נ"ז בקורסי בחירה. רפ וט קורסי החובה והיקפם לפי שנות הלימוד: ה א' שנ שם הקורס רד ישות קדם ש"ס שיעור ש"ס תרגיל מס' נ"ז ציון עובר לימוד מוקדם סמ סטר א' וא מב ללימודי פסיכולוגיה 2 2 פסיכולוגיה התפתחות ית א' 2 2 פסיכולוגיה פיזיולוגית א' 3 1 4 סט טיסטיקה א' 3 2 5 מב וא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 2 2 4 סמ סטר ב' פס יכולוגיה התפתחותית ב' פס יכולוגיה התפתחותית א' 2 2 פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' פסיכולוגיה פיזיולוגית א' 3 1 3 סטטיסטיקה ב ' (כולל תרגול במעבדה בסטטיסטיקה SPSS ) סטטיסטיקה א' 2 2 4 מב וא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' 2 2 4 מב וא לאנתרופולוגיה 2 2 4 השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה 0 "כ הס 34

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MDI0