לימודים לתואר מוסמך .M.A בפסיכולוגיה

1 בית הספר למדעי ההתנהגות לימודים לתואר מוסמך ( .M.A בפסיכולוגיה ) מ"מ דקן ביה"ס: פרופ' יונתה לוי 1. המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית 2. המגמה לפסיכולוגיה קלינית 3. המגמה לפסיכולוגיה רפואית 4. המגמה לנוירופסיכולוגיה שיקומית 5. המגמה לפסיכולוגיה תעסוקתית מטרת התוכנית תוכנית הלימודים לתואר השני נועדה להכשיר את ה סטודנטים לקראת התמחות באח חמש מ ת מגמות : פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה רפואית, נוירופסיכולוגיה מית שיקו , פסיכולוגיה התפתחותית* ופסיכולוגיה תעסוקתית. תכניות הלימוד במגמות השונות אושרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה והן ות עומד בדרישות המוקדמות לתחילת התמחות והו של עדות המקצועיות מטעם מועצת הפסיכולוגים . ייחודה של התוכנית הוא בכך שהיא משלבת ידע עדכני ה מאפשר חשיפה להתפתחויות תיאורטיות ומחקריות גמות ממ ת כל אח ב , הלימוד עם מגוון גישות אבחוניות וטיפוליות תואמות , כמו גם כלים למדידה ולהערכה ביקורתית של הפרקטיקה בכל אחד מהתחומים. קיום במקביל של חמש מגמות לימוד וההשקה ביניהן מאפשר ים תכנית מגוונת ועשירה הכוללת לימודי ליבה כמו גם היכרות עם תכנים ייחודיים לכל מגמת לימוד. המגמות: הקלינית, ה - נוירו שיקומית והרפואית מציעות מסלול לימודים במיקוד ילדים. חלק מלימודי מסלול זה ניתן במשותף וחלק במסגרת מגמות האם. החל משנת הלימודים תשע"ח נפתח מסלול מחקרי המיועד ל תלמידי המגמות: קלינית, רפואית, נוירופסיכולוגיה שיקומית ותעסוקתית . המסלול המחקרי (עם תזה) יתקיים במקביל למסלול הלימודים הרגיל (עם עבודת גמר) והוא יהיה פתוח רק ל אותם סטודנטים שיעמדו בקריטריוני קבלה שיפורטו בתחילת שנה"ל ובהתאם למכסות שתקבענה מידי שנה. סטודנטים שי למדו במסלול לימודים עם תזה י שתתפו בנוסף לתכנית הכללית בקורסים הבאים : סמינר מחקר בהיקף 4 (– נ"ז 2 נ"ז בסמסטר ב' תשע"ח ו -2 נ"ז ב סמסטר א' .) תשע"ט ב קורס כתיבה מדעית בהיקף 2 נ"ז המסלול עם תזה הוא בהיקף 58 נ"ז. סטודנטים שילמדו במסלול הלימודים הרגיל ישתתפו בנוסף לתכנית הכללית בקורסים הבאים: סמינר עבודת גמר בהיקף 4 (– נ"ז 2 נ"ז בסמסטר ב' תשע"ח ו -2 נ"ז ב סמסטר א' .) תשע"ט ש ני קורסי בחירה מתוך כלל קורסי הבחירה אשר ילמדו בשנה ב' – 4 נ"ז המסלול הרגיל הוא בהיקף 60 נ"ז. קיצורים המופיעים בידיעון: - ד"ק דרישות קדם - שו"ת שיעור ותרגיל

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ4MDI0