תנאים להגשת מועמדות לתואר ראשון

התנאים להגשת המועמדות לאקדמית תואמים ביסודם לתנאים הנהוגים באוניברסיטאות:

 • תעודת בגרות ישראלית קבילה או תעודה שוות ערך מחו"ל
 • בחינה פסיכומטרית
 • בחינת מיון באנגלית הכלולה בבחינה הפסיכומטרית
 • בחינת ידע בעברית (יע"ל) למועמדות ולמועמדים לתואר ראשון (חוץ מתוכנית הסבת אקדמאים לסיעוד).

האם אתם עומדים בתנאי הקבלה? לקביעת פגישת ייעוץ אישית>>

חתכי הקבלה לתכניות הלימודים לתואר ראשון לשנת הלימודים תשפ”ה

בכפוף לעמידה בתנאי הסף של כל תכנית לימודים (כמפורט בהמשך) וקבלת הודעת קבלה רשמית ממרכז ייעוץ ורישום.

 • מדעי המחשב: ציון משולב 650 | טווח הוועדה בציון משולב 600
 • כלכלה וניהול: ציון משולב 610 | טווח הוועדה בציון משולב 580
 • מערכות מידע: ציון משולב 610 | טווח הוועדה בציון משולב 580
 • פסיכולוגיה: ציון משולב 630 | טווח הוועדה בציון משולב 620
 • מדעי המחשב: ציון משולב 650 | טווח הוועדה בציון משולב 600
 • סיעוד: ציון משולב 550 | טווח הוועדה בציון משולב 515 + נדרש ראיון אישי
 • פכ"מ* – פילוסופיה- כלכלה – מדע המדינה: ציון משולב 610 | טווח הוועדה בציון משולב 580 + נדרש ראיון אישי
 • דו חוגי בלימודי תרבות וסוציולוגיה*: ציון משולב 515 | טווח הוועדה בציון משולב 500

*הענקת התואר מותנית באשור המועצה להשכלה גבוהה

הסבת אקדמאים לתואר ראשון בסיעוד
תנאי הסף להגשת מועמדות:

 • מועמדות ומועמדים שלהן ולהם יש תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בכל תחום בציון גמר של 75 לפחות
 • ריאיון אישי

הגשת מועמדות חריגה: ועדת הקבלה תשקול לקבל מועמדות ומועמדים חריגים במקרים מיוחדים, כמו הגברת ההנגשה להשכלה הגבוהה, אוכלוסיות ייחודיות, נתונים אישיים ייחודים לתחום הלימוד. אחוז החריגים לא יהיה יותר מ-10%.

טווחי ועדת הקבלה: הוועדה תדון במועמדים אשר אינם עומדים בדרישות הקבלה המלאות.

ההחלטה באשר לקבלה נקבעת על פי רמת ההישגים באחת מארבע החלופות הללו:

 • הציון הממוצע בבחינת הבגרות, בכפוף לציון סף פסיכומטרי
 • ציון הבחינה הפסיכומטרית, בכפוף לזכאות לתעודת בגרות
 • "ציון משולב" – המשקלל את ממוצע ציוני הבגרות עם ציון הבחינה הפסיכומטרית
 • "ציון מתואם" – המשקלל את ממוצע ציוני המכינה האוניברסיטאית עם ציון הבחינה הפסיכומטרית.

 

חישוב ממוצע הבגרות וההנחיות לחישוב >>

כדי להתקבל צריך להיות למועמדת ולמועמד תעודת בגרות קבילה, לפי הפירוט שבהמשך. רשאים להירשם לסמסטר א המתחיל באוקטובר גם מי שמשלימים בחינות חסרות או משפרים ציוני בגרות במועדי חורף וקיץ תשפ"ד. מועמדות ומועמדים אלה חייבים להמציא אישור זכאות ואת תוצאות הבחינה מייד עם קבלתם.

תעודת בגרות לפי יחידות הלימוד

ההרכב הנדרש של תעודת הבגרות
בחינות ב-20 יחידות לימוד או יותר, הכוללות את מקצועות החובה האלה: תנ"ך, הבעה עברית, ספרות, היסטוריה או תע"י, אזרחות, מתמטיקה ברמה של 3 יחידות לפחות, בציון 55 לפחות (ראו דרישות מתמטיקה לתוכניות הלימודים) ואנגלית ברמה של 4 או 5 יחידות, בציון 55 לפחות. הנבחנות והנבחנים בבחינות בגרות לעולים, רשאים להמיר את הבחינה באנגלית בבחינה בשפה אחרת ברמה של 4 יחידות או יותר, בציון 55 לפחות.

כל המועמדות והמועמדים ללימודים באקדמית חייבים להיבחן בבחינה הפסיכומטרית. תוצאת הבחינה תקפה למשך 10 שנים ממועד הבחינה. מועד הבחינה האחרון הקביל לרישום לסמסטר א של שנה"ל תשפ”ה (אוקטובר 2024): יולי 2024. על מנת לזרז את תהליך הרישום והקבלה מומלץ לגשת למועד אפריל 2024.
מועד הבחינה האחרון הקביל לרישום לסמסטר ב של שנה”ל תשפ”ה: דצמבר 2024.

 • למועמדות ולמועמדים שנבחנו יותר מפעם אחת, תחושב התוצאה הגבוהה ביותר מבין התוצאות התקפות.

הציון המשולב משקלל את ציוני הבגרות עם ציון הבחינה הפסיכומטרית:

חישוב הציון המשולב >

מועמדות ומועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה השונה מעברית ושפת בחינת הבגרות שלהן ושלהם שונה מעברית, יידרשו להיבחן בבחינת יע"ל (בחינת ידע בעברית).

 1. מועמדות ומועמדים שיקבלו בבחינת יע"ל ציון 132 יהיו פטורים מלימודי העברית.
 2. לתחילת הלימודים יש לקבל 95 לפחות בבחינת יע"ל.
 3. מועמדות ומועמדים שקיבלו בין 95 ל-115 בבחינת יע"ל יידרשו ללמוד שני קורסי עברית במהלך השנה הראשונה ללימודים (בסמסטר א ובסמסטר ב).
 4. מועמדות ומועמדים שקיבלו בין 116 ל-131 בבחינת יע"ל יידרשו ללמוד קורס אחד במהלך סמסטר א של השנה הראשונה ללימודים.

 • לתוכניות הלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב
  נדרש ציון 70 לפחות בבחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד. ציון 90 לפחות בבחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד.
 • לתוכניות הלימודים לתואר ראשון בכלכלה וניהול
  נדרש ציון 80 בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד או ציון של 55 לפחות ברמה של 5 יחידות לימוד.
 • לתוכנית הלימודים לתואר ראשון במערכות מידע
  נדרש ציון 85 לפחות בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד או ציון של 75 לפחות ברמה של 5 יחידות לימוד.
 • לתוכניות הלימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה
  נדרש ציון 70 לפחות בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 3 יחידות לימוד.
 • לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בפכ”מ* – פילוסופיה-כלכלה-מדע המדינה
  נדרש ציון 80 לפחות בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד או ציון של 60 לפחות ברמה של 5 יחידות לימוד.

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

כל המועמדות והמועמדים חייבים להיבחן במבחן המיון באנגלית בבחינה הפסיכומטרית. הציון באנגלית תקף ל-10 שנים ממועד הבחינה. אם למועמדת או למועמד יש מספר ציונים באנגלית, ייחשב הציון הגבוה מבין הציונים התקפים. מומלץ להעביר לאקדמית את התוצאות כל הבחינות הפסיכומטריות.
מבחן המיון מסווג לחמש רמות: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א, מתקדמים ב ופטור.

רמת האנגלית סולם הציונים בבחינת המיון באנגלית במבחן הפסיכומטרי
טרום בסיסי 84 ומטה
בסיסי 85-99
מתקדמים א' 100-119
מתקדמים ב' 120-133
פטור 134 ומעלה
 • כדי להתחיל בלימודי שנה א, על המועמדות והמועמדים להגיע לרמת "בסיסי" לפחות.ל
 • תוכנית הלימודים בבית הספר למדעי המחשב נדרש להגיע לרמת אנגלית "מתקדמים א" לפחות.
 • יש להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד לסוף שנת הלימודים השנייה.

על מועמדות ומועמדים שסיימו במוסד מוכר להשכלה גבוהה קורס אנגלית, המקנה להן ולהם רמה גבוהה מזו שקיבל בבחינה הפסיכומטרית, להמציא אישור על כך למרכז הייעוץ והרישום, שבו תיבדק רמת האנגלית.
אפשרות נוספת להגיע לרמת האנגלית הנדרשת בבחינת אמי"ר או אמיר"ם:
כדי לשפר את ציון המיון באנגלית אפשר לגשת לבחינת אמי"ר או אמיר"ם, בחינת המיון באנגלית מתקיימת על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה.
בחינת אמי"ר או אמיר"ם מתקיימת במרכז הארצי לבחינות והערכה.
בחינת אמי"ר או אמיר"ם היא חובה למועמדות ולמועמדים שלהן ולהן יש תואר ראשון מארצות שאינן דוברות אנגלית.
יש לסמן בטופס הרישום לבחינה את המכללה האקדמית תל־אביב-יפו כמוסד היעד שאליו יועבר הציון.

יש ללמוד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית במהלך הלימודים לתואר בוגר. בדרישה זו יכולים להיכלל קורסי הכשרה ללמידת השפה, קורסים מתוכנית הלימודים, קורסי העשרה, קורסים רוחביים במכללה בשפה האנגלית ועוד. מובהר כי שני הקורסים בשפה האנגלית יהיו שני קורסי הכשרה ללמידת השפה האנגלית או שני קורסי תוכן או קורס הכשרה וקורס תוכן, וזאת על פי רמת הסיווג שקיבלת בתחילת הלימודים. סטודנטיות וסטודנטים שיידרשו ללמוד שני קורסי הכשרה בשפה האנגלית, לא יידרשו ללמוד קורסים נוספים באנגלית, כל עוד למדו לפחות שני קורסים במסגרת זו.
קורסי התוכן שיינתנו בשפה האנגלית יהיו קורסים אקדמיים, הנכללים בתוכנית הלימודים של הלומדות והלומדים, ולכן יזכו בנ"ז לתואר וייכללו בשכר הלימוד.

חובת לימוד קורסי אנגלית

 • סטודנטיות וסטודנטים שקיבלו פטור באנגלית נדרשות ונדרשים ללמוד שני קורסי תוכן באנגלית בתוכנית הלימודים לתואר (כולל קורסים כלליים).
 • סטודנטיות וסטודנטים ברמת מתקדמים ב באנגלית נדרשות ונדרשים ללמוד קורס אנגלית מתקדמים ב וקורס תוכן אחד באנגלית בתוכנית הלימודים לתואר (כולל קורסים כלליים).
 • סטודנטיות וסטודנטים ברמת מתקדמים א באנגלית נדרשות ונדרשים ללמוד קורס אנגלית מתקדמים א וקורס אנגלית מתקדמים ב, ואינם צריכים ללמוד קורסי תוכן באנגלית.
 • סטודנטיות וסטודנטים ברמת בסיסי באנגלית נדרשות ונדרשים ללמוד קורס אנגלית ברמה בסיסית, קורס אנגלית ברמת מתקדמים א וקורס אנגלית ברמת מתקדמים ב, ואינם צריכים ללמוד קורס תוכן באנגלית.

*על פי החלטת המועצה להשכלה גבוהה

אינכם מתאימים ומתאימות לחתכי הקבלה?
האקדמית מציעה את המכינות האלה:

"הדרך אל התואר" לתואר ראשון – המכינה המחליפה את הבחינה הפסיכומטרית

מכינה לתואר ראשון בכלכלה וניהול / מערכות מידע
מכינה לתואר ראשון בפסיכולוגיה
מכינת מתמטיקה מוגברת לתואר ראשון בכלכלה וניהול
מכינה לתואר ראשון דו חוגי בלימודי תרבות וסוציולוגיה

לרוב, מועמדות ומועמדים שסיימו בית ספר תיכון בחו"ל יופנו ללימודים במכינה קדם אקדמית.
לא יחויבו בלימודי מכינה:

 • מועמדות ומועמדים שלהן ולהם יש תעודת בגרות מחו"ל, השקולה לתעודת בגרות ישראלית (ייקבע על ידי האקדמית).
 • מועמדות ומועמדים שסיימו שנת לימודים מלאה במוסד להשכלה גבוהה (30 שעות סמסטריאליות לפחות).
 • מועמדות ומועמדים ישראליים שסיימו בתי ספר תיכונים בארה"ב או בקנדה ונבחנו בשלוש בחינות בגרויות ישראליות בהרכב הזה: בהיקף של 10 יחידות לימוד לפחות, הכולל:* בחינת בגרות במתמטיקה ברמה של 3 יחידות ובציון 55 לפחות (לתוכניות הלימודים של בתי הספר במדעי המחשב ובכלכלה וניהול – ראו מידע בפרק "דרישות מתמטיקה"), בחינה אחת ברמה של 4 יחידות* ובחינות נוספות, שכל אחת מהן ברמה של 2 יחידות לפחות.
 • חישוב הממוצע ייעשה בהוספת ה"בונוס" כמקובל בבגרות ישראלית מלאה, חוץ ממקצוע האנגלית, שבו לא יינתן "בונוס" למי שסיים תיכון בארץ דוברת אנגלית.
 • תשומת לב המועמדות והמועמדים מופנית לדרישות המתמטיקה בתוכניות הלימודים.

הקבלה של מסיימות ומסיימי מכינות קדם אקדמיות תישקל על פי הציון הפסיכומטרי, ציון הגמר במכינה וממוצע ציוני הבגרות (לאחר שישופרו במכינה).

מועמדות ומועמדים בני 30 ומעלה שאין להן ולהם תעודת בגרות יכולים להגיש מועמדות לאחר שהתקבלו למכינה קדם אקדמית מאושרת ולפני שהתחילו את הלימודים האקדמיים, על פי תוצאות הבחינה הפסיכומטרית.

למועמדות ולמועמדים שאינם עומדים בדרישות הקבלה ולמדו במוסד אקדמי מוכר (בארץ או בחו"ל), יישקלו הישגיהם האקדמיים הקודמים, אם התקיימו התנאים האלה:

 • היקף הלימודים – 30 נ"ז לפחות.
 • ממוצע הציונים – 80 לפחות.
 • לא עברו יותר מחמש שנים מסיום הלימודים הקודמים.

תנאים אלה הם תנאי מינימום לשיקול ולא בהכרח לקבלה.

 • מועמדות ומועמדים שלמדו לימודים אקדמיים בעבר ואינם עומדים בדרישות הקבלה הרגילות ומעוניינים כי קבלתם תישקל גם על פי הישגיהם בלימודים הקודמים, מתבקשים להמציא בעת הרישום גיליון ציונים רשמי, המפרט את הקורסים שלמדו והציונים שקיבלו בהם, וכן סילבוסים של הקורסים האלה.
 • האקדמית שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע על ההישגים הלימודיים הקודמים של המועמדות והמועמדים, הן בשיקולי הקבלה והן בהחלטות העוסקות בחובותיהם האקדמיות. מועמדות ומועמדים שלהן ולהם תואר ראשון מארצות שאינן דוברות אנגלית חייבים להיבחן בבחינת מיון באנגלית, בחינת אמי"ר או אמיר"ם.

רוצה ללמוד באקדמית?

מלא/י פרטים ונהיה בקשר בקרוב!

  טופס רישום מקוון
  כבר יודע/ת בידיוק מה את/ה רוצה?
  הרשמ/י באופן מקוון לשנת הלימודים הקרובה
  לרישום מקוון