המרכז לקשרי אקדמיה קהילה

האקדמית תל־אביב-יפו מגדירה את המעורבות החברתית כאחד מיעדיה העיקריים ופועלת כדי ליצור שינוי חברתי ביפו ובדרום תל־אביב. אנו מאמינים כי גבולות האקדמיה הם גבולות הקהילה, ולכן חזונה של המכללה ליצור תשתית לשינוי חברתי ולהשתמש בכל המשאבים והכלים האקדמיים למטרה זו.
בשנת תשע”ה זכתה האקדמית בפרס המוסד המצטיין ע”ש שוש ברלינסקי שינפלד ז”ל במעורבות ובעשייה חברתית בקהילה מטעם המועצה להשכלה גבוהה.

פניות, מידע נוסף והצעות שיתוף פעולה עבור ארגונים ועמותות – kehila@mta.ac.il

פניות ומידע נוסף עבור סטודנטים וסטודנטיות – יש לפתוח פנייה במערכת מידע-נט.

פעילות חברתית וקהילתית תמורת נקודות זכות

נוהל הכרה בפעילות חברתית וקהילתית כנ"ז בכפוף לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית

למידע נוסף

קורסים התנסותיים

קורסים ייחודיים אלו שבמסגרתם תינתן לסטודנטים ההזדמנות ליישם תיאוריה ופרקטיקה אל מול אוכלוסיות מגוונות

בעלות צרכים שונים בקהילה ולהיות הכוח המניע לשינוי חברתי כלכלי בר- קיימא.

שותפים לדרך

 • נקודה צהובה
  הקדש ע"ש בן ולאון יעקובסון
 • נקודה צהובה
  קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד
 • נקודה צהובה
  הועדה לתכנון ותקצוב
 • נקודה צהובה
  עיריית תל אביב יפו
 • נקודה צהובה
  קרן הרמטיק
 • נקודה צהובה
  התקווה הישראלית
 • נקודה צהובה
  קרן יהל
 • נקודה צהובה
  קרן קנטור
 • נקודה צהובה
  Pratt Foundation קרן פראט
 • נקודה צהובה
  קרן בוקסנבאום
 • נקודה צהובה
  עתיד בטוח
 • נקודה צהובה
  קרן בוסתאן