שאלות נפוצות לרישום לתואר שני בפסיכולוגיה (.M.A)

אנו שמחים על החלטתך להגיש מועמדות לתואר שני בפסיכולוגיה באקדמית תל־אביב-יפו.

כדי להגיש את המועמדות יש לוודא עמידה בדרישות הסף להגשת המועמדות >>

תאריכי רישום לתואר שני בפסיכולוגיה
הרישום לשנת הלימודים תשפ"ד יתקיים בין התאריכים 21.1-1.5.24. מיום ראשון ה-21.1.24 יהיה אפשר להירשם ברישום המקוון >>

יום פתוח לתואר שני בפסיכולוגיה יתקיים בקמפוס האקדמית בתאריך 12.2.24 יום שני בשעה 17:30

למגיעי היום הפתוח תינתן הנחה של 50% בדמי הרישום בין התאריכים 13-28.2.2024 בלבד

כחלק מהמערך והתמיכה בכוחות המילואים והביטחון, המכללה האקדמית מאפשרת למועמדות ומועמדים להגיש בקשה לוועדת חריגים לפני הרישום ללא ציון מתא"ם/ציון מתא"ם הנמוך מתנאי הסף באופן הבא:
למגמה הקלינית בכפוף לממוצע של 92 לפחות בקורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וליתר המגמות בכפוף לממוצע של 90 לפחות בקורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה.
יש להעביר את הפנייה למרכז ייעוץ רישום בכתובת המייל : mirsham@mta.ac.il ולצרף את המסמכים הבאים:

 1. אישור שירות מילואים
 2. מכתב לוועדה כולל ממוצע ציוני קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה
 3. אישור רישום לבחינת המתא"ם מועד אוקטובר 2023 / ציון מתא"ם מועד דצמבר 2023

יש לכלול את כל הפריטים האלה יחד (לא יתקבל רישום, שאינו כולל את כל המסמכים המפורטים):

לתשומת ליבכם:

השנה, תאריך סיום הצגת כלל המסמכים מחולק לשני מועדים:

 1. מועמדות ומועמדים שנבחנו בבחינת המתא”ם והציגו את הציון הנדרש להגשת מועמדות או מועמדים שייגשו לבחינת המתא”ם במועד 29.12.24 – ידרשו להשלים את כלל המסמכים עד לתאריך 1.3.24.
 2. מועמדות ומועמדים שייגשו לבחינת המתא”ם במועד המיוחד שיקבע על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה, ידרשו להציג את כלל המסמכים עד לתאריך 1.5.24.
 • תעודת בוגר תואר ראשון / אישור זכאות לתואר, גיליון ציונים רשמי וכן גיליון ציונים רשמי, ובו מופיע ממוצע קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה בלבד. מועמדות ומועמדים שהתחילו את לימודיהם לתואר ראשון בפסיכולוגיה / במדעי ההתנהגות במוסד אחד וסיימו את התואר במוסד אחר, יש להציג גיליון ציונים רשמי משני מוסדות הלימודים.
 • צילום תעודת זהות / תעודת עולה – יש לצרף צילום של הדף עם התצלום והספח.
 • תמונת פספורט אחת – יש לצרף צילום תמונת פספורט לצרכים טכניים בלבד.
 • תיאור עצמי – על מועמדות ומועמדים הנרשמים לשתי עדיפויות לצרף תיאור עצמי אחד. יש לנסח את המסמך בחופשיות, על פי הנחיות האלה:
  תוכן: התיאור העצמי יכלול קורות חיים והתפתחות אישית ומקצועית, תיאור והסבר על כוונות ויעדים מקצועיים ואישיים שלשמם בחרת ללמוד לתואר שני במגמה המבוקשת.
  מבנה טכני: עד שני עמודים בגודל A4 מודפסים, גופן ARIAL 12 וברווח של שורה וחצי.
 • מועמדים המבקשים להירשם למגמה הרפואית נדרשים לצרף את כל המסמכים הבאים:
  קורות חיים בפורמט של CV
  תיאור עצמי:
  ספר.י על עצמך בקצרה (עד חצי עמוד)
  ספר.י על ארוע מעצב בחייך וכיצד השפיע עליך (עד חצי עמוד)
  כיצד את.ה מתמודד.ת עם מצבי סטרס/דחק בחייך ? (עד חצי עמוד)
  אודות הבחירה להירשם לפסיכולוגיה רפואית:
  ספר.י מה מניע אותך להירשם לתואר שני בפסיכולוגיה רפואית (עד חצי עמוד)
  תאר.י תחום ידע או מחקר בפסיכולוגיה רפואית שמעניין אותך (עד חצי עמוד)
  ספר.י על התנסות ישירה (התנסות מעשית, התנדבות, מחקר) בתחום של פסיכולוגיה רפואית (עד חצי עמוד)במידה ונרשמת למגמה הרפואית ולמגמה נוספת יש לצרף את המסמכים הנדרשים למגמה הרפואית (ראה סעיף 2) וגם תיאור עצמי כללי (ראה סעיף 1) בקובץ pdf מאוחד. מועמדות ומועמדים שנרשמים למגמת נוירופסיכולוגיה שיקומית בעדיפות שנייה, מתבקשים להוסיף לתיאור העצמי, תיאור של כחצי עמוד ובו יתארו את מידת העניין וזיקתם לתחום הנוירופסיכולוגיה השיקומית.
 • צילום של תוצאת בחינת המתא"ם /GRE , בנוסף לציון שיועבר ישירות מהמרכז הארצי לבחינות והערכה.
 • שני טפסי "פרטי ממליץ / ממליצה" מלאים וחתומים. להורדת הטופס
  כל המסמכים הנדרשים לרישום יועלו על ידי המועמד באמצעות המעקב האישי באתר האקדמית:

מעקב אישי >> השלמת מסמכים חסרים

כניסה למעקב האישי >>

 • שם משתמש (מס' ת"ז)
 • סיסמה (מס' נייד וסיסמה זמנית תשלח לנייד)

בשל ריבוי הגשת מועמדויות יש להתאזר בסבלנות ולהתעדכן בסטטוס המועמדות במעקב האישי.

כדי להעביר את המסמכים לאחר הרישום, בכניסה למעקב האישי ויש לבחור >> השלמת מסמכים חסרים.
אפשר להחליף או לעדכן את התיאור העצמי ולהטעינו בשנית באופן מקוון במערכת.
אפשר להחליף או לעדכן כל מסמך אחר, יש לשלוח את המסמך העדכני לכתובת המייל: mirsham@mta.ac.il
לתשומת ליבך – עדכון המסמכים במרכז הייעוץ והרישום אורך זמן ואינו מתעדכן מידית בשל ריבוי מסמכים והגשת מועמדויות.

נדרש לצרף לכל מסמכי הרישום שני טפסים של פרטי ממליצים. במהלך המיונים, אם יש צורך בכך, אנו פונים ישירות לממליצות ולממליצים.
להורדת טפסי פרטי הממליץ >>

אפשר להגיש מועמדות לשתי עדיפויות. אי אפשר להירשם למגמה הקלינית בעדיפות שנייה.
אם סימנת שתי עדיפויות, מועמדותך מועברת בנפרד לשתי המגמות השונות.

תהליך הזימון לראיונות מתקיימים במהלך חודשי מרץ-יוני. אי אפשר לדעת מראש אם תזומנו ומתי. אם במהלך תקופה זו הינך שוהה בחו"ל, יש לשלוח מייל עם שם מלא, מספר תעודת זהות ותאריכי ההיעדרות למִנהלת בית הספר למדעי ההתנהגות לכתובת: bevma@mta.ac.il

יש לבקש מהמוסד האקדמי שבו למדת גיליון ציונים מופרד, ובו פירוט כל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה (קורסי סטטיסטיקה ושיטות מחקר) וממוצע הקורסים הללו בנפרד.
יש לצרף גיליון ציונים כללי, הכולל ממוצע מופרד של קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה.

 • תיאור עצמי – מועמדים ומועמדות הנרשמים לשתי עדיפויות למעט המגמה הרפואית יש לצרף תיאור עצמי אחד.
  יש לנסח את המסמך באופן חופשי בהתאם להנחיות הבאות:
  תוכן: התיאור העצמי יכלול קורות חיים והתפתחות אישית ומקצועית, תיאור והבהרה של כוונות ויעדים מקצועיים ואישיים שלשמם בחרת ללמוד לתואר שני במגמה המבוקשת.
  מבנה טכני: עד שני עמודים בגודל A4 מודפסים, גופן ARIAL 12 ורווח של שורה וחצי.
 • מועמדים המבקשים להירשם למגמה הרפואית נדרשים לצרף את כל המסמכים הבאים:
  קורות חיים בפורמט של CV
  תיאור עצמי:
  ספר.י על עצמך בקצרה (עד חצי עמוד)
  ספר.י על ארוע מעצב בחייך וכיצד השפיע עליך (עד חצי עמוד)
  כיצד את.ה מתמודד.ת עם מצבי סטרס/דחק בחייך ? (עד חצי עמוד)
  אודות הבחירה להירשם לפסיכולוגיה רפואית:
  ספר.י מה מניע אותך להירשם לתואר שני בפסיכולוגיה רפואית (עד חצי עמוד)
  תאר.י תחום ידע או מחקר בפסיכולוגיה רפואית שמעניין אותך (עד חצי עמוד)
  ספר.י על התנסות ישירה (התנסות מעשית, התנדבות, מחקר) בתחום של פסיכולוגיה רפואית (עד חצי עמוד)

במידה ונרשמת למגמה הרפואית ולמגמה נוספת יש לצרף את המסמכים הנדרשים למגמה הרפואית (ראה סעיף 2) וגם תיאור עצמי כללי (ראה סעיף 1) בקובץ pdf מאוחד

 • מועמדים שנרשמים למגמה נוירופסיכולוגיה שיקומית בעדיפות שניה, מתבקשים להוסיף בנוסף לתיאור העצמי כחצי עמוד בו יתארו אתמידת העניין שלהם וזיקתם לתחום הנוירופסיכולוגיה שיקומית.

השנה, תאריך שינוי העדיפויות מחולק לשני מועדים:

מועמדים ומועמדות שנבחנו בבחינת המתא”ם והציגו את הציון הנדרש להגשת מועמדות או מועמדים שייגשו לבחינת המתא”ם במועד 29.12.24 – יוכלו לשנות עדיפויות עד לתאריך 1.3.24.

מועמדים ומועמדות שייגשו לבחינת המתא”ם במועד המיוחד שיקבע על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה, יוכלו לשנות עדיפויות עד לתאריך 1.5.24.

רוצה ללמוד באקדמית?

מלא/י פרטים ונהיה בקשר בקרוב!

  טופס רישום מקוון
  כבר יודע/ת בידיוק מה את/ה רוצה?
  הרשמ/י באופן מקוון לשנת הלימודים הקרובה
  לרישום מקוון