כניסה

הסדרי מימון לשכר לימוד

האקדמית תל אביב יפו בשיתוף קרן שכ"ל שמחים להציע הסדר מימון ללא ריבית והצמדה וללא קריטריונים לכל הסטודנטים של האקדמית – האפשרות מקנה לקחת הסדר מימון מסובסד לכיסוי שכר הלימוד החל מהשנה הראשונה ללימודים ועד גובה של 15,000 ש"ח בסבסוד האקדמית תל אביב-יפו ללא ריבית וללא הצמדה, בפריסה של עד 36 תשלומים קבועים.

 

בנוסף, ישנם מסלולים נוספים של הסדרי מימון שאינם מסובסדים ע"י האקדמית ת"א-יפו, המוצעים לסטודנטים ע"י קרן שכ"ל.

 

 

ניתן להירשם באתר קרן שכ"ל:  www.sachal.co.il או בטלפון 03-9635856.

 

לתשומת לבכם:

 

  1. התנאים אטרקטיביים וחסרי תקדים, ללא ערבים וללא הוכחת זכאות סוציו-אקונומית.
  2. מכסת הסדר המימון ללא קריטריונים מוגבלת, והמכללה רשאית להפסיק את ההטבה בכל עת.
  3. מועמד שייפנה בבקשה להחזר כספי בגין הסדר המימון, תבוטל זכאותו לסבסוד הריבית וההצמדה.
  4. מועמד שיפסיק את לימודיו יחויב לפי תקנון שכר הלימוד ותבוטל זכאותו לסבסוד הריבית וההצמדה.
  5. מועמד או סטודנט ממשיך שיבחר לשלם את תשלום המקדמה באמצעות הסדר המימון שהעמידה לרשותו האקדמית תל אביב-יפו ייחשב כמועמד/סטודנט שהסדיר את המקדמה, ועל כן בעת הפסקת לימודים יחולו עליו תקנות הפסקת לימודים החלות על סטודנטים שהפסיקו את לימודיהם.
  6. מועמד או סטודנט ממשיך שיבחר לשלם את מלוא שכר הלימוד מראש לשנה, באמצעות הסדר מימון ללא ריבית והצמדה שהעמידה לרשותו האקדמית תל אביב יפו, לא יהיה זכאי להנחה (בגין תשלום מראש) בשיעור 2.5% משכר הלימוד היסודי השנתי כפי שמפורט בתקנות שכר הלימוד.
 *כל הכתוב לעיל נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ועמכן הסטודנטיות - הסליחה.

 לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידת שכר לימוד באמצעות פנייה במערכת מידע נט או בטלפון 03-6803330.