הנחיות לרישום לקורסים

רישום לקורסים

הרישום לקורסים לשנת הלימודים תשפ”ד יתקיים באופן עצמאי לפי חלונות הזמן שנקבעו עבור כל סטודנט.ית. הנחיות מפורטות מופיעות בהמשך בחלוקה לפי בתי הספר.

להלן תאריך רישום נוסף לקורסים, המיועדים לסטודנטים.ות שטרם נרשמו.

שלב א’: רישום למערכת מובנית (רישום למערכת שלמה-מקבץ) יתקיים לפי חלונות הזמן המופיעים במידע-נט, בתאריך:

20/12/23- מיועד לכלל הסטודנטים.ות למעט סטודנטים בבית הספר לסיעוד ותואר שני בפסיכולוגיה

שלב ב’: רישום לקורסים בדידים (קורסי אנגלית לפטור, קורס מיומנויות בשפה העברית, קורסי בחירה)

רישום זה ייעשה במהלך תקופת הרישום המאוחר, בשבועיים הראשונים של הסמסטר, לפי חלון זמן.

האפשרות לרישום תיפתח רק לאחר מילוי  פרטי הרשאה לחיוב  – אשראי או בנק– לבחירתך וכן פרטי בנק  לביצוע החזר כספי במידת הצורך

תואר ראשון - הנחיות לרישום לקורסים

הרישום לקורסים הינו שנתי: סמסטר א’ וסמסטר ב’ ויבוצע באופן עצמאי על ידי הסטודנט.ית באמצעות כניסה למערכת “מידע-נט” – מערכת רישום לקורסים באמצעות האינטרנט. לכניסה למערכת

חובה להירשם לשני הסמסטרים. אם יבוצע רישום לקורסי סמסטר ב’ ללא רישום לקורסי סמסטר א’, הרישום לקורסים יבוטל.

הרישום לשנה א’ יתקיים בתאריכים 03-04/09/23 על פי חלונות זמן שיתפרסמו ב-10/08/23. תאריכים נוספים לרישום ייפתחו במידת הצורך. כדי לדעת את השעה בה תוכלו להירשם (“חלון הזמן שלי”) יש להיכנס למערכת מידע-נט > רישום לקורסים > מהו חלון הזמן שלי. המערכת תציג את חלון הזמן הראשון לרישום לקורסים. מומלץ להירשם בחלון הזמן הראשון מאחר ומספר במקומות בכל מקבץ מוגבל. על מנת לצפות בכל חלונות הזמן יש ללחוץ על האפשרות “הצגת כל חלונות הזמן”.

יש להירשם לכל מרכיבי תכנית הלימודים בשני השלבים שלהלן:

שלב א’ – רישום למערכת מובנית- בשלב זה עליך לבחור מערכת מובנית הכוללת את כל קורסי החובה. הרישום ייעשה באמצעות כניסה למידע-נט> בחירה באפשרות רישום לקורסים> רישום למערכות מובנות.

ההרשמה מתבצעת לכל הקורסים הרלוונטיים לסמסטר אליו מתבצע הרישום, על ידי בחירת מערכת שלמה אחת (מקבץ). אין צורך להירשם לכל קורס בנפרד. באחריותכם.ן לוודא שכל קורסי החובה אותם הנכם.ן נדרשים.ות ללמוד, אכן מופיעים במקבץ שבחרתם.ן. ולאחר מכן במערכת השעות. יש להתעדכן מראש במועדי הקורסים באנגלית על מנת לבחור את המערכת המובנית המתאימה ביותר. לנוחיותכם.ן, מדריך מפורט על אופן ההרשמה למערכות מובנות

שלב ב’ – רישום לקורסי אנגלית לפטור, קורס מיומנויות בשפה העברית*. בשלב זה ניתן להירשם לקורסי אנגלית בהתאם לרמתך. הרישום של שלב זה יתקיים ב- 28.09.23  בשעות 11:00-13:00, באופן עצמאי על ידי כניסה למידע-נט > בחירה באפשרות רישום לקורסים> רישום לקורסים. ישנן מספר אפשרויות לאיתור הקורס הרלוונטי.

למידע נוסף לגבי לימוד אנגלית לפטור

*מידע נוסף בנושא ניתן למצוא ב’מידע כללי’ – קורסי מיומנויות בשפה העברית.

שימו לב! בתום תקופת הרישום לא ניתן יהיה להירשם לקורסים עד לרישום המאוחר שמתקיים בשבועיים הראשונים של הסמסטר.

סטודנט.ית שבחר.ה להירשם לקורסים שמועדי הבחינה שלהם חופפים או סמוכים זה לזה- במקרה זה לא יינתן מועד בחינה נוסף/מיוחד. האחריות על הרישום לקורסים שיש בהם חפיפת בחינות או סמיכות בין הבחינות מוטלת על הסטודנט.ית.

סטודנטים.ות בעלי.ות פטור מקורסים (סטודנטים שלימודיהם האקדמיים הוכרו על ידי האקדמית) יוכלו בשלב זה להירשם גם לקורסי חובה מתקדמים. הרישום יתאפשר על בסיס מקום פנוי וכן על בסיס עמידה בדרישות קדם לקורסים אלה.

הרישום לקורסים הינו שנתי: סמסטר א’ וסמסטר ב’ ויבוצע באופן עצמאי על ידי הסטודנט.ית באמצעות כניסה למערכת “מידע-נט” – מערכת רישום לקורסים באמצעות האינטרנט. לכניסה למערכת

חובה להירשם לשני הסמסטרים. אם יבוצע רישום לקורסי סמסטר ב’ ללא רישום לקורסי סמסטר א’, הרישום לקורסים יבוטל.

הרישום לשנה א’ יתקיים בתאריכים 03-04/09/23 על פי חלונות זמן שיתפרסמו ב-10/08/23.  תאריכים נוספים לרישום ייפתחו במידת הצורך. כדי לדעת את השעה בה תוכלו להירשם (“חלון הזמן שלי”) יש להיכנס למערכת מידע-נט > רישום לקורסים > מהו חלון הזמן שלי. המערכת תציג את חלון הזמן הראשון לרישום לקורסים. מומלץ להירשם בחלון הזמן הראשון מאחר ומספר במקומות בכל מקבץ מוגבל. על מנת לצפות בכל חלונות הזמן יש ללחוץ על האפשרות “הצגת כל חלונות הזמן”.

יש להירשם לכל מרכיבי תכנית הלימודים בשני השלבים שלהלן:

שלב א’ – רישום למערכת מובנית- בשלב זה עליך לבחור מערכת מובנית הכוללת את כל קורסי החובה. הרישום ייעשה באמצעות כניסה למידע-נט > בחירה באפשרות רישום לקורסים> רישום למערכות מובנות.

ההרשמה מתבצעת לכל הקורסים הרלוונטיים לסמסטר אליו מתבצע הרישום, על ידי בחירת מערכת שלמה אחת (מקבץ). אין צורך להירשם לכל קורס בנפרד. באחריותכם.ן לוודא שכל קורסי החובה אותם הנכם.ן נדרשים.ות ללמוד, אכן מופיעים במקבץ שבחרתם.ן. ולאחר מכן במערכת השעות. קורסי האנגלית של בית הספר למדעי הסיעוד מותאמים למערכת השעות של שנה א’ ולכן מומלץ ללמוד אותם כבר בשנה הראשונה.

לנוחיותכם.ן, מדריך מפורט על אופן ההרשמה למערכות מובנות.

שלב ב’ – רישום לקורסי אנגלית לפטור, קורסי מיומנויות בשפה העברית*. בשלב זה ניתן להירשם לקורסי אנגלית בהתאם לרמתך. הרישום של שלב זה יתקיים ב 28.09.23  בשעות 11:00-13:00, באופן עצמאי על ידי כניסה למידע-נט > בחירה באפשרות רישום לקורסים> רישום לקורסים. ישנן מספר אפשרויות לאיתור הקורס הרלוונטי.

 למידע נוסף לגבי לימוד אנגלית לפטור.

*מידע נוסף בנושא ניתן למצוא ב’מידע כללי’ – קורסי מיומנויות בשפה העברית.

שימו לב! בתום תקופת הרישום לא ניתן יהיה להירשם לקורסים עד לרישום המאוחר שמתקיים בשבועיים הראשונים של הסמסטר.

סטודנט.ית שבחר.ה להירשם לקורסים שמועדי הבחינה שלהם חופפים או סמוכים זה לזה- במקרה זה לא יינתן מועד בחינה נוסף/מיוחד. האחריות על הרישום לקורסים שיש בהם חפיפת בחינות או סמיכות בין הבחינות מוטלת על הסטודנט.ית.

סטודנטים.ות בעלי.ות פטור מקורסים (סטודנטים שלימודיהם האקדמיים הוכרו על ידי האקדמית) יוכלו בשלב זה להירשם גם לקורסי חובה מתקדמים. הרישום יתאפשר על בסיס מקום פנוי וכן על בסיס עמידה בדרישות קדם לקורסים אלה.

מבח”ר

הרישום לקורסים הינו שנתי: סמסטר א’ וסמסטר ב’ ויבוצע על ידי MyMta ורק למי שהסדיר את תשלום המקדמה.

רישום לקורסי אגלית לפטור יש להסדיר מול מכללת מבח”ר.

הרישום לקורסים הינו שנתי: סמסטר א’ וסמסטר ב’ ויבוצע באופן עצמאי על ידי הסטודנט.ית באמצעות כניסה למערכת “מידע-נט” – מערכת רישום לקורסים באמצעות האינטרנט. לכניסה למערכת

חובה להירשם לשני הסמסטרים. אם יבוצע רישום לקורסי סמסטר ב’ ללא רישום לקורסי סמסטר א’, הרישום לקורסים יבוטל.

הרישום לשנה א’ יתקיים בתאריכים 03-04/09/23 על פי חלונות זמן שיתפרסמו ב-10/08/23. תאריכים נוספים לרישום ייפתחו במידת הצורך. כדי לדעת את השעה בה תוכלו להירשם (“חלון הזמן שלי”) יש להיכנס למערכת מידע-נט > רישום לקורסים > מהו חלון הזמן שלי. המערכת תציג את חלון הזמן הראשון לרישום לקורסים. מומלץ להירשם בחלון הזמן הראשון מאחר ומספר במקומות בכל מקבץ מוגבל. על מנת לצפות בכל חלונות הזמן יש ללחוץ על האפשרות “הצגת כל חלונות הזמן”.

יש להירשם לכל מרכיבי תכנית הלימודים בשני השלבים שלהלן:

שלב א’ – רישום למערכת מובנית- בשלב זה עליך לבחור מערכת מובנית הכוללת את כל קורסי החובה. הרישום ייעשה באמצעות כניסה למידע-נט > בחירה באפשרות רישום לקורסים> רישום למערכות מובנות.

ההרשמה מתבצעת לכל הקורסים הרלוונטיים לסמסטר אליו מתבצע הרישום, על ידי בחירת מערכת שלמה אחת (מקבץ). אין צורך להירשם לכל קורס בנפרד. באחריותכם.ן לוודא שכל קורסי החובה אותם הנכם.ן נדרשים.ות ללמוד, אכן מופיעים במקבץ שבחרתם.ן. ולאחר מכן במערכת השעות. יש להתעדכן מראש במועדי הקורסים באנגלית על מנת לבחור את המערכת המובנית המתאימה ביותר.

לנוחיותכם.ן, מדריך מפורט על אופן ההרשמה למערכות מובנות

שלב ב’ – רישום לקורסי אנגלית לפטור, קורסי מיומנויות בשפה העברית*. בשלב זה ניתן להירשם לקורסי אנגלית בהתאם לרמתך. הרישום של שלב זה יתקיים ב- 28.09.23  בשעות 11:00-13:00, באופן עצמאי על ידי כניסה למידע-נט > בחירה באפשרות רישום לקורסים> רישום לקורסים. ישנן מספר אפשרויות לאיתור הקורס הרלוונטי.

למידע נוסף לגבי לימוד אנגלית לפטור

*מידע נוסף בנושא ניתן למצוא ב’מידע כללי’ – קורסי מיומנויות בשפה העברית.

שימו לב! בתום תקופת הרישום לא ניתן יהיה להירשם לקורסים עד לרישום המאוחר שמתקיים בשבועיים הראשונים של הסמסטר.

סטודנט.ית שבחר.ה להירשם לקורסים שמועדי הבחינה שלהם חופפים או סמוכים זה לזה- במקרה זה לא יינתן מועד בחינה נוסף/מיוחד. האחריות על הרישום לקורסים שיש בהם חפיפת בחינות או סמיכות בין הבחינות מוטלת על הסטודנט.ית.

סטודנטים.ות בעלי.ות פטור מקורסים (סטודנטים שלימודיהם האקדמיים הוכרו על ידי האקדמית) יוכלו בשלב זה להירשם גם לקורסי חובה מתקדמים. הרישום יתאפשר על בסיס מקום פנוי וכן על בסיס עמידה בדרישות קדם לקורסים אלה.

הרישום לקורסים הינו שנתי: סמסטר א’ וסמסטר ב’ ויבוצע באופן עצמאי על ידי הסטודנט.ית באמצעות כניסה למערכת “מידע-נט” – מערכת רישום לקורסים באמצעות האינטרנט. לכניסה למערכת

חובה להירשם לשני הסמסטרים. אם יבוצע רישום לקורסי סמסטר ב’ ללא רישום לקורסי סמסטר א’, הרישום לקורסים יבוטל.

הרישום לשנה א’ יתקיים בתאריכים 03-04/09/23 על פי חלונות זמן שיתפרסמו ב-10/08/23. תאריכים נוספים לרישום ייפתחו במידת הצורך. כדי לדעת את השעה בה תוכלו להירשם (“חלון הזמן שלי”) יש להיכנס למערכת מידע-נט > רישום לקורסים > מהו חלון הזמן שלי. המערכת תציג את חלון הזמן הראשון לרישום לקורסים. מומלץ להירשם בחלון הזמן הראשון מאחר ומספר במקומות בכל מקבץ מוגבל. על מנת לצפות בכל חלונות הזמן יש ללחוץ על האפשרות “הצגת כל חלונות הזמן”.

יש להירשם לכל מרכיבי תכנית הלימודים בשני השלבים שלהלן:

שלב א’ – רישום למערכת מובנית- בשלב זה עליך לבחור מערכת מובנית הכוללת את כל קורסי החובה.הרישום ייעשה באמצעות כניסה למידע-נט > בחירה באפשרות רישום לקורסים> רישום למערכות מובנות.

ההרשמה מתבצעת לכל הקורסים הרלוונטיים לסמסטר אליו מתבצע הרישום, על ידי בחירת מערכת שלמה אחת (מקבץ). אין צורך להירשם לכל קורס בנפרד. באחריותכם.ן לוודא שכל קורסי החובה אותם הנכם.ן נדרשים.ות ללמוד, אכן מופיעים במקבץ שבחרתם.ן. ולאחר מכן במערכת השעות. יש להתעדכן מראש במועדי הקורסים באנגלית על מנת לבחור את המערכת המובנית המתאימה ביותר.

לנוחיותכם.ן, מדריך מפורט על אופן ההרשמה למערכות מובנות

שלב ב’ – רישום לקורסי אנגלית לפטור. קורסי מיומנויות בשפה העברית*.בשלב זה ניתן להירשם לקורסי אנגלית בהתאם לרמתך. הרישום של שלב זה יתקיים ב- 28.09.23  בשעות 11:00-13:00, באופן עצמאי על ידי כניסה למידע-נט > בחירה באפשרות רישום לקורסים> רישום לקורסים. ישנן מספר אפשרויות לאיתור הקורס הרלוונטי.

למידע נוסף לגבי לימוד אנגלית לפטור

*מידע נוסף בנושא ניתן למצוא ב’מידע כללי’ – קורסי מיומנויות בשפה העברית

שימו לב! בתום תקופת הרישום לא ניתן יהיה להירשם לקורסים עד לרישום המאוחר שמתקיים בשבועיים הראשונים של הסמסטר.

סטודנט.ית שבחר.ה להירשם לקורסים שמועדי הבחינה שלהם חופפים או סמוכים זה לזה- במקרה זה לא יינתן מועד בחינה נוסף/מיוחד. האחריות על הרישום לקורסים שיש בהם חפיפת בחינות או סמיכות בין הבחינות מוטלת על הסטודנט.ית.

סטודנטים.ות בעלי.ות פטור מקורסים (סטודנטים שלימודיהם האקדמיים הוכרו על ידי האקדמית) יוכלו בשלב זה להירשם גם לקורסי חובה מתקדמים. הרישום יתאפשר על בסיס מקום פנוי וכן על בסיס עמידה בדרישות קדם לקורסים אלה.

הרישום לקורסים הינו שנתי: סמסטר א’ וסמסטר ב’ ויבוצע באופן עצמאי על ידי הסטודנט.ית באמצעות כניסה למערכת “מידע-נט” – מערכת רישום לקורסים באמצעות האינטרנט. לכניסה למערכת

חובה להירשם לשני הסמסטרים. אם יבוצע רישום לקורסי סמסטר ב’ ללא רישום לקורסי סמסטר א’, הרישום לקורסים יבוטל.

הרישום לשנה א’ יתקיים בתאריכים 03-04/09/23 על פי חלונות זמן שיתפרסמו ב-10/08/23. תאריכים נוספים לרישום ייפתחו במידת הצורך. כדי לדעת את השעה בה תוכלו להירשם (“חלון הזמן שלי”) יש להיכנס למערכת מידע-נט > רישום לקורסים > מהו חלון הזמן שלי. המערכת תציג את חלון הזמן הראשון לרישום לקורסים. מומלץ להירשם בחלון הזמן הראשון מאחר ומספר במקומות בכל מקבץ מוגבל. על מנת לצפות בכל חלונות הזמן יש ללחוץ על האפשרות “הצגת כל חלונות הזמן”.

יש להירשם לכל מרכיבי תכנית הלימודים בשני השלבים שלהלן:

שלב א’ – רישום למערכת מובנית- בשלב זה עליך לבחור מערכת מובנית הכוללת את כל קורסי החובה.הרישום ייעשה באמצעות כניסה למידע-נט > בחירה באפשרות רישום לקורסים> רישום למערכות מובנות.

ההרשמה מתבצעת לכל הקורסים הרלוונטיים לסמסטר אליו מתבצע הרישום, על ידי בחירת מערכת שלמה אחת (מקבץ). אין צורך להירשם לכל קורס בנפרד. באחריותכם.ן לוודא שכל קורסי החובה אותם הנכם.ן נדרשים.ות ללמוד, אכן מופיעים במקבץ שבחרתם.ן. ולאחר מכן במערכת השעות. יש להתעדכן מראש במועדי הקורסים באנגלית על מנת לבחור את המערכת המובנית המתאימה ביותר.

לנוחיותכם.ן, מדריך מפורט על אופן ההרשמה למערכות מובנות.

שלב ב’ – רישום לקורסי אנגלית לפטור. קורסי מיומנויות בשפה העברית*. בשלב זה ניתן להירשם לקורסי אנגלית בהתאם לרמתך. הרישום של שלב זה יתקיים ב28.09.23  בשעות 11:00-13:00, באופן עצמאי על ידי כניסה למידע-נט > בחירה באפשרות רישום לקורסים> רישום לקורסים. ישנן מספר אפשרויות לאיתור הקורס הרלוונטי.

למידע נוסף לגבי לימוד אנגלית לפטור

*מידע נוסף בנושא ניתן למצוא ב’מידע כללי’ – קורסי מיומנויות בשפה העברית

שימו לב! בתום תקופת הרישום לא ניתן יהיה להירשם לקורסים עד לרישום המאוחר שמתקיים בשבועיים הראשונים של הסמסטר.

סטודנט.ית שבחר.ה להירשם לקורסים שמועדי הבחינה שלהם חופפים או סמוכים זה לזה- במקרה זה לא יינתן מועד בחינה נוסף/מיוחד. האחריות על הרישום לקורסים שיש בהם חפיפת בחינות או סמיכות בין הבחינות מוטלת על הסטודנט.ית.

סטודנטים.ות בעלי.ות פטור מקורסים (סטודנטים שלימודיהם האקדמיים הוכרו על ידי האקדמית) יוכלו בשלב זה להירשם גם לקורסי חובה מתקדמים. הרישום יתאפשר על בסיס מקום פנוי וכן על בסיס עמידה בדרישות קדם לקורסים אלה.

הרישום לקורסים הינו שנתי: סמסטר א’ וסמסטר ב’ ויבוצע באופן עצמאי על ידי הסטודנט.ית באמצעות כניסה למערכת “מידע-נט” – מערכת רישום לקורסים באמצעות האינטרנט. לכניסה למערכת

חובה להירשם לשני הסמסטרים. אם יבוצע רישום לקורסי סמסטר ב’ ללא רישום לקורסי סמסטר א’, הרישום לקורסים יבוטל.

הרישום לשנה א’ יתקיים בתאריכים 03-04/09/23 על פי חלונות זמן שיתפרסמו ב-10/08/23. תאריכים נוספים לרישום ייפתחו במידת הצורך. כדי לדעת את השעה בה תוכלו להירשם (“חלון הזמן שלי”) יש להיכנס למערכת מידע-נט > רישום לקורסים > מהו חלון הזמן שלי. המערכת תציג את חלון הזמן הראשון לרישום לקורסים. מומלץ להירשם בחלון הזמן הראשון מאחר ומספר במקומות בכל מקבץ מוגבל. על מנת לצפות בכל חלונות הזמן יש ללחוץ על האפשרות “הצגת כל חלונות הזמן”.

יש להירשם לכל מרכיבי תכנית הלימודים בשני השלבים שלהלן:

שלב א’ – רישום למערכת מובנית- בשלב זה עליך לבחור מערכת מובנית הכוללת את כל קורסי החובה. הרישום ייעשה באמצעות כניסה למידע-נט > בחירה באפשרות רישום לקורסים> רישום למערכות מובנות.

ההרשמה מתבצעת לכל הקורסים הרלוונטיים לסמסטר אליו מתבצע הרישום, על ידי בחירת מערכת שלמה אחת (מקבץ). אין צורך להירשם לכל קורס בנפרד. באחריותכם.ן לוודא שכל קורסי החובה אותם הנכם.ן נדרשים.ות ללמוד, אכן מופיעים במקבץ שבחרתם.ן. ולאחר מכן במערכת השעות. יש להתעדכן מראש במועדי הקורסים באנגלית על מנת לבחור את המערכת המובנית המתאימה ביותר.

לנוחיותכם.ן, מדריך מפורט על אופן ההרשמה למערכות מובנות.

שלב ב’ – רישום לקורסי אנגלית לפטור. קורסי מיומנויות בשפה העברית*.בשלב זה ניתן להירשם לקורסי אנגלית בהתאם לרמתך. הרישום של שלב זה יתקיים ב- 28.09.23  בשעות 11:00-13:00, באופן עצמאי על ידי כניסה למידע-נט > בחירה באפשרות רישום לקורסים> רישום לקורסים. ישנן מספר אפשרויות לאיתור הקורס הרלוונטי.

למידע נוסף לגבי לימוד אנגלית לפטור

*מידע נוסף בנושא ניתן למצוא ב’מידע כללי’ – קורסי מיומנויות בשפה העברית

שימו לב! בתום תקופת הרישום לא ניתן יהיה להירשם לקורסים עד לרישום המאוחר שמתקיים בשבועיים הראשונים של הסמסטר.

סטודנט.ית שבחר.ה להירשם לקורסים שמועדי הבחינה שלהם חופפים או סמוכים זה לזה- במקרה זה לא יינתן מועד בחינה נוסף/מיוחד. האחריות על הרישום לקורסים שיש בהם חפיפת בחינות או סמיכות בין הבחינות מוטלת על הסטודנט.ית.

סטודנטים.ות בעלי.ות פטור מקורסים (סטודנטים שלימודיהם האקדמיים הוכרו על ידי האקדמית) יוכלו בשלב זה להירשם גם לקורסי חובה מתקדמים. הרישום יתאפשר על בסיס מקום פנוי וכן על בסיס עמידה בדרישות קדם לקורסים אלה.

תואר שני - הנחיות לרישום לקורסים

הרישום לקורסים הינו שנתי: סמסטר א’ וסמסטר ב’ ויבוצע באופן עצמאי על ידי הסטודנט.ית באמצעות כניסה למערכת “מידע-נט” – מערכת רישום לקורסים באמצעות האינטרנט. לכניסה למערכת

חובה להירשם לשני הסמסטרים. אם יבוצע רישום לקורסי סמסטר ב’ ללא רישום לקורסי סמסטר א’, הרישום לקורסים יבוטל.

הרישום לשנה א’ יתקיים בתאריכים 03-04/09/23 על פי חלונות זמן שיתפרסמו ב-10/08/23. תאריכים נוספים לרישום ייפתחו במידת הצורך. כדי לדעת את השעה בה תוכלו להירשם (“חלון הזמן שלי”) יש להיכנס למערכת מידע-נט > רישום לקורסים > מהו חלון הזמן שלי. המערכת תציג את חלון הזמן הראשון לרישום לקורסים. מומלץ להירשם בחלון הזמן הראשון מאחר ומספר במקומות בכל מקבץ מוגבל. על מנת לצפות בכל חלונות הזמן יש ללחוץ על האפשרות “הצגת כל חלונות הזמן”.

יש להירשם לכל מרכיבי תכנית הלימודים בשני השלבים שלהלן:

שלב א’ – רישום למערכת מובנית- בשלב זה עליך לבחור מערכת מובנית הכוללת את כל קורסי החובה. הרישום ייעשה באמצעות כניסה למידע-נט > בחירה באפשרות רישום לקורסים> רישום למערכות מובנות.

ההרשמה מתבצעת לכל הקורסים הרלוונטיים לסמסטר אליו מתבצע הרישום, על ידי בחירת מערכת שלמה אחת (מקבץ). אין צורך להירשם לכל קורס בנפרד. באחריותכם.ן לוודא שכל קורסי החובה אותם הנכם.ן נדרשים.ות ללמוד, אכן מופיעים במקבץ שבחרתם.ן ולאחר מכן במערכת השעות.

לנוחיותכם.ן, מדריך מפורט על אופן ההרשמה למערכות מובנות

שלב ב’ – סטודנטים.ות בעלי.ות פטור מקורסים (סטודנטים שלימודיהם האקדמיים הוכרו על ידי האקדמית) יוכלו בשלב זה להירשם גם לקורסי חובה מתקדמים. הרישום יתאפשר על בסיס מקום פנוי וכן על בסיס עמידה בדרישות קדם לקורסים אלה. הרישום של שלב זה יתקיים בתאריך 28/09/23 בשעות 14:00-16:00 באופן עצמאי על ידי כניסה למידע-נט > בחירה באפשרות רישום לקורסים> רישום לקורסים. ישנן מספר אפשרויות לאיתור הקורס הרלוונטי.

שימו לב! בתום תקופת הרישום לא ניתן יהיה להירשם לקורסים עד לרישום המאוחר שמתקיים בשבועיים הראשונים של הסמסטר.

סטודנט.ית שבחר.ה להירשם לקורסים שמועדי הבחינה שלהם חופפים או סמוכים זה לזה- במקרה זה לא יינתן מועד בחינה נוסף/מיוחד. האחריות על הרישום לקורסים שיש בהם חפיפת בחינות או סמיכות בין הבחינות מוטלת על הסטודנט.ית.

הרישום לקורסים הינו שנתי: סמסטר א’ וסמסטר ב’ ויבוצע באופן עצמאי על ידי הסטודנט.ית באמצעות כניסה למערכת “מידע-נט” – מערכת רישום לקורסים באמצעות האינטרנט. לכניסה למערכת

חובה להירשם לשני הסמסטרים. אם יבוצע רישום לקורסי סמסטר ב’ ללא רישום לקורסי סמסטר א’, הרישום לקורסים יבוטל.

הרישום לשנה א’ יתקיים בתאריכים 03-04/09/23 על פי חלונות זמן שיתפרסמו ב-10/08/23. תאריכים נוספים לרישום ייפתחו במידת הצורך. כדי לדעת את השעה בה תוכלו להירשם (“חלון הזמן שלי”) יש להיכנס למערכת מידע-נט > רישום לקורסים > מהו חלון הזמן שלי. המערכת תציג את חלון הזמן הראשון לרישום לקורסים. מומלץ להירשם בחלון הזמן הראשון מאחר ומספר במקומות בכל מקבץ מוגבל. על מנת לצפות בכל חלונות הזמן יש ללחוץ על האפשרות “הצגת כל חלונות הזמן”.

יש להירשם לכל מרכיבי תכנית הלימודים בשני השלבים שלהלן:

שלב א’ – רישום למערכת מובנית- בשלב זה עליך לבחור מערכת מובנית הכוללת את כל קורסי החובה. הרישום ייעשה באמצעות כניסה למידע-נט > בחירה באפשרות רישום לקורסים> רישום למערכות מובנות.

ההרשמה מתבצעת לכל הקורסים הרלוונטיים לסמסטר אליו מתבצע הרישום, על ידי בחירת מערכת שלמה אחת (מקבץ). אין צורך להירשם לכל קורס בנפרד. באחריותכם.ן לוודא שכל קורסי החובה אותם הנכם.ן נדרשים.ות ללמוד, אכן מופיעים במקבץ שבחרתם.ן. ולאחר מכן במערכת השעות.

לנוחיותכם.ן, מדריך מפורט על אופן ההרשמה למערכות מובנות

שלב ב’ – סטודנטים.ות בעלי.ות פטור מקורסים (סטודנטים שלימודיהם האקדמיים הוכרו על ידי האקדמית) יוכלו בשלב זה להירשם גם לקורסי חובה מתקדמים. הרישום יתאפשר על בסיס מקום פנוי וכן על בסיס עמידה בדרישות קדם לקורסים אלה. הרישום של שלב זה יתקיים בתאריך 28/09/23 באופן עצמאי על ידי כניסה למידע-נט > בחירה באפשרות רישום לקורסים> רישום לקורסים. ישנן מספר אפשרויות לאיתור הקורס הרלוונטי.

שימו לב! בתום תקופת הרישום לא ניתן יהיה להירשם לקורסים עד לרישום המאוחר שמתקיים בשבועיים הראשונים של הסמסטר.

סטודנט.ית שבחר.ה להירשם לקורסים שמועדי הבחינה שלהם חופפים או סמוכים זה לזה- במקרה זה לא יינתן מועד בחינה נוסף/מיוחד. האחריות על הרישום לקורסים שיש בהם חפיפת בחינות או סמיכות בין הבחינות מוטלת על הסטודנט.ית.

הרישום לקורסים הינו שנתי: סמסטר א’ וסמסטר ב’ ויבוצע באופן עצמאי על ידי הסטודנט.ית באמצעות כניסה למערכת “מידע-נט” – מערכת רישום לקורסים באמצעות האינטרנט.לכניסה למערכת

הרישום יתקיים בתאריך 18/09/23 בשעות 11:00-13:00 באופן עצמאי על ידי כניסה למידע-נט > בחירה באפשרות רישום לקורסים> רישום לקורסים. ישנן מספר אפשרויות לאיתור הקורס הרלוונטי. תאריכים נוספים לרישום ייפתחו במידת הצורך.

חובה להירשם לשני הסמסטרים. אם יבוצע רישום לקורסי סמסטר ב’ ללא רישום לקורסי סמסטר א’, הרישום לקורסים יבוטל.

שימו לב! בתום תקופת הרישום לא ניתן יהיה להירשם לקורסים עד לרישום המאוחר שמתקיים בשבועיים הראשונים של הסמסטר.

סטודנט.ית שבחר.ה להירשם לקורסים שמועדי הבחינה שלהם חופפים או סמוכים זה לזה- במקרה זה לא יינתן מועד בחינה נוסף/מיוחד. האחריות על הרישום לקורסים שיש בהם חפיפת בחינות או סמיכות בין הבחינות מוטלת על הסטודנט.ית.

הרישום לקורסים הינו שנתי: סמסטר א’ וסמסטר ב’ ויבוצע באופן עצמאי על ידי הסטודנט.ית באמצעות כניסה למערכת “מידע-נט” – מערכת רישום לקורסים באמצעות האינטרנט. לכניסה למערכת

חובה להירשם לשני הסמסטרים. אם יבוצע רישום לקורסי סמסטר ב’ ללא רישום לקורסי סמסטר א’, הרישום לקורסים יבוטל.

הרישום לשנה א’ יתקיים בתאריכים 03-04/09/23 על פי חלונות זמן שיתפרסמו ב-10/08/23. תאריכים נוספים לרישום ייפתחו במידת הצורך. כדי לדעת את השעה בה תוכלו להירשם (“חלון הזמן שלי”) יש להיכנס למערכת מידע-נט > רישום לקורסים > מהו חלון הזמן שלי. המערכת תציג את חלון הזמן הראשון לרישום לקורסים. מומלץ להירשם בחלון הזמן הראשון מאחר ומספר במקומות בכל מקבץ מוגבל. על מנת לצפות בכל חלונות הזמן יש ללחוץ על האפשרות “הצגת כל חלונות הזמן”.

רישום למערכת מובנית- בשלב זה עליך לבחור מערכת מובנית הכוללת את כל קורסי החובה. הרישום ייעשה באמצעות כניסה למידע-נט > בחירה באפשרות רישום לקורסים> רישום למערכות מובנות.

ההרשמה מתבצעת לכל הקורסים הרלוונטיים לסמסטר אליו מתבצע הרישום, על ידי בחירת מערכת שלמה אחת (מקבץ). אין צורך להירשם לכל קורס בנפרד. באחריותכם.ן לוודא שכל קורסי החובה אותם הנכם.ן נדרשים.ות ללמוד, אכן מופיעים במקבץ שבחרתם.ן. ולאחר מכן במערכת השעות.

לנוחיותכם.ן, מדריך מפורט על אופן ההרשמה למערכות מובנות

שימו לב! בתום תקופת הרישום לא ניתן יהיה להירשם לקורסים עד לרישום המאוחר שמתקיים בשבועיים הראשונים של הסמסטר.

הרישום לקורסים הינו שנתי: סמסטר א’ וסמסטר ב’ ויבוצע באופן עצמאי על ידי הסטודנט.ית באמצעות כניסה למערכת “מידע-נט” – מערכת רישום לקורסים באמצעות האינטרנט. לכניסה למערכת

חובה להירשם לשני הסמסטרים. אם יבוצע רישום לקורסי סמסטר ב’ ללא רישום לקורסי סמסטר א’, הרישום לקורסים יבוטל.

הרישום לשנה א’ יתקיים בתאריכים 03-04/09/23 על פי חלונות זמן שיתפרסמו ב-10/08/23. תאריכים נוספים לרישום ייפתחו במידת הצורך. כדי לדעת את השעה בה תוכלו להירשם (“חלון הזמן שלי”) יש להיכנס למערכת מידע-נט > רישום לקורסים > מהו חלון הזמן שלי. המערכת תציג את חלון הזמן הראשון לרישום לקורסים. מומלץ להירשם בחלון הזמן הראשון מאחר ומספר במקומות בכל מקבץ מוגבל. על מנת לצפות בכל חלונות הזמן יש ללחוץ על האפשרות “הצגת כל חלונות הזמן”.

יש להירשם לכל מרכיבי תכנית הלימודים בשני השלבים שלהלן:

שלב א’ –רישום למערכת מובנית- בשלב זה עליך לבחור מערכת מובנית הכוללת את כל קורסי החובה.הרישום ייעשה באמצעות כניסה למידע-נט > בחירה באפשרות רישום לקורסים> רישום למערכות מובנות.

ההרשמה מתבצעת לכל הקורסים הרלוונטיים לסמסטר אליו מתבצע הרישום, על ידי בחירת מערכת שלמה אחת (מקבץ). אין צורך להירשם לכל קורס בנפרד. באחריותכם.ן לוודא שכל קורסי החובה אותם הנכם.ן נדרשים.ות ללמוד, אכן מופיעים במקבץ שבחרתם.ן. ולאחר מכן במערכת השעות. .

לנוחיותכם.ן, מדריך מפורט על אופן ההרשמה למערכות מובנות

שלב ב’ – סטודנטים.ות בעלי.ות פטור מקורסים (סטודנטים שלימודיהם האקדמיים הוכרו על ידי האקדמית) יוכלו בשלב זה להירשם גם לקורסי חובה מתקדמים. הרישום יתאפשר על בסיס מקום פנוי וכן על בסיס עמידה בדרישות קדם לקורסים אלה. הרישום של שלב זה יתקיים בתאריך 28/09/23 בשעות 14:00-16:00 באופן עצמאי על ידי כניסה למידע-נט > בחירה באפשרות רישום לקורסים> רישום לקורסים. ישנן מספר אפשרויות לאיתור הקורס הרלוונטי.

שימו לב! בתום תקופת הרישום לא ניתן יהיה להירשם לקורסים עד לרישום המאוחר שמתקיים בשבועיים הראשונים של הסמסטר.

סטודנט.ית שבחר.ה להירשם לקורסים שמועדי הבחינה שלהם חופפים או סמוכים זה לזה- במקרה זה לא יינתן מועד בחינה נוסף/מיוחד. האחריות על הרישום לקורסים שיש בהם חפיפת בחינות או סמיכות בין הבחינות מוטלת על הסטודנט.ית.

דגשים נוספים לרישום

סטודנטים.ות המעוניינים.ות לבצע שינויים במערכת השעות אליה נרשמו – ביטול רישום או החלפת קבוצת לימוד, יהיו רשאים.ות להכנס למידע-נט ברישום המאוחר שיתקיים בשבועיים הראשונים הסמסטר בתאריכים 24/12/23-05/01/24. הרישום לקורסים ברישום המאוחר יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד. חלונות הזמן ייקבעו ויתפרסמו לקראת הרישום המאוחר. ניתן יהיה לצפות בחלון הזמן שנקבע לכל סטודנט.ית באמצעות כניסה למידע-נט > מהו חלון הזמן שלי. מידע מפורט יימסר בהמשך.

אפשרויות לשינויים במערכת השעות/ביטול רישום לקורסים/הוספת קורסים בסמסטר ב’ תתאפשר ברישום מאוחר, בשבועיים הראשונים של כל סמסטר (א’ ו-ב’)

שימו לב! לא יתאפשרו שינויים במערכת במועדים אחרים.

*הנחיות בנוגע לרישום לסמסטר קיץ יישלחו בנפרד.

 • חובות שכר-לימוד קודמים ו/או אי תשלום שכר לימוד כנדרש.
 • לא מולאו פרטי הרשאה לחיוב  – אשראי או בנק– וכן,  פרטי בנק לביצוע החזר כספי במידת הצורך.
 • חפיפת שעות מלאה או חלקית בין מועדי הקורס למועדי קורסים אחרים (חפיפה זו אסורה עפ”י תקנון הלימודים של האקדמית).
 • אי עמידה בדרישות קדם ו/או בדרישות לימוד במקביל ו/או בדרישות לימוד מוקדם.
 • רישום לצורך שיפור ציון חיובי בקורס/סמינר/סדנא. במקרה זה יש לפתוח פניה ל-MyMta.
 • חריגה ממגבלות בהיקף רישום לקורסים (חובה ובחירה) שהוטלו בתכניות מסוימות. בתום הרישום הרגיל יוסרו המגבלות וניתן יהיה להירשם לקורסים נוספים ברישום המאוחר.
 • לא ניתן להירשם לקורסים מתקדמים ללא רישום לקורס הקדם בסמסטר קודם. לא תתאפשר מחיקת רישום לקורסים בסמסטר א’ המהווים דרישת קדם לקורסים אליהם נרשם הסטודנט בסמסטר ב’

 • האחריות להרכבת מערכת השעות והתאמתה לתוכנית הלימודים חלה על הסטודנט.ית.
 • הוספת שם סטודנט.ית ברשימת הנוכחות ע”י המרצה או מתן אישור על ידי המרצה להצטרפות לקבוצה אינם מהווים אישור לרישום לקורס. השתתפות בקורס אליו לא בוצע רישום, לא תזכה באפשרות לגשת לבחינה.

 • יש צורך בחיבור לאינטרנט עם דפדפן כרום, אדג’, אופרה, מוזילה-פיירפוקס.
 • ניתן להיכנס למערכת גם ממחשבים בחו”ל שאין להם מקלדת בעברית ובלבד שבמחשב זה ניתן לראות מסרי אינטרנט בעברית.

רוצה ללמוד באקדמית?

מלא/י פרטים ונהיה בקשר בקרוב!

  טופס רישום מקוון
  כבר יודע/ת בידיוק מה את/ה רוצה?
  הרשמ/י באופן מקוון לשנת הלימודים הקרובה
  לרישום מקוון