ד"ר עמית קפלן

ד"ר עמית קפלן

לימודי משפחה תואר שני
ממשל וחברה תואר ראשון
סוציולוגיה