שירית כתב הרץ

ד"ר שירית כתב הרץ

כלכלה וניהול תואר ראשון