היחידה לקידום איכות ההוראה זכתה בפרס יוקרתי

היחידה לקידום איכות ההוראה, שבראשה עומדת הגב' דליה גרופי, זכתה בפרס יוקרתי בתחרות על המעבדה הלימודית-מעשית שהקימה. התחרות התקיימה בקרב המוסדות להשכלה גבוהה במטרה לשפר את ההוראה והלמידה.

המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) והוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) החליטו לקדם ולשיפר את איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ולכן פורסם בפברואר 2016 "קול קורא" למכללות המתוקצבות להציע הצעה לפעילות ייחודית, שתשפר ותקדם את איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

כמענה ל"קול קורא" הוגשו השנה למל”ג אחת־עשרה הצעות לפרויקטים משמונה מכללות שונות. כדי לבחור את ההצעות הזוכות הוקמה ועדת שיפוט, שהורכבה ממומחות וממומחים בתחום ההוראה והלמידה ובשיתוף התאחדות הסטודנטים. הוועדה המליצה למל"ג ולות"ת על שתי הצעות הראויות לתקצוב.

היחידה לקידום איכות ההוראה הגישה לתחרות הצעה באשר להקמת "מעבדה לימודית-יישומית".

ההצעה הראשונה שזכתה הייתה של המכללה האקדמית תל־אביב-יפו בנושא "הקמת מעבדה לימודית-יישומית בתחומי ניהול משאבי אנוש, ייעוץ ופיתוח ארגוני, פסיכולוגיה ומנהל עסקים". לפי הוועדה, זהו רעיון מעניין וייחודי, שיש לו בסיס במוסד ואפשר להפיצו, וכך להשפיע על ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה.

הצעה הנוספת שזכתה הייתה של המכללה האקדמית אחווה.

המל"ג והוות"ת בירכו  את המכללה האקדמית תל־אביב-יפו ואת מכללת אחווה על זכייתן בתקצוב פעילות ייחודית, שמטרתה לקדם ולשפר את איכות ההוראה והלמידה.

 

המועצה להשכלה גבוהה – קישור לפרסום הזכייה

פרויקט הקמת מעבדה לימודית-יישומית בתחומי ניהול משאבי אנוש, ייעוץ ופיתוח ארגוני, פסיכולוגיה ומנהל עסקים