כניסה

מחלקת קשרי חוץ -המכללה האקדמית תל אביב-יפו


מחלקת קשרי החוץ של המכללה האקדמית תל אביב-יפו אחראית על פיתוח השותפויות של המכללה עם גופים שמפרים ומקדמים את חזון האקדמיה החדשה שהמכללה דוגלת בו. 

המחלקה מפתחת הזדמנויות לשיתופי פעולה, עבור הסגל, ולהתנסות מעשית, עבור הסטודנטים - באמצעות יצירת וביסוס קשרים עם שחקנים מרכזיים במשק, בזירה הציבורית ובמוסדות אקדמיים בארץ ובחו“ל. באופן זה יוצרת המחלקה סינרגיה בין הכוחות המשפיעים ביותר על החברה הישראלית בכלל, ועל שוק התעסוקה בפרט. 

המחלקה מפתחת ומתחזקת את קשרי החוץ של המוסד בארץ ובחו"ל מול גופים ציבוריים ועסקיים.

  • שותפויות עם המגזר העסקי - המחלקה פועלת פיתוח קשרים בין עסקים מקומיים לבין סגל וסטודנטים, כדי לרתום את הקהילה העסקית לתמוך בהצלחתם של הסטודנטים, לפתוח עבור הסטודנטים הזדמנויות לרכוש נסיון מעשי בשטח, וכן לחבר את הסקטור העסקי לפרויקטים קהילתיים בסביבתה של המכללה.
  • שותפויות עם המגזר הציבורי - המחלקה מטפחת את שיתוף הפעולה ההדוק וארוך השנים של המכללה עם עיריית תל אביב-יפו בתחום של מעורבות המכללה בקהילה המקומית. בנוסף, המחלקה מפתחת ומתחזקת שותפויות עם משרדי ממשלה בתחומים של פיתוח אסטרטגי בעלי חשיבות לאומית עליונה. 
המחלקה מנהלת את תחום פיתוח המשאבים וגיוס הכספים ממקורות פילנתרופיים, ממשלתיים ועסקיים, עבור מגוון פעילויות המכללה: 

 המחלקה מנוהלת על ידי סגנית הנשיא עו"ד ליאת וייס-שחף, בכירה בתחום פיתוח המשאבים וחברת סגל בכירה במכללה. לאורך השנים, עו"ד וייס-שחף תרמה לעיצוב ופיתוח המודל הפדגוגי המשולב של המכללה, המשלב למידה התנסותית, מעורבות קהילתית ומחקר יישומי. תחת הנהלתה, פותח וקודם תחום המעורבות הקהילתית של המכללה, שתורם להעצמת וחיזוק קהילות פריפריאליות.