כניסה

האגף לקשרי חוץ -המכללה האקדמית תל אביב-יפו


האגף לקשרי החוץ של המכללה האקדמית תל אביב-יפו אחראי על פיתוח השותפויות של המכללה עם גופים שמפרים ומקדמים את חזון האקדמיה החדשה שהמכללה דוגלת בו. 

האגף מפתח הזדמנויות לשיתופי פעולה, עבור הסגל, ולהתנסות מעשית, עבור הסטודנטים - באמצעות יצירת וביסוס קשרים עם שחקנים מרכזיים במשק, בזירה הציבורית ובמוסדות אקדמיים בארץ ובחו“ל. באופן זה יוצר האגף סינרגיה בין הכוחות המשפיעים ביותר על החברה הישראלית בכלל, ועל שוק התעסוקה בפרט. 

האגף מפתח ומתחזק את קשרי החוץ של המוסד בארץ ובחו"ל מול גופים ציבוריים ועסקיים.

  • שותפויות עם המגזר העסקי - האגף פועל לפיתוח קשרים בין עסקים מקומיים לבין סגל וסטודנטים, כדי לרתום את הקהילה העסקית לתמוך בהצלחתם של הסטודנטים, לפתוח עבור הסטודנטים הזדמנויות לרכוש נסיון מעשי בשטח, וכן לחבר את הסקטור העסקי לפרויקטים קהילתיים בסביבתה של המכללה.
  • שותפויות עם המגזר הציבורי - האגף מטפח את שיתוף הפעולה ההדוק וארוך השנים של המכללה עם עיריית תל אביב-יפו בתחום של מעורבות המכללה בקהילה המקומית. בנוסף, האגף מפתח ומתחזק שותפויות עם משרדי ממשלה בתחומים של פיתוח אסטרטגי בעלי חשיבות לאומית עליונה. 
האגף מנהל את תחום פיתוח המשאבים וגיוס הכספים ממקורות פילנתרופיים, ממשלתיים ועסקיים, עבור מגוון פעילויות המכללה: