כניסה

מידע כללי - ספרייה

​אודות הספרייה

 

    ספריית המכללה משרתת את הסטודנטים בכל אחד מאתרי המכללה.
    בספרייה קיים אוסף של ספרים וכתבי עת בתחומי הלימוד השונים. כמו כן תמצאו כאן מבחר ממיטב הספורת העברית והמתורגמת.
    בנוסף לכך, מספקת הספרייה את השרותים הבאים, הניתנים לגישה נוחה באמצעות אתר הספרייה באינטרנט:

  • מאגר הבחינות של המכללה
  • מאגר "סילבוס" של הקורסים הניתנים במכללה
  • מאגר מאמרים ותדפיסים הנדרשים לקורסים השונים
  • מאגרי מידע שונים

כתובות הספריות:

  ספריית ביה''ס למדעי המחשב וביה"ס לניהול וכלכלה (בניין ווסטון, קמפוס יפו)
  

רח' רבנו ירוחם 2, תל- אביב
  טלפון:  03-6803377
  פקס:    03-6803378
  דואר אלקטרוני:  library@mta.ac.il

  ספריית ביה''ס למדעי ההתנהגות וביה"ס לממשל וחברה (בנין פומנטו, קמפוס יפו)
  

רח' רבנו ירוחם 14, יפו
  טלפון:  03-6802500
  פקס:    03-6802501
  דואר אלקטרוני:  library@mta.ac.il

 

 

צוות הספרייה

 

דואר אלקטרוני:  library@mta.ac.il

ד"ר ולרי מגידוב – מנהלת הספריות


Email: valery@mta.ac.il
טלפון: 03-6802500
פקס: 03-6802501


 

ספריית ביה"ס למדעי המחשב וביה"ס לכלכלה ונהול  (בניין ווסטון) טל': 03-6803377, פקס: 03-6803378

  

לירן מיכאלי- עוואד 03-6803377 liranmi@mta.ac.ilמנהלת ספריה ורכש
מיכל נויטל-יששכרוב  michalne@mta.ac.ilיעץ (חדר 108)
שלי ניישטדט  shellyn@mta.ac.ilמתאמת אל"ף
ביאטריס קפלן  Beatrice@mta.ac.ilקטלוג (חדר 108)
מיכל לב- ארי michallv@mta.ac.ilאחראית אוסף כלכלה וניהול

 

 

 


ספריית ביה"ס למדעי ההתנהגות וביה"ס לממשל וחברה (בניין פומנטו) טל': 03-6802500, פקס: 03-6802501

ד"ר ולרי מגידובvalery@mta.ac.il      מנהלת ספריה
עמליה עזרazara@mta.ac.ilאחראית אוסף מדעי ההתנהגות
מרינה קנציפר kanziepe@mta.ac.ilהשאלה בינספרייתית
ליאת שרטר liatsr@mta.ac.ilאחראית אוסף מדעי הסיעוד