כניסה

לוח שנה אקדמי


לוח שנת הלימודים תשע"ח (2017-2018)

22.10.2017

ב' בחשון

יום א'

היום הראשון ללימודים

1.11.2017י"ב בחשוןיום ד'טקס לזכרו של יצחק רבין ז"ל *
19.1.2018ג' בשבט

יום ו'

היום האחרון לסמסטר א'

21.2.2018ו' באדריום ד'

היום הראשון לסמסטר ב'

1.3.2018י"ד באדריום ה'חופשת פורים
25.3.2018ט' בניסןיום א'היום האחרון ללימודים לפני חופשת הפסח
8.4.2018כ"ג בניסןיום א'היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
11.4.2018כ"ו בניסןיום ד'ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה**
12.4.2018כ"ז בניסןיום ה'טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה*
17.4.2018ב' באייריום ג'טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל *
17.4.2018ב' באייריום ג'ערב יום הזיכרון לחללי צה''ל **
18.4.2018ג' באייריום ד'יום הזיכרון לחללי צה''ל ***
19.4.2018ד' באייריום ה'חופשת יום העצמאות
20.4.2018ה' באייריום ו'חופשת יום העצמאות
 יפורסם בהמשךיום ה'יום הסטודנט****
20.5.2018ו' בסיוןיום א'חופשת שבועות
8.6.2018 כ"ה בסיוןיום ו'היום האחרון לסמסטר ב'
8.7.2018כ"ה בתמוזיום א'היום הראשון לסמסטר הקיץ
7.9.2018כ"ז באלוליום ו'היום האחרון לסמסטר הקיץ
14.10.2018ה' בחשוןיום א'היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשע"ט

הערות ללוח שנת הלימודים:

(*) בימים אלה יופסקו הלימודים בין השעות 9:45-10:30

(**) הלימודים יופסקו בשעה 18:00.

(***) לא יתקיימו לימודים. 

(****) הלימודים יופסקו בשעה 14:00 למעט בבית הספר למדעי המחשב ולתוכנית במנהל עסקים שהלימודים יתנהלו כרגיל.חזרה לתפריט