כניסה

לוח שנה אקדמי לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023

'סמסטר א
יום א', כ"ח בתשרי23.10.2022 'היום הראשון לסמסטר א
יום ג', ז' בחשון1.11.2022 יום בחירות
יום א', א' בטבת25.12.2022 חופשת חג המולד
יום ב', א' בשבט23.1.2023 אין לימודים
יום ג' , ב' בשבט24.1.2023 היום האחרון לסמסטר א
יום ד', ג' בשבט- יום ב', ו' באדר 25.01.2023-27.02.2023

חופשת הסמסטר

(תקופת בחינות)

יתקיימו בחינות גם מעבר לתאריכים המצוינים

'סמסטר ב
יום ג', ז' באדר 28.02.2023 'היום הראשון לסמסטר ב
יום ג', י"ד באדר 07.03.2023 חופשת פורים
יום א', י"א בניסן - יום ד', כ"א בניסן02.04.2023-12.04.2023 חופשת פסח
יום א', י"א בניסן 02.04.2023 יום השלמה ללומדים ביום שלישי לפני יציאה לחופשת פסח

יום ב', כ"ו בניסן

 

17.04.2023

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

הלימודים יופסקו בשעה 18:00

יום ב', ג' באייר

 

24.04.2023

ערב יום הזיכרון לחללי צה''ל

הלימודים יופסקו בשעה 18:00

יום ג', ד' באייר25.04.2023

יום הזיכרון לחללי צה"ל

(לא מתקיימים לימודים ובחינות)

יום ד', ה' באייר26.04.2023 חופשת יום העצמאות
 יפורסם בהמשך יום הסטודנט *
יום ה', ה' בסיון-יום ו', ו' בסיון25.05.2023-26.05.2023 חופשת שבועות
יום ד', כ"ה בסיון14.06.2023

היום האחרון לסמסטר ב'

 

 

יום ה', כ"ו בסיון –יום ד' כ"ג בתמוז

 

15.06.2023-12.07.2023
חופשת הסמסטר
(תקופת בחינות)
יתקיימו בחינות גם מעבר לתאריכים המצוינים
יום ו', י"א בתמוז30.06.2023

חופשת עיד אל אדחה

(לא יתקיימו לימודים ובחינות)

 
סמסטר קיץ ​ ​
יום ה', כ"ד בתמוז13.07.2023 היום הראשון לסמסטר קיץ
יום ה', ט' באב27.07.2023

צום תשעה באב

(לא יתקיימו לימודים ובחינות)

יום ה', כ"ח באלול14.09.2023 היום האחרון לסמסטר הקיץ
יום ו', כ"ט באלול-יום א', ב' תשרי15.09.2023-17.9.2023 ראש השנה חופשת
יום ג', ד' בתשרי
19.09.2023 תחילת תקופת הבחינות


ימי זיכרון
הלימודים יופסקו בין השעות 9:45-10:3006.11.2022טקס לזכרו של יצחק רבין ז"ל
הלימודים יופסקו בין השעות 9:45-10:3018.04.2023טקס יום השואה
הלימודים יופסקו בין השעות 9:45-10:3024.04.2023

טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל

 

היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשפ"ד          15.10.2023            יום ראשון, ל' בתשרי

 

 

* ביום הסטודנט הלימודים יופסקו בשעה 14:00 למעט תכנית מעוף לתואר בוגר במדעי המחשב, תכנית הסבה לתואר בוגר בסיעוד ותכניות התואר השני במנהל עסקים ולימודי משפחה שבהם הלימודים יתקיימו כרגיל.חזרה לתפריט