כניסה

לוח שנה אקדמי

לוח שנת הלימודים תשע"ט (2018-2019)


14.10.2018ה' בחשוןיום א'היום הראשון ללימודים
21.10.2018י"ב בחשוןיום א'טקס לזכרו של יצחק רבין ז"ל *
​30.10.2018​כ"א בחשון​יום ג'

יום שבתון-בחירות לרשויות מקומיות

11.1.2019ה' בשבטיום ו'היום האחרון לסמסטר א'
20.2.2019ט"ו באדר א'יום ד'היום הראשון לסמסטר ב'
21.3.2019י"ד באדר ב'יום ה'חופשת פורים
14.4.2019ט' בניסןיום א'השלמת לימודים ליום חמישי
12.4.2019ז' בניסןיום ו'היום האחרון ללימודים לפני חופשת הפסח (למי שלא לומד ביום ה')
28.4.2019כ"ג בניסןיום א'היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
1.5.2019כ"ו בניסןיום ד'ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה**
2.5.2019כ"ז בניסןיום ה'טקס יום השואה*
7.5.2019ב' באייריום ג'טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל *
7.5.2019ב' באייריום ג' ערב יום הזיכרון לחללי צה''ל **
8.5.2019ג' באייריום ד'יום הזיכרון לחללי צה''ל ***
9.5.2019ד' באייריום ה'חופשת יום העצמאות
10.5.2019ה' באייריום ו'גשר ***
 יפורסם בהמשךיום ה'יום הסטודנט****
7.6.2019  ד' בסיוןיום ו'היום האחרון לסמסטר ב'
9.6.2019ו' בסיוןיום א'חופשת שבועות
7.7.2019ד' בתמוזיום א'היום הראשון לסמסטר הקיץ
18-23.8.2019​י"א באב​יום א'-יום ו'​הדממה
13.9.2019י"ג באלוליום ו'היום האחרון לסמסטר הקיץ
27.10.2019כ"ח בתשרייום א'היום הראשון ללימודים בשנה"ל תש"פ

הערות ללוח שנת הלימודים:

(*)   בימים אלה יופסקו הלימודים בין השעות 9:45-10:30

(**) הלימודים יופסקו בשעה 18:00.

(***)      לא יתקיימו לימודים.

 (****) הלימודים יופסקו בשעה 14:00 למעט בבית הספר למדעי המחשב ולתוכנית במנהל עסקים שהלימודים יתנהלו כרגיל.


לוח שנת הלימודים תשע"ח (2018-2017) -
 בתי הספר: 
מדעי המחשב, מדעי ההתנהגות, ניהול וכלכלה וממשל וחברה

19.11.2017 א' בחשון יום א' היום הראשון ללימודים
2.2.2018 י"ז בשבט יום ו' היום האחרון לסמסטר א'
4.3.2018 וי"ז באדר יום א' היום הראשון לסמסטר ב'
29.3.2018י"ג בניסןיום ה'היום האחרון ללימודים לפני חופשת הפסח
8.4.2018כ"ג בניסןיום א'היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
11.4.2018כ"ו בניסןיום ד'ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה**
12.4.2018כ"ז בניסןיום ה'טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה*
17.4.2018ב' באייריום ג'טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל *
17.4.2018ב' באייריום ג' ערב יום הזיכרון לחללי צה''ל **
18.4.2018ג' באייריום ד'יום הזיכרון לחללי צה''ל ***
19.4.2018ה' באייריום ה'חופשת יום העצמאות***
20.5.2018ו' בסיוןיום א'חופשת שבועות
8.6.2018  כ"ה בסיון יום ו' היום האחרון לסמסטר ב'
8.7.2018 כ"ה בתמוז יום א' היום הראשון לסמסטר הקיץ
7.9.2018 כ"ז באלול יום ו' היום האחרון לסמסטר הקיץ
14.10.2018 ה' בחשון יום א' היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשע"ט

 

הערות ללוח שנת הלימודים:

(*)   בימים אלה יופסקו הלימודים בין השעות 9:45-10:30

(**) הלימודים יופסקו בשעה 18:00.

(***)      לא יתקיימו לימודים.

 

הערות

  1. קורסים שהתקיימו מתחילת הסמסטר, יסתיימו במועד המקורי של סיום הסמסטר (19.1.2018).
  2. מועדי הבחינות של כל הקורסים שונו. תקופת הבחינות תחל ביום 4.2.2018.


לוח שנת הלימודים תשע"ח (2018-2017)  -
בית הספר למדעי הסיעוד

 

22.10.2017 ב' בחשון יום א' היום הראשון ללימודים
1.11.2017י"ב בחשוןיום ד'טקס לזכרו של יצחק רבין ז"ל *
19.1.2018 ג' בשבט יום ו' היום האחרון לסמסטר א'
21.2.2018 ו' באדר יום ד' היום הראשון לסמסטר ב'
1.3.2018י"ד באדר יום ה'חופשת פורים
25.3.2018ט' בניסןיום א'היום האחרון ללימודים לפני חופשת הפסח
8.4.2018כ"ג בניסןיום א'היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
11.4.2018כ"ו בניסןיום ד'ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה**
12.4.2018כ"ז בניסןיום ה'טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה*
17.4.2018ב' באייריום ג'טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל *
17.4.2018ב' באייריום ג' ערב יום הזיכרון לחללי צה''ל **
18.4.2018ג' באייריום ד'יום הזיכרון לחללי צה''ל ***
19-20.4.2018ד'-ה' באייריום ה'-ו'חופשת יום העצמאות
 יפורסם בהמשךיום ה'יום הסטודנט****
20.5.2018ו' בסיוןיום א'חופשת שבועות
8.6.2018  כ"ה בסיון יום ו' היום האחרון לסמסטר ב'
8.7.2018כ"ה בתמוזיום א'היום הראשון לסמסטר הקיץ
7.9.2018כ"ז באלוליום ו'היום האחרון לסמסטר הקיץ
14.10.2018 ה' בחשון יום א' היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשע"ט

  

הערות ללוח שנת הלימודים:

(*)   בימים אלה יופסקו הלימודים בין השעות 9:45-10:30

(**) הלימודים יופסקו בשעה 18:00.

(***)      לא יתקיימו לימודים.

 (****) הלימודים יופסקו בשעה 14:00 למעט בבית הספר למדעי המחשב ולתוכנית במנהל עסקים שהלימודים יתנהלו כרגיל.

 חזרה לתפריט