כניסה

לימודי אנגלית לפטור -תשע"ח

המידע הנ"ל מיועד אך ורק לסטודנטים שרמתם באנגלית אינה "פטור".

על פי תקנון הלימודים של המכללה על הסטודנטים להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד לתום השנה השנייה ללימודים. סטודנט שרמתו באנגלית בתום השנה השנייה ללימודיו תהיה נמוכה מ"פטור", יוקפאו לימודיו במכללה עד להשגת רמת ה"פטור" באנגלית.

המכללה מקיימת מספר אפשרויות להשגת ה"פטור" באנגלית. על הסטודנטים לבחור באחת מהאפשרויות הקיימות להשגת ה"פטור" בכל סמסטר.

 

מומלץ להגיע לרמת ה"פטור" באנגלית עד לתום השנה הראשונה ללימודים.

 

להלן האפשרויות להשגת ה"פטור" באנגלית:


1.      לימוד קורסי אנגלית ל"פטור" הניתנים במכללה באופן פרונטלי:

בסמסטרי א' ו-ב' יינתנו קורסי אנגלית ל"פטור": "אנגלית מתקדמים א'" ו"אנגלית מתקדמים ב'". היקף השעות בקורסים אלה הינו 4 שעות שבועיות במהלך סמסטר. בנוסף יינתן בסמסטר א' הקורס אנגלית ברמת "בסיסי" בהיקף של 6 שעות.

 קורסי האנגלית ל"פטור" מותאמים למערכת השעות. לבוחרים באפשרות זו:

סטודנטים חדשים – מתחילי סמסטר אביב תשע"ח - הרישום לקורסי האנגלית ל"פטור" ייעשה על ידיכם באופן עצמאי באמצעות כניסה למערכת מידע-נט בתאריך : 19.2.2018 בשעות 12:00-10:00. הכניסה למערכת מידע-נט תתאפשר לכם באמצעות הסיסמא שנשלחה אליכם בדוא"ל. יש לחפש את הקורסים: "אנגלית ברמת מתקדמים א'" או "אנגלית ברמת מתקדמים ב'" ולבצע רישום לקבוצות השיעור המשויכות לתכנית אליה התקבלתם.

סטודנטים ממשיכים – יירשמו באופן עצמאי לקורסי האנגלית ל"פטור" ברישום הרגיל לקורסים באמצעות כניסה למערכת "מידע-נט".

עלות הקורס "אנגלית מתקדמים א'" 2040 ₪. הרישום לקורס "אנגלית מתקדמים ב'" הינו ללא עלות.

בסמסטר הקיץ יינתנו קורסי אנגלית ל"פטור" במכללה. עלות הקורסים גבוהה יותר מאשר בסמסטרי א' וב'.

 

2.      רישום לקורס מקוון באנגלית ולבחינת רמ"א:

מידע מפורט אודות האפשרות של לימוד קורס אנגלית באופן מקוון מפורט בקישור הבא:

http://study.onl.co.il

מידע מפורט אודות בחינת רמ"א נמצא בקישור הבא:

https://www.nite.org.il/index.php/he/tests/rama.html

מידע מפורט אודות הקורסים המקוונים באנגלית קיים בקישור: סטודנטים < מידע לסטודנט> קורסים מקוונים באנגלית.

 

3.      רישום לבחינת אמיר/אמירם:

סטודנטים שיבחרו באפשרות זו, יצטרכו להירשם באופן עצמאי לבחינת אמיר/אמירם הנערכת ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

הרישום לבחינת אמיר הינה ע"י פנייה למרכז הארצי לבחינות ולהערכה בלבד.

המכללה תקיים במהלך שנת הלימודים בחינות אמירם בשיתוף עם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. מועדי
הבחינות מפורסמים באתר האינטרנט של המכללה בקישור: סטודנטים > מידע לסטודנט > בחינות אמירם תשע"ח.

מספר שבועות לפני כל מועד בחינת אמירם, יישלח דף מידע לסטודנטים על אופן הרישום והתשלום לבחינת אמירם. אנא עקבו אחרי פרסומנו בנושא.

 

יודגש כי, הרישום הן לקורסי האנגלית והן לבחינות המסכמות באנגלית הינו עצמאי וייעשה ע"י הסטודנטים באמצעות כניסה למערכת "מידע-נט" – מערכת הרישום הממוחשב לקורסים.

 

 

בברכה,

מנהל סטודנטים


מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג