כניסה

דרכים להשגת "פטור" וסיווג לרמות אנגלית

הסטודנטים מסווגים לרמות לימוד באנגלית לפי תוצאותיהם באחד מהמבחנים הבאים:

  • פסיכומטרי, אמי"ר, רמ"א (רמות מיון אנגלית) – נערכים במסגרת המרכז הארצי לבחינות והערכה.
  • אמיר"ם (בחינת אמי"ר ממוחשבת) – מתקיימת מספר פעמים בשנה במכללה.

שם הקורסציונים בפסיכומטרי/אמיר"םציונים באמי"ר
טרום בסיסיעד 84עד 184
בסיסי85-99185-199
מתקדמים א'100-119200-219
מתקדמים ב'120-133220-233
פטור134 ומעלה234 ומעלה


המידע הנ"ל מיועד אך ורק לסטודנטים שרמתם באנגלית אינה "פטור".


על פי תקנון הלימודים של המכללה על הסטודנטים להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד לתום השנה השנייה ללימודים. סטודנט שרמתו באנגלית בתום השנה השנייה ללימודיו תהיה נמוכה מ"פטור", יוקפאו לימודיו במכללה עד להשגת רמת ה"פטור" באנגלית.


המכללה מקיימת מספר אפשרויות להשגת ה"פטור" באנגלית. על הסטודנטים לבחור באחת מהאפשרויות הקיימות להשגת ה"פטור" בכל סמסטר.
 

מומלץ להגיע לרמת ה"פטור" באנגלית עד לתום השנה הראשונה ללימודים.

 

להלן האפשרויות להשגת ה"פטור" באנגלית:


  1. לימוד קורסי אנגלית ל"פטור" הניתנים במכללה באופן פרונטלי: 

בסמסטרי א' ו-ב' יינתנו קורסי אנגלית ל"פטור": "אנגלית מתקדמים א'" ו"אנגלית מתקדמים ב'". 
היקף השעות בקורסים אלה הינו 4 שעות שבועיות במהלך סמסטר. 
בנוסף יינתן בסמסטר א' הקורס אנגלית ברמת "בסיסי" בהיקף של 6 שעות.

קורסי האנגלית ל"פטור" מותאמים למערכת השעות. לבוחרים באפשרות זו:

סטודנטים חדשים –הרישום לקורסי האנגלית ל"פטור" ייעשה על ידיכם באופן עצמאי באמצעות כניסה למערכת מידע-נט בתאריך : 07.10.2019 בשעות 10:00-22:00. הכניסה למערכת מידע-נט תתאפשר לכם באמצעות הסיסמא שנשלחה אליכם בדוא"ל. יש לחפש את הקורסים: "אנגלית ברמת בסיסי, "אנגלית ברמת מתקדמים א'" או "אנגלית ברמת מתקדמים ב'" ולבצע רישום לקבוצות השיעור המשויכות לתכנית אליה התקבלתם.

סטודנטים ממשיכים – יירשמו באופן עצמאי לקורסי האנגלית ל"פטור" ברישום הרגיל לקורסים באמצעות כניסה למערכת "מידע-נט". 


2. רישום לקורס מקוון באנגלית ולבחינת רמ"א

שימו לב, בקורסים אלה העבודה היא עצמאית ללא משוב או תמיכת מרצים.

מידע מפורט אודות האפשרות של לימוד קורס אנגלית באופן מקוון מפורט בקישור הבא:

http://study.onl.co.il

מידע מפורט אודות בחינת רמ"א בקישור הבא: https://www.nite.org.il/other-tests/rama/מידע מפורט אודות הקורסים המקוונים באנגלית קיים בקישור: סטודנטים < מידע לסטודנט> קורסים מקוונים באנגלית.

 
3. רישום לבחינת אמיר:

הרישום לבחינת אמיר הינה ע"י פנייה למרכז הארצי לבחינות ולהערכה בלבד.

סטודנטים שיבחרו באפשרות זו, יצטרכו להירשם באופן עצמאי לבחינת אמיר הנערכת ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

המכללה תקיים במהלך שנת הלימודים בחינות אמירם בשיתוף עם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. מועדי 
הבחינות מפורסמים באתר האינטרנט של המכללה בקישור: סטודנטים > מידע לסטודנט > בחינות אמירם

מספר שבועות לפני כל מועד בחינת אמירם, יישלח דף מידע לסטודנטים על אופן הרישום והתשלום לבחינת אמירם. אנא עקבו אחרי פרסומנו בנושא.

 יודגש כי, הרישום לקורסי האנגלית הינו עצמאי וייעשה ע"י הסטודנטים באמצעות כניסה למערכת "מידע-נט" – מערכת הרישום הממוחשב לקורסים.

 
בברכה,

היחידה לאנגלית אקדמית ומנהל סטודנטים


מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג

היחידה לאנגלית אקדמית


ראש היחידה: גב' מרב פגיס
דוא”ל: meravpa@mta.ac.il