כניסה

סטודנטים

 

 

הנחיות לנבחנים לקראת מועד בחינות סמסטר א' תש"פhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=1הנחיות לנבחנים לקראת מועד בחינות סמסטר א' תש"פhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Documents/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%9E%D7%A1%D7%98%D7%A8%20%D7%90.pdf, לפרטים><img alt="" src="/PublishingImages/faculty_item_img2.jpg?Width=330" width="330" style="BORDER:0px solid;" />True
הודעה על רישום למועד ב'https://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=3הודעה על רישום למועד ב'https://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Documents/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%20%D7%91'.pdf, לפרטים><img alt="" src="/he-il/PublishingImages/students_study.png?Width=330" width="330" style="BORDER:0px solid;" />True
הסבר לגיליון תשובות סטודנטיםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=2הסבר לגיליון תשובות סטודנטיםhttps://bit.ly/2AiVo0X, לפרטים><img alt="" src="/PublishingImages/faculty_item_img4.jpg?Width=330" width="330" style="BORDER:0px solid;" />True
MAMA מערכת אתרי הקורסיםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=2MAMA מערכת אתרי הקורסיםhttps://mama.mta.ac.il/, כניסה ל MAMA ><img alt="" src="/he-il/PublishingImages/moodle.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />במערכת MAMA, תכני הקורסים, הסילבוסים ועוד..True
סטודנטים חדשים - שאלות ותשובותhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=7סטודנטים חדשים - שאלות ותשובותhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Pages/ywkku.aspx, סטודנטים חדשים - שאלות ותשובות<img alt="" src="/he-il/PublishingImages/Lists/Plazma/AllItems/549A2265_RAW.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />יחידת המחשוב – מה שעות הפעילות? איך יוצרים קשר? ועוד... התשובות כאן...True
Office 365https://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=6Office 365https://outlook.office365.com/, שירות outlook בענן<img alt="" src="/he-il/PublishingImages/Office365.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />קישור לדואר אלקטרוני True
מערכת לחיפוש קורסים, סילבוסים ולוח בחינות כלליhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=9מערכת לחיפוש קורסים, סילבוסים ולוח בחינות כלליhttps://mtamn.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=Enter_Search, קורסים סילבוסים ולוח בחינות ><img alt="" src="/he-il/PublishingImages/Lists/Plazma/AllItems/549A2244_RAW.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />True
ידיעונים ותקנוניםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=5ידיעונים ותקנוניםhttps://www.mta.ac.il/he-il/studentsinfo/yedion, כניסה ><img alt="" src="/he-il/PublishingImages/event_gal_thumb8.jpg?RenditionID=7" width="96" style="BORDER:0px solid;" />עיקרי המידע הדרוש לסטודנט בנושאי תוכניות הלימודים במכללה, תקנותיה ונהליה.False
כניסה למידע-נטhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=1כניסה למידע-נטhttps://rishum.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?appname=BSHITA&prgname=login, כניסה למידע-נט ><img alt="" src="/PublishingImages/faculty_item_img4_yedion.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />במידע-נט, רישום לקורסים ובחינת אמירם, מחברות בחינה והגשת ערעורים.True
מספרי טלפון שימושייםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=3מספרי טלפון שימושייםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Pages/FEgTA.aspx, לכל המספרים ><img alt="" src="/he-il/StudentsSite/PublishingImages/career_alm_img1.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />מספרי טלפון של המנהלות והיחידות השונות False
ערוץ הפודקאסטים של האקדמיתhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=11ערוץ הפודקאסטים של האקדמיתhttps://www.podcasti.co/mta/, מוזמנים להאזין, להנות ולשתף! ><img alt="" src="/he-il/PublishingImages/podcast.png?RenditionID=7" width="96" style="BORDER:0px solid;" />True
מרכז תמיכה לסטודנטיםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=8מרכז תמיכה לסטודנטיםhttps://www.mta.ac.il/he-il/studentssite/toolsandinformationsite/pages/gkj1h.aspx, לפרטים><img alt="" src="/he-il/PublishingImages/1%20(42).jpg?RenditionID=7" width="96" style="BORDER:0px solid;" />חונכים, טכנולוגיות מסייעות, מתן פתרונות לנגישות, קיום סדנאות לשיפור מיומנויות למידה והתאמות בבחינות ועוד. True
אפליקציית האקדמיתhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=10אפליקציית האקדמיתhttps://www.mta.ac.il/he-il/studentssite/toolsandinformationsite/pages/mta_application.aspx, להורדת האפליקציה><img alt="" src="/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/PublishingImages/עמוד%20סטודנט.png?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />• מערכת השעות האישית • לוח הבחינות • ציונים • לוח שנה אקדמי • ספריה • אגודת הסטודנטים True
מצטייני נשיא ודקן על סמך הישגים בשנה"ל תשע''טhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=12מצטייני נשיא ודקן על סמך הישגים בשנה"ל תשע''טhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Pages/xYQMZ17.aspx, לצפייה ברשימות המצטיינים לחצו כאן >><img alt="" src="/he-il/PublishingImages/entrepreneur-1340649_1280.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />True