כניסה

סטודנטים

 

 

הנחיות לנבחנים לקראת מועד בחינות סמסטר א' תש"פhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=1הנחיות לנבחנים לקראת מועד בחינות סמסטר א' תש"פhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Documents/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%9E%D7%A1%D7%98%D7%A8%20%D7%90.pdf, לפרטים><img alt="" src="/PublishingImages/faculty_item_img2.jpg?Width=330" width="330" style="BORDER:0px solid;" />True
הודעה על רישום למועד ב'https://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=3הודעה על רישום למועד ב'https://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Documents/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%20%D7%91'.pdf, לפרטים><img alt="" src="/he-il/PublishingImages/students_study.png?Width=330" width="330" style="BORDER:0px solid;" />True
הסבר לגיליון תשובות סטודנטיםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=2הסבר לגיליון תשובות סטודנטיםhttps://bit.ly/2AiVo0X, לפרטים><img alt="" src="/PublishingImages/faculty_item_img4.jpg?Width=330" width="330" style="BORDER:0px solid;" />True
MAMA https://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=2MAMA https://mama.mta.ac.il/, מערכת אתרי הקורסים<img alt="" src="/he-il/PublishingImages/moodle.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />True
שאלות ותשובות https://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=7שאלות ותשובות https://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Pages/ywkku.aspx, לסטודנטים חדשים<img alt="" src="/he-il/PublishingImages/Lists/Plazma/AllItems/549A2265_RAW.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />True
Office 365https://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=6Office 365https://outlook.office365.com/, שירות outlook בענן, קישור לדואר אלקטרוני <img alt="" src="/he-il/PublishingImages/Office365.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />True
מערכת לחיפוש קורסיםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=9מערכת לחיפוש קורסיםhttps://mtamn.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=Enter_Search, סילבוסים ולוח בחינות כללי<img alt="" src="/he-il/PublishingImages/Lists/Plazma/AllItems/549A2244_RAW.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />True
ידיעונים ותקנוניםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=5ידיעונים ותקנוניםhttps://www.mta.ac.il/he-il/studentsinfo/yedion, תוכניות הלימודים במכללה, תקנותיה ונהליה<img alt="" src="/he-il/PublishingImages/event_gal_thumb8.jpg?RenditionID=7" width="96" style="BORDER:0px solid;" />False
כניסה למידע-נטhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=1כניסה למידע-נטhttps://rishum.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?appname=BSHITA&prgname=login, רישום לקורסים ובחינת אמירם, מחברות בחינה והגשת ערעורים<img alt="" src="/PublishingImages/faculty_item_img4_yedion.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />True
מספרי טלפון שימושייםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=3מספרי טלפון שימושייםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Pages/FEgTA.aspx, מנהלות והיחידות השונות<img alt="" src="/he-il/StudentsSite/PublishingImages/career_alm_img1.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />False
ערוץ הפודקאסטים של האקדמיתhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=11ערוץ הפודקאסטים של האקדמיתhttps://www.podcasti.co/mta/, מוזמנים להאזין, להנות ולשתף!<img alt="" src="/he-il/PublishingImages/podcast.png?RenditionID=7" width="96" style="BORDER:0px solid;" />True
מרכז תמיכה לסטודנטיםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=8מרכז תמיכה לסטודנטיםhttps://www.mta.ac.il/he-il/studentssite/toolsandinformationsite/pages/gkj1h.aspx, לפרטים><img alt="" src="/he-il/PublishingImages/1%20(42).jpg?RenditionID=7" width="96" style="BORDER:0px solid;" />True
אפליקציית האקדמיתhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=10אפליקציית האקדמיתhttps://www.mta.ac.il/he-il/studentssite/toolsandinformationsite/pages/mta_application.aspx, להורדת האפליקציה<img alt="" src="/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/PublishingImages/עמוד%20סטודנט.png?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />True