נוהל הכרה בפעילות חברתית וקהילתית

נוהל הכרה בפעילות חברתית וקהילתית כנ"ז כפוף לחוק עידוד מעורבות סטודנטיות וסטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית

סטודנטיות וסטודנטים המבקשים לבצע פעילות חברתית וקהילתית יפעלו כך:

 1. בתחילת התהליך יש לפנות לMy MTA- כדי לברר בעבור אלו קורסים ניתן לקבל הכרה בנ"ז.
 2. יש לבחור ארגון להתנדבות מרשימת הארגונים המוכרים על ידי המרכז לקשרי אקדמיה קהילה וליצור קשר עם נציג הארגון כדי להשתבץ בו.
  להלן הרשימה: "ארגונים חברתיים מוכרים לפעילות תמורת נקודות זכות".
 3. על הסטודנטיות והסטודנטים לדווח לרכזי הארגון על שעות הפעילות שביצעו בקהילה ולהחתימם (החתימה צריכה לכלול גם את חותמת הארגון).
  בסיום 30 שעות פעילות חברתית בארגון תזכו באישור המזכה ב-2 נ"ז (לא בתמורה למלגה).
  להלן הטופס: לינק לקובץ "אישור על סיום פעילות חברתית-התנדבותית".
 4. הסטודנטיות והסטודנטים יחתימו את מנהלת המרכז לקשרי אקדמיה קהילה על האישור, שמאשר שסיימו 30 שעות פעילות חברתית בארגון.
  בסיום שעות הפעילות יש להעביר את הטופס החתום לMy MTA- כדי שיוזנו נקודות הזכות.

קריטריונים לזכאות:

 1. סטודנטיות וסטודנטים יהיה זכאים ל-2 נ"ז בתמורה לפעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות במהלך שנת הלימודים האקדמית, בגופים ובארגונים שהוכרו, אושרו ונקבעו על ידי המרכז לקשרי אקדמיה קהילה.
 2. אי אפשר לקבל יותר מ-2 נקודות זכות בכל שנות הלימודים, גם אם תשתתפו ביותר מפעילות אחת או תעשו יותר מ-30 שעות.
 3. הפעילות החברתית והקהילתית בארגון תאושר רק למטרת נ"ז ולא בתמורה למלגה.

ארגונים חברתיים מוכרים לפעילות תמורת נקודות זכות>
טופס להחתמת ארגונים – אישור על סיום פעילות חברתית-התנדבותית>
קבלת נקודות הזכות בעבור המעורבות החברתית כרוכה בתשלום שכ"ל בהיקף של 2 נ"ז, כולל הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, ככל קורס אחר.
ההכרה בפעילות חברתית תמורת נ"ז בנעשית רק מהלך התואר הראשון.

רוצה ללמוד באקדמית?

מלא/י פרטים ונהיה בקשר בקרוב!

  טופס רישום מקוון
  כבר יודע/ת בידיוק מה את/ה רוצה?
  הרשמ/י באופן מקוון לשנת הלימודים הקרובה
  לרישום מקוון