כניסה

מולטימדיה

 

 

סמינר דיור נתמך - המגמה לספיכולוגיה רפואית9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{75D65CDE-212D-471E-BBB2-B331371E360B}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/W2arTHKWvx0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>06/06/2019 06:49:57https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/סמינר דיור נתמך - המגמה לספיכולוגיה רפואיתסמינר דיור נתמך - המגמה לספיכולוגיה רפואית
ד״ר עופר פיין, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{64021DB3-7866-4246-961A-DD0971AF7A5F}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/fyX62TQOFXQ' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>17/04/2019 12:34:18https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר עופר פיין, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר עופר פיין, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר רחלי כליפא, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{37C71C3E-0702-4460-882D-CFE63D92EAAA}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/43Qepw37Zww' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>17/04/2019 11:40:50https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר רחלי כליפא, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר רחלי כליפא, יום המחקר באקדמית 2019
יום המחקר באקדמית 2019 - קליפ מסכם9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{6CD8555B-86F8-4CD7-AE60-66E2F806BAFD}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/hzqP4GD7Tow' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>17/04/2019 08:15:52https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום המחקר באקדמית 2019 - קליפ מסכםיום המחקר באקדמית 2019 - קליפ מסכם
ד״ר אלעזר גולדנברג, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{7BE20EB5-DFEE-4C3A-887C-C1466F706263}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/fhHZO2t7Vpw' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>15/04/2019 11:39:08https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר אלעזר גולדנברג, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר אלעזר גולדנברג, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר נועה לביא וד״ר אירית אדלר, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{F9DFE6C5-41E8-433B-BE55-758EAB1AA4AB}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/1FpOQ89IrbQ' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>15/04/2019 11:20:22https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר נועה לביא וד״ר אירית אדלר, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר נועה לביא וד״ר אירית אדלר, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר אירין דיאמנט, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{A6C65EBA-2BF7-466C-92D6-B3741FFE21E1}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/0xq6WK-yD_g' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>15/04/2019 10:16:47https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר אירין דיאמנט, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר אירין דיאמנט, יום המחקר באקדמית 2019
פרופ׳ רבקה יעקובי ופרופ׳ גילי גולצוויג, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{A54EB937-613A-4CA8-851B-AA4A8496A42E}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/f_dEAPpyDwA' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>14/04/2019 13:59:13https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/פרופ׳ רבקה יעקובי ופרופ׳ גילי גולצוויג, יום המחקר באקדמית 2019פרופ׳ רבקה יעקובי ופרופ׳ גילי גולצוויג, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר הדס ירון מסנגה, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{28443B35-D1C9-4B04-B04F-4B16104ECF0B}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/JRriRWeSFkE' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>14/04/2019 13:42:28https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר הדס ירון מסנגה, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר הדס ירון מסנגה, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר שרון זיו ביימן, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{7B040EE2-7770-48EC-84E8-B3609F00E9D0}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/uYzA4Pe-vco' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>14/04/2019 13:22:36https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר שרון זיו ביימן, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר שרון זיו ביימן, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר אסתי שטיין, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{E44579E0-6201-4019-AA27-E00731CC1AF3}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/_cAw1MxDvHo' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>14/04/2019 13:04:17https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר אסתי שטיין, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר אסתי שטיין, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר אודליה הייזלר, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{6107DD03-23F8-46C2-94FF-9AA407223912}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/pp_Q_Kft_KQ' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>14/04/2019 12:48:35https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר אודליה הייזלר, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר אודליה הייזלר, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר נועה נלסון, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{1C83022F-8FC9-4AEF-9F8B-3318C6ABC52B}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/GNXJvguFNVg' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>14/04/2019 12:03:56https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר נועה נלסון, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר נועה נלסון, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר מיכל בראון, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{B46ACED7-F154-4F8B-9257-1748B38846C9}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/YFbtEwBc6qc' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>14/04/2019 11:44:33https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר מיכל בראון, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר מיכל בראון, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר שרון רמר ביאל, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{5E9CF20E-FC23-4EAB-9086-13E922334824}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/ftcTG5KyhbA' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>14/04/2019 11:20:07https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר שרון רמר ביאל, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר שרון רמר ביאל, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר סמי חמדאן, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{D7925547-D648-469C-9B45-218527A33589}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/Gql9WxSbC5c' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>14/04/2019 10:46:54https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר סמי חמדאן, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר סמי חמדאן, יום המחקר באקדמית 2019
טקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח - הענקת תואר עמיתת כבוד9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{A765B50D-1A73-40A6-8DBF-DFEE61CED19F}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/rIcSfjJH9_A' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>07/04/2019 11:31:48https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח - הענקת תואר עמיתת כבודטקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח - הענקת תואר עמיתת כבוד
טקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח דנה ונועם בנגלס נגינה9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{1E3B5BCE-240E-49A5-B358-0D791F59F2ED}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/uG_l4hPeHKQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>07/04/2019 11:14:53https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח דנה ונועם בנגלס נגינהטקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח דנה ונועם בנגלס נגינה
יום המחקר באקדמית 20189bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{3526B1C7-554A-48E6-B571-266FAF2E897B}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/yvAerNuZbkA' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>07/04/2019 08:33:23https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום המחקר באקדמית 2018יום המחקר באקדמית 2018
טקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח גיא רונן הרצאה9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{89C55DD9-0D16-4A82-A04E-E842C8F4449A}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/ROWfHZbhkNY' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>04/04/2019 14:33:51https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח גיא רונן הרצאהטקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה''ל תשע''ח גיא רונן הרצאה
טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ח והענקת תואר עמיתת כבוד קליפ9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{ABC7CD68-3B79-40D8-A237-F40948A2A970}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/3POAOFlWtb0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>04/04/2019 13:09:52https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ח והענקת תואר עמיתת כבוד קליפטקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ח והענקת תואר עמיתת כבוד קליפ
הרצאת אורח מועדון ההשקעות9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{90410291-3596-4A36-920B-7ED60319EB20}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/Z5-dPlobbjc' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>02/04/2019 07:18:03https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/הרצאת אורח מועדון ההשקעותהרצאת אורח מועדון ההשקעות
כנס חדשנות בנדל''ן 2019 - Sam Chandan9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{84EC2EA9-D5A3-495F-932A-DAA4847D30E7}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube-nocookie.com/embed/8_wB6bjeUwU?controls=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>27/03/2019 09:56:48https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/כנס חדשנות בנדל''ן 2019 - Sam Chandanכנס חדשנות בנדל''ן 2019 - Sam Chandan
כנס חדשנות נדל''ן 2019 - מר אסף רוזנהיים9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{6889ED1C-D4B4-4E36-A8C8-36CB6E5BDF3E}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube-nocookie.com/embed/T78jbwOt8aM?controls=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>27/03/2019 09:54:30https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/כנס חדשנות נדל''ן 2019 - מר אסף רוזנהייםכנס חדשנות נדל''ן 2019 - מר אסף רוזנהיים
כנס חדשנות בנדל''ן 2019 מר דרור גד9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{5DEEB889-835F-4341-8D68-D4AEF9484E9D}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube-nocookie.com/embed/5pgUCIlPdxA?controls=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>27/03/2019 09:49:57https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/כנס חדשנות בנדל''ן 2019 מר דרור גדכנס חדשנות בנדל''ן 2019 מר דרור גד
קליפ כנס חדשנות בנדל״ן9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{436EE469-9970-4BCF-B86B-60BE33DE887F}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube-nocookie.com/embed/IKzyUa9Hv8Q?controls=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>27/03/2019 09:48:24https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/קליפ כנס חדשנות בנדל״ןקליפ כנס חדשנות בנדל״ן
כנס חדשנות בנדל''ן 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{B62F0D37-F0AE-41CC-8E85-134F6CF03924}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube-nocookie.com/embed/PeglDGQV2rk?controls=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>27/03/2019 09:46:55https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/כנס חדשנות בנדל''ן 2019כנס חדשנות בנדל''ן 2019
מרכז שירות ותמיכה מחשובי - האקדמית תל אביב יפו9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{35BC86AF-EEF3-490D-A895-4756AA9855A7}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/vXxoYSwgxg0?rel=0&showinfo=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>03/10/2018 11:28:44https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/מרכז שירות ותמיכה מחשובי - האקדמית תל אביב יפומרכז שירות ותמיכה מחשובי - האקדמית תל אביב יפו
סרטון בוגרי ומוסמכי האקדמית תל אביב יפו 2018 - מנהל עסקים, פסיכולוגיה, פיתוח וייעוץ ארגוני9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{0FF8FB06-3E6A-4EF6-B86C-4252FB97C1DF}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/bglRyz9mOQw?rel=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>20/06/2018 13:36:22https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/סרטון בוגרי ומוסמכי האקדמית תל אביב יפו 2018 - מנהל עסקים, פסיכולוגיה, פיתוח וייעוץ ארגוניסרטון בוגרי ומוסמכי האקדמית תל אביב יפו 2018 - מנהל עסקים, פסיכולוגיה, פיתוח וייעוץ ארגוני
סרטון בוגרי ומוסמכי האקדמית תל אביב יפו 2018 - מדעי ההתנהגות, ממשל וסיעוד9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{C07E2FEC-B55E-4D8B-BC02-62C610CB655E}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/t1gJNy3gFGk?rel=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>20/06/2018 13:31:47https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/סרטון בוגרי ומוסמכי האקדמית תל אביב יפו 2018 - מדעי ההתנהגות, ממשל וסיעודסרטון בוגרי ומוסמכי האקדמית תל אביב יפו 2018 - מדעי ההתנהגות, ממשל וסיעוד
סרטון בוגרי ומוסמכי האקדמית תל אביב יפו 2018 - מדעי המחשב, כלכלה וניהול , מערכות מידע9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{876661DE-947F-4D8D-AC3E-BE06373D3C20}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/luWluM49c-M?rel=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>20/06/2018 13:24:50https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/סרטון בוגרי ומוסמכי האקדמית תל אביב יפו 2018 - מדעי המחשב, כלכלה וניהול , מערכות מידעסרטון בוגרי ומוסמכי האקדמית תל אביב יפו 2018 - מדעי המחשב, כלכלה וניהול , מערכות מידע
ד״ר חיים אמסל - טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ז9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{C665B617-A4C6-409E-A4BF-7D5C31F8F661}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/ILxPNoc73r8' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>24/04/2018 11:31:37https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר חיים אמסל - טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''זד״ר חיים אמסל - טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ז
טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ז9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{1297E2D4-61FD-4D91-95D0-6B044DCE51AD}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/-oyd-JI9zcY' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>24/04/2018 08:01:07https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''זטקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ז
טקס הנחת אבן פינה למעונות הסטודנטים - האקדמית תל אביב יפו9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{ACF695B6-A52A-47B1-B8CD-DB1A97EF725D}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/lXvkDZTN1G4?rel=0&showinfo=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>20/02/2018 14:33:21https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס הנחת אבן פינה למעונות הסטודנטים - האקדמית תל אביב יפוטקס הנחת אבן פינה למעונות הסטודנטים - האקדמית תל אביב יפו
יום פתוח לתואר ראשון ושני באקדמית תל אביב יפו - שישי 26.19bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{73899DD2-461A-4C25-9CB5-BDE5189B1227}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/ySiS-gkTap8?rel=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>14/01/2018 11:39:33https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום פתוח לתואר ראשון ושני באקדמית תל אביב יפו - שישי 26.1יום פתוח לתואר ראשון ושני באקדמית תל אביב יפו - שישי 26.1
סטודנטים למדעי המחשב באקדמית תל אביב יפו מציגים -סיום קורס ממשקים מוחשיים9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{F0F7CDA1-CF38-4AD7-AF5B-DDAA6D7BCFFF}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/H3n31whDdWo?rel=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>25/12/2017 11:47:53https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/סטודנטים למדעי המחשב באקדמית תל אביב יפו מציגים -סיום קורס ממשקים מוחשייםסטודנטים למדעי המחשב באקדמית תל אביב יפו מציגים -סיום קורס ממשקים מוחשיים
לימודי צעירים - הבוגרים של המחזור הראשון9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{B9355063-C96F-46EC-89BA-A95D4DEB31FE}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/nktfdk_53rg' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>30/07/2017 08:51:40https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/לימודי צעירים - הבוגרים של המחזור הראשוןלימודי צעירים - הבוגרים של המחזור הראשון
ד''ר נורית השמשוני יפה - אתניות חדשה - היש דבר כזה, יום המחקר 20179bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{DED9F804-5640-4C78-B427-C22A34FCB7F7}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/CIezDDJ0oFU' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>09/07/2017 07:50:23https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד''ר נורית השמשוני יפה - אתניות חדשה - היש דבר כזה, יום המחקר 2017ד''ר נורית השמשוני יפה - אתניות חדשה - היש דבר כזה, יום המחקר 2017יום המחקר 2017
ד''ר רפי שניר - השאלה היא לא רק כמה, אלא גם מדוע וכיצד אתם עובדים קשה, יום המחקר 20179bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{989D3E81-2D07-47AB-A4AD-1A7C1A4D868E}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Vy52PldFh2s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>09/07/2017 07:44:21https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד''ר רפי שניר - השאלה היא לא רק כמה, אלא גם מדוע וכיצד אתם עובדים קשה, יום המחקר 2017ד''ר רפי שניר - השאלה היא לא רק כמה, אלא גם מדוע וכיצד אתם עובדים קשה, יום המחקר 2017יום המחקר 2017
דפנה דולברג- מנטאליזציה הורית - מה זה ולמה זה חשוב, יום המחקר 20179bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{F91450BD-A772-4C08-9A8C-5BEB882643AA}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/4QFgfGpWQP4?list=PL92ELIU8eGXCD5-Q9MAkuePFkOM59IFRM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>02/07/2017 08:31:48https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/דפנה דולברג- מנטאליזציה הורית - מה זה ולמה זה חשוב, יום המחקר 2017דפנה דולברג- מנטאליזציה הורית - מה זה ולמה זה חשוב, יום המחקר 2017יום המחקר 2017
ד״ר אריה קרמפף - יציבות דמוקרטיה ושלטון החוק, יום המחקר 20179bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{697E63C4-5B36-4AA1-9332-34F0AA940EB5}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/oUxMm3CgxtM?list=PL92ELIU8eGXCD5-Q9MAkuePFkOM59IFRM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>02/07/2017 08:29:59https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר אריה קרמפף - יציבות דמוקרטיה ושלטון החוק, יום המחקר 2017ד״ר אריה קרמפף - יציבות דמוקרטיה ושלטון החוק, יום המחקר 2017יציבות דמוקרטיה ושלטון החוק : שילוש הבלתי אפשרי של בנקאות מרכזית בעידן שלאחר המשבר
ד״ר אודליה אלקנה- רזרבות קוגניטיביות, אבחון של ירידה קוגניטיבית ומה שבניהם, יום המחקר 20179bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{796E525F-EE4D-466D-85D0-4526A80E6EA7}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/gVPFX8dVVn8?list=PL92ELIU8eGXCD5-Q9MAkuePFkOM59IFRM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>02/07/2017 08:28:25https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר אודליה אלקנה- רזרבות קוגניטיביות, אבחון של ירידה קוגניטיבית ומה שבניהם, יום המחקר 2017ד״ר אודליה אלקנה- רזרבות קוגניטיביות, אבחון של ירידה קוגניטיבית ומה שבניהם, יום המחקר 2017יום המחקר 2017
ד״ר אודליה הייזלר - נשים, מזרחיים, עולים ודתיים - מי יצליח יותר בפוליטיקה, יום המחקר 20179bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{419E09AB-8301-4AED-9123-A14E2BECEFED}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/50AiPUVy-_w?list=PL92ELIU8eGXCD5-Q9MAkuePFkOM59IFRM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>02/07/2017 08:26:57https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר אודליה הייזלר - נשים, מזרחיים, עולים ודתיים - מי יצליח יותר בפוליטיקה, יום המחקר 2017ד״ר אודליה הייזלר - נשים, מזרחיים, עולים ודתיים - מי יצליח יותר בפוליטיקה, יום המחקר 2017יום המחקר 2017
ד״ר דוד עזרא - אוסטיאופיטים בחוליות הצוואר C3-C7 באדם הבדלים , יום המחקר 20179bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{91AFD1E5-2511-4521-9886-2B6BAEF5CB33}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/dbucCFC2Pp8?list=PL92ELIU8eGXCD5-Q9MAkuePFkOM59IFRM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>02/07/2017 08:25:18https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר דוד עזרא - אוסטיאופיטים בחוליות הצוואר C3-C7 באדם הבדלים , יום המחקר 2017ד״ר דוד עזרא - אוסטיאופיטים בחוליות הצוואר C3-C7 באדם הבדלים , יום המחקר 2017יום המחקר 2017
ד״ר חנה מדלר לירז - על עבודה רגשית בשירות, יום המחקר 20179bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{8E19AF85-2B24-490C-BA62-89A6451C02C4}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/sBqDG0POT0w?list=PL92ELIU8eGXCD5-Q9MAkuePFkOM59IFRM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>02/07/2017 08:17:48https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר חנה מדלר לירז - על עבודה רגשית בשירות, יום המחקר 2017ד״ר חנה מדלר לירז - על עבודה רגשית בשירות, יום המחקר 2017יום המחקר 2017
פרופ' חיים עינת -אוטופגיה ומחלות של מצב רוח מחקרים פרמקולוגיים ומולקולריים, יום המחקר 20179bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{B7B5E21E-2EF8-4AFE-AED5-79A688AADCB2}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/5bbfFe3yN-U?list=PL92ELIU8eGXCD5-Q9MAkuePFkOM59IFRM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>02/07/2017 08:14:02https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/פרופ' חיים עינת -אוטופגיה ומחלות של מצב רוח מחקרים פרמקולוגיים ומולקולריים, יום המחקר 2017פרופ' חיים עינת -אוטופגיה ומחלות של מצב רוח מחקרים פרמקולוגיים ומולקולריים, יום המחקר 2017יום המחקר 2017
פרופ' יעל השילוני-דולב -על שיטוט סוציולוגי בגבולות החיים ותרומתה של הדיסציפלינה לרגולציה ביו- אתית, יום המחקר 20179bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{611B123E-A923-4E5D-8911-D44AE45B5F24}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/ACh5FMSwhXo?list=PL92ELIU8eGXCD5-Q9MAkuePFkOM59IFRM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>02/07/2017 07:59:10https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/פרופ' יעל השילוני-דולב -על שיטוט סוציולוגי בגבולות החיים ותרומתה של הדיסציפלינה לרגולציה ביו- אתית, יום המחקר 2017פרופ' יעל השילוני-דולב -על שיטוט סוציולוגי בגבולות החיים ותרומתה של הדיסציפלינה לרגולציה ביו- אתית, יום המחקר 2017יום המחקר 2017
ד״ר שרון זיו ביימן- האם זה משנה באילו התערבויות ישתמש המטפל בפסיכותרפיה, יום המחקר 20179bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{21424BB5-B0CC-4F82-8C35-9C16D6D0919C}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/fpFbt6EZXRI?list=PL92ELIU8eGXCD5-Q9MAkuePFkOM59IFRM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>02/07/2017 07:55:45https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר שרון זיו ביימן- האם זה משנה באילו התערבויות ישתמש המטפל בפסיכותרפיה, יום המחקר 2017ד״ר שרון זיו ביימן- האם זה משנה באילו התערבויות ישתמש המטפל בפסיכותרפיה, יום המחקר 2017יום המחקר באקדמית 2017
יום המחקר 2017 האקדמית תל אביב יפו9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{127292AD-5BCF-4CF2-BD36-F71A216CF111}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/Gsz6_ACTrxo?list=PL92ELIU8eGXCD5-Q9MAkuePFkOM59IFRM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>02/07/2017 07:45:25https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום המחקר 2017 האקדמית תל אביב יפויום המחקר 2017 האקדמית תל אביב יפו
טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו - נאומים9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{C69631E0-5488-4862-9830-B1560065B12B}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/emjrgTNDk88' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>25/06/2017 12:02:05https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו - נאומיםטקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו - נאומים