כניסה

מולטימדיה

 

 

מרכז שירות ותמיכה מחשובי - האקדמית תל אביב יפו9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{35BC86AF-EEF3-490D-A895-4756AA9855A7}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/vXxoYSwgxg0?rel=0&showinfo=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>03/10/2018 11:28:44https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/מרכז שירות ותמיכה מחשובי - האקדמית תל אביב יפומרכז שירות ותמיכה מחשובי - האקדמית תל אביב יפו
סרטון בוגרי ומוסמכי האקדמית תל אביב יפו 2018 - מנהל עסקים, פסיכולוגיה, פיתוח וייעוץ ארגוני9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{0FF8FB06-3E6A-4EF6-B86C-4252FB97C1DF}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/bglRyz9mOQw?rel=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>20/06/2018 13:36:22https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/סרטון בוגרי ומוסמכי האקדמית תל אביב יפו 2018 - מנהל עסקים, פסיכולוגיה, פיתוח וייעוץ ארגוניסרטון בוגרי ומוסמכי האקדמית תל אביב יפו 2018 - מנהל עסקים, פסיכולוגיה, פיתוח וייעוץ ארגוני
סרטון בוגרי ומוסמכי האקדמית תל אביב יפו 2018 - מדעי ההתנהגות, ממשל וסיעוד9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{C07E2FEC-B55E-4D8B-BC02-62C610CB655E}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/t1gJNy3gFGk?rel=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>20/06/2018 13:31:47https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/סרטון בוגרי ומוסמכי האקדמית תל אביב יפו 2018 - מדעי ההתנהגות, ממשל וסיעודסרטון בוגרי ומוסמכי האקדמית תל אביב יפו 2018 - מדעי ההתנהגות, ממשל וסיעוד
סרטון בוגרי ומוסמכי האקדמית תל אביב יפו 2018 - מדעי המחשב, כלכלה וניהול , מערכות מידע9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{876661DE-947F-4D8D-AC3E-BE06373D3C20}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/luWluM49c-M?rel=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>20/06/2018 13:24:50https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/סרטון בוגרי ומוסמכי האקדמית תל אביב יפו 2018 - מדעי המחשב, כלכלה וניהול , מערכות מידעסרטון בוגרי ומוסמכי האקדמית תל אביב יפו 2018 - מדעי המחשב, כלכלה וניהול , מערכות מידע
ד״ר חיים אמסל - טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ז9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{C665B617-A4C6-409E-A4BF-7D5C31F8F661}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/ILxPNoc73r8' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>24/04/2018 11:31:37https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר חיים אמסל - טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''זד״ר חיים אמסל - טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ז
טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ז9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{1297E2D4-61FD-4D91-95D0-6B044DCE51AD}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/-oyd-JI9zcY' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>24/04/2018 08:01:07https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''זטקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ז
טקס הנחת אבן פינה למעונות הסטודנטים - האקדמית תל אביב יפו9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{ACF695B6-A52A-47B1-B8CD-DB1A97EF725D}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/lXvkDZTN1G4?rel=0&showinfo=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>20/02/2018 14:33:21https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס הנחת אבן פינה למעונות הסטודנטים - האקדמית תל אביב יפוטקס הנחת אבן פינה למעונות הסטודנטים - האקדמית תל אביב יפו
יום פתוח לתואר ראשון ושני באקדמית תל אביב יפו - שישי 26.19bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{73899DD2-461A-4C25-9CB5-BDE5189B1227}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/ySiS-gkTap8?rel=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>14/01/2018 11:39:33https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום פתוח לתואר ראשון ושני באקדמית תל אביב יפו - שישי 26.1יום פתוח לתואר ראשון ושני באקדמית תל אביב יפו - שישי 26.1
סטודנטים למדעי המחשב באקדמית תל אביב יפו מציגים -סיום קורס ממשקים מוחשיים9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{F0F7CDA1-CF38-4AD7-AF5B-DDAA6D7BCFFF}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/H3n31whDdWo?rel=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>25/12/2017 11:47:53https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/סטודנטים למדעי המחשב באקדמית תל אביב יפו מציגים -סיום קורס ממשקים מוחשייםסטודנטים למדעי המחשב באקדמית תל אביב יפו מציגים -סיום קורס ממשקים מוחשיים
לימודי צעירים - הבוגרים של המחזור הראשון9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{B9355063-C96F-46EC-89BA-A95D4DEB31FE}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/nktfdk_53rg' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>30/07/2017 08:51:40https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/לימודי צעירים - הבוגרים של המחזור הראשוןלימודי צעירים - הבוגרים של המחזור הראשון
יום המחקר 2017 - אתניות חדשה – היש דבר כזה- ד''ר נורית השמשוני יפה9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{DED9F804-5640-4C78-B427-C22A34FCB7F7}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/CIezDDJ0oFU' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>09/07/2017 07:50:23https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום המחקר 2017 - אתניות חדשה – היש דבר כזה- ד''ר נורית השמשוני יפהיום המחקר 2017 - אתניות חדשה – היש דבר כזה- ד''ר נורית השמשוני יפה
יום המחקר 2017 -השאלה היא לא רק כמה, אלא גם מדוע וכיצד אתם עובדים קשה - ד''ר רפי שניר9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{989D3E81-2D07-47AB-A4AD-1A7C1A4D868E}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Vy52PldFh2s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>09/07/2017 07:44:21https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום המחקר 2017 -השאלה היא לא רק כמה, אלא גם מדוע וכיצד אתם עובדים קשה - ד''ר רפי שניריום המחקר 2017 -השאלה היא לא רק כמה, אלא גם מדוע וכיצד אתם עובדים קשה - ד''ר רפי שניר
יום המחקר 2017 - מנטאליזציה הורית- מה זה ולמה זה חשוב- ד״ר דפנה דולברג9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{F91450BD-A772-4C08-9A8C-5BEB882643AA}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/4QFgfGpWQP4?list=PL92ELIU8eGXCD5-Q9MAkuePFkOM59IFRM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>02/07/2017 08:31:48https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום המחקר 2017 - מנטאליזציה הורית- מה זה ולמה זה חשוב- ד״ר דפנה דולברגיום המחקר 2017 - מנטאליזציה הורית- מה זה ולמה זה חשוב- ד״ר דפנה דולברגיום המחקר 2017 - מנטאליזציה הורית: מה זה ולמה זה חשוב- ד"ר דפנה דולברג
יום המחקר 2017 -יציבות, דמוקרטיה ושלטון החוק -השילוש הבלתי אפשרי של בנקאות מרכזית בעידן שלאחר המשבר - ד״ר אריה קרמפף9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{697E63C4-5B36-4AA1-9332-34F0AA940EB5}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/oUxMm3CgxtM?list=PL92ELIU8eGXCD5-Q9MAkuePFkOM59IFRM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>02/07/2017 08:29:59https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום המחקר 2017 -יציבות, דמוקרטיה ושלטון החוק -השילוש הבלתי אפשרי של בנקאות מרכזית בעידן שלאחר המשבר - ד״ר אריה קרמפףיום המחקר 2017 -יציבות, דמוקרטיה ושלטון החוק -השילוש הבלתי אפשרי של בנקאות מרכזית בעידן שלאחר המשבר - ד״ר אריה קרמפףיום המחקר 2017 -יציבות, דמוקרטיה ושלטון החוק: שילוש הבלתי אפשרי של בנקאות מרכזית בעידן שלאחר המשבר - ד"ר אריה קרמפף
יום המחקר 2017 - רזרבות קוגניטיביות, אבחון של ירידה קוגניטיבית ומה שבניהם - ד״ר אודליה אלקנה9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{796E525F-EE4D-466D-85D0-4526A80E6EA7}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/gVPFX8dVVn8?list=PL92ELIU8eGXCD5-Q9MAkuePFkOM59IFRM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>02/07/2017 08:28:25https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום המחקר 2017 - רזרבות קוגניטיביות, אבחון של ירידה קוגניטיבית ומה שבניהם - ד״ר אודליה אלקנהיום המחקר 2017 - רזרבות קוגניטיביות, אבחון של ירידה קוגניטיבית ומה שבניהם - ד״ר אודליה אלקנהיום המחקר 2017 - רזרבות קוגניטיביות, אבחון של ירידה קוגניטיבית ומה שבניהם - ד"ר אודליה אלקנה
יום המחקר 2017- נשים, מזרחיים, עולים ודתיים - מי יצליח יותר בפוליטיקה- ד״ר אודליה הייזלר9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{419E09AB-8301-4AED-9123-A14E2BECEFED}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/50AiPUVy-_w?list=PL92ELIU8eGXCD5-Q9MAkuePFkOM59IFRM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>02/07/2017 08:26:57https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום המחקר 2017- נשים, מזרחיים, עולים ודתיים - מי יצליח יותר בפוליטיקה- ד״ר אודליה הייזלריום המחקר 2017- נשים, מזרחיים, עולים ודתיים - מי יצליח יותר בפוליטיקה- ד״ר אודליה הייזלריום המחקר 2017- נשים, מזרחיים, עולים ודתיים - מי יצליח יותר בפוליטיקה ?- ד"ר אודליה הייזלר
יום המחקר 2017- אוסטיאופיטים בחוליות הצוואר C3-C7 באדם הבדלים - ד״ר דוד עזרא9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{91AFD1E5-2511-4521-9886-2B6BAEF5CB33}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/dbucCFC2Pp8?list=PL92ELIU8eGXCD5-Q9MAkuePFkOM59IFRM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>02/07/2017 08:25:18https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום המחקר 2017- אוסטיאופיטים בחוליות הצוואר C3-C7 באדם הבדלים - ד״ר דוד עזראיום המחקר 2017- אוסטיאופיטים בחוליות הצוואר C3-C7 באדם הבדלים - ד״ר דוד עזראאוסטיאופיטים בחוליות הצוואר C3-C7 באדם הבדלים - ד״ר דוד עזרא
יום המחקר 2017- על עבודה רגשית בשירות - ד״ר חנה מדלר לירז9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{8E19AF85-2B24-490C-BA62-89A6451C02C4}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/sBqDG0POT0w?list=PL92ELIU8eGXCD5-Q9MAkuePFkOM59IFRM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>02/07/2017 08:17:48https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום המחקר 2017- על עבודה רגשית בשירות - ד״ר חנה מדלר לירזיום המחקר 2017- על עבודה רגשית בשירות - ד״ר חנה מדלר לירזיום המחקר 2017- "אני מבין... אני מתנצלת..." על עבודה רגשית בשירות - ד"ר חנה מדלר לירז
יום המחקר 2017 -אוטופגיה ומחלות של מצב רוח מחקרים פרמקולוגיים ומולקולריים - פרופ' חיים עינת9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{B7B5E21E-2EF8-4AFE-AED5-79A688AADCB2}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/5bbfFe3yN-U?list=PL92ELIU8eGXCD5-Q9MAkuePFkOM59IFRM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>02/07/2017 08:14:02https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום המחקר 2017 -אוטופגיה ומחלות של מצב רוח מחקרים פרמקולוגיים ומולקולריים - פרופ' חיים עינתיום המחקר 2017 -אוטופגיה ומחלות של מצב רוח מחקרים פרמקולוגיים ומולקולריים - פרופ' חיים עינת
יום המחקר 2017 -על שיטוט סוציולוגי בגבולות החיים ותרומתה של הדיסציפלינה לרגולציה ביו- אתית- פרופ' יעל השילוני-דולב9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{611B123E-A923-4E5D-8911-D44AE45B5F24}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/ACh5FMSwhXo?list=PL92ELIU8eGXCD5-Q9MAkuePFkOM59IFRM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>02/07/2017 07:59:10https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום המחקר 2017 -על שיטוט סוציולוגי בגבולות החיים ותרומתה של הדיסציפלינה לרגולציה ביו- אתית- פרופ' יעל השילוני-דולביום המחקר 2017 -על שיטוט סוציולוגי בגבולות החיים ותרומתה של הדיסציפלינה לרגולציה ביו- אתית- פרופ' יעל השילוני-דולב
יום המחקר 2017 - האם זה משנה באילו התערבויות ישתמש המטפל בפסיכותרפיה- ד״ר שרון זיו ביימן9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{21424BB5-B0CC-4F82-8C35-9C16D6D0919C}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/fpFbt6EZXRI?list=PL92ELIU8eGXCD5-Q9MAkuePFkOM59IFRM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>02/07/2017 07:55:45https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום המחקר 2017 - האם זה משנה באילו התערבויות ישתמש המטפל בפסיכותרפיה- ד״ר שרון זיו ביימןיום המחקר 2017 - האם זה משנה באילו התערבויות ישתמש המטפל בפסיכותרפיה- ד״ר שרון זיו ביימןד״ר שרון זיו ביימן - האם זה משנה באילו התערבויות ישתמש המטפל בפסיכותרפיה
יום המחקר 2017 האקדמית תל אביב יפו - בסגנון TED9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{127292AD-5BCF-4CF2-BD36-F71A216CF111}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/Gsz6_ACTrxo?list=PL92ELIU8eGXCD5-Q9MAkuePFkOM59IFRM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>02/07/2017 07:45:25https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום המחקר 2017 האקדמית תל אביב יפו - בסגנון TEDיום המחקר 2017 האקדמית תל אביב יפו - בסגנון TED
טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו - נאומים9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{C69631E0-5488-4862-9830-B1560065B12B}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/emjrgTNDk88' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>25/06/2017 12:02:05https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו - נאומיםטקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו - נאומים
טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{5E96AFC0-625E-4FF5-BE56-FE591C022D1D}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/8vsD44iRBh0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>25/06/2017 11:19:34https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''וטקס מרצים מצטיינים בהוראה תשע''ו
האקתון 2017 - האקדמית תל אביב יפו9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{723042C8-18F5-4801-84D7-624C77BBB818}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/C26t4vcYPYg' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>30/04/2017 09:12:08https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/האקתון 2017 - האקדמית תל אביב יפוהאקתון 2017 - האקדמית תל אביב יפו
תואר שני במדעי המחשב M.Sc - נעמה שגב9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{4AD70CBD-80E1-4FD2-B644-70B9FC15FFE6}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/yo84EWGscwg' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>15/05/2016 13:56:39https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/תואר שני במדעי המחשב M.Sc - נעמה שגבתואר שני במדעי המחשב M.Sc - נעמה שגב
תואר שני בפסיכולוגיה M.A - דנית גבע9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{9A9C81B6-60D2-4F1C-9A51-1C44CF829CD2}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/F1jY9XKv2RA' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>15/05/2016 13:55:32https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/תואר שני בפסיכולוגיה M.A - דנית גבעתואר שני בפסיכולוגיה M.A - דנית גבע
תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני M.A - ברק קאופמן9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{4A7352C4-9FE6-49E0-9C0D-551BCA4DD821}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/b34NSzljZyU' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>15/05/2016 13:54:15https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/תואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני M.A - ברק קאופמןתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני M.A - ברק קאופמן
תואר שני במנהל עסקים M.B.A - מיכה אמסלם9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{F1FB8A7F-F1CD-4FCB-A151-98A8E4313DAA}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/qD5wqJbHlj4?rel=0&controls=0&showinfo=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>15/05/2016 13:53:23https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/תואר שני במנהל עסקים M.B.A - מיכה אמסלםתואר שני במנהל עסקים M.B.A - מיכה אמסלם
תואר ראשון בחברה-פוליטיקה B.A - תל אביב וידריך9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{51859993-D654-479B-895D-5125324AF315}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/3yVjk_TrqFc' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>15/05/2016 13:51:20https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/תואר ראשון בחברה-פוליטיקה B.A - תל אביב וידריךתואר ראשון בחברה-פוליטיקה B.A - תל אביב וידריך
תואר ראשון בסיעוד B.S.N - רננה זוננברג9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{8133D59A-804A-4B6F-ACC5-C4200579F31C}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/a1LbFNGus0M' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>15/05/2016 13:47:58https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/תואר ראשון בסיעוד B.S.N - רננה זוננברגתואר ראשון בסיעוד B.S.N - רננה זוננברג
תואר ראשון במערכות מידע B.Sc - מיקה בכר9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{01E7952C-7FDE-4431-89C7-B035F385AFB4}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/014PoJP_3aI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>15/05/2016 13:47:23https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/תואר ראשון במערכות מידע B.Sc - מיקה בכרתואר ראשון במערכות מידע B.Sc - מיקה בכר
תואר ראשון בכלכלה וניהול B.A - כפיר בויום9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{5C77E021-69A1-41C6-90F1-E217BA1FE4A7}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/CCaTh6sOdoI' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>15/05/2016 13:46:18https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/תואר ראשון בכלכלה וניהול B.A - כפיר בויוםתואר ראשון בכלכלה וניהול B.A - כפיר בויום
תואר ראשון במדעי ההנתנהגות B.A - ירדן שכטר9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{F76B88C7-CE4A-4B61-8D5C-D1279F58201B}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/UCit5GRcDJg' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>15/05/2016 13:45:30https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/תואר ראשון במדעי ההנתנהגות B.A - ירדן שכטרתואר ראשון במדעי ההנתנהגות B.A - ירדן שכטר
תואר ראשון במדעי המחשב B.Sc. - אביחי סודאי9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{EC6FB81E-6652-45B0-B82C-606AF28BE3E8}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/LPT7OLj37kI' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>15/05/2016 13:43:57https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/תואר ראשון במדעי המחשב B.Sc. - אביחי סודאיתואר ראשון במדעי המחשב B.Sc. - אביחי סודאי
טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - פרופסור שיזף רפאלי9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{453A8816-24B7-4DB0-A725-AFCA9840EC97}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/Pb7NAbf-oR8' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>05/04/2016 11:53:57https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - פרופסור שיזף רפאליטקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - פרופסור שיזף רפאלי
טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - נאומים9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{8C3681CC-0667-4432-9A49-FCC267A96D29}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/83qVPCf8adU' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>05/04/2016 11:52:38https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - נאומיםטקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה - נאומים
טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{1B87A056-0C7C-458D-B67D-1369E6AFF8AA}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/5f0ByPNM-vs' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>05/04/2016 11:50:21https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''הטקס מרצים מצטיינים האקדמית תשע''ה
מבט לעתיד 2016 - תערוכת הפרויקטים השנתית, מדעי המחשב9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{9F1D0BC9-9970-42C4-B70E-75B62218D0DC}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/xMqsRdkFn98' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>03/02/2016 14:24:55https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/מבט לעתיד 2016 - תערוכת הפרויקטים השנתית, מדעי המחשבמבט לעתיד 2016 - תערוכת הפרויקטים השנתית, מדעי המחשב
יום פתוח - ינואר 20159bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{DEF743DF-1955-43AD-9F8F-2466D4B69EB5}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/J5_yE4Fy974' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>03/02/2016 14:22:36https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום פתוח - ינואר 2015יום פתוח - ינואר 2015
טקס הענקת תארים תשע''ה9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{0001F5EF-E7C8-4538-9CAC-50727C2E48C3}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/6rQlvcy_bIA' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>23/08/2015 06:46:12https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס הענקת תארים תשע''הטקס הענקת תארים תשע''ה
טקס מרצים מצטיינים נשיא דקנית ביהס למדעי המחשב נציג מרצים9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{9E8D2274-85F5-4451-95BB-58A3E54CFD97}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/AJCFO4LJiR8' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>03/06/2015 13:12:55https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים נשיא דקנית ביהס למדעי המחשב נציג מרציםטקס מרצים מצטיינים נשיא דקנית ביהס למדעי המחשב נציג מרצים
טקס מרצים מצטיינים לשנת הלימודים תשע''ד9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{257326F9-5F9F-47FC-9483-AD82723EEC7C}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/waJDg3F6CF0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>03/06/2015 13:12:04https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/טקס מרצים מצטיינים לשנת הלימודים תשע''דטקס מרצים מצטיינים לשנת הלימודים תשע''ד
הבוגרים של האקדמית תל אביב יפו9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{6EACC78A-1F5E-429B-A56A-C036B663CEA7}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/xLvaFDsELIk?feature=player_detailpage' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>03/06/2015 12:28:47https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/הבוגרים של האקדמית תל אביב יפוהבוגרים של האקדמית תל אביב יפו
האקדמית תל־אביב-יפו – ללכת גם עם הראש וגם עם הבטן9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{D1592DFE-1A8C-44A6-B19B-621ADEE54EF4}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/fQSB28EJOJM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>03/06/2015 12:28:07https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/האקדמית תל־אביב-יפו – ללכת גם עם הראש וגם עם הבטןהאקדמית תל־אביב-יפו – ללכת גם עם הראש וגם עם הבטן
האקדמית תל אביב יפו - סרטון הכרות9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{9C78299F-EEC5-4D75-9C70-085BD4FEA147}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/DKL7yoSTr2M' width='640' height='480' frameborder='0'></iframe>03/06/2015 12:27:37https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/האקדמית תל אביב יפו - סרטון הכרותהאקדמית תל אביב יפו - סרטון הכרות
בואו להכיר את האקדמית תל אביב יפו9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{F9F5128E-025C-4ADA-AAAA-8237EECBBC1E}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/AKNgjZH4Ihg?feature=player_detailpage' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>03/06/2015 12:26:25https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/בואו להכיר את האקדמית תל אביב יפובואו להכיר את האקדמית תל אביב יפו
האקדמית9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{FF32B312-16B1-40A1-B55C-3E8CDB828989}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/AKNgjZH4Ihg' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>03/06/2015 12:25:11https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/האקדמיתהאקדמית