מידע לסטודנטים ולסטודנטיות

הידיעון ובו תקנון הלימודים לשנת הלימודים תשפ”ד זמין לצפיה באתר המכללה. בידיעון מידע מפורט אודות תכניות הלימודים,פירוט דרישות הקדם, רשימת קורסי החובה בכל סמסטר ושנה. יש לתכנן את מערכת השעות ובחירת הקורסים בהתאם למפורט בידיעון.

לאחר תשלום המקדמה, תיפתח עבורכם.ן תיבת דוא”ל, אליה יישלחו במהלך הלימודים הודעות ועדכונים מהמכללה. כמו כן, לתיבה זאת ישלחו שם משתמש וסיסמה אישית לכניסה למערכות המיחשוב של המכללה. באחריות הסטודנט.ית להפעיל את חשבון הדוא”ל שלו.ה במערכת OFFICE365 וזאת על פי ההנחיות הקיימות באתר המכללה.

ניתן גם להעביר אוטומטית את ההודעות הנכנסות לתיבת המכללה לכתובת הדוא”ל הפרטית. להסבר>>

צפייה בקורסים תתאפשר החל מ-10/08/23.

לצפייה במערכות מובנות: מידע-נט>>רישום לקורסים>>רישום למערכות מובנות.

צפייה בקורסים בודדים:

 • באמצעות כניסה למידע-נט אתרי קורסים > תכנית הלימוד שלי.
 • באמצעות כניסה לחיפוש קורסים. יש לבחור במסגרת את תכנית הלימודים > הצגת קורסים במסגרת > במסלול יש לבחור את תכנית הלימודים כפי שמופיעה בהודעת הקבלה. אפשרות זו מוצעת גם לסטודנטים.ות המבקשים.ות לברר מועדי קורסים שאינם מתקיימים במסגרת תכנית לימודיהם.ן.

למידע מפורט בנושא רישום לקורסים יש לבחור בלשונית ‘הנחיות לרישום לקורסים לפי בתי ספר’

מועדי הבחינות והסילבוסים יפורסמו במידע-נט לקראת מועדי הרישום לקורסים.

תכנית “אימפקט בתואר” מיועדת להוספת כלים, מיומנויות ודרכי חשיבה חדשניות לתואר הבוגר במכללה האקדמית ת”א-יפו, וזאת מעבר לתארים עצמם. התכנית מחזקת את יכולות ההשתלבות של הבוגרים והבוגרות בחברה ובשוק התעסוקה באמצעות סל של קורסי מיומנויות, יכולות ונושאים אקטואליים המתאימים למאה ה- 21, קורסי אנגלית מעבר לפטור עם דגש על תחומי הידע השונים הנלמדים במכללה, וכן קורסים בנושאים חברתיים וסביבתיים כגון רב-תרבותיות, אימפקט, קיימות ודמוקרטיה.

היקף התכנית עד 10 נ”ז. למידע נוסף, הסתכלו בתכנית הלימודים המפורטת של כל תואר.

קורסי הכשרה- לימודי אנגלית לפטור

בסמסטרים א’, ב’ וקיץ יינתנו קורסי אנגלית ברמות: בסיסי, מתקדמים א’ ומתקדמים ב’. יש להגיע לרמת “פטור” באנגלית עד לתום השנה השנייה ללימודים. למידע מפורט אודות האפשרויות להשגת הפטור באנגלית. מומלץ להירשם לקורסי האנגלית כבר בשנה א’. סטודנט.ית שרמתו.ה באנגלית בתום השנה השנייה ללימודיו.ה תהיה נמוכה מ”פטור”, יוקפאו לימודיו.ה במכללה עד להשגת רמת ה”פטור” באנגלית.

קורסי תוכן באנגלית

שימו לב!! על פי החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 17/12/2019 כל סטודנט.ית לתואר ראשון (מתחילי.ות שנת תשפ”ב ואילך) חייב.ת ללמוד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית במהלך לימודיו.ה לתואר בוגר.ת. המהלך נועד לשפר את מיומנויות השפה האנגלית ולהקנות כלים וידע בשפה זו כחלק מארגז הכלים שכל סטודנט.ית מקבל.ת במהלך לימודיו.ה.

שני הקורסים בשפה האנגלית יהיו שני קורסי הכשרה (לימודי אנגלית לפטור) ללמידת השפה האנגלית או שני קורסי תוכן* או קורס הכשרה וקורס תוכן וזאת בהתאם לרמת הסיווג של הסטודנט.ית בכניסתו.ה ללימודים. סטודנט.ית שעליו.ה ללמוד שני קורסי הכשרה בשפה האנגלית, לא יידרש.תידרש לקורסים נוספים באנגלית, כל עוד למד.ה לפחות שני קורסים במסגרת זו.

סטודנט.ית המתקבל.ת ברמת אנגלית בסיסי, נדרש.ת ללמוד 3 קורסי אנגלית כמפורט בטבלה המצורפת.

*קורסי התוכן אשר יינתנו בשפה האנגלית יהיו קורסים אקדמיים הנכללים בתכנית הלימודים בה לומד.ת הסטודנט.ית ולפיכך יזכו בנ”ז לתואר וייכללו בשכר הלימוד.

סטודנט/ית עם רמת פטור באנגלית

נדרש/ת ללמוד שני קורסי תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיו לתואר (כולל קורסים כלליים).

סטודנט/ית המתקבל/ת עם רמת מתקדמים ב’ באנגלית

נדרש/ת ללמוד קורס אנגלית ברמת מתקדמים ב’ + וקורס תוכן אחד באנגלית במסגרת תכנית הלימודים לתואר (כולל קורסים כלליים)

סטודנט/ית המתקבל/ת עם רמת מתקדמים א’ באנגלית

נדרש/ת ללמוד קורס אנגלית מתקדמים א’ ולאחריו קורס אנגלית מתקדמים ב’. אינו נדרש/ת ללמוד קורס/י תוכן באנגלית

סטודנט/ית המתקבל/ת עם רמת בסיסי באנגלית

נדרש ללמוד קורס אנגלית ברמה בסיסית ולאחריו קורס אנגלית מתקדמים א’ ולאחריו קורס אנגלית מתקדמים ב’. אינו נדרש/ת ללמוד קורס תוכן באנגלית

מועמדים.ות המבקשים.ות להתקבל לתכניות הלימודים לתואר ראשון העומדים.ות בחתכי הקבלה ונבחנו הן בבחינת הבגרות והן בבחינה הפסיכומטרית בשפה השונה מעברית ידרשו להציג ציון 95 לפחות בבחינת ידע בעברית ( יע”ל ) עד למועד תחילת שנת הלימודים.

להלן התנאים להמשך הלימודים לסטודנטים.ות שנבחנו בבחינת יע”ל:

סטודנטים/ות שקיבלו ציון שבין 95-115 בבחינת יע”ל, יתקבלו ללימודי התואר הראשון במעמד אקדמי של “סטודנט על תנאי” ויידרשו ללמוד שני קורסי עברית במהלך השנה הראשונה. קורס בכל סמסטר. היקף כל קורס 26 שעות והנוכחות בו הינה חובה.

לאחר מעבר בהצלחה (קבלת ציון 60 לפחות) בקורסי העברית במהלך השנה הראשונה ללימודים, יעודכן מעמדם.ן האקדמי לסטודנטים.ות “מן המניין”.

סטודנטים/ות שקיבלו ציון שבין 116-131 בבחינת יע”ל יתקבלו ללימודי התואר הראשון במעמד אקדמי של “סטודנט על תנאי” ויידרשו ללמוד קורס אחד בעברית במהלך סמסטר א’ בהיקף 26 שעות. הנוכחות בקורס הינה חובה.

לאחר מעבר בהצלחה (קבלת ציון 60 לפחות) של הקורס בעברית, ישונה מעמדם.ן לסטודנטים.ות “מן המניין”.

סטודנטים/ות שקיבלו ציון של 132 ומעלה בבחינת יע”ל פטורים מלימודי עברית ויתקבלו כסטודנטים “מן המניין”. עם זאת מומלץ מאד ללמוד את הקורס בעברית במהלך סמסטר א’ תשפ”ג כדי לרכוש מיומנויות בשפה העברית החשובות להמשך הלימודים.

 • במידה ולא תעמוד.י בתנאים אלו עד תום שנה א’ יוקפאו לימודיך בתכנית עד להשגת הציון הנדרש בבחינת יע”ל.
 • הקורסים יתקיימו במהלך כל הסמסטרים. מועדי הקורסים יפורסמו בהמשך
 • מחיר כל קורס הינו 100 ₪.

בספריות המכללה ניתן למצוא אוירה שקטה וכיפית, פופים למנוחה, חדרי שקט, חדרים לעבודה בקבוצות, עמדות מחשב, מחשבונים, מילונים, מכונות צילום וסריקה ומדפסות. במהלך הלימודים יעמדו לרשותכם.ן ספרים, מאמרים וחומר נוסף ממשאבי הספרייה. תינתן תמיכה על ידי צוות הספרייה במציאת חומרי וספרי קריאה וכן יתקיימו הדרכות להכרת השירותים ומאגרי המידע. הודעה על מועדי ההדרכות תישלח בנפרד.

לאתר הספריה

ספריית בתי הספר מדעי המחשב, ניהול וכלכלה, מערכות מידע, מנהל עסקים וייעוץ ופיתוח ארגוני נמצאת בבניין ווסטון, קומה ראשונה.

טלפון: 03-6803377

ספריית בתי הספר: מדעי ההתנהגות, ממשל וחברה, לימודי משפחה ומדעי הסיעוד נמצאת בבניין פומנטו, קומה ראשונה.

טלפון 03-6802500

תקנות שכר לימוד לשנת תשפ”ד בהן מפורטות אפשרויות התשלום השונות,אופן חישוב שכר הלימוד ועוד, יפורסמו במהלך חודש אוגוסט באתר. לצורך תשלום שכר הלימוד ופתיחת האפשרות לרישום לקורסים יש למלא את פרטי ההרשאה לחיוב – אשראי או בנק וכן פרטי בנק לביצוע החזר כספי במידת הצורך.

גיליון ציונים:

גיליון ציונים המפרט את הציונים בקורסים שנלמדו עד כה מופיע באתר האינטרנט של המכללה בקישור: מידע-נט> הודעות ומסמכים > הזמנת מסמכים > גיליון ציונים לפי שנים.

מאזן חובות אקדמיים – (לבדיקת יתרת החובות לתואר)

מאזן החובות מפרט את כל קורסי החובה שעל הסטודנט.ית ללמוד ונקודות הזכות הנדרשות בקורסי הבחירה ובסמינרים. ניתן להזמין את המאזן במידע-נט > הודעות ומסמכים > הזמנת מסמכים > מאזן. מומלץ לכל סטודנט.ית, בעיקר לאלה הנמצאים.ות בשנה האחרונה ללימודים, לבדוק את מאזן החובות האקדמיים בטרם הרישום לקורסים.

רוצה ללמוד באקדמית?

מלא/י פרטים ונהיה בקשר בקרוב!

  טופס רישום מקוון
  כבר יודע/ת בידיוק מה את/ה רוצה?
  הרשמ/י באופן מקוון לשנת הלימודים הקרובה
  לרישום מקוון