כניסה

מבנה התכנית למערכות מידע (למתחילים בתשע"ו)

שנהאשכול מתמטיקה וסטטיסטיקה אשכול
ניהול וכלכלה
אשכול
מערכות מידע ומדעי המחשב
קורסי בחירה
ואשכול
למידה מעשית–
סמינר, פרויקט, סדנא

א​
·  מבוא  להסתברות וסטטיסטיקה               
· מתמטיקה א' 
 
· הסקה סטטיסטית
 
· מתמטיקה ב'
 
· מתמטיקה דיסקרטית
 
· אלגברה לינארית​

· מבוא למיקרו כלכלה

· מבוא למאקרו כלכלה​

·מבוא למדעי המחשב

·מבוא  לטכנולוגיות מידע ולמידה

·יסודות מערכות מידע

·מבני נתונים

·שיטות מחקר במערכות מידע

 

 

 

    ​

ב

 

· התנהגות ארגונית מיקרו


· חשבונאות


· יסודות האסטרטגיה


· יסודות השיווק

 
· התנהגות ארגונית מאקרו

·ניהול פרויקטים

 


· ניתוח מערכות מידע

·תכנון וניהול מסדי

נתונים


· עיצוב ופיתוח מ"מ


· מבוא ל- ERP


·מנשקי אדם מחשב

 

· מבוא לתקשורת מחשבים


· תכנון מונחה עצמים בשפת JAVA​​

· קורסי בחירה

· למידה מעשית

ג

· אבטחת מידע ממוחשב


· כריית מידע


· הערך האסטרטגי של מ"מ


· כלכלת מערכות מידע


·אחזור מידע

 

·תכנות WEB​​​

 

· חדשנות ומ"מ

· קורסי בחירה

· למידה מעשית


סה"כ נ"ז לתואר במערכות מידע:123 נ"ז​


 

חזרה לתפריט