כניסה

מבנה התכנית למערכות מידע (למתחילים בתשע"ז)

שנהאשכול מתמטיקה וסטטיסטיקה אשכול
ניהול וכלכלה
אשכול
מערכות מידע ומדעי המחשב
קורסי בחירה
ואשכול
למידה מעשית–
סמינר, פרויקט, סדנא
א​
·  מבוא  להסתברות וסטטיסטיקה              
· מתמטיקה א' 
· הסקה סטטיסטית
· מתמטיקה ב'
· מתמטיקה דיסקרטית
· אלגברה לינארית​

· מבוא למיקרו כלכלה

· מבוא למאקרו כלכלה

·מבוא למדעי המחשב

·מבוא  לטכנולוגיות מידע ולמידה

·יסודות מערכות מידע

·מבני נתונים

·שיטות מחקר במערכות מידע

    ​
ב

· התנהגות ארגונית מיקרו

· חשבונאות

· יסודות האסטרטגיה

· יסודות השיווק

 · התנהגות ארגונית מאקרו

·ניהול פרויקטים

· ניתוח מערכות מידע

·תכנון וניהול מסדי נתונים

· עיצוב ופיתוח מ"מ

· מבוא ל- ERP

·מנשקי אדם מחשב

· מבוא לתקשורת מחשבים

· תכנון מונחה עצמים בשפת JAVA

· קורסי בחירה

· למידה מעשית

ג

· אבטחת מידע ממוחשב

· כריית מידע

· הערך האסטרטגי של מ"מ

· כלכלת מערכות מידע

·אחזור מידע

·תכנות WEB​​​

· חדשנות ומ"מ

· קורסי בחירה

· למידה מעשית


סה"כ נ"ז לתואר במערכות מידע:123 נ"ז​

 

חזרה לתפריט