כניסה

בית הספר לניהול וכלכלה

כלכלה וניהול: ידע אקדמי לצד כלים יישומיים מעשיים

בית הספר מעניק לסטודנט תשתית תיאורטית רחבה ומעמיקה יחד עם כלים יישומיים, במתכונת המבוססת על המודל המקובל באוניברסיטאות המובילות בארה"ב ללימודי תואר ראשון בכלכלה יישומית וניהול

 (Applied Economics and Management).


סגל בית הספר כולל מגוון רחב של מרצים צעירים וותיקים הבאים מאוניברסיטאות שונות בארץ ובעולם, אשר מביאים עמם ניסיון מעשי בכל תחומי הניהול.

למה ניהול וכלכלה

דגש על מחקר

אנו מאמינים כי העיסוק במחקר תורם ליכולות המקצועיות של הסגל האקדמי ומהווה מרכיב חשוב בהוראה. לפיכך מעודד בית הספר את חברי הסגל האקדמי לעסוק במחקר, תוך שיתוף פעולה עם חוקרים מובילים מהארץ ומהעולם. בית הספר מהווה מוקד תוסס של פעילות מחקרית במגוון תחומים, ביניהם העסק המשפחתי, ייצור ומכירה של רעיונות כפעילות כלכלית, ממשל תאגידי, ניהול מערכות עירוניות רב-תחומיות ועוד. 

משתלבים בקהילת העסקים

בית הספר קשוב למסרים מהקהילה העסקית והמקצועית, ועומד עמה בקשר הדוק ורצוף. אנשי מפתח בקהילה העסקית משולבים בתוכנית הלימודים כיועצים וכמרצים אורחים, נפגשים בקבוצות קטנות עם תלמידים ומשתתפים בכנסים ובסדנאות של בית הספר. 

המכללה של תל אביב

בית הספר לניהול וכלכלה רואה את עצמו כחלק אינטגרלי של העיר ושל הקהילה שבה הוא שוכן, וכשותף לחזון תל אביב כעיר ללא הפסקה. בית הספר שואף לתרום להבנה טובה יותר של ההיבטים הכלכליים והניהוליים של תל אביב כעיר המובילה בישראל.