כניסה

אודות - הוועד המנהל

הוועד המנהל נבחר על ידי חבר הנאמנים. הוועד המנהל הינו גוף אופרטיבי הבא לקבל החלטות שוטפות, ליישם את החלטות חבר הנאמנים ולפקח על יישומן. לוועד המנהל הסמכות השיורית בכל ענייני המכללה שלא הוקנו במפורש בתקנון.

 
יו"ר הוועד המנהל

בראש הוועד המנהל יעמוד יו"ר שייבחר על ידי חבר הנאמנים מקרב חבריו לתקופת כהונה של שלוש שנים שבסיומה הוא יוכל לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות בנות שלוש שנים כל אחת.

 

יו"ר הוועד המנהל- מר אבינועם ערמוני

Avi Armoni.jpg 

 
חברי הוועד המנהל
 
  • יו"ר - מר אבינועם ערמוני
  • גב' אסתר לבנון
  • גב' דליה נרקיס
  • מר בן רבינוביץ
  • מר יואל אסתרון
  • פרופ' חנה נווה